E-Katedraal Koolituskeskus

E-Katedraal Koolitus
Firma:
E-Katedraal Koolituskeskus
Telefon:
656 1277; 502 8656
Koduleht:
www.e-katedraal.eeKorraldame ameti- ja täiendusõppe kursusi eesti ja vene keeles kõikjal üle Eesti

E-Katedraal Koolituskeskus on tegutsenud täiskasvanute koolitamise alal 20 aastat. 

Korraldame üle 30 erineva ameti- ja täiendusõppe kursuse, mille lektoriteks on oma ala spetsialistid. Meie klientide lemmikkoolitusteks on tõstukijuhtide- ja kraanajuhtide koolitused, samuti esmaabi ning töökeskkonna ohutus. 

Lisaks nendele koolitame veel ekskavaatorijuhte, troppijaid, tellingutel töötajaid, elektrikke, keevitajaid, tuletööde tegijaid ja tuleohutuse eest vastutavaid isikuid jpm.

Koolitusi korraldame nii eesti kui vene keeles.

Meie plaanilised koolitused toimuvad Tallinnas Mustamäe tee 5.
 
Viime läbi ka sisekoolitusi ehk korraldame koolitusi ettevõttes kohapeal kõikjal üle Eesti. Me ei lisa koolituse hinnale sõidu- ega majutuskulusid. 

Meie tunnistused on nägusad ja kaasaegsed. Tunnistused kehtivad kõikjal Eestis ja on tunnustatud ka rahvusvaheliselt. Tunnistuse tekst on eesti ja inglise keeles.

Omame riiklikult tunnustatud koolitusluba.

Oleme Eesti Töötukassa pikaajaline koostööpartner. 

Töötukassa õpilastele võimaldame soovi korral praktikakohad.

Meil on olnud rõõm aidata paljudel klientidel leida uus elukutse näiteks tõstuki- või kraanajuhina.. 

Meie ettevõtet on krediidireitingu alusel korduvalt tunnustatud kui edukat Eesti ettevõtet.

Väärtustame iga inimest, kes meile koolitusele tuleb ning meile on tähtis anda endast parim kliendi rahulolu nimel. Oleme läbirääkimistele avatud.

Ootame Teid!

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ehitus- ja töö  Keevitajate atesteerimine  Toiduhügieeni koolitus  Tuleohutusalane koolitus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Venekeelsed koolitused  Ekskavaatorijuhi koolitus  Töökeskkond ja tööohutus  Tõstukijuhi koolitus  Laadurijuhi koolitus  Elektriohutuse koolitus  Esmaabiandja koolitus  Esmaabiandja koolitus  Keevitajate koolitus  Troppija koolitus  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Esmaabikoolitused  Sisekoolitused  Keevitamine  Elektroodkeevitajate koolitus  Katlakäitaja koolitus  Tööohutus  Puurmasinajuhi koolitus  Liikurpuurmasinajuhi koolitus  Autokraanajuhi koolitus  Sildkraanajuhi koolitus  Pukkkraanjuhi koolitus  Operatiivelektriku koolitus  Keevitaja euro sertifikaat  Sildkraanajuhtide koolitus  Pukkkraanajuhtide koolitus  Objekti tööjuht, järelvaataja  kraanade kasutamise järelevaataja koolitus  Hüdrotõstukijuhtide koolitus  Hüdrotõstuki järelevaatajate koolitus  Teleskooptõstukijuhtide koolitus  Kopajuhi koolitus  Kraanajuhi koolitus  Обучение и курсы  E- Katedraal Koolituskeskus  koolitusluba 3738 HTM  Toiduhügieen  Toiduhügieenikoolitus  Esmaabi täiendkoolitus  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe  Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale  Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine  Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine  Kahveltõstuki koolitus  Ametikoolitus  Töökaitse spetsialist ja volinik  Töötervishoiu- ja tööohutuse kursus  Sild- ja pukk-kraana juht  Tornkraana juht  Käär-, poom-, teleskoop- ja masttõstukite käitaja  Ehitusplatsi töötervishoid ja tööohutus  Metsa raietööline  Liikurpuurmasin  Elektriohutus  Kaablipaigaldaja  Soojussõlme hooldamine  Surveseadme kasutamise järelevaataja  Operatiivlülitamisõigus  Operatiivlülitamisõigus  Kutseõpe  Laadimistööde teostamine  Tõstuk  Virnastaja  Vastukaalutõstuk  Teleskooplaadur  Kompaktlaadur  Frontaallaadur  Ratasekskavaator  Roomikekskavaator  Laadurekskavaator  Kaevemasinad  Puurmasinad  Sildkraana juht  Raudteekraana juht  Portaalkraana juht  Konsoolkraana juht  Ehitusplatsi koordinaator  Metsalangetaja kursus  Elektrivõrgu jaotusseadmete remont ja hooldus  Ovb elektrik  Elektri sise- ja välispaigaldustööd  Kaabliliinide paigaldamine ja käit  Installatsiooni elektrikute koolitus  Kaablielektriku koolitus  Surveseadme käitaja  Tellingute koolitus  Praktikakohad  Koolitusluba  Eesti Töötukassa 

KOOLITUSKALENDER

Esmaabi esmaõpe

2019-05-06

Esmaõpe ▪ Inimese kehaehituse ja talitluse lähitutvustus. Esmaabi olemus, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika. Abi kutsumine ▪ Uppunu elustamine. Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral. Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest. Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral ▪ Verejooksu peatamise võtted. Šoki olemus ja selle tunnused jne.

Hind: 72.00 €
Kestus: 06.05 − 07.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Elektriku esmaõpe (tase 4) koos elektriohutuse alase täiendusõppega kuni ja üle 1000 V (esmaõpe + elektriohutus) eesti ja vene keeles

2019-05-06

Hinnale lisandub km.  Esmaõpe koos elektriohutusega kestab 5 nädalat + 2 päeva, millest kolm 1-nädalast õppimist koolituskeskuses

Hind: 1264.00 €
Kestus: 06.05 − 11.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Elektriku esmaõpe (tase 4) koos elektriohutuse alase täiendusõppega kuni ja üle 1000 V (esmaõpe + praktika + elektriohutus)/ eesti ja vene keeles

2019-05-06

Hinnale lisandub km.  Esmaõpe koos elektriohutusega kestab 5 nädalat + 2 päeva, millest kolm 1-nädalast õppimist koolituskeskuses

Hind: 1944.00 €
Kestus: 06.05 − 11.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Esmaabi täiendõpe

2019-05-07

Esmaõpe ▪ Inimese kehaehituse ja talitluse lähitutvustus. Esmaabi olemus, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika. Abi kutsumine ▪ Uppunu elustamine. Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral. Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest. Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral ▪ Verejooksu peatamise võtted. Šoki olemus ja selle tunnused jne.

Hind: 44.00 €
Kestus: 8 akad tundi
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus (esmaõpe)

2019-05-08

Töökeskkonna mõiste. Töökeskkonnas esinevad ohud. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid). Ergonoomia. Tööolme jne.

Hind: 143.00 €
Kestus: 08.05 − 10.05
Koht: Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus (täiendõpe)

2019-05-08

Töökeskkonna mõiste. Töökeskkonnas esinevad ohud. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid). Ergonoomia. Tööolme jne.

Hind: 67.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Ekskavaatorijuht. Teooria 4 päeva + praktika 8 päeva vene keels

2019-05-13

Ekskavaatori ja rataslaadur-ekskavaatori juhid. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km.

Hind: 1235.50 €
Kestus: 13.05 − 16.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Ekskavaatorijuht. Teooria vene keeles

2019-05-13

Ekskavaatori ja rataslaadur-ekskavaatori juhid. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km.

Hind: 272.50 €
Kestus: 13.05 − 16.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Troppija kursus. Teooria 1 päev + praktika 8 päeva vene keeles

2019-05-13

Kraanade tüübid ja kasutusnõuded. Lastide haarde abivahendid. Tõstetööde teostamine kraanade abil. Ohutusmeetmed. Töö- ja tööohutuse õigusaktid. Keskkonnahoid. Esmaabi. Hinnale lisandub km.

Hind: 1060.00 €
Kestus: täpsem info telefoni või e-maili teel
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Troppija kursus. Teooria vene keeles

2019-05-13

Kraanade tüübid ja kasutusnõuded. Lastide haarde abivahendid. Tõstetööde teostamine kraanade abil. Ohutusmeetmed. Töö- ja tööohutuse õigusaktid. Keskkonnahoid. Esmaabi. Hinnale lisandub km.

Hind: 97.00 €
Kestus: täpsem info telefoni või e-maili teel
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Troppija ja alla 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus vene keeles

2019-05-13

TEOORIA 2 päeva + PRAKTIKA 8 päeva Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 7- päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.

Hind: 1102.00 €
Kestus: 13.05 − 14.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Troppija ja alla 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus vene keeles

2019-05-13

TEOORIA 2 päeva.  Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 7- päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.

Hind: 139.00 €
Kestus: 13.05 − 14.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Troppija ja alla ning üle 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus /eksam 31.05 vene keeles

2019-05-13

Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 7-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev

Hind: 182.00 €
Kestus: 13.05 − 14.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Troppija ja alla ning üle 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus /eksam 31.05 vene keeles

2019-05-13

Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 7-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev. TEOORIA 3 päeva + PRAKTIKA 8 päeva

Hind: 1145.00 €
Kestus: 13.05 − 14.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Kabiinist juhitava sild- ja pukk-kraana juhi kursus. TEOORIA 4 päeva+PRAKTIKA 8 päeva. Vene keeles

2019-05-13

Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev Hinnale lisandub km. Eksam: 31.05

Hind: 1278.00 €
Kestus: 13.05 − 15.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Kabiinist juhitava sild- ja pukk-kraana juhi kursus. TEOORIA. Vene keeles

2019-05-13

Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev Hinnale lisandub km. Eksam: 31.05

Hind: 315.00 €
Kestus: 13.05 − 15.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Kabiinist juhitava tornkraana juhi kursus. TEOORIA 4 päeva+PRAKTIKA 8 päeva vene keeles

2019-05-13

Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev. Eksam 31.05

Hind: 1278.00 €
Kestus: 13.05 − 15.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Kabiinist juhitava tornkraana juhi kursus. TEOORIA vene keeles

2019-05-13

Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev. Eksam 31.05

Hind: 315.00 €
Kestus: 13.05 − 15.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Liikurnoolkraana juhi kursus. TEOORIA 4 päeva+PRAKTIKA 8 päeva. Vene keeles

2019-05-13

Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev. Eksam  31.05

Hind: 1278.00 €
Kestus: 13.05 − 15.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Liikurnoolkraana juhi kursus. TEOORIA . Vene keeles

2019-05-13

Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev. Eksam 31.05

Hind: 315.00 €
Kestus: 13.05 − 15.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Hüdro- ja teleskooptõstuki juhi ja troppija kursus. TEOORIA 2 päeva+PRAKTIKA 8 päeva vene keeles

2019-05-13

Hinnale lisandub km.  Tõstekorviga, -greiferiga või –konksuga varustatud veoauto raamile ehitatud hüdro- ja teleskooptõstuki juhid. Lisaks teooriaõppele on vajalik 9-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.

Hind: 1072.50 €
Kestus: 13.05 − 17.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Hüdro- ja teleskooptõstuki juhi ja troppija kursus. TEOORIA vene keeles

2019-05-13

Hinnale lisandub km.  Tõstekorviga, -greiferiga või –konksuga varustatud veoauto raamile ehitatud hüdro- ja teleskooptõstuki juhid. Lisaks teooriaõppele on vajalik 9-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.

Hind: 195.00 €
Kestus: 13.05 − 17.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Keevitaja esmaõpe eesti ja vene keeles

2019-05-13

Hinnale lisandub km. Õppija omandab teadmised ja töövõtted käsikaarkeevitusest, MIG/MAG ehk poolautomaatkeevitusest, TIG ehk mittesulava elektroodiga argooni keskkonnas keevitusest ja gaaskeevitusest. Õppe kestus on 3 nädalat, 9 päeva õppeajast moodustab tööpraktika ja proovitöö sooritamine keevituslaboris

Hind: 995.00 €
Kestus: 13.05 − 31.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Keevitaja esmaõpe koos sertifitseerimiseks ettevalmistusega EVS-EN ISO 9606-1 järgi/ eesti ja vene k

2019-05-13

Õppija omandab teadmised ja töövõtted käsikaarkeevitusest, MIG/MAG ehk poolautomaatkeevitusest, TIG ehk mittesulava elektroodiga argooni keskkonnas keevitusest ja gaaskeevitusest. Õppe kestus on 5 nädalat, 15 päeva õppeajast moodustab tööpraktika ja proovitöö sooritamine keevituslaboris. Hinnale lisandub km

Hind: 1830.00 €
Kestus: 13.05 − 13.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 56 460 866; 656 1277

Sild-, pukk- ja konsoolkraana kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse taotlejale) vene keeles

2019-05-14

Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 14.05 − 15.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Sild-, pukk- ja konsoolkraana kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse kehtivuse pikendamiseks) vene keeles

2019-05-14

Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 14.05 − 15.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse kehtivuse pikendamiseks) vene keeles

2019-05-15

Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse taotlejale) vene keeles

2019-05-15

Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Liikurnoolkraana kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse taotlejale) vene keeles

2019-05-15

Hinnale lisandub km. 

Hind: 110.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Liikurnoolkraana kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse kehtivuse pikendamiseks) vene keeles

2019-05-15

Hinnale lisandub km. 

Hind: 110.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Hüdro- ja teleskooptõstuki kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse taotlejale) vene keeles

2019-05-15

Täpsem info e-maili või telefoni teel. Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 15.05 − 17.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Hüdro- ja teleskooptõstuki kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse kehtivuse pikendamiseks) vene keeles

2019-05-15

Täpsem info e-maili või telefoni teel. Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 15.05 − 17.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tuletööde tegemise kursus

2019-05-16

Käesolev koolitus on mõeldud tuletöö tegijatele. Tuletöö on gaaskeevitustöö, elekterkeevitustöö, põlevvedelikuga metalli lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine,  bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning gaasleegi kasutamine jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5 , Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Käär-, poom-, teleskoop- ja masttõstukite käitaja kursus eesti ja vene keeles

2019-05-17

Hinnale lisandub km. 

Hind: 110.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Katlakäitaja kursus eesti ja vene keeles

2019-05-20

Hinnale lisandub km. Elektriku täiendusõpe, mis nõutud Eesti Energia AS Jaotusvõrgu poolt

Hind: 785.00 €
Kestus: 20.05 − 14.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tõstukijuht. Teooria+praktika

2019-05-21

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km. PRAKTIKA: toimumiskoht vastavalt kokkuleppele

Hind: 1172.50 €
Kestus: 21.05 − 22.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tõstukijuht. Teooria

2019-05-21

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km. PRAKTIKA: toimumiskoht vastavalt kokkuleppele

Hind: 110.00 €
Kestus: 21.05 − 22.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tõstukijuht. Teooria vene keeles

2019-05-23

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km. PRAKTIKA: toimumiskoht vastavalt kokkuleppele

Hind: 110.00 €
Kestus: 23.05 − 24.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tõstukijuht. Teooria+praktika vene keeles

2019-05-23

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km. PRAKTIKA: toimumiskoht vastavalt kokkuleppele

Hind: 1172.50 €
Kestus: 23.05 − 24.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori kursus

2019-05-30

Hinnale lisandub km. 

Hind: 83.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Surveseadme kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse taotlejale) eesti ja vene keeles

2019-05-30

Hinnale lisandub km. 

Hind: 298.00 €
Kestus: 30.05 − 31.05
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tellingutel töötamise ja nende paigaldamise kursus eesti ja vene keeles

2019-05-31

Kursus koosneb teooriaõppest ning praktilisest harjutamisest.

Hind: 110.00 €
Kestus: 8 ak/h
Koht: Mustamäe tee 5 , Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Surveseadme kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse kehtivuse pikendamiseks) eesti ja vene keeles

2019-05-31

Hinnale lisandub km. 

Hind: 229.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Esmaabi esmaõpe

2019-06-03

Esmaõpe ▪ Inimese kehaehituse ja talitluse lähitutvustus. Esmaabi olemus, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika. Abi kutsumine ▪ Uppunu elustamine. Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral. Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest. Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral ▪ Verejooksu peatamise võtted. Šoki olemus ja selle tunnused jne.

Hind: 72.00 €
Kestus: 03.06 − 04.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Elektri sise- ja välispaigaldustööd koos elektriohutuse alase täiendusõppega kuni ja üle 1000 V eesti ja vene keeles

2019-06-03

Hinnale lisandub km.  

Hind: 789.00 €
Kestus: 03.06 − 11.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Esmaabi täiendõpe

2019-06-04

Esmaõpe ▪ Inimese kehaehituse ja talitluse lähitutvustus. Esmaabi olemus, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika. Abi kutsumine ▪ Uppunu elustamine. Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral. Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest. Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral ▪ Verejooksu peatamise võtted. Šoki olemus ja selle tunnused jne.

Hind: 44.00 €
Kestus: 8 akad tundi
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus (esmaõpe) vene keeles

2019-06-05

Töökeskkonna mõiste. Töökeskkonnas esinevad ohud. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid). Ergonoomia. Tööolme jne.

Hind: 143.00 €
Kestus: 05.06 − 07.06
Koht: Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus (täiendõpe) vene keeles

2019-06-05

Töökeskkonna mõiste. Töökeskkonnas esinevad ohud. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid). Ergonoomia. Tööolme jne.

Hind: 67.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tuleohutusalane kursus tuleohutuse eest vastutavale isikule

2019-06-05

Tuleohutuse seadusest tulenevalt on ettevõtte või asutuse juht kohustatud korraldama töötajale või teenistujale enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse Koolitus koosneb teoreetilisest õppest. Lektoriteks on oma ala head spetsialistid ning kogemustega isikud.

Hind: 75.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5 , Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Elektriohutuse alane täiendusõpe kuni ja üle 1000 V

2019-06-10

Elektriku täiendusõpe, mis nõutud Eesti Energia AS Jaotusvõrgu poolt. Hinnale lisandub km.

Hind: 368.00 €
Kestus: 10.06 − 11.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tõstukijuht. Teooria

2019-06-11

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km. PRAKTIKA: toimumiskoht vastavalt kokkuleppele

Hind: 110.00 €
Kestus: 11.06 − 12.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tõstukijuht. Teooria+praktika

2019-06-11

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km. PRAKTIKA: toimumiskoht vastavalt kokkuleppele

Hind: 1172.50 €
Kestus: 11.06 − 12.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

0,4-20 kV operatiivlülitamisõiguse taotlemine eesti ja vene keeles

2019-06-11

Elektriku täiendusõpe 0,4 – 20 kV elektriliinide ja –alajaamade käidust, operatiivlülitamistest ja töölelubamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 494.00 €
Kestus: 11.06 − 14.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus (esmaõpe)

2019-06-12

Töökeskkonna mõiste. Töökeskkonnas esinevad ohud. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid). Ergonoomia. Tööolme jne.

Hind: 143.00 €
Kestus: 12.06 − 14.06
Koht: Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus (täiendõpe)

2019-06-12

Töökeskkonna mõiste. Töökeskkonnas esinevad ohud. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid). Ergonoomia. Tööolme jne.

Hind: 67.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tõstukijuht. Teooria+praktika vene keeles

2019-06-13

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km. PRAKTIKA: toimumiskoht vastavalt kokkuleppele

Hind: 1172.50 €
Kestus: 13.06 − 14.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tõstukijuht. Teooria vene keeles

2019-06-13

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km. PRAKTIKA: toimumiskoht vastavalt kokkuleppele

Hind: 110.00 €
Kestus: 13.06 − 14.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Ekskavaatorijuht. Teooria

2019-06-17

Ekskavaatori ja rataslaadur-ekskavaatori juhid. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km.

Hind: 272.50 €
Kestus: 17.06 − 20.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Ekskavaatorijuht. Teooria 4 päeva + praktika 8 päeva

2019-06-17

Ekskavaatori ja rataslaadur-ekskavaatori juhid. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km.

Hind: 1235.50 €
Kestus: 17.06 − 20.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Troppija kursus. Teooria 1 päev + praktika 8 päeva

2019-06-17

Kraanade tüübid ja kasutusnõuded. Lastide haarde abivahendid. Tõstetööde teostamine kraanade abil. Ohutusmeetmed. Töö- ja tööohutuse õigusaktid. Keskkonnahoid. Esmaabi. Hinnale lisandub km.

Hind: 1060.00 €
Kestus: täpsem info telefoni või e-maili teel
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Esmaabi esmaõpe vene keeles

2019-06-17

Esmaõpe ▪ Inimese kehaehituse ja talitluse lähitutvustus. Esmaabi olemus, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika. Abi kutsumine ▪ Uppunu elustamine. Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral. Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest. Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral ▪ Verejooksu peatamise võtted. Šoki olemus ja selle tunnused jne.

Hind: 72.00 €
Kestus: 17.06 − 18.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Troppija kursus. Teooria

2019-06-17

Kraanade tüübid ja kasutusnõuded. Lastide haarde abivahendid. Tõstetööde teostamine kraanade abil. Ohutusmeetmed. Töö- ja tööohutuse õigusaktid. Keskkonnahoid. Esmaabi. Hinnale lisandub km.

Hind: 97.00 €
Kestus: täpsem info telefoni või e-maili teel
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Troppija ja alla 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

2019-06-17

TEOORIA 2 päeva.  Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 7- päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.

Hind: 139.00 €
Kestus: 17.06 − 18.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Troppija ja alla 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

2019-06-17

TEOORIA 2 päeva + PRAKTIKA 8 päeva Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 7- päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.

Hind: 1102.00 €
Kestus: 17.06 − 18.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Troppija ja alla ning üle 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus /eksam 5.07

2019-06-17

Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 7-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev

Hind: 182.00 €
Kestus: 17.06 − 18.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Troppija ja alla ning üle 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus /eksam 5.07

2019-06-17

Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 7-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev. TEOORIA 3 päeva + PRAKTIKA 8 päeva

Hind: 1145.00 €
Kestus: 17.06 − 18.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Kabiinist juhitava sild- ja pukk-kraana juhi kursus. TEOORIA 4 päeva+PRAKTIKA 8 päeva

2019-06-17

Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev Hinnale lisandub km. Eksam: 5.07

Hind: 1278.00 €
Kestus: 17.06 − 19.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Kabiinist juhitava sild- ja pukk-kraana juhi kursus. TEOORIA

2019-06-17

Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev Hinnale lisandub km. Eksam: 5.07

Hind: 315.00 €
Kestus: 17.06 − 19.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Kabiinist juhitava tornkraana juhi kursus. TEOORIA 4 päeva+PRAKTIKA 8 päeva.

2019-06-17

Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev. Eksam   5.07

Hind: 1278.00 €
Kestus: 17.06 − 19.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Kabiinist juhitava tornkraana juhi kursus. TEOORIA

2019-06-17

Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev. Eksam   5.07

Hind: 315.00 €
Kestus: 17.06 − 19.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Liikurnoolkraana juhi kursus. TEOORIA 4 päeva+PRAKTIKA 8 päeva.

2019-06-17

Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev. Eksam 05.07

Hind: 1278.00 €
Kestus: 17.06 − 19.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Liikurnoolkraana juhi kursus. TEOORIA

2019-06-17

Hinnale lisandub km. Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev. Eksam 05.07

Hind: 315.00 €
Kestus: 17.06 − 19.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Hüdro- ja teleskooptõstuki juhi ja troppija kursus. TEOORIA 2 päeva+PRAKTIKA 8 päeva

2019-06-17

Hinnale lisandub km.  Tõstekorviga, -greiferiga või –konksuga varustatud veoauto raamile ehitatud hüdro- ja teleskooptõstuki juhid. Lisaks teooriaõppele on vajalik 9-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.

Hind: 1072.50 €
Kestus: 17.06 − 21.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Hüdro- ja teleskooptõstuki juhi ja troppija kursus. TEOORIA

2019-06-17

Hinnale lisandub km.  Tõstekorviga, -greiferiga või –konksuga varustatud veoauto raamile ehitatud hüdro- ja teleskooptõstuki juhid. Lisaks teooriaõppele on vajalik 9-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.

Hind: 195.00 €
Kestus: 17.06 − 21.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Esmaabi täiendõpe vene keeles

2019-06-18

Esmaõpe ▪ Inimese kehaehituse ja talitluse lähitutvustus. Esmaabi olemus, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika. Abi kutsumine ▪ Uppunu elustamine. Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral. Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest. Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral ▪ Verejooksu peatamise võtted. Šoki olemus ja selle tunnused jne.

Hind: 44.00 €
Kestus: 8 akad tundi
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Sild-, pukk- ja konsoolkraana kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse taotlejale)

2019-06-18

Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 18.06 − 19.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Sild-, pukk- ja konsoolkraana kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse kehtivuse pikendamiseks)

2019-06-18

Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 18.06 − 19.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse kehtivuse pikendamiseks)

2019-06-19

Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse taotlejale)

2019-06-19

Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Liikurnoolkraana kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse taotlejale)

2019-06-19

Hinnale lisandub km. 

Hind: 110.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Liikurnoolkraana kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse kehtivuse pikendamiseks)

2019-06-19

Hinnale lisandub km. 

Hind: 110.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Hüdro- ja teleskooptõstuki kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse taotlejale)

2019-06-19

Täpsem info e-maili või telefoni teel. Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 19.06 − 21.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Hüdro- ja teleskooptõstuki kasutamise järelevaataja kursus (pädevustunnistuse kehtivuse pikendamiseks)

2019-06-19

Täpsem info e-maili või telefoni teel. Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 19.06 − 21.06
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656

Käär-, poom-, teleskoop- ja masttõstukite käitaja kursus eesti ja vene keeles

2019-06-21

Hinnale lisandub km. 

Hind: 110.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Mustamäe tee 5, Tallinn

Telefon: 656 1277; 502 8656