Huvi OÜ Koolituskeskus

Huvi OÜ Koolituskes
Firma:
Huvi OÜ Koolituskeskus
Telefon:
+ 372 55 93 82 33


Huvi OÜ on koolituskeskus, mis pakub koolitusi, lasteaia- ja kooliõpetajatele, lapsevanematele, logopeedidele, raamatukogutöötajatele ja kõikidele teistele, kes soovivad saada uusi teadmisi- oskusi, kuidas toetada ning õpetada last, arvestades tema ealisi oskusi ja individuaalseid võimeid.
 
OÜ Huvi kuulub Eesti Hariduse Infosüsteemi. Õppeasutuse EHISe ID: 8332.
 
Huvi OÜ väärtustab loovust ja pühendumist. Arvestame, kohandame koolitusteemasid  vastavalt kliendi vajadustele ning soovidele. Hindame kõrgelt meeskonnatööd, korrektsust, lojaalust, hoolivust ja praktilisi teadmisi.
 
Tere tulemast!
 
TELLIMUSKOOLITUSED 

Toome teieni erinevaid teadmisi ja oskusi, millest kujunevad täiskasvanu eesmärgipärased tegevused, mis aitavad lapsel osa saada erinevatest teadmistest ja olla ise ennestjuhtiv ning motiveeritud.
 
Siit leiate loetelu ettevalmistatud koolitusprogrammidest, mida on võimalik tellida kas asutusse kohapeale sisekoolitusena või kliendi poolt valitud kohta, Teile sobival ajal.
 
Pakutud teemadele on koostatud õppekava.
 
LASTEAIAÕPETAJATELE, ÕPETAJA ABIDELE ja ASSISTENTIDELE, LAPSEVANEMATELE Oodatud  kõik, kes soovivad saada uusi teadmisi ja oskusi
 • Lapse arengumappi koostamine ja arenguvestlused lasteaias.(7ak) Koolitaja Külli Mõtsla
 • Lastevanemate pedagoogiline nõustamine (7ak) Koolitaja Külli Mõtsla
 • Õpetaja eneseteostus ja enesehoid (7ak) Koolitaja Jelena Sepp
 • Õpitu nähtavaks! (6 ak) Koolitaja Reelika Täht
 • Loovtegevused sõimerühmas (8ak) Koolitaja Piret Kukk
 • Autistlik laps ja loetu mõistmine (7ak) Koolitaja Kadi Lukanenok
 • Projektiõppe kui paljude võimalustega õppemeetod (8ak) Koolitaja Karin Zahharov
 • Enese hoidmine ja uue õpikäsitluse teostamine (7ak) Koolitaja Karin Zahharov
 • Innovaatilised võimalused lapse õpetamiseks (7ak) Koolitaja Karin Zahharov
 • Õpihuvi äratamise võimalusi eelkoolieas (7ak) Koolitaja Külli Mõtsla
 • Kõne üldise alaarenguga laps lasteaias (8ak) Koolitaja Kadi Lukanenok
 • Kõnepuuded lapseeas (8ak) Koolitaja Kadi Lukanenok
 • Arendavaid tegevusi 1,5-3-aastastele lastele (8ak) Piret Kukk
 • Kujunditest kujuneb lugu Käed aitavad kõnelda. (8ak) Piret Kukk
 • Tajusid ja meeli arendavad mängud  Käed aitavad kõnelda. (8ak) Piret Kukk
 • Pildiraamatu kasutusvõimalused lasteaias integreeritud tegevuse läbiviimisel (8ak) Koolitajad: Nadine Marsault (Prantsusmaa), Jaanika Monroc
 • Laste lugema ja kirjutama õpetamisest eelkoolieas (8ak) Jelena Sepp
 • 2-7-õpime ja areneme käsikäes. Töö eripärast liitrühmas. (8ak) Koolitaja Piret Kukk
 • Jõuluootus. Õppetegevuste integreerimine. Valmib jõuluootuse projekt. Koolitaja Piret Kukk
 • Väärtuste ja muutuste juhtimine. Koolitaja Karin Zahharov
 • Muudatuste elluviimine ja kommunikeerumine. Koolitaja Karin Zahharov
 • Meeskonnatöö ja muudatused. Koolitaja Karin Zahharov
 • Motivatsioon endas ja kuidas see üles leida. Koolitaja Karin Zahharov
Pakume koolitusi, nõustamist ja meeskonnaüritusi arvestades  Teie  soove, vajadusi ja eripära – võta meiega ühendust ja lepime täpselt kõiges kokku koolitushuvi@gmail.com või telefonil 55938233
 
Tuleme Teie asutusse kohale, väljasõidule või korraldame ise teile koolituskoha. Koolituse aja ja kestvuse saame omavahel kooskõlastada lähtuvalt teie võimalustest ja vajadustest!
 
Koolitusel osalejad saavad tõendi

Kui Te ei leia loetelust endale sobivat koolitust, kuid olete huvitatud koolitusprogrammi loomisest, siis andke meile enda soovidest teada.

 
LASTEAIAÕPETAJA ABI KOOLITUS  Pedagoogide täienduskoolitus  Lapsevanema koolitused  Koostöö lapsevanemaga  Õpetajate täiendkoolitus  Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus  Lugema ja kirjutama õppimise alusoskused  MÄNGUVÕTTEID LUGEMISOSKUSE ARENDAMISEKS EELKOOLIEAS  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Avalikud koolitused  Tellimuskoolitused  Sisekoolitused  Jelena Sepp  Mänguteraapia  Nõustamine  Innovatsiooni koolitus  Lapse arengumappi koostamine ja arenguvestlused lasteaias  Lastevanemate pedagoogiline nõustamine  Õpetaja eneseteostus ja enesehoid  Õpitu nähtavaks  Loovtegevused sõimerühmas  Loovus ja spontaansus  Loovuse arendamine  Autistlik laps lasteaias  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine  Autistliku lapse mõistmine ja toetamine  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine   Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse probleemne käitumine  Autistlik laps lasteaias ja koolis  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis  Autistlik laps ja loetu mõistmine  Projektiõppe kui paljude võimalustega õppemeetod  Enese hoidmine ja uue õpikäsitluse teostamine  Eneseareng  Eneseareng  Enesearendus  Innovaatilised võimalused lapse õpetamiseks  Õpihuvi äratamise võimalusi eelkoolieas  Kõne üldise alaarenguga laps lasteaias  Lapse kõne areng  Kõnepuuded lapseeas  Arendavaid tegevusi 1,5-3-aastastele lastele   Kujunditest kujuneb lugu Käed aitavad kõnelda  Tajusid ja meeli arendavad mängud Käed aitavad kõnelda  Pildiraamatu kasutusvõimalused lasteaias integreeritud tegevuse läbiviimisel   Laste lugema ja kirjutama õpetamisest eelkoolieas  Väärtuste ja muutuste juhtimine  Muudatuste elluviimine ja kommunikeerumine  Meeskonnatöö ja muudatused  Meeskonnatöö  Meeskonnatöö arendamine  Muudatuste juhtimine  Motivatsioon  Enesemotivatsioon  Isiklik motivatsioon  Inimeste motiveerimine  Motiveerimisoskused  Kestev motivatsioon  Motivatsioon endas ja kuidas see üles leida  Motivatsiooni käivitamise võtted  Õpilaste motiveerimine