Mynthouse MTÜ

Mynthouse MTÜ
Firma:
Mynthouse MTÜ
Telefon:
+ 372 58 121 666
Koduleht:
www.mynthouse.ee
   

MTÜ Mynthouse alustas tegevusega 2006.aastal ja olime siis otsustanud, et kogu meie tegevus saab olema seotud lastega ja esialgu korraldasimegi suvelaagreid.
 
Olles samal ajal läbi töösuhte seotud heategevusorganisatsiooniga Dharma jõudsin peagi arusaamisele, et parimal viisil saab abivajavaid lapsi siiski toetada koostöös peredega. Olles  Dharmaga üks esimesi Eestis, kes alustas 2007.aastal pere  tugiisikute ettevalmistamist, sain hindamatu kogemuse sellistele tugiisikutele vajaliku ettevalmistuse sisust. Kõike seda loomulikult tänu sadadele tugiisikutele, kellelt on aja jooksul saadud tagasisidet nende rõõmude, murede ja vajaduste kohta.
 
Kõige selle teadmise ja kogemuse eest , mida tean abi vajavatest lastega peredest, kelle muredest ma otseselt osa sain, olen tänulik just heategevusfondile Dharma.
 
Kui 2011.aastal, peale minu koostöö lõppemist heategevusfondiga selgus, et tugiisikute koolitamine katkeb, hakkasime eelkõige missioonitundest koolitama tugiisikuid  MTÜ-ga Mynthouse, kaasates ka koolitajad, kellega tugiisikuid oli ette valmistatud ka eelneval perioodil.
 
Koolituste pakkumisel lähtume eelkõige oma isiklikust kokkupuutest valdkonnaga ja praktilisest teadmisest õppijate vajaduste kohta – see on põhjus, miks meie koolituste valik on suhteliselt piiritletud, kuid sellevõrra sisu praktilisem.

 

Korraldame koolitusi: 
 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Tugiisiku teenus  Puudega inimeste tugiisiku koolitus  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tugiisiku baaskoolitus  Tugiisik lastega perele  Mynthouse MTÜ  Pedagoogide täienduskoolitus  Tugiisik erivajadustega lapsele lasteasutuses  Tegevusjuhendaja koolitus  Sotsiaaltöö  Sotsiaalhooldaja koolitus 

KOOLITUSKALENDER

Tugiisik erivajadustega lapsele lasteasutuses - eesti õppekeelega

2020-02-28

Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust erivajadustega lapse juhendamiseks lasteasutuses, motiveerimiseks ning lapse suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamiseks ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamiseks koostöös teiste lastega töötavate isikutega lasteasutuses .

Hind: 1750.00 €
Kestus: 28.02.- 15.05.2020; 160 ak.t.
Koht: Rakvere Tammiku 13 (Villa Theresa)

Telefon: + 372 58 121 666

Tugiisik lastega perele - eesti õppekeelega

2020-02-28

Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust toimetulekuprobleemidega isikute juhendamiseks, motiveerimiseks ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamiseks sh lapse hooldamiseks ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamiseks.

Hind: 1750.00 €
Kestus: 28.02.- 15.05.2020; 160 ak.t.
Koht: Rakvere Tammiku 13 (Villa Theresa)

Telefon: + 372 58 121 666