Selged Sihid OÜ

Selged Sihid OÜ
Firma:
Selged Sihid OÜ
Telefon:
510 1083
Koduleht:
www.selgedsihid.ee

Selged Sihid OÜ pakub täiskasvanukoolitusi.
 

Eneseareng ja Sekretärile

Pedagoogile

Minust

Olen kogu elu koolitanud täiskasvanuid. Õpetamine on tõhus viis oma mentaalset musklit vormis hoida ning pidevalt tagasisidet saada. Inimesed jagavad minuga auditooriumis oma väärtuslikku aega ning mõtlen koolituspäeva planeerides põhjalikult läbi, kuidas saan õppijaid arendada ning milliseid töövõtteid kasutada. Käin ka ise pidevalt koolitustel ja seminaridel, et arendada silmaringi ning saada kasulikke kontakte.
 
​Minu esimene eriala on eesti keele õpetamine. Mul on paarikümne aastaga kogunenud palju tõhusaid töövõtteid ning jagan neid hea meelega õpetajakoolitustel. Uurige palun teemasid rubriigist “Koolitused”.
 
Olen õppinud juhtimist ning juhendan ajakasutuse ning eesmärkide püstitamise koolitusi. Viimasel ajal paelub mind digitaalne minimalism, süvatöö ja keskendumiskunst. Enesearenguteemad on samuti rubriigis “Koolitused”.
 
​Pälvisin 2018. aastal aasta koolitaja tiitli ning olen selle eest tänulik oma õppijatele, õpetajatele ning toetajatele. Igaühelt saab midagi õppida ning tagasiside põhjal oma koolituspäevi ning – materjale paremaks ja nüüdisaegsemaks muuta.
 
​Auditooriumis ja õppeklassis on hea olla, sõltumata sellest, kas koolitusele tulevad noored või elukogenud; koos minuga on kuus või kuuskümmend inimest. Armastan koolituspäevi ette valmistada, inimesi juhendada, tagasisidet lugeda ning kohtumisi analüüsida.
 
​Hoian end pea iga päev kursis täiskasvanuõppe ning enesearengu teemadega ning iga uus põnev teadmine innustab mind koolitusmaterjale täiendama ning õhinaga oskusi jagama. Mulle meeldib kogeda, kuidas esiti tagasihoidlikud õppijad muutuvad kohtumise esimestel minutitel enesekindlaks ning päeva jooksul tekivad alati asjalikud diskussioonid ja põnevate ideedega tahvlipildid.
 
​Mulle on oluline täiskasvanuid elukestvas õppes toetada. Ehkki veebis on palju e-kursusi ja õppevideoid, on õppimine ennekõike sotsiaalne tegevus – me vajame kaaslaste toetust ja teineteisele silma vaatamist; tunnustust ning eduelamusi. Olen õnnelik, et saan uudishimulikke koolituspäevadel ning töötubades juhendada.


Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Õpetajate täiendkoolitus  Pedagoogide täienduskoolitus  Andragoogika  Ajakasutus  Mõtlemisoskuste arendamine  Alternatiivse mõtlemise võimalused  Eesmärkide saavutamine  Eesmärgistamine  Sekretäri koolitused  Sekretäri täiendõpe  Tervislik mõtlemine  Suhtlus  Pildiline mõtlemine  Selged Sihid OÜ  Kaire Viil  Eesmärkide püstitamine ja elluviimine  Tõhus ajakasutus  Suhtluspõhised õppemeetodid  Ajakirja ja piltide kasutamine keeletunnis  Süvamõtlemist arendavad õpetamisvõtted 

KOOLITUSKALENDER

Eesmärkide püstitamine ja elluviimine - tellimuskoolitus

2020-12-07

 Igal inimesel on soovid ning unistused. Kuidas eesmärke päriselt ellu viia? Miks kaotame vahel kiiresti motivatsiooni? Veebis on ohtralt artikleid unistuste elluviimisest, kuid lugedes jääb meelde pelgalt 10%. Kui teeme koolituspäeval eesmärkide püstitamise ja motivatsiooni hoidmise tehnikate harjutused läbi, siis kinnistub õpitust kuni 95%. Koolitus on väga praktiline ning hakkate õpitut juba samal õhtul kasutama. Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist. Koolituse hind on 289 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Hind: 289.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Piltide ja ajakirjade kasutamine õppimiseks - tellimuskoolitus pedagoogidele

2020-12-07

Koolituse läbinu   kasutab tunnis loovaid õppimisvõtteid eakohaste ajakirjade, reklaamvoldikute, piltide ja fotodega; arendab ajakirja ning piltide toel õppijate nelja osaoskust: rääkimine, kuulamine, lugemine, kirjutamine; kujundab ajakirjade abil õppijate süvamõtlemise ja analüüsi oskusi, nt võrdlemine, kujutlemine, hinnangu andmine jm. Koolituse hind on 359 eurot (sisaldab lektoritasu, digitaalset metoodikavõtete kogumikku – 40 ajakirja ja piltide kasutamise töövõtet, digitaalset koolitustõendit, transpordikulu). 

Hind: 359.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Tõhus ajakasutus - tellimuskoolitus

2020-12-10

Lõpetamata tegevused tuletavad end pidevalt meelde ja tulemusteta päev rikub meelerahu. Kuidas oma päeva- ja nädalategevusi tõhusakt planeerida ja korraldada? Kas mõttekam on teha nädala- või kuuplaan?  Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist. Koolituse hind on 422 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid). Grupi suurus kuni 16 inimest.

Hind: 422.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Keskendumine digiajastul - tellimuskoolitus

2020-12-10

Koolituspäeva teemad:   Mis toimub ajus rööprähklemise (multitasking) ajal? Kui edukas rööprähkleja inimene on? Kuidas keskenduda, fookust hoida ning päeva lõpus end värskena tunda? Kui palju suudab täiskasvanu päeva jooksul süvamõtlemist nõudvaid ülesandeid teha ning kuidas produktiivsust tõsta? Keskendumist toetavad lihtsad võtted. Koolituspäeva pikkus on 4 akadeemilist tundi. Grupi suuris on kuni 16 inimest. Koolituse hind on 357 eurot (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid).

Hind: 357.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Kuidas tõsta ja hoida motivatsiooni?

2020-12-10

Koolituspäeva teemad:Inimese vajadused ja aktiivsuse allikad, Motivatsiooni liigid. Milline on neist liikumapanevaim jõud. Kui tõhus motivaator on raha?Anda on parem kui saada. Kuidas innustada ennast ja kolleegi ning anda motiveerivat tagasisidet? Kuidas muuta (töö)päev tähenduslikumaks ning rohkem õnnehetki pakkuvaks? Viietunnise koolituse hind on 422 eurot (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Hind: 422.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Elukestva õppija põhioskused

2020-12-10

Koolituspäeva teemad: Õpimotivatsiooni liigid. Kuidas püstitada lühi- ja pikaajalisi eesmärke, end seirata ning tunnustada?Õppematerjali valik ja õpistiilid. Kuidas tulemuslikult õppida? Koolituspäeval tehakse palju praktilisi harjutusi ning mõeldakse selgeks, milline õppija ma olen, milline on minu õpistiil, mis on minu liikumapanevaks jõuks. Koolituspäeva hind alates 422 eurost (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Hind: 422.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Suhtluspõhised õppemeetodid - tellimuskoolitus pedagoogidele

2020-12-15

Digiajastul on silmast silma suhtlemise oskus märgatavalt vähenenud, kuid see on ka edaspidi inimese võtmepädevus. Suhtlusoskust saab arendada igas tunniosas.  Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist. Koolituse hind on  579 eurot (sisaldab lektoritasu, digitaalseid õppematerjale, transpordikulu).

Hind: 579.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Süvamõtlemist arendavad mõjusad õpetamisvõtted - tellimuskoolitus pedagoogidele

2020-12-15

Koolituspäeva teemad: Koolitaja positiivne keelekasutus ja Pygmalioni efekt. Tunniks häälestamise võtted. Mõjusad küsimused. Kolmeastmeline kuulamine. Peegeldamine. Valik tõhusaid refleksioonivõtteid. Edasiviiva tagasiside andmine. Koolituse hind  – alates 579 eurost (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid).

Hind: 579.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Kuidas hoida tööelus motivatsiooni?- tellimuskoolitus pedagoogidele

2020-12-15

Koolituspäeva teemad: Inimese vajadused ja aktiivsuse allikad. Motivatsiooni liigid. Milline on neist liikumapanevaim jõud. Kui tõhus motivaator on raha? Anda on parem kui saada. Kuidas innustada ennast ja kolleegi ning anda motiveerivat tagasisidet? Kuidas muuta (töö)päev tähenduslikumaks ning rohkem õnnehetki pakkuvaks? Koolituspäeval kasutatakse suhtluspõhiseid miniloenguid individuaalseid mõtisklusülesandeid paaristööd aktiivõppevõtteid Koolituspäeva hind 468 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid).

Hind: 468.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Kuidas tõsta ja hoida motivatsiooni?

2021-01-05

Koolituspäeva teemad:Inimese vajadused ja aktiivsuse allikad, Motivatsiooni liigid. Milline on neist liikumapanevaim jõud. Kui tõhus motivaator on raha?Anda on parem kui saada. Kuidas innustada ennast ja kolleegi ning anda motiveerivat tagasisidet? Kuidas muuta (töö)päev tähenduslikumaks ning rohkem õnnehetki pakkuvaks? Viietunnise koolituse hind on 422 eurot (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Hind: 422.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Kuidas hoida tööelus motivatsiooni?- tellimuskoolitus pedagoogidele

2021-01-05

Koolituspäeva teemad: Inimese vajadused ja aktiivsuse allikad. Motivatsiooni liigid. Milline on neist liikumapanevaim jõud. Kui tõhus motivaator on raha? Anda on parem kui saada. Kuidas innustada ennast ja kolleegi ning anda motiveerivat tagasisidet? Kuidas muuta (töö)päev tähenduslikumaks ning rohkem õnnehetki pakkuvaks? Koolituspäeval kasutatakse suhtluspõhiseid miniloenguid individuaalseid mõtisklusülesandeid paaristööd aktiivõppevõtteid Koolituspäeva hind 468 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid).

Hind: 468.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Eesmärkide püstitamine ja elluviimine - tellimuskoolitus

2021-01-07

 Igal inimesel on soovid ning unistused. Kuidas eesmärke päriselt ellu viia? Miks kaotame vahel kiiresti motivatsiooni? Veebis on ohtralt artikleid unistuste elluviimisest, kuid lugedes jääb meelde pelgalt 10%. Kui teeme koolituspäeval eesmärkide püstitamise ja motivatsiooni hoidmise tehnikate harjutused läbi, siis kinnistub õpitust kuni 95%. Koolitus on väga praktiline ning hakkate õpitut juba samal õhtul kasutama. Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist. Koolituse hind on 289 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Hind: 289.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Tõhus ajakasutus - tellimuskoolitus

2021-01-07

Lõpetamata tegevused tuletavad end pidevalt meelde ja tulemusteta päev rikub meelerahu. Kuidas oma päeva- ja nädalategevusi tõhusakt planeerida ja korraldada? Kas mõttekam on teha nädala- või kuuplaan?  Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist. Koolituse hind on 422 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid). Grupi suurus kuni 16 inimest.

Hind: 422.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Keskendumine digiajastul - tellimuskoolitus

2021-01-07

Koolituspäeva teemad:   Mis toimub ajus rööprähklemise (multitasking) ajal? Kui edukas rööprähkleja inimene on? Kuidas keskenduda, fookust hoida ning päeva lõpus end värskena tunda? Kui palju suudab täiskasvanu päeva jooksul süvamõtlemist nõudvaid ülesandeid teha ning kuidas produktiivsust tõsta? Keskendumist toetavad lihtsad võtted. Koolituspäeva pikkus on 4 akadeemilist tundi. Grupi suuris on kuni 16 inimest. Koolituse hind on 357 eurot (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid).

Hind: 357.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Piltide ja ajakirjade kasutamine õppimiseks - tellimuskoolitus pedagoogidele

2021-01-07

Koolituse läbinu   kasutab tunnis loovaid õppimisvõtteid eakohaste ajakirjade, reklaamvoldikute, piltide ja fotodega; arendab ajakirja ning piltide toel õppijate nelja osaoskust: rääkimine, kuulamine, lugemine, kirjutamine; kujundab ajakirjade abil õppijate süvamõtlemise ja analüüsi oskusi, nt võrdlemine, kujutlemine, hinnangu andmine jm. Koolituse hind on 359 eurot (sisaldab lektoritasu, digitaalset metoodikavõtete kogumikku – 40 ajakirja ja piltide kasutamise töövõtet, digitaalset koolitustõendit, transpordikulu). 

Hind: 359.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Süvamõtlemist arendavad mõjusad õpetamisvõtted - tellimuskoolitus pedagoogidele

2021-01-11

Koolituspäeva teemad: Koolitaja positiivne keelekasutus ja Pygmalioni efekt. Tunniks häälestamise võtted. Mõjusad küsimused. Kolmeastmeline kuulamine. Peegeldamine. Valik tõhusaid refleksioonivõtteid. Edasiviiva tagasiside andmine. Koolituse hind  – alates 579 eurost (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid).

Hind: 579.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Elukestva õppija põhioskused

2021-01-12

Koolituspäeva teemad: Õpimotivatsiooni liigid. Kuidas püstitada lühi- ja pikaajalisi eesmärke, end seirata ning tunnustada?Õppematerjali valik ja õpistiilid. Kuidas tulemuslikult õppida? Koolituspäeval tehakse palju praktilisi harjutusi ning mõeldakse selgeks, milline õppija ma olen, milline on minu õpistiil, mis on minu liikumapanevaks jõuks. Koolituspäeva hind alates 422 eurost (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Hind: 422.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Suhtluspõhised õppemeetodid - tellimuskoolitus pedagoogidele

2021-01-15

Digiajastul on silmast silma suhtlemise oskus märgatavalt vähenenud, kuid see on ka edaspidi inimese võtmepädevus. Suhtlusoskust saab arendada igas tunniosas.  Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist. Koolituse hind on  579 eurot (sisaldab lektoritasu, digitaalseid õppematerjale, transpordikulu).

Hind: 579.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Keskendumine digiajastul - tellimuskoolitus

2021-02-05

Koolituspäeva teemad:   Mis toimub ajus rööprähklemise (multitasking) ajal? Kui edukas rööprähkleja inimene on? Kuidas keskenduda, fookust hoida ning päeva lõpus end värskena tunda? Kui palju suudab täiskasvanu päeva jooksul süvamõtlemist nõudvaid ülesandeid teha ning kuidas produktiivsust tõsta? Keskendumist toetavad lihtsad võtted. Koolituspäeva pikkus on 4 akadeemilist tundi. Grupi suuris on kuni 16 inimest. Koolituse hind on 357 eurot (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid).

Hind: 357.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Kuidas hoida tööelus motivatsiooni?- tellimuskoolitus pedagoogidele

2021-02-09

Koolituspäeva teemad: Inimese vajadused ja aktiivsuse allikad. Motivatsiooni liigid. Milline on neist liikumapanevaim jõud. Kui tõhus motivaator on raha? Anda on parem kui saada. Kuidas innustada ennast ja kolleegi ning anda motiveerivat tagasisidet? Kuidas muuta (töö)päev tähenduslikumaks ning rohkem õnnehetki pakkuvaks? Koolituspäeval kasutatakse suhtluspõhiseid miniloenguid individuaalseid mõtisklusülesandeid paaristööd aktiivõppevõtteid Koolituspäeva hind 468 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid).

Hind: 468.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Eesmärkide püstitamine ja elluviimine - tellimuskoolitus

2021-02-10

 Igal inimesel on soovid ning unistused. Kuidas eesmärke päriselt ellu viia? Miks kaotame vahel kiiresti motivatsiooni? Veebis on ohtralt artikleid unistuste elluviimisest, kuid lugedes jääb meelde pelgalt 10%. Kui teeme koolituspäeval eesmärkide püstitamise ja motivatsiooni hoidmise tehnikate harjutused läbi, siis kinnistub õpitust kuni 95%. Koolitus on väga praktiline ning hakkate õpitut juba samal õhtul kasutama. Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist. Koolituse hind on 289 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Hind: 289.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Tõhus ajakasutus - tellimuskoolitus

2021-02-10

Lõpetamata tegevused tuletavad end pidevalt meelde ja tulemusteta päev rikub meelerahu. Kuidas oma päeva- ja nädalategevusi tõhusakt planeerida ja korraldada? Kas mõttekam on teha nädala- või kuuplaan?  Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist. Koolituse hind on 422 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid). Grupi suurus kuni 16 inimest.

Hind: 422.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Kuidas tõsta ja hoida motivatsiooni?

2021-02-10

Koolituspäeva teemad:Inimese vajadused ja aktiivsuse allikad, Motivatsiooni liigid. Milline on neist liikumapanevaim jõud. Kui tõhus motivaator on raha?Anda on parem kui saada. Kuidas innustada ennast ja kolleegi ning anda motiveerivat tagasisidet? Kuidas muuta (töö)päev tähenduslikumaks ning rohkem õnnehetki pakkuvaks? Viietunnise koolituse hind on 422 eurot (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Hind: 422.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Elukestva õppija põhioskused

2021-02-10

Koolituspäeva teemad: Õpimotivatsiooni liigid. Kuidas püstitada lühi- ja pikaajalisi eesmärke, end seirata ning tunnustada?Õppematerjali valik ja õpistiilid. Kuidas tulemuslikult õppida? Koolituspäeval tehakse palju praktilisi harjutusi ning mõeldakse selgeks, milline õppija ma olen, milline on minu õpistiil, mis on minu liikumapanevaks jõuks. Koolituspäeva hind alates 422 eurost (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Hind: 422.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Suhtluspõhised õppemeetodid - tellimuskoolitus pedagoogidele

2021-02-10

Digiajastul on silmast silma suhtlemise oskus märgatavalt vähenenud, kuid see on ka edaspidi inimese võtmepädevus. Suhtlusoskust saab arendada igas tunniosas.  Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist. Koolituse hind on  579 eurot (sisaldab lektoritasu, digitaalseid õppematerjale, transpordikulu).

Hind: 579.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Piltide ja ajakirjade kasutamine õppimiseks - tellimuskoolitus pedagoogidele

2021-02-10

Koolituse läbinu   kasutab tunnis loovaid õppimisvõtteid eakohaste ajakirjade, reklaamvoldikute, piltide ja fotodega; arendab ajakirja ning piltide toel õppijate nelja osaoskust: rääkimine, kuulamine, lugemine, kirjutamine; kujundab ajakirjade abil õppijate süvamõtlemise ja analüüsi oskusi, nt võrdlemine, kujutlemine, hinnangu andmine jm. Koolituse hind on 359 eurot (sisaldab lektoritasu, digitaalset metoodikavõtete kogumikku – 40 ajakirja ja piltide kasutamise töövõtet, digitaalset koolitustõendit, transpordikulu). 

Hind: 359.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Süvamõtlemist arendavad mõjusad õpetamisvõtted - tellimuskoolitus pedagoogidele

2021-02-11

Koolituspäeva teemad: Koolitaja positiivne keelekasutus ja Pygmalioni efekt. Tunniks häälestamise võtted. Mõjusad küsimused. Kolmeastmeline kuulamine. Peegeldamine. Valik tõhusaid refleksioonivõtteid. Edasiviiva tagasiside andmine. Koolituse hind  – alates 579 eurost (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid).

Hind: 579.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Eesmärkide püstitamine ja elluviimine - tellimuskoolitus

2021-03-10

 Igal inimesel on soovid ning unistused. Kuidas eesmärke päriselt ellu viia? Miks kaotame vahel kiiresti motivatsiooni? Veebis on ohtralt artikleid unistuste elluviimisest, kuid lugedes jääb meelde pelgalt 10%. Kui teeme koolituspäeval eesmärkide püstitamise ja motivatsiooni hoidmise tehnikate harjutused läbi, siis kinnistub õpitust kuni 95%. Koolitus on väga praktiline ning hakkate õpitut juba samal õhtul kasutama. Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist. Koolituse hind on 289 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Hind: 289.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Tõhus ajakasutus - tellimuskoolitus

2021-03-10

Lõpetamata tegevused tuletavad end pidevalt meelde ja tulemusteta päev rikub meelerahu. Kuidas oma päeva- ja nädalategevusi tõhusakt planeerida ja korraldada? Kas mõttekam on teha nädala- või kuuplaan?  Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist. Koolituse hind on 422 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid). Grupi suurus kuni 16 inimest.

Hind: 422.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Keskendumine digiajastul - tellimuskoolitus

2021-03-10

Koolituspäeva teemad:   Mis toimub ajus rööprähklemise (multitasking) ajal? Kui edukas rööprähkleja inimene on? Kuidas keskenduda, fookust hoida ning päeva lõpus end värskena tunda? Kui palju suudab täiskasvanu päeva jooksul süvamõtlemist nõudvaid ülesandeid teha ning kuidas produktiivsust tõsta? Keskendumist toetavad lihtsad võtted. Koolituspäeva pikkus on 4 akadeemilist tundi. Grupi suuris on kuni 16 inimest. Koolituse hind on 357 eurot (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid).

Hind: 357.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Kuidas tõsta ja hoida motivatsiooni?

2021-03-10

Koolituspäeva teemad:Inimese vajadused ja aktiivsuse allikad, Motivatsiooni liigid. Milline on neist liikumapanevaim jõud. Kui tõhus motivaator on raha?Anda on parem kui saada. Kuidas innustada ennast ja kolleegi ning anda motiveerivat tagasisidet? Kuidas muuta (töö)päev tähenduslikumaks ning rohkem õnnehetki pakkuvaks? Viietunnise koolituse hind on 422 eurot (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Hind: 422.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Suhtluspõhised õppemeetodid - tellimuskoolitus pedagoogidele

2021-03-10

Digiajastul on silmast silma suhtlemise oskus märgatavalt vähenenud, kuid see on ka edaspidi inimese võtmepädevus. Suhtlusoskust saab arendada igas tunniosas.  Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist. Koolituse hind on  579 eurot (sisaldab lektoritasu, digitaalseid õppematerjale, transpordikulu).

Hind: 579.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Piltide ja ajakirjade kasutamine õppimiseks - tellimuskoolitus pedagoogidele

2021-03-10

Koolituse läbinu   kasutab tunnis loovaid õppimisvõtteid eakohaste ajakirjade, reklaamvoldikute, piltide ja fotodega; arendab ajakirja ning piltide toel õppijate nelja osaoskust: rääkimine, kuulamine, lugemine, kirjutamine; kujundab ajakirjade abil õppijate süvamõtlemise ja analüüsi oskusi, nt võrdlemine, kujutlemine, hinnangu andmine jm. Koolituse hind on 359 eurot (sisaldab lektoritasu, digitaalset metoodikavõtete kogumikku – 40 ajakirja ja piltide kasutamise töövõtet, digitaalset koolitustõendit, transpordikulu). 

Hind: 359.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Süvamõtlemist arendavad mõjusad õpetamisvõtted - tellimuskoolitus pedagoogidele

2021-03-15

Koolituspäeva teemad: Koolitaja positiivne keelekasutus ja Pygmalioni efekt. Tunniks häälestamise võtted. Mõjusad küsimused. Kolmeastmeline kuulamine. Peegeldamine. Valik tõhusaid refleksioonivõtteid. Edasiviiva tagasiside andmine. Koolituse hind  – alates 579 eurost (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid).

Hind: 579.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Kuidas hoida tööelus motivatsiooni?- tellimuskoolitus pedagoogidele

2021-03-15

Koolituspäeva teemad: Inimese vajadused ja aktiivsuse allikad. Motivatsiooni liigid. Milline on neist liikumapanevaim jõud. Kui tõhus motivaator on raha? Anda on parem kui saada. Kuidas innustada ennast ja kolleegi ning anda motiveerivat tagasisidet? Kuidas muuta (töö)päev tähenduslikumaks ning rohkem õnnehetki pakkuvaks? Koolituspäeval kasutatakse suhtluspõhiseid miniloenguid individuaalseid mõtisklusülesandeid paaristööd aktiivõppevõtteid Koolituspäeva hind 468 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid).

Hind: 468.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083

Elukestva õppija põhioskused

2021-03-17

Koolituspäeva teemad: Õpimotivatsiooni liigid. Kuidas püstitada lühi- ja pikaajalisi eesmärke, end seirata ning tunnustada?Õppematerjali valik ja õpistiilid. Kuidas tulemuslikult õppida? Koolituspäeval tehakse palju praktilisi harjutusi ning mõeldakse selgeks, milline õppija ma olen, milline on minu õpistiil, mis on minu liikumapanevaks jõuks. Koolituspäeva hind alates 422 eurost (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Hind: 422.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Kokkuleppel

Telefon: 510 1083