ETEL koolituskeskus

 ETEL koolituskeskus
Firma:
ETEL koolituskeskus
Telefon:
+372 6 641 642; +372 5647 6055
Facebook: www.facebook.com/turvaettevoteteliit

Eesti Turvaettevõtete Liit (edaspidi ETEL) on loodud juhtivate turvaettevõtete poolt eesmärgiga koondada võimalikult laia turvalisuse tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi ning esindada oma liikmete ühishuve suhetes riigi- ja kohaliku võimu asutuste ning teiste institutsioonidega. Oluliseks tegevusvaldkonnaks on koostöö arendamine ühiskonna turvalisust puudutavates küsimustes. 2017. aastal loodud ETEL koolituskeskus (tegevusluba nr 1.1-3/18/21) annab turvavaldkonna töötajatele ja samuti kõigile teistele huvilistele võimaluse enda professionaalseks arendamiseks. ETEL koolituskeskuses pakutakse põhi- ja täiendõpet nii turvatöötajatele ja turvajuhtidele, kui ka erinevatel tasemetel tehnikutele ja tehniliste süsteemide projekteerijatele. Meie koolitajad omavad pikaajalist kogemust turvateenistuse ja turvasüsteemide valdkonnas ning on oma ala tõelised eksperdid. Lisaks koolitamisele osalevad nad kutsetaotlejate eksamineerimisel ja panustavad Eesti standardimisesse.
 
 
Lisaks turvaettevõtetele meie klientide hulka kuuluvad: Riigi Kinnisvara AS, Päästeamet, If P&C Insurance, MTÜ Selts Eesti Vetelpääse, Tartu Kutsehariduskeskus, Tallinna Linnatranspordi AS, Merko Ehitus Eesti AS, Ida-Viru Keskhaigla SA, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, AS Eesti Energia, AS Tallinna Lennujaam.
 
OÜ ETEL koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Rendime välja koolitusklasse koolituste, seminaride, koosolekute, esitluste ja teiste samalaadsete ürituste läbiviimiseks.
 
2018. aastal valminud ning laialdaste kasutusvõimalusega õppe- ja seminariruumid paiknevad Tallinna kesklinnas Endla Ärimajas, aadressil Endla 16 (II korrus). Koolituskeskusele on hea ligipääs ühistranspordiga. Ärimaja kliendiparklas on piiratud arv kohti ja parkimine on tasuta 2 tundi.
 
Koolituskeskuses on üks suur auditoorium ja üks väiksem seminariruum, mis on varustatud kaasaegse tehnoloogiaga. Kõikides ruumides on arvutiprojektor, internetiühendus (WIFI) ja valged magnettahvlid koos kirjutusvahenditega.
 
Koolitusruumide juures on olemas külm ja kuum vesi. Soovi korral korraldab ETEL koolituskeskus lisaks suupistetega kohvipausid ning lõunasöögi koolituskeskusega samas majas paiknevas restoranis. Endla 16 majasisene restoran Delightful pakub mitmekesist menüüd, alates hommikueinest ja võimaldab keskusest lahkumata igapäevaselt meeldivas keskkonnas einestada. Restoran on avatud E–R 08:30–16:00.
 
 
Ruumide broneerimiseks palume võtta ühendust ETEL koolituskeskuse koolitusjuhiga:
 
Mobiil: +372 5647 6055
 
Tel:     +372 6 641 642
 

TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Turvalisus  TURVATÖÖTAJA  TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST  Turvakoolitused  GAASKUSTUTUSSÜSTEEMIDEST TURVASÜSTEEMIDE TEHNIKUTELE  Tööohutus  Suhtlemine  Vägivallata suhtlemine  TURVARAKENDUSTES KASUTATAVAD VIDEOVALVESÜSTEEMID  Eesti Turvaettevõtete Liidu Koolituskeskus  ETEL koolituskeskus  Turvajuht  Turvajuhi põhiõpe  Turvajuhi täienduskoolitus  TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA  Standardite koolitused  Nõupidamisruumid  Seminariruumid  Ruum mahutab kuni 15 inimest   Seminaristiil  Diplomaadistiil  Klassiruumistiil  U- kujuline  Arvuti laenutamine  WIFI  Grafoprojektor  Data- projektor  Parkimine  Pabertahvel  Ekraanid  Seinaekraanid  TV ja Video  Kohvipausi teenus  Toitlustus  Ruumid Tallinnas  Koolitused Tallinnas 

KOOLITUSKALENDER

Infopäev - kohaliku omavalitsuse roll veeohutuse tagamisel

2020-03-31

Eesti Turvaettevõtete Liit koostöös MTÜ-ga Selts Eesti Vetelpääste korraldab infopäeva „Kohaliku omavalitsuse roll veeohutuse tagamisel“. Infopäeva eesmärgiks on anda veeohutuse alaseid sisendeid KOV töötajatele, kelle tööülesandeks on: avalike randade avamine ja haldamine; veekogude ääres ohutu keskkonna eest vastutamine; veekogudel läbiviidavate ürituste lubamise kooskõlastamine jne. Registreerimise lõpp: 24. märts 2020. Tasuta.  

Hind: 0.00 €
Kestus: Kell 10.00
Koht: Tallinn, Endla 16

Telefon: 5647 6055

Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe

2020-04-07

Õppe eesmärk: Turvatööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevuste omandamine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvatöötaja, tase 3 kutseeksamit ning asuma seejärel tööle turvatöötajana. Registreerimise lõpp: 31. märts 2020. Hind sisaldab käibemaksu.

Hind: 324.00 €
Kestus: 7. - 15. aprill 2020; 70 ak.t.
Koht: Endla ärimaja, Endla 16, Tallinn

Telefon: 5647 6055

Turvajuht, tase 5 baasõpe

2020-04-13

Koolitus on mõeldud turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele või tööd alustavatele inimestele, kes soovivad omandada turvajuhi baasteadmisi ja -oskusi ning taotleda Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Registreerimise lõpp: 3. aprill 2020. Hind sisaldab käibemaksu.

Hind: 132.00 €
Kestus: 13. - 14. aprill 2020; 94 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 16

Telefon: 5647 6055

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2020-04-14

Vastavalt Tuleohutuse seadusele § 3, lg 2 on ettevõtte või asutuse juht kohustatud korraldama töötajale töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse. Käesolev koolitus on mõeldud turvavaldkonna töötajatele, kes vastutavad valevobjektil tuleohutuse tagamise eest, ja teiste asutuste tuleohutuse eest vastutavatele isikutele (nt. haldusjuhid, tehnika- ja tootmisjuhid, majandusjuhatajad jms.), kes soovivad omandada tuleohutuse alaseid teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil koordineerida objektil tuleohutusalast tegevust. Registreerimise lõpp: 7. aprill 2020.    Hind sisaldab käibemaksu.

Hind: 162.00 €
Kestus: 14. ja 16. aprill 2020; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 16

Telefon: 5647 6055

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 infoseminar

2020-04-17

Kursusel saad ülevaate turvasüsteemide paigaldamisest, kehtivatest standarditest, valvesüsteemide saladuste tagamisest. Lisaks antakse ülevaade tulekahjusignalisatsioonide tööpõhimõtetest, nõuetest ja paigaldamisest, gaasi-, vee- ja vahukustutussüsteemidest, töötervishoiust jpm. Registreerimise lõpp: 13. aprill 2020. Hind sisaldab käibemaksu.

Hind: 408.00 €
Kestus: 17.-18. ja 20.-21. aprill 2020; 34 ak.t.
Koht: Tallinn, Endla 16

Telefon: 5647 6055

Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe

2020-05-06

Õppe eesmärk: Turvatööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevuste omandamine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvatöötaja, tase 3 kutseeksamit ning asuma seejärel tööle turvatöötajana. Registreerimise lõpp: 29. aprill 2020. Hind sisaldab käibemaksu.

Hind: 324.00 €
Kestus: 6. - 13. mai 2020; 70 ak.t.
Koht: Endla ärimaja, Endla 16, Tallinn

Telefon: 5647 6055

Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe

2020-06-03

Õppe eesmärk: Turvatööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevuste omandamine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvatöötaja, tase 3 kutseeksamit ning asuma seejärel tööle turvatöötajana. Registreerimise lõpp: 27. mai 2020. Hind sisaldab käibemaksu.

Hind: 324.00 €
Kestus: 3. - 10. juuni 2020; 70 ak.t.
Koht: Endla ärimaja, Endla 16, Tallinn

Telefon: 5647 6055