Emi Personalijuhtimise Keskus

Emi Personalijuhtimise Keskus
Sütiste tee 21, 13419 Tallinn
+372 516 4388
info@personalikeskus.ee

http://www.personalikeskus.ee/
Facebook

OÜ EMI Personalijuhtimise Keskus on 2021 aastal positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.


Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset personalitöö alast koolitust.


Personalitöötaja pädevuskursuse õppekava eesmärgiks on anda personalitöötajatele selliseid teadmisi, mis toetavad organisatsiooni arengut ja tulemuslikku juhtimist ja tagavad parema jätkusuutlikkuse.


Õppekava koostamisel on lähtutud personalispetsialisti kutsestandard tase 5 sätestatud kompetentsidest. Oleme keskendunud praktilistele probleemikäsitlustele. Püüame aidata personalitöötajaid ja teisi spetsialiste nende töös vajalike kompetentside arendamisel.


Lektorid on oma erialal töötavad tippspetsialistid, kes on pikaajalise lektoristaažiga ja valdavalt kellega oleme juba 20 aastat koostööd teinud. Vaata lektorite nimekirja siit


EMI Personalijuhtimise Keskus on Töötukassa koostööpartner 

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
Tellitav koolitus Töötajate hindamine, hindamisvestlus 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...
Tellitav koolitus Personaliuuringud 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...
Tellitav koolitus Töö analüüs, tööde hindamine 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...
Tellitav koolitus Sisekommunikatsioon, suhtekorraldus 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...
Tellitav koolitus Motiveerimine, töö tasustamine, tasusüsteem 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...
Tellitav koolitus Organisatsioonikultuur 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...
Tellitav koolitus Töökorraldus ja kaasaegne ametijuhend 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...
Tellitav koolitus Tööseadused, personalidokumendid 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...
Tellitav koolitus Personali arendamine ja koolituse kavandamine 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...
Tellitav koolitus Personali värbamine ja valik 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...
Tellitav koolitus Personalijuhtimise ABC 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...
Tellitav koolitus Personalitöö põhikursus 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...
Tellitav koolitus Personalitöötaja pädevuskursus 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...
Tellitav koolitus Suhtlemisoskuse arendamine 0.00 € Kokkuleppel Emi Personalijuht...