G4S Koolitused

G4S Koolitused; AS G
Firma:
G4S Koolitused
Telefon:
6511 761, 6511 728


G4S ainuke ettevõte Eestis, kes pakub nii laia valikut äri- ja turvakoolitusi. Meie trumbiks on koolitajad, kes annavad edasi teoreetilisi teadmisi, illustreerides neid rikkalike praktiliste näidetega.

Pakume laia valikut turvalise käitumise ning turvameetmete ja -vahendite koolitusi nii äri- kui ka avalikule sektorile. Korraldame tööalaseid koolitusi vastavalt ettevõtete tellimusele üksikisikutele või gruppidele.
Koolituste läbiviimisel kaasame ka teiste valdkondade eksperte, kellel on valdkonnale vastav kõrgem haridus või vastav töökogemus õpetatavas valdkonnas. Meie klientideks on riigiasutused, majutus- ja meelelahutusasutused, tervishoiuasutused, tanklaketid, transpordi- jt ettevõtted.
Koolitused koosnevad nii teooriast kui praktikast ning on alati kavandatud kliendi vajadustest lähtuvalt. Koolitusmeetodina kasutame interaktiivset loengut koos videofilmidega, situatsiooni lahendamise ülesandeid, rollimänge, praktilisi harjutusi ja videotreeningut.

Asutused, kellega oleme teinud edukat koostööd personali koolitamisel: Eesti Pank, Eesti Töötukassa, Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu ülikooli kliinikum, Riigi Kinnisvara AS, Kaitseministeerium, kaitsevägi, Euroopa Komisjon, Ida-Tallinna keskhaigla, Järvamaa haigla, Hilton Tallinn Park hotell, Viru Keskus jt.
 
AS G4S Eesti koolitusloa number: 5479HTM.
 
 
Koolitused gruppidele

Äriklientidele viime koolitusi läbi gruppides, vastavalt koolituse sisule ja asutuse eripärale.
 
Koolitused üksikisikutele

Korraldame avatud koolitusi, rohkem infot nende kohta leiab avatud koolituste kavast.


Koolitused mida korraldame: 
 
 
Koolitusluba 5479HTM  G4S Koolitused  Turvalisus  Turvakoolitused  Turva kutsekoolitus  Tuleohutusalane koolitus  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Tuleohutusalane konsultatsioon  Tuleohutus ja tuletöö koolitused  Tuleohutuskoolitus tuletööde tegijale  Tuleohutuse eest vastutava isiku täiendkoolitus  Esmaabiandja koolitus  Esmaabikoolitused  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus  Esmaabi täiendkoolitus  Esmaabi elustamiskoolitus  Esmaabi väljaõppe koolitus  Esmaabi lühikoolitus  Ametnike esmaabi kursus  Vetelpääste  AVSEC 123 BASIC  Lennundus  Koolitus lennundusjulgestustöötajale  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ehitus- ja töö  Ehitus  Turvalise käitumise koolitus  Vargused jaekaubanduses  Käitumine äkkrünnaku korral  Sularaha turvaelemendid  Teenindaja turvakoolitus  Turvajuhi põhiõpe  Turvajuhi eksam ETEL-s  Turvajuhi täienduskoolitus  Turvajuhi kvalifikatsiooni taastõendamise konsultatsioon  Lennujulgestuse baaskoolitus AVSEC Basic 123  Läbivalgustusseadmega töötaja täiendkoolitus  Lennujulgestustöötajate täiendkoolitus  Enesekaitse treening  Enesekaitse  Liikluse reguleerija II ja III taseme koolitus  Koolitused Tallinnas  TURVATÖÖTAJA  TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA  TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST  Turvajuht 

KOOLITUSKALENDER

Tuletöö tegemise koolitus - tellimuskoolitus

2020-08-28

1. Tuletöö olemus ja liigid. 2. Tuletööga kaasnevad riskid. 3. Tulekahju olemus ja selle levik. 4. Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused jne. Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Praktiline tulekustutusharjutus - tellimuskoolitus

2020-09-17

Praktilise tulekustutiharjutuse läbiviimiseks pakume kahte erinevat moodust: Keskkonnasõbraliku gaasileegisimulaatoriga (kustutitena kasutatakse vesikustutit või süsihappegaaskustutit). Põlevvedeliku kustutamist spetsiaalses metallvannis (kustutitena kasutatakse pulberkustutit või süsihappegaaskustutit). Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 1 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Teenindaja turvakoolitus

2020-09-18

Teenindajad puutuvad aeg-ajalt kokku inimestega, kes käituvad väljakutsuvalt ning mõnel juhul lausa norivad tüli. Peamiselt tekivad niisugused mured asutustes, mis teenindavad oma kliente öisel ajal ning kus on korraga tööl vähe inimesi. Asutused panustavad turvalisuse nimel valveseadmetesse, valvekaameratesse ja häireteenustesse, kuid võimalike konfliktide lahendamise puhul jäädakse sageli lootma töötaja isikuomadustele ja tema varasemale töö- ja elukogemusele.

Hind: 72.00 €
Kestus: 3 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus - tellimuskoolitus

2020-09-18

Sihtgrupp: Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõtte/asutuse tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud, kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 8 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Koolitus lennundusjulgestustöötajatele -AVSEC 123 BASIC - tellimuskoolitus

2020-09-21

Õpiväljundid: koolituse läbija omandab vajalikud teadmised ja oskused, et töötada lennundusjulgestustöötajana Koolitusel osalemise eeltingimused: vähemalt keskharidus, läbitud kaitsepolitsei taustakontroll, eesti keele tase B2, läbitud tervisekontroll, vanus vähemalt 19 eluaastat. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 480.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 84 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Lennundusjulgestustöötaja täiendkoolitus - tellimuskoolitus

2020-09-21

Koolituse sihtrühm: lennundusjulgestuse läbivaatust tegevad töötajad Õpiväljundid: koolitusel osaleja omandab kõige uuemad teadmised ja oskused lennundusjulgestuse töövaldkonnast Koolitusel osalemise eeltingimused: lennundusjulgestustöötaja riikliku tunnustuse olemasolu. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 24 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Turvajuhi kvalifikatsioonikursus - tellimuskoolitus

2020-09-24

Koolituse sihtrühm: turvaülemad, sisevalveteenistuse juhid, haldusjuhid või teised ettevõtte töötajad, kes vastutavad ettevõtte turvalisuse eest

Hind: 588.00 €
Kestus: 80 ak.t., täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Esmaabi 16h ja 6h koolitus- tellimuskoolitus

2020-09-24

G4Si esmaabikoolitused on alati praktilise suunitlusega. Valikus on 6- ja 16-tunnine programm vastavalt kehtivatele seadustele. Koolitusi viivad läbi erakorralise meditsiini eksperdid. Koolituse sihtrühm: ettevõtte personal – esmaabi eest vastutavad isikud Õpiväljundid: koolituse läbija saab põhiteadmised ja praktilised oskused esmaabi osutamiseks ning kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Vargused jaekaubanduses

2020-09-25

Kas teadsid, et peamine varguse toimepanekut soodustav tegur on teenindaja käitumine? Kas Sinu töötajad on teadlikud, mis mõjutab enim varguste toimepanemise tõenäosust ettevõttes?

Hind: 72.00 €
Kestus: 3 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tuletöö tegemise koolitus - tellimuskoolitus

2020-09-25

1. Tuletöö olemus ja liigid. 2. Tuletööga kaasnevad riskid. 3. Tulekahju olemus ja selle levik. 4. Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused jne. Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tulekahjuõppuse teoreetiline osa- tellimuskoolitus

2020-09-28

G4Sis saab teoreetilist osa läbida mugavalt ka e-õppe kaudu. E-õpe on uudne formaat, mis hoiab kokku tellija aega ja raha. Koolitus koosneb seitsmest videoloengust, mille lõpus saab koolitatav oma teadmised proovile panna, lahendades vastavaid teste. Kõike seda on võimalik teha endale sobival ajal ja kohas, logides sisse spetsiaalsesse e-õppe keskkonda 

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Internetis

Telefon: 6511 761, 6511 728

Vetelpääste/rannavalve - tellimuskoolitus

2020-09-28

Koolituse sihtrühm: rannavalve töötajad või töötada soovijad, ujumisinstruktorid Õpiväljundid: ohuolukordade äratundmise võime; ohuolukordade ennetusoskus; oskus tegutseda ohuolukordades. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 24–60 tundi
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tulekahjuõppuse praktiline osa - tellimuskoolitus

2020-09-29

Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 3 kohustab tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuse omanikku korraldama üks kord aastas „Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse".   Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse käigus simuleeritakse reaalset tulekahju ja harjutatakse tegevusi, mis aitavad ohuolukorras toime tulla. Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Turvajuhi täiendkoolitus - tellimuskoolitus

2020-09-30

Koolituse sihtrühm: turvaülemad, sisevalveteenistuse juhid, haldusjuhid või teised ettevõtte turvalisuse eest vastutavad töötajad Õpiväljundid: osaleja saab täiendavaid teadmisi turvaala juhtimist puudutavatel aktuaalsetel teemadel. Koolituse sisu: täiendkoolituspäevi ja teemasid saab valida vastavalt turvajuhi kvalifikatsioonikursuse õppekavale.

Hind: 192.00 €
Kestus: 16 ak.t., täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Käitumine äkkrünnaku korral

2020-10-16

Koolitusel räägime äkkrünnaku olemusest ja probleemi tõsidusest. Koolituse eesmärk on vähendada äkkrünnaku toimepanemise tõenäosust läbi asutuse personali ennetava käitumise ning tõsta töötajate teadlikkust äkkrünnaku olukorras tegutsemisel.

Hind: 72.00 €
Kestus: 3 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Koolitus lennundusjulgestustöötajatele -AVSEC 123 BASIC - tellimuskoolitus

2020-10-19

Õpiväljundid: koolituse läbija omandab vajalikud teadmised ja oskused, et töötada lennundusjulgestustöötajana Koolitusel osalemise eeltingimused: vähemalt keskharidus, läbitud kaitsepolitsei taustakontroll, eesti keele tase B2, läbitud tervisekontroll, vanus vähemalt 19 eluaastat. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 480.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 84 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Lennundusjulgestustöötaja täiendkoolitus - tellimuskoolitus

2020-10-19

Koolituse sihtrühm: lennundusjulgestuse läbivaatust tegevad töötajad Õpiväljundid: koolitusel osaleja omandab kõige uuemad teadmised ja oskused lennundusjulgestuse töövaldkonnast Koolitusel osalemise eeltingimused: lennundusjulgestustöötaja riikliku tunnustuse olemasolu. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 24 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Praktiline tulekustutusharjutus - tellimuskoolitus

2020-10-22

Praktilise tulekustutiharjutuse läbiviimiseks pakume kahte erinevat moodust: Keskkonnasõbraliku gaasileegisimulaatoriga (kustutitena kasutatakse vesikustutit või süsihappegaaskustutit). Põlevvedeliku kustutamist spetsiaalses metallvannis (kustutitena kasutatakse pulberkustutit või süsihappegaaskustutit). Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 1 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Esmaabi 16h ja 6h koolitus- tellimuskoolitus

2020-10-22

G4Si esmaabikoolitused on alati praktilise suunitlusega. Valikus on 6- ja 16-tunnine programm vastavalt kehtivatele seadustele. Koolitusi viivad läbi erakorralise meditsiini eksperdid. Koolituse sihtrühm: ettevõtte personal – esmaabi eest vastutavad isikud Õpiväljundid: koolituse läbija saab põhiteadmised ja praktilised oskused esmaabi osutamiseks ning kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Sularaha turvaelemendid

2020-10-23

Et vähendada valerahaga seonduvaid riske, oleme välja töötanud koolitusprogrammi, kus tutvustame levinumate müntide ja paberrahade (euro, USA dollar, Norra kroon jm) turvaelemente. Koolitusel anname praktilisi soovitusi valeraha tuvastamiseks ja pöörame tähelepanu detailidele, mida tuleb jälgida sularahaga töötades.

Hind: 72.00 €
Kestus: 2 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus - tellimuskoolitus

2020-10-23

Sihtgrupp: Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõtte/asutuse tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud, kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 8 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tulekahjuõppuse teoreetiline osa- tellimuskoolitus

2020-10-26

G4Sis saab teoreetilist osa läbida mugavalt ka e-õppe kaudu. E-õpe on uudne formaat, mis hoiab kokku tellija aega ja raha. Koolitus koosneb seitsmest videoloengust, mille lõpus saab koolitatav oma teadmised proovile panna, lahendades vastavaid teste. Kõike seda on võimalik teha endale sobival ajal ja kohas, logides sisse spetsiaalsesse e-õppe keskkonda 

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Internetis

Telefon: 6511 761, 6511 728

Vetelpääste/rannavalve - tellimuskoolitus

2020-10-26

Koolituse sihtrühm: rannavalve töötajad või töötada soovijad, ujumisinstruktorid Õpiväljundid: ohuolukordade äratundmise võime; ohuolukordade ennetusoskus; oskus tegutseda ohuolukordades. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 24–60 tundi
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tulekahjuõppuse praktiline osa - tellimuskoolitus

2020-10-27

Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 3 kohustab tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuse omanikku korraldama üks kord aastas „Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse".   Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse käigus simuleeritakse reaalset tulekahju ja harjutatakse tegevusi, mis aitavad ohuolukorras toime tulla. Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Turvajuhi täiendkoolitus - tellimuskoolitus

2020-10-28

Koolituse sihtrühm: turvaülemad, sisevalveteenistuse juhid, haldusjuhid või teised ettevõtte turvalisuse eest vastutavad töötajad Õpiväljundid: osaleja saab täiendavaid teadmisi turvaala juhtimist puudutavatel aktuaalsetel teemadel. Koolituse sisu: täiendkoolituspäevi ja teemasid saab valida vastavalt turvajuhi kvalifikatsioonikursuse õppekavale.

Hind: 192.00 €
Kestus: 16 ak.t., täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Turvajuhi kvalifikatsioonikursus - tellimuskoolitus

2020-10-29

Koolituse sihtrühm: turvaülemad, sisevalveteenistuse juhid, haldusjuhid või teised ettevõtte töötajad, kes vastutavad ettevõtte turvalisuse eest

Hind: 588.00 €
Kestus: 80 ak.t., täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tuletöö tegemise koolitus - tellimuskoolitus

2020-10-30

1. Tuletöö olemus ja liigid. 2. Tuletööga kaasnevad riskid. 3. Tulekahju olemus ja selle levik. 4. Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused jne. Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Lennundusjulgestustöötaja täiendkoolitus - tellimuskoolitus

2020-11-16

Koolituse sihtrühm: lennundusjulgestuse läbivaatust tegevad töötajad Õpiväljundid: koolitusel osaleja omandab kõige uuemad teadmised ja oskused lennundusjulgestuse töövaldkonnast Koolitusel osalemise eeltingimused: lennundusjulgestustöötaja riikliku tunnustuse olemasolu. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 24 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Praktiline tulekustutusharjutus - tellimuskoolitus

2020-11-19

Praktilise tulekustutiharjutuse läbiviimiseks pakume kahte erinevat moodust: Keskkonnasõbraliku gaasileegisimulaatoriga (kustutitena kasutatakse vesikustutit või süsihappegaaskustutit). Põlevvedeliku kustutamist spetsiaalses metallvannis (kustutitena kasutatakse pulberkustutit või süsihappegaaskustutit). Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 1 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Esmaabi 16h ja 6h koolitus- tellimuskoolitus

2020-11-19

G4Si esmaabikoolitused on alati praktilise suunitlusega. Valikus on 6- ja 16-tunnine programm vastavalt kehtivatele seadustele. Koolitusi viivad läbi erakorralise meditsiini eksperdid. Koolituse sihtrühm: ettevõtte personal – esmaabi eest vastutavad isikud Õpiväljundid: koolituse läbija saab põhiteadmised ja praktilised oskused esmaabi osutamiseks ning kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Teenindaja turvakoolitus

2020-11-20

Teenindajad puutuvad aeg-ajalt kokku inimestega, kes käituvad väljakutsuvalt ning mõnel juhul lausa norivad tüli. Peamiselt tekivad niisugused mured asutustes, mis teenindavad oma kliente öisel ajal ning kus on korraga tööl vähe inimesi. Asutused panustavad turvalisuse nimel valveseadmetesse, valvekaameratesse ja häireteenustesse, kuid võimalike konfliktide lahendamise puhul jäädakse sageli lootma töötaja isikuomadustele ja tema varasemale töö- ja elukogemusele.

Hind: 72.00 €
Kestus: 3 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus - tellimuskoolitus

2020-11-20

Sihtgrupp: Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõtte/asutuse tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud, kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 8 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Vetelpääste/rannavalve - tellimuskoolitus

2020-11-23

Koolituse sihtrühm: rannavalve töötajad või töötada soovijad, ujumisinstruktorid Õpiväljundid: ohuolukordade äratundmise võime; ohuolukordade ennetusoskus; oskus tegutseda ohuolukordades. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 24–60 tundi
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Koolitus lennundusjulgestustöötajatele -AVSEC 123 BASIC - tellimuskoolitus

2020-11-23

Õpiväljundid: koolituse läbija omandab vajalikud teadmised ja oskused, et töötada lennundusjulgestustöötajana Koolitusel osalemise eeltingimused: vähemalt keskharidus, läbitud kaitsepolitsei taustakontroll, eesti keele tase B2, läbitud tervisekontroll, vanus vähemalt 19 eluaastat. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 480.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 84 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tulekahjuõppuse praktiline osa - tellimuskoolitus

2020-11-24

Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 3 kohustab tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuse omanikku korraldama üks kord aastas „Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse".   Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse käigus simuleeritakse reaalset tulekahju ja harjutatakse tegevusi, mis aitavad ohuolukorras toime tulla. Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Turvajuhi täiendkoolitus - tellimuskoolitus

2020-11-25

Koolituse sihtrühm: turvaülemad, sisevalveteenistuse juhid, haldusjuhid või teised ettevõtte turvalisuse eest vastutavad töötajad Õpiväljundid: osaleja saab täiendavaid teadmisi turvaala juhtimist puudutavatel aktuaalsetel teemadel. Koolituse sisu: täiendkoolituspäevi ja teemasid saab valida vastavalt turvajuhi kvalifikatsioonikursuse õppekavale.

Hind: 192.00 €
Kestus: 16 ak.t., täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Turvajuhi kvalifikatsioonikursus - tellimuskoolitus

2020-11-26

Koolituse sihtrühm: turvaülemad, sisevalveteenistuse juhid, haldusjuhid või teised ettevõtte töötajad, kes vastutavad ettevõtte turvalisuse eest

Hind: 588.00 €
Kestus: 80 ak.t., täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Vargused jaekaubanduses

2020-11-27

Kas teadsid, et peamine varguse toimepanekut soodustav tegur on teenindaja käitumine? Kas Sinu töötajad on teadlikud, mis mõjutab enim varguste toimepanemise tõenäosust ettevõttes?

Hind: 72.00 €
Kestus: 3 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tuletöö tegemise koolitus - tellimuskoolitus

2020-11-27

1. Tuletöö olemus ja liigid. 2. Tuletööga kaasnevad riskid. 3. Tulekahju olemus ja selle levik. 4. Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused jne. Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tulekahjuõppuse teoreetiline osa- tellimuskoolitus

2020-11-30

G4Sis saab teoreetilist osa läbida mugavalt ka e-õppe kaudu. E-õpe on uudne formaat, mis hoiab kokku tellija aega ja raha. Koolitus koosneb seitsmest videoloengust, mille lõpus saab koolitatav oma teadmised proovile panna, lahendades vastavaid teste. Kõike seda on võimalik teha endale sobival ajal ja kohas, logides sisse spetsiaalsesse e-õppe keskkonda 

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Internetis

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus - tellimuskoolitus

2020-12-11

Sihtgrupp: Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõtte/asutuse tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud, kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 8 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Turvajuhi täiendkoolitus - tellimuskoolitus

2020-12-16

Koolituse sihtrühm: turvaülemad, sisevalveteenistuse juhid, haldusjuhid või teised ettevõtte turvalisuse eest vastutavad töötajad Õpiväljundid: osaleja saab täiendavaid teadmisi turvaala juhtimist puudutavatel aktuaalsetel teemadel. Koolituse sisu: täiendkoolituspäevi ja teemasid saab valida vastavalt turvajuhi kvalifikatsioonikursuse õppekavale.

Hind: 192.00 €
Kestus: 16 ak.t., täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Praktiline tulekustutusharjutus - tellimuskoolitus

2020-12-16

Praktilise tulekustutiharjutuse läbiviimiseks pakume kahte erinevat moodust: Keskkonnasõbraliku gaasileegisimulaatoriga (kustutitena kasutatakse vesikustutit või süsihappegaaskustutit). Põlevvedeliku kustutamist spetsiaalses metallvannis (kustutitena kasutatakse pulberkustutit või süsihappegaaskustutit). Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 1 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Turvajuhi kvalifikatsioonikursus - tellimuskoolitus

2020-12-17

Koolituse sihtrühm: turvaülemad, sisevalveteenistuse juhid, haldusjuhid või teised ettevõtte töötajad, kes vastutavad ettevõtte turvalisuse eest

Hind: 588.00 €
Kestus: 80 ak.t., täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Esmaabi 16h ja 6h koolitus- tellimuskoolitus

2020-12-17

G4Si esmaabikoolitused on alati praktilise suunitlusega. Valikus on 6- ja 16-tunnine programm vastavalt kehtivatele seadustele. Koolitusi viivad läbi erakorralise meditsiini eksperdid. Koolituse sihtrühm: ettevõtte personal – esmaabi eest vastutavad isikud Õpiväljundid: koolituse läbija saab põhiteadmised ja praktilised oskused esmaabi osutamiseks ning kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tuletöö tegemise koolitus - tellimuskoolitus

2020-12-18

1. Tuletöö olemus ja liigid. 2. Tuletööga kaasnevad riskid. 3. Tulekahju olemus ja selle levik. 4. Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused jne. Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Vetelpääste/rannavalve - tellimuskoolitus

2020-12-21

Koolituse sihtrühm: rannavalve töötajad või töötada soovijad, ujumisinstruktorid Õpiväljundid: ohuolukordade äratundmise võime; ohuolukordade ennetusoskus; oskus tegutseda ohuolukordades. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 24–60 tundi
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Koolitus lennundusjulgestustöötajatele -AVSEC 123 BASIC - tellimuskoolitus

2020-12-21

Õpiväljundid: koolituse läbija omandab vajalikud teadmised ja oskused, et töötada lennundusjulgestustöötajana Koolitusel osalemise eeltingimused: vähemalt keskharidus, läbitud kaitsepolitsei taustakontroll, eesti keele tase B2, läbitud tervisekontroll, vanus vähemalt 19 eluaastat. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 480.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 84 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Lennundusjulgestustöötaja täiendkoolitus - tellimuskoolitus

2020-12-21

Koolituse sihtrühm: lennundusjulgestuse läbivaatust tegevad töötajad Õpiväljundid: koolitusel osaleja omandab kõige uuemad teadmised ja oskused lennundusjulgestuse töövaldkonnast Koolitusel osalemise eeltingimused: lennundusjulgestustöötaja riikliku tunnustuse olemasolu. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 24 ak.t.
Koht: Paldiski mnt 80, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tulekahjuõppuse praktiline osa - tellimuskoolitus

2020-12-22

Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 3 kohustab tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuse omanikku korraldama üks kord aastas „Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse".   Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse käigus simuleeritakse reaalset tulekahju ja harjutatakse tegevusi, mis aitavad ohuolukorras toime tulla. Täpsem info telefoni või e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Paldiski mnt 80, 10617, Tallinn

Telefon: 6511 761, 6511 728

Tulekahjuõppuse teoreetiline osa- tellimuskoolitus

2020-12-28

G4Sis saab teoreetilist osa läbida mugavalt ka e-õppe kaudu. E-õpe on uudne formaat, mis hoiab kokku tellija aega ja raha. Koolitus koosneb seitsmest videoloengust, mille lõpus saab koolitatav oma teadmised proovile panna, lahendades vastavaid teste. Kõike seda on võimalik teha endale sobival ajal ja kohas, logides sisse spetsiaalsesse e-õppe keskkonda 

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Internetis

Telefon: 6511 761, 6511 728