Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõpe

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõpe
Tallinna 46, 72720, Paide
5329 2188, 515 5611
ruth.turk@jkhk.ee; gart.oselin@jkhk.ee

https://jkhk.ee/et/taienduskoolituste-korraldamine
Facebook

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendkoolitus pakub võimalust ennast kaasaegses õpikeskkonnas täiendada. Täiskasvanud saavad erinevatel koolitustel õppida kõikides valdkondades, mida kutsehariduskeskuses õpetatakse.

Täiendkoolitustel on võimalik arendada nii tööalaseid teadmisi ja oskusi kui õppida ka täiesti uut eriala või osaleda teistel esma- ja ümberõppekursustel. Oleme partnerid Töötukassaga.

Õppetöö toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpperuumides Paides ja Säreveres. Kui tellija soovib, saab koolitusi läbi viia ka ka kliendi juures. Tellija vajadustest lähtuvalt koostame sobivad õppekavad ja kaasame lektorid. 

Koolitusi viivad läbi Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpetajad, praktikud ning koostööpartnerite lektorid ja vastavava eriala spetsialistid.

Koolituse lõpetamise nõuded täitnutele väljastame Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse tunnistuse.


TASULISED JA TELLITAVAD KOOLITUSED Koolitustele saab registreerida SIIT

Jälgige lisainfot meie kodulehel ja hoidke postkastil silm peal.Tasuta VÕTI koolitused, Registreerimise link on SIIN

Koolituste tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium perioodil 2024-2029


VÕTI programm on Euroopa Sotsiaalfondist toetatav tegevus „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI), mis keskendub täiskasvanuharidusele ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumisele.


ESF VÕTI prioriteetseteks sihtrühmadeks on: - erialase tasemehariduseta täiskasvanud - keskhariduseta täiskasvanud - aegunud oskustega täiskasvanud Koolitusgrupis vabade kohtade olemasolul saavad ESF VÕTI koolitustel osaleda ka teised täiskasvanute sihtrühmad.


Sihtrühma ei kuulu: - õppeasutuse enda personal - tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijadTASUTA ROHEOSKUSTE KOOLITUSED koolitustele saab registreerida SIIT  

Koolituste tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium perioodil 2024-2029. Koolitused on rahastatud taaste- ja vastupidavusrahastu reformi „Ettevõtete rohepööre“ investeeringust 1 „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“. Rohekoolitused on mõeldud rohepöördes osalevate ettevõtete töötajatele.TAIMEKAITSE KOOLITUSED, koolitustele saab registreerida SIITAUTOKOOL koolitustele saab registreerida SIIT  


Järvamaa Kutsehariduskeskus (Koolitusluba nr 6919 HTM) korraldab B-, T- ja C1-kategooria mootorsõidukijuhi koolitust.

B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus (60 akadeemilist tundi: 30 tundi teooriat, 30 tundi õppesõitu).

Kool teeb koostööd Teooria.ee ja Liikluslab.ee-ga. Koolitus algab grupi täitumisel.

T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus  (37 akadeemilist tundi: 27 tundi teooriat, 10 tundi õppesõitu), õppe alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba. 

Koolitus algab grupi täitumisel. 

T-kategooria riiklik sõidueksam. Hind 280 eurot sisaldab 4 tundi harjutamist ja Transpordiameti sõidueksamil traktori kasutamist. 

T-kategooria täiendav sõidutund 56 eurot,

Sõidud toimuvad kokkuleppel sõiduõpetajaga.

C1-kategooria täiendav sõidutund 35 eurot. 

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
27.08.2024 - 08.09.2024 Taastava põllumajanduse aluskoolitus (32 t) 0.00 € Paide & Järvamaa & Kesk-Eesti Järvamaa Kutsehar...
02.09.2024 Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t) 0.00 € Paide & Järvamaa & Kesk-Eesti Järvamaa Kutsehar...
02.09.2024 Kogemusnõustaja baaskoolitus (202 t) 1,995.00 € Paide & Järvamaa & Kesk-Eesti Järvamaa Kutsehar...
02.09.2024 Lapsehoidja täienduskoolitus (120 t) 1,098.00 € Paide & Järvamaa & Kesk-Eesti Järvamaa Kutsehar...
05.09.2024 Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) 305.00 € Paide & Järvamaa & Kesk-Eesti Järvamaa Kutsehar...
16.09.2024 Tugiisiku koolitus (sh esmaabiandja koolitus) (260 t) 2,473.00 € Paide & Järvamaa & Kesk-Eesti Järvamaa Kutsehar...