ETEL koolituskeskus

ETEL koolituskeskus
Endla 16, Tallinn, 10142
+372 6 641 642; +372 5647 6055
koolitus@etel.ee

https://www.etel.ee/spetsialistile
Facebook

Eesti Turvaettevõtete Liit (edaspidi ETEL) on loodud juhtivate turvaettevõtete poolt eesmärgiga koondada võimalikult laia turvalisuse tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi ning esindada oma liikmete ühishuve suhetes riigi- ja kohaliku võimu asutuste ning teiste institutsioonidega. Oluliseks tegevusvaldkonnaks on koostöö arendamine ühiskonna turvalisust puudutavates küsimustes. 2017. aastal loodud ETEL koolituskeskus (tegevusluba nr 1.1-3/18/21) annab turvavaldkonna töötajatele ja samuti kõigile teistele huvilistele võimaluse enda professionaalseks arendamiseks. ETEL koolituskeskuses pakutakse põhi- ja täiendõpet nii turvatöötajatele ja turvajuhtidele, kui ka erinevatel tasemetel tehnikutele ja tehniliste süsteemide projekteerijatele. Meie koolitajad omavad pikaajalist kogemust turvateenistuse ja turvasüsteemide valdkonnas ning on oma ala tõelised eksperdid. Lisaks koolitamisele osalevad nad kutsetaotlejate eksamineerimisel ja panustavad Eesti standardimisesse.

 

Lisaks turvaettevõtetele meie klientide hulka kuuluvad: Riigi Kinnisvara AS, Päästeamet, If P&C Insurance, MTÜ Selts Eesti Vetelpääse, Tartu Kutsehariduskeskus, Tallinna Linnatranspordi AS, Merko Ehitus Eesti AS, Ida-Viru Keskhaigla SA, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, AS Eesti Energia, AS Tallinna Lennujaam.


OÜ ETEL koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


 

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
05.03.2024 TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 KUTSEEKSAMIKS ETTEVALMISTAV KOOLITUS 315.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
06.03.2024 - 13.03.2024 TURVAJUHT, TASE 5 BAASÕPE. Sissejuhatav moodul. 190.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
06.03.2024 - 13.03.2024 TURVATÖÖTAJA, TASE 3 PÕHIÕPE 420.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
12.03.2024 SEMINAR „TURVATEENISTUJA“ 35.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
12.03.2024 SEMINAR "TURVATEGEVUSE SEADUSE RAKENDAMINE" 35.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
15.03.2024 SEMINAR „TURVATEENISTUJATE KUTSESTANDARDID“ 35.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
15.03.2024 SEMINAR „TURVATEENISTUJATE KUTSESTANDARDID“ 35.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
15.03.2024 SEMINAR „TURVAMINE" 35.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
19.03.2024 - 19.04.2024 TURVAJUHT, TASE 5 BAASÕPE. Põhimoodul. 690.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
21.03.2024 TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 (GAASKUSTUTUSSÜSTEEMID, K.A. F-GAASE SISALDAVAD SÜSTEEMID) 110.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
22.03.2024 SEMINAR "TURVAAUDITI LÄBIVIIMINE" 35.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
22.03.2024 SEMINAR "VALVESEADMESTIKU PROJEKTEERIMINE, PAIGALDAMINE JA HOOLDAMINE" 35.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
26.03.2024 SEMINAR "TURVATEENISTUJA VÄLJAÕPE" 35.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
26.03.2024 SEMINAR "TURVATEGEVUSE STANDARD JA JUHENDMATERJALID" 35.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus
02.04.2024 SEMINAR „TURVATEGEVUSE EESKIRI“ 35.00 € Tallinn ETEL koolituskeskus