ETEL koolituskeskus

 ETEL koolituskeskus
Firma:
ETEL koolituskeskus
Telefon:
+372 6 641 642; +372 5647 6055
Facebook: www.facebook.com/turvaettevoteteliit

Eesti Turvaettevõtete Liit (edaspidi ETEL) on loodud juhtivate turvaettevõtete poolt eesmärgiga koondada võimalikult laia turvalisuse tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi ning esindada oma liikmete ühishuve suhetes riigi- ja kohaliku võimu asutuste ning teiste institutsioonidega. Oluliseks tegevusvaldkonnaks on koostöö arendamine ühiskonna turvalisust puudutavates küsimustes. 2017. aastal loodud ETEL koolituskeskus (tegevusluba nr 1.1-3/18/21) annab turvavaldkonna töötajatele ja samuti kõigile teistele huvilistele võimaluse enda professionaalseks arendamiseks. ETEL koolituskeskuses pakutakse põhi- ja täiendõpet nii turvatöötajatele ja turvajuhtidele, kui ka erinevatel tasemetel tehnikutele ja tehniliste süsteemide projekteerijatele. Meie koolitajad omavad pikaajalist kogemust turvateenistuse ja turvasüsteemide valdkonnas ning on oma ala tõelised eksperdid. Lisaks koolitamisele osalevad nad kutsetaotlejate eksamineerimisel ja panustavad Eesti standardimisesse.
 
 
Lisaks turvaettevõtetele meie klientide hulka kuuluvad: Riigi Kinnisvara AS, Päästeamet, If P&C Insurance, MTÜ Selts Eesti Vetelpääse, Tartu Kutsehariduskeskus, Tallinna Linnatranspordi AS, Merko Ehitus Eesti AS, Ida-Viru Keskhaigla SA, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, AS Eesti Energia, AS Tallinna Lennujaam.
 
OÜ ETEL koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Nõupidamisruumid  Seminariruumid  Toitlustus  Seminaristiil  Diplomaadistiil  Ruum mahutab kuni 15 inimest   Suhtlemine  Seinaekraanid  Ekraanid  WIFI  Tööohutus  U- kujuline  Klassiruumistiil  Kohvipausi teenus  TV ja Video  Parkimine  Grafoprojektor  Arvuti laenutamine  Pabertahvel  Data- projektor  Turvalisus  Standardite koolitused  Vägivallata suhtlemine  Ruumid Tallinnas  Koolitused Tallinnas  Turvakoolitused  Turvajuhi põhiõpe  Turvajuhi täienduskoolitus  TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK  TURVATÖÖTAJA  TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA  TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST  GAASKUSTUTUSSÜSTEEMIDEST TURVASÜSTEEMIDE TEHNIKUTELE  TURVARAKENDUSTES KASUTATAVAD VIDEOVALVESÜSTEEMID  Eesti Turvaettevõtete Liidu Koolituskeskus  ETEL koolituskeskus  Turvajuht 

KOOLITUSKALENDER

INFOPÄEV - KOHALIKU OMAVALITSUSE ROLL VEEOHUTUSE TAGAMISEL

2020-09-22

Eesti Turvaettevõtete Liit koostöös MTÜ-ga Selts Eesti Vetelpääste korraldab infopäeva „Kohaliku omavalitsuse roll veeohutuse tagamisel“. Infopäeva eesmärgiks on anda veeohutuse alaseid sisendeid KOV töötajatele, kelle tööülesandeks on: avalike randade avamine ja haldamine; veekogude ääres ohutu keskkonna eest vastutamine; veekogudel läbiviidavate ürituste lubamise kooskõlastamine jne. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 10:00 - 16:00
Koht: Endla Ärimaja, Endla 16, Tallinn

Telefon: 5647 6055

TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4

2020-09-23

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on: a) keskharidus *Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.

Hind: 100.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn, Endla 16, 1.korruse Tehnikute klass

Telefon: 5647 6055

TURVATÖÖTAJA, TASE 3 / TURVAJUHT, TASE 5

2020-09-24

Kutseeksami tasu hinnad Turvatöötaja, tase 3 kutse taotlemine ja korduseksami sooritamine:            50,00 EUR Turvajuht, tase 5 kutse esmane taotlemine ja korduseksami sooritamine: 120,00 EUR Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamine ja korduseksami sooritamine:        64,00 EUR

Hind: 50.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn, Endla 16

Telefon: 5647 6055

TURVATÖÖTAJA, TASE 3 PÕHIÕPE

2020-10-07

Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvatöötajatele, kes soovivad omandada kutsekvalifikatsiooni. Õppe eesmärk: Turvatööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevuste omandamine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvatöötaja, tase 3 kutseeksamit ning asuma seejärel tööle turvatöötajana.

Hind: 270.00 €
Kestus: 7. - 14. oktoober 2020, 70 akadeemilist tundi
Koht: Audentes erakool, Tondi 84/3

Telefon: 5647 6055

TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA, TASE 6 / TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE 5

2020-10-14

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused on: a) kõrgharidus, b) tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus projekteerimise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on: a) keskharidus, b) kutse turvasüsteemise tehnik, tase 4 olemasolu või tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale. Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 esmasel ja kutse taastõendamisel: 208,00 EUR Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 esmasel ja kutse taastõendamisel: 156,00 EUR

Hind: 156.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn, Endla 16, 1.korruse Tehnikute klass

Telefon: 5647 6055

TURVATÖÖTAJA, TASE 3

2020-10-15

Turvatöötaja, tase 3 kutse taotlemise eeltingimused on:  1) haridustase – põhiharidus 2) turvaseadusele vastava põhiõppe läbimine 3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele 4) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris

Hind: 50.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn, Endla 16

Telefon: 5647 6055

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 infoseminar

2020-10-16

Kursusel saad ülevaate turvasüsteemide paigaldamisest, kehtivatest standarditest, valvesüsteemide saladuste tagamisest. Lisaks antakse ülevaade tulekahjusignalisatsioonide tööpõhimõtetest, nõuetest ja paigaldamisest, gaasi-, vee- ja vahukustutussüsteemidest, töötervishoiust jpm.  Hind sisaldab käibemaksu.

Hind: 340.00 €
Kestus: 16.-17. ja 19.-20. oktoober 2020; 34 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 16

Telefon: 5647 6055

VETELPÄÄSTJA, TASE 3

2020-10-20

Kutseeksami tasu Vetelpäästja, tase 3 kutse esmataotlejale on 70,00 EUR; kutse taastõendajale on eksamitasu 25,00 EUR.

Hind: 70.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn, Endla 16

Telefon: 5647 6055

TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4

2020-10-21

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on: a) keskharidus *Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.

Hind: 100.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn, Endla 16, 1.korruse Tehnikute klass

Telefon: 5647 6055

TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTI KOOSTAMISE INFOSEMINAR

2020-10-22

Kas oled turvasüsteemide spetsialist, projekteerija, paigaldusjuht, hooldusjuht, objektijuht või projektijuht? Kas soovid omandada projektide koostamise baasteadmisi ja -oskusi turvasüsteemide valdkonnas? Siis tule infoseminarile, kus käsitletakse järgmiseid teemasid: Projektdokumentatsiooni koostamisega seotud õigusregulatsioonid Projektdokumentatsiooni koostamise ja esitamise põhimõtted Projekti vormistamise üldnõuded Ehitusloa taotlemine Ehituse ajakava koostamise põhimõtted Teostatud tööde portfoolio koostamise põhimõtted Näidisprojekti koostamine ja kaitsmine.

Hind: 250.00 €
Kestus: 22.-23. oktoober ja 30. oktoober 2020
Koht: Tallinn, Endla 16

Telefon: 5647 6055

TURVAJUHT, TASE 5 / TURVATÖÖTAJA, TASE 3

2020-10-22

Kutseeksami tasu hinnad Turvatöötaja, tase 3 kutse taotlemine ja korduseksami sooritamine:            50,00 EUR Turvajuht, tase 5 kutse esmane taotlemine ja korduseksami sooritamine: 120,00 EUR Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamine ja korduseksami sooritamine:        64,00 EUR

Hind: 50.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn, Endla 16

Telefon: 5647 6055

E-ÕPE TURVAJUHT, TASE 5 TAASTÕENDAJATELE

2020-10-28

Sihtgrupp: Turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajad, kellel on Turvajuht, tase 5 kvalifikatsioon ja kes soovivad seda taastõendada või oma teadmisi täiendada.

Hind: 55.00 €
Kestus: 30 ak/t
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: 5647 6055

HEA SUHTLEJA TÄIENDUSKOOLITUS TURVATÖÖTAJALE

2020-11-02

Hea suhtleja täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad arendada oma enesejuhtimise oskusi erinevates suhtlemissituatsioonides. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, kus lahendatakse kaasuseid, mis kirjeldavad tööelus tekkivaid suhtlusolukordi. Koolituse läbimise tulemusena tunneb osaleja ennast paremini ja oskab teisi isikuid paremini mõista ning valida isiksuse tüübile vastava käitumise. Lisaks oskab osaleja tunda kultuuride erinevusi ja oskab suhelda eri kultuuritaustaga klientidega.

Hind: 160.00 €
Kestus: 2. - 3. november 2020
Koht: Tallinn, Endla 16

Telefon: 5647 6055

TURVATÖÖTAJA, TASE 3 PÕHIÕPE

2020-11-04

Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvatöötajatele, kes soovivad omandada kutsekvalifikatsiooni. Õppe eesmärk: Turvatööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevuste omandamine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvatöötaja, tase 3 kutseeksamit ning asuma seejärel tööle turvatöötajana.

Hind: 270.00 €
Kestus: 4. - 11. november 2020, 70 akadeemilist tundi
Koht: Audentes erakool, Tondi 84/3

Telefon: 5647 6055

TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA, TASE 6 / TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE 5

2020-11-11

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused on: a) kõrgharidus, b) tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus projekteerimise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on: a) keskharidus, b) kutse turvasüsteemise tehnik, tase 4 olemasolu või tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale. Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 esmasel ja kutse taastõendamisel: 208,00 EUR Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 esmasel ja kutse taastõendamisel: 156,00 EUR

Hind: 156.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn, Endla 16, 1.korruse Tehnikute klass

Telefon: 5647 6055