ALR Arengukeskus MTÜ

ALR Arengukeskus MT
Firma:
ALR Arengukeskus MTÜ
Telefon:
+372 5551 1841; +372 5669 0105
E-post:
info@alr.ee
Koduleht:
alr.ee
Facebook: www.facebook.com/ALR-Arengukeskus MTÜKoolituskeskuse tähtsaimaks missiooniks on pakkuda kvaliteetset ja resultatiivset koolitust, mis  on eelduseks edukaks töölerakendumiseks.
 
Põhitegevus on seminaride ja koolituse organiseerimine.
 
Töö ärisektoris ning riiklikus sektoris (koolid, lasteaiad, linnavalitsused).
 
Koolituskeskuse põhieesmärgid on:
  • Läbi viia koolitusi erinevates valdkondades. Siduda teooria praktikaga
  • Viia läbi täiskasvanutele täienduskoolitusi
  • Luua lastele huviringe
  • Koolituste kaudu tuua välja õppurite sisemine potentsiaal (oskus realiseerida oma võimeid, suutlikkus võtta vastu iseseisvalt otsuseid)
  • Aidata kaasa noorte ja täiskasvanute arengule, juhendada neid ja julgustada  tegutsema erinevates valdkondades.
Koolituskeskuse õppejõududeks on kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused selleks, et läbi viia koolitusi kõrgel tasemel. Paljud õppejõud on teoreetikud-praktikud. Nad töötavad erialal, mida nad õpetavad ja oskavad hästi siduda teooria praktikaga.
 
Koolituskeskusel on eelnev kogemus noorte ettevalmistamisel tööturule suundumiseks.
 
ALR Arengukeskus MTÜ on osalenud rahvusvahelises projektis
 
Meede 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ „Noorte töölerakendamine tööturuvalmiduse kasvu abil“
 
Projektis osales 161 noort vanuses 16-24 aastat. Noored said projektis psühholoogilist ja karjäärinõustamist. Projekti raames läbisid tööpraktika erinevate tööandjate juures. Projektis õpitu ja kogetu andis noortele julgust.
 
ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

KURSUSED JA SEMINARID

 
Konfliktsed olukorrad töös – Interaktiivne seminar, supervisioon  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Konfliktide juhtimine  Konfliktide ennetamine  Konfliktidega toimetulek  Konfliktide lahendamise praktiline treening  Konfliktide lahendamine  Konfliktide juhtimine ja enesekehtestamine  Avalik esinemine  Kõne ja avalik esinemine  Avalik esinemine ja esitluse koostamine  Emotsionaalne läbipõlemine  Läbipõlemine ja selle ennetamine  Inglise keele kursused lastele 5- 6 aastat English Playroom I  Inglise keel lastele  Interaktiivne seminar -Tagasi kooli  Isikuandmete kaitse määrus- miks ja milleks?  Väikeettevõtte töökorraldus  Väikeettevõtlus  Juhtimis- ja finantsoskuste alused väikeettevõtjatele  Väikeettevõtte finantseerimisviisid  Väikeettevõtete finantsprogramm  Kõnekunst ja kehakeel äris  Kõnetehnika ja Kõnekunst  Korpusmööbli ja köögimööbli disainer-projekteerija  Lapsed ja vanemad  Lapsevanema koolitused  Lapsevanemaks olemise õpituba  Matemaatika – Kokkuvõtev kordamine  Matemaatika  ALR Arengukeskus MTÜ 

KOOLITUSKALENDER

Raamatupidamine. Moodul I Raamatupidamisearveuse alused. Moodul II Maksustamine, seadusandlus. Vene keeles

2020-05-26

 Koolituse läbinu: töötab iseseisvalt raamatupidajana; tunneb raamatupidamisalast seadusandlust; kui Te olete ettevõtja, siis see on hea võimalus kokku hoida ostetava teenuse pealt. Te saate spetsialisti, kes hoiab Teie raamatupidamise korras, kes on Teie käeulatuses ja Teil ei teki mingeid probleeme maksude ega muus valdkonnas.

Hind: 240.00 €
Kestus: 26.05-22.09.20; 146 ak.t.
Koht: Väike-Amerika 8, Kesklinn, Tallinn

Telefon: 5669 0105; 5551 1841

Бухгалтер

2020-05-26

Программа сочетает глубочайшую теоретическую подготовку и решение большого числа реальных практических задач. Преподаватель отдельно останавливается на самых важных или сложных аспектах ведения бухгалтерии и всегда готов ответить на вопросы слушателей. Курс по бухгалтерскому учету содержит 80% практического материала и 20% теоретического изложения. На занятиях решаются задачи и разбираются примеры на примере работающей фирмы.

Hind: 1300.00 €
Kestus: 26.05-22.09.20; 146 ak.t.
Koht: Väike-Amerika 8, Kesklinn, Tallinn

Telefon: 5669 0105; 5551 1841

Korpusmööbli ja köögimööbli disainer-projekteerija vene keeles

2020-09-10

Koolituse eesmärk: Õpitavate oskuste valdamine; Anda teadmisi põhilistest teguritest, mis mõjutavad eluruumide projekteerimist; Anda põhilised teadmised elukeskkonna loomisest ja selle elementidest arvestades projekteerimise norme; antropomeetria andmeid, ruumide kompositsiooni printsiipi; Selgitada eluruumi põhiliste tsoonide printsiipe: esik, köök, magamistuba, kabinet, lastetuba.

Hind: 2450.00 €
Kestus: 10.09.20-1.05.21; 219 ak.t.
Koht: Väike-Amerika 8, Kesklinn, Tallinn

Telefon: 5669 0105; 5551 1841