Kristo Krumm Koolitused

Kristo Krumm Koolitu
Firma:
Kristo Krumm Koolitused
Aadress:
Telefon:
+372 5015 604
Koduleht:
kristokrumm.ee
 Facebook: www.facebook.com/KristoKrummKoolitused 
Ma jagan oma oskused ja teadmised nelja valdkonda:
  • Ettevõtlus ja ärikavandamine - ettevõtlusega alustamine, ärianalüüs, tegevusstrateegiad, äriplaanide kirjutamine ja -analüüs
  • Ettevõtte finantsjuhtimine ja ettevõtte rahanduse korraldamine - finantsanalüüs ja -planeerimine, raamatupidamise korraldamine, finantsinvesteeringute analüüs ja planeerimine
  • Turundus ja turundusjuhtimine. Turundusanalüüsist kuni igapäevaste turundustegevuste praktikasse juurutamiseni. Ostuprotsessi analüüs ja klientide  ostuvalikute analüüs.
  • Juhtimine ja meeskonnatöö,  ettevõtete ja organisatsioonide töö sisemine korraldamine ja juhtimine.
Viin läbi koolitusi nii individuaalselt kui ka gruppidega. Koolitususte läbiviimine eesti ja inglise keeles.
 
Täpsem info iga koolituse kohta:
Kristo Krumm Koolitused  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ettevõtluskursused  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Ettevõtluse alused  Ettevõtte juhtimine  Väikeettevõtlus  Väikeettevõtte finantseerimisviisid  Finantsanalüüs  Finantsanalüüs- ja planeerimine - informatsioon juhtimise jaoks  Ettevõtte finantsaruandluse analüüs ja majandustulemuste planeerimine  Meeskonnakoolitus  Meeskonna analüüs  Meeskonna juhtimine  Meeskonnatöö  Meeskonnatöö arendamine  Efektiivne meeskond  Meeskonna coaching  Meeskonna juhendamine  Motiveerimisoskused  Motiveerimisoskused  Töötajate motiveerimine  Motivatsiooni nuppude avastamine  Motiveeritud ja innukas meeskond  Tiimi tervisekontroll  Turundus  Turunduskommunikatsiooni koolitus  Turundusjuhtimine  Turundus & Marketing  Turunduskoolitus alustavale ettevõtjale  Nutikas turundaja  Inimene kui bränd  Spin müügikoolitus  Müügikoolitused  Müügiprotsess  Äriplaanide koostamine  Ettevõtlus ja äriplaanide koostamine  Äriplaan  Investeerimine  Investeerimine  Investeerimine finantsturgudele  Finantsinvesteeringute põhialused  Ettevõtte rahanduse korraldamine  Finantsjuhtimine  Majandusarvestus ja finantsjuhtimine  Mittefinantsjuhtide koolitus  Finantsjuhtimise alused