Eesti Raamatupidajate Kogu MTÜ

Eesti Raamatupidajat
Firma:
Eesti Raamatupidajate Kogu MTÜ
Telefon:
(+372) 5750 3733
E-post:
koolitus@erk.ee
 Facebook: www.facebook.com/eestiraamatupidajatekogu
 Instagram: www.instagram.com/eestiraamatupidajatekogu/

ERK ühendab teavitab toetab
 
Selline on meie loosung ja need märksõnad tähistavadki ERK peamisi tegevussuundi. Neist lähtudes oleme oma tegemisi korraldanud alates 1996.-ndast aastast.
 
Kutseühendusena ühendame ja esindame oma liikmeid – raamatupidajaid, finantsjuhte, ökonomiste, ka audiitoreid - üle terve Eesti. ERK-l on praegu ligemale 700 liiget, nii füüsilisi kui juriidilisi.
 
ERK on ametlik raamatupidaja kutse andja. Esimene kutseeksam raamatupidajatele toimus kümme aastat tagasi -  27. nov. 2004.a. Selle aja jooksul on väljastatud erinevatel kutsetasemetel kokku 3871 kutsetunnistust.
 
ERK korraldab oma liikmetele aktuaalsetel teemadel regulaarselt teabepäevi, suvekoolitusi ja muid üritusi.
 
ERK väljendab raamatupidajate seisukohti riiklikel ja ühiskondlikel aruteludel ning läbirääkimistel.
 
ERK osaleb Rahandusministeeriumi poolt on algatatud arutelus arvestusala arengute teemal, mis peaks saama aluseks uue raamatupidamisseaduse väljatöötamisele.
 
ERK, Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühing korraldavad ühiselt väljakuulutatud arvestusalaste uurimustööde konkurssi. Konkursi auhinnafond oli 2700 eurot, mis jaguneb parimatele autorite ja nende juhendajate vahel.


KOOLITUSED
ERK pakub kvaliteetseid, väärtustloovaid ja spetsiifilisi täiendkoolitusi. ERK koolitused toetavad raamatupidamise -ja finantsvaldkonna professionaale. Lisaks korraldame liikmetele silmaringi laiendavaid ja üldharivaid koolitusi, mis annavad jõudu vaimule ning läbi ühisürituste tugevdame sidet kolleegidega.
 
Kõik ERK lektorid on tipptegijad ja kogenud praktikud.

 
Raamatupidamine  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Soome palgaarvestus  Maksukoolitus  Kuluarvestus  Kulude juhtimine  Pearaamatupidajate täiendusõpe  Raamatupidamisarvestus  Raamatupidamise kursused  Pearaamatupidajate täiendusõpe  Kontserniarvestus ja konsolideeritud aruanded  Eesti Raamatupidajate Kogu MTÜ 

KOOLITUSKALENDER

Veebiseminar - Soome palgaarvestus

2020-09-11

 Vebinaril räägime Soome palgaarvestuse põhimõtetest sh. puhkusetasu- ja haigusrahade arvestusest ning tutvume erinevate kollektiivlepingutega. Lisaks räägime palgamaksude arvestamisest ja deklareerimisest. Vebinari juhatab Christer Haimi, CH Konsultatsioonid OÜ juhataja ja ERK juhatuse liige, kellel on pikaajaline ja praktiline kogemus Soome maksuarvestuse ja raamatupidamise korraldamisel ning tekkinud kliendiprobleemide lahendamisel. Soodushind ERK liikmele 79€+km kuni 01.septembrini 2020. Alates 02.septembrist 89€+km. Mitteliikmele hind 89€+km. 

Hind: 79.00 €
Kestus: kell 10.00-13.30, 4akadeemilist tundi
Koht: ERK zoom

Telefon: (+372) 5750 3733

Kodukontor – kulud, erisoodustus ja maksuprobleemid

2020-09-14

Mis on kaugtöö, kaugtöö reeglid. Millised kulud kodukontorile on aktsepteeritavad? Erinevad võimalused kodukulude kompenseerimiseks. Käibemaks kodukontori kuludel ja nõuded arvele. Sõiduauto hoidmine kodukontoris. Millal tekib töö ja kodu vaheline sõit? Kuidas kompenseerida töö ja kodu vahelisi sõite? Töökoha ja kodu vaheline kaugus üle 50 km – täiendav muudatus 01.01.2020. OSALUSTASU: Soodushind ERK liikmele 49€+km kuni 03. september 2020. Alates 04.septembrist 59€+km. Hind mitteliikmele 69€+km.   

Hind: 49.00 €
Kestus: kell 09.30-11.00; 2 akadeemilist tundi
Koht: ERK zoom

Telefon: (+372) 5750 3733

Kingituste, annetuste ja pidustuste kulu ning maksustamine

2020-09-16

1. Millal, millised kingitused tuleks erisoodustusena maksustada? 2. Kingitused, annetused, vastuvõtukulud    o Kingitused, sh reklaamkingitused    o Annetus versus sponsorlus    o Kingitused ja üritused oma töötajatele    o Mida loetakse vastuvõtukuluks    o Firmapidude kulude maksustamine. OSALUSTASU: Soodushind ERK liikmele 29€+km kuni 03. september 2020. Alates 04.septembrist 39€+km. Hind mitteliikmele 49€+km

Hind: 29.00 €
Kestus: kell 09.30-10.30.; 1 akadeemilist tund
Koht: ERK zoom

Telefon: (+372) 5750 3733

Tööleping vs VÕS leping – erisused, sõlmimine ja lõpetamine

2020-09-29

Tööleping – olulised tingimused, mida peaks leping sisaldama (TLS §5) – mis võiks veel olla oluline teada TL sõlmimisel, ohukohad. Töölepingu muutmine, TL lõpetamine: o   Poolte kokkuleppel; o   Töötajapoolne korraline ülesütlemine; o   Töötajapoolne erakorraline ülesütlemine; o   Töölepingu ülesütlemine katseajal; o   Töölepingu lõpetamine tööandja poolt (§88, 89) o   Ülesütlemise piirangud o   Ülesütlemisavaldus. (NB! Kui eriolukord keelab kohtumise, siis toimub koolitus virtuaalselt). OSALUSTASU: Soodushind ERK liikmele 99€+km kuni 09.09.2020. Alates 10.septembrist hind 115€+km. Hind mitteliikmele 125€+km.

Hind: 99.00 €
Kestus: kell 09.30-16.00.; 6 akadeemilist tundi
Koht: Kentmanni 7-55, Tallinn

Telefon: (+372) 5750 3733

Kontserniarvestus ja konsolideeritud aruanded

2020-10-13

Koolitusel käsitletavad teemad: Millised ettevõtted peavad konsolideeritud aruandeid koostama? Konsolideerimiskohustusest vabastused – ülevaade viimati kehtima hakanud eranditest Äriühenduste kajastamise erinevad meetodid Tütar- ja sidusettevõtete erinevad kajastamismeetodid Konsolideerimisele eelnevad tegevused Millele konsolideerimisel tähelepanu pöörata – praktilised näited Nõuded konsolideeritud aruande esitusviisile ja lisadele Kasumi jagamine kontsernis. (NB! Kui eriolukord keelab kohtumised, siis toimub koolitus virtuaalselt)OSALUSTASU: Soodushind ERK liikmele 99€+km kuni 29.09.2020. Alates 30.septembrist hind 115€+km. Hind mitteliikmele 125€+km.

Hind: 99.00 €
Kestus: kell 09.30-14.30.; 5 akadeemilist tundi
Koht: Kentmanni 7-55, Tallinn

Telefon: (+372) 5750 3733

Kuidas pärandada, pärida ja maksuprobleemid pärimisel!

2020-10-15

Käibel on ütlus - pole inimest, pole probleemi. Kas ikka on nii? Iga inimene puutub vähemalt korra elus kokku pärimisega – soovib ta siis teha testamendi või on osutunud pärijaks. Teabepäev on mõeldud nii raamatupidajatele kui ka ettevõtjatele. Pärimisest, pärandamaisest ja maksuprobleemidest tulevad meile rääkima oma ala tippspetsialistid maksuametist ja notaribüroost. Käsitleme elulisi teemasid! OSALUSTASU: Soodushind ERK liikmele 69€+km kuni 21. septemberini 2020. Alates 22.septembrist 79€+km. Hind mitteliikmele 89€+km

Hind: 69.00 €
Kestus: kell 10.00-13.50.; 5 akadeemilist tundi
Koht: ERK zoom

Telefon: (+372) 5750 3733

Raamatupidaja, tase 5 konsultatsioonid Zoom vebinaridena

2020-10-23

1. Raamatupidaja, tase 5 (EKR 5) I ja II osa finants- ja maksuarvestus tasuline konsultatsioon. (III osa konsultatsiooni info lehekülje allosas). I ja II osa konsultatsiooni osalustasu: Eksamil osalejale 40 € + km Eksamil mitteosalejale 100 € + km Tasumine esitatud arve alusel. 

Hind: 100.00 €
Kestus: 23. okt. I ja II osa, 27. okt. III osa
Koht: ERK zoom

Telefon: (+372) 5750 3733

Põhjalik põhivara arvestus erasektori raamatupidamises

2020-11-11

Ree Teinberg annab koolitusel põhjaliku ülevaate materiaalse ja immateriaalse põhivara arvele võtmisest ja edaspidisest kajastamisest ning vara väärtuse olemusest Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Põhivara arvestus on olulisel määral ettevõtte spetsiifiline sõltudes juhatuse hinnangutest ja meetodite/arvestuspõhimõtete valikust. Samas tuleb kindlasti jälgida ka juhendeid ja standardeid, mis loovad teatud raamistiku. (NB! Kui eriolukord keelab kohtumised, siis toimub koolitus virtuaalselt) (4 akadeemilist tundi). Soodushind ERK liikmele 89€+km kuni 27.10.2020. Alates 28.oktoobrist hind 105€+km. Hind mitteliikmele 115€+km

Hind: 89.00 €
Kestus: kell 09.30-13.15, 4 akadeemilist tundi
Koht: Kentmanni 7-55, Tallinn

Telefon: (+372) 5750 3733