Papaver Nõustamis ja koolituskeskus

Papaver Nõustamis j
Firma:
Papaver Nõustamis ja koolituskeskus
Telefon:
+372 513 5758 vene keeles: +372 53 83 3910
Koduleht:
www.papaver.ee

KOOLITUSED-SEMINARID-TÖÖTOAD

Koolitamise eesmärk on tõsta kvaliteeti enese teadmistes ja oskustes parandamaks nii era- kui tööelu. Pakume koolitusi nii noortele, lapsevanematele, spetsialistidele kui ka ettevõtetele.
 
 
 
• Emotsionaalne kontakt ja selle olulisus inimese arengus. Millist rolli mängib lapse arengus usaldussuhe täiskasvanuga. Mis juhtub, kui seda ei ole? Kuidas hoida, ennetada ning vajadusel ka taastada tekkinud keerukusi?
 
• Loovad võtted aktiivse lapse lähedasele. Kehalise empaatia võlu ja võimalused.
 
• Kõne areng ja logopeedi nõuanded lapse kõne arendamisel. Mida jälgida, kuidas juhendada. Nõuanded ja nipid.
 
• Toitumine. Valivast toitujast kõgesööjani. Sõltuvused, stressimaandus. Miks toit mängib rolli meie enesetundes? Kuidas julgustada last või täiskasvanut toidust teisiti mõtlema?
 
• Enda vaimne tervis ning töö- ja eraelu tasakaal. Tugiressursside leidmine. Kuidas märgata, ennetada, hoida ning sekkuda?
 
 
• Inimesi on palju ja on erinevaid. Millised on levinuimad kõrvalekalded normipärasest inimese arengust? Mis on nende põhjusteks ning millised on võimalikud toimetulekuviisid, suhtlemisreeglid teenindavale personalile, juhile, kolleegile?
 
• Lapse ja noore normipärane areng. Mida märgata ning kuidas sekkuda, millised on kõrvalekalded? Jõuame mõistetest praktika ning nippideni.
 
• Laps haridusasutuses - millele tugineb õnnestunult omandatud haridus? Kuidas luua ning hoida selleks vajalikku keskkonda? Mis on õpetaja, pedagoogi, tugispetsialisti, direktori roll selles?
 
• Võrgustikud. Kas ja milleks neid vaja on? Kuidas seada ühtseid eesmärke selliselt, et jõuame ka tulemusteni?
 
• Tööalast rahulolu aitab tõsta õnnestunud kommunikatsioon. Kuidas ning milliste meetoditega organisatsiooni töökultuuris toime tulla? Kuidas selgelt väljendada enda mõtteid ülemustele, kolleegidele, alluvatele? Suhtlemise ABC.
 
 
• Vaimsesse tervisesse mahutatud kapitali tootlikkust hinnatakse erinevate teadusuuringute poolt vahemikku 40-900%. See tähendab, et keskmiselt toob iga vaimse tervise alane investeeritud 1 euro ettevõttele tagasi 4,2 eurot.
 
• Uuringud on näidanud, et tööandjapoolne tähelepanu töötajate heaolule ning positiivne suhtumine vaimsesse tervisesse aitab kaasa innovatsiooni arengule ja tõusule töö tulemustes.
 
• Ettevõtetes, kus pööratakse tähelepanu nii inimeste füüsilisele kui psüühilisele tervisele, on tulemused 20% võrra kõrgemad kui keskmiselt.
Oleme Papaveri-perega Tallinnas koos toimetanud juba aastast 2007.
Oma tegevuses väärtustame ausust ja koostööd, sest ükski mure ei ole lahendamatu - oluline on astuda vahel raskeid, kuid vajalikke samme just koos ning ühiselt seatud eesmärkide suunas.
 
Koos jõuab palju rohkem kui üksi!
 
 
Meie väärtused
 
Paindlikkus
Ausus
Partnerlus
Avatus  
Vastutus  
Eesmärgistatus  
Respekt  
 
 
Meie eesmärgid

  • probleemidesse sattunud inimeste toimetuleku toetamine, arendamine ning elukvaliteedi parandamine, eluga rahulolu tõstmine;
  • uute, toimetulekut toetavate teaduspõhiste meetodite ja lähenemiste toomine Eestisse ning nende rakendamine ja propageerimine töös, pidades silmas inimeste parimaid huve, võimalusi ning õigusi;
  • vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine ühiskonnas - nii individuaalsel tasandil kui ka era- ja avalikus sektoris;
  • tegevusvaldkonna arendamine Eestis - avalikkuse harimine, koolitamine ja teadusuuringute tegemine, sotsiaalvaldkonna arendamine koostöös riigi- ja erasektoriga;
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Erivajadustega inimeste koolitused  Erivajadustega laste koolitused  Erivajadustega inimeste nõustamine  ATH - käsitlus ja toimetuleku parandamine  Autism  Autismispektri häire - sümptomaatika ja käsitlus  Käitumishäire  Meeleoluhäired  PTSH  Isiksusehäire  Pedagoogide täienduskoolitus  Lastevanemate pedagoogiline nõustamine  Papaver Nõustamis ja koolituskeskus  Papaver Teenused OÜ  MTÜ Papaver 

KOOLITUSKALENDER

Autismispektri häire - sümptomaatika ja käsitlus

2020-11-12

  Dr Viivika Lauri räägib kuidas tunda ära esmaseid võimalikke viiteid autismispektrihäirele; kuidas mõista last või noort, kellel esineb ASH, kuidas temaga suhelda ja suhestuda ning tema elu ja tegevusi toetada ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: 9:30-15:00
Koht: Kotka 26a, hoovimaja, Tallinn

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

Käitumishäire - millal on ikka liig, mis liig? Mida teha?

2020-12-10

  Dr Viivika Lauri selgitab mis on käitumishäire; kuidas sotsiaalselt toetada last või noort, kellel esineb käitumishäire ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: 9:30-15:00
Koht: Kotka 26a, hoovimaja, Tallinn

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

Meeleoluhäired - kuidas ära tunda ja mida ette võtta?

2021-01-14

  Dr Viivika Lauri räägib mis on meeleolu kõikumine ja meeleoluhäire; kuidas masendunud last või noort, kellel esineb meeleoluhäire, sotsiaalselt toetada ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: 9:30-15:00
Koht: Kotka 26a, hoovimaja, Tallinn

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

Laste ja noorte ägedad stressireaktsioonid ja PTSH, kaasuv ärevus ja sellega toimetulek, traumaatiline isiksusehäire

2021-02-11

Mis on PTSH ja kuidas seda muudest ärevushäiretest eristada. Mida annab nende laste/ noorukite heaks teha? Ülevaade dissotsiatiivsest isiksuse lõhustumisest ehk split-personalitist, kui ühes kehas on mitu isiksust.

Hind: 65.00 €
Kestus:
Koht: Kotka 26a, hoovimaja, Tallinn

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

ATH käsitlus ja toimetuleku parandamine

2021-03-11

Dr Viivika Lauri räägib missugune laps on tähelepanematu, impulsiivne ja üliaktiivne; kuidas mõista last või noort, kellel esineb ATH, kuidas temaga suhelda ja suhestuda ning tema elu ja tegevusi toetada ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 9:30-15:00
Koht: Kotka 26a, hoovimaja, Tallinn

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

Autismispektri häire- sümptomaatika ja käsitlus

2021-04-15

Dr Viivika Lauri räägib kuidas tunda ära esmaseid võimalikke viiteid autismispektrihäirele; kuidas mõista last või noort, kellel esineb ASH, kuidas temaga suhelda ja suhestuda ning tema elu ja tegevusi toetada ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 9:30-15:00
Koht: Kotka 26a, hoovimaja, Tallinn

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

Käitumishäire - millal on ikka liig, mis liig? Mida teha?

2021-05-06

Dr Viivika Lauri selgitab mis on käitumishäire; kuidas sotsiaalselt toetada last või noort, kellel esineb käitumishäire ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 9:30-15:00
Koht: Kotka 26a, hoovimaja, Tallinn

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

Laste ja noorte ägedad stressireaktsioonid ja PTSH, kaasuv ärevus ja sellega toimetulek, traumaatiline isiksusehäire

2021-06-10

Mis on PTSH ja kuidas seda muudest ärevushäiretest eristada. Mida annab nende laste/ noorukite heaks teha? Ülevaade dissotsiatiivsest isiksuse lõhustumisest ehk split-personalitist, kui ühes kehas on mitu isiksust.

Hind: 65.00 €
Kestus:
Koht: Kotka 26a, hoovimaja, Tallinn

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758