Eesti Keele Instituudi selge keele koolitused

Eesti Keele Instituu
Firma:
Eesti Keele Instituudi selge keele koolitused
Telefon:
+372 53 47 2327
Koduleht:
selgesonum.ee
Facebook: www.facebook.com/selgesonum


Telli oma asutusse selge keele koolitus
 
Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid.
Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm.
Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.
 
Teeme teie asutuse tekstide põhjal selge keele auditi.
 
Võimalik on tellida nii pikemat (u 4 tundi) kui ka lühemat koolitust (u 2 tundi).
 
Auditit on võimalik tellida ka eraldi.
 
Aitame muuta teie asutuse tekstid selgemaks ja kasutajasõbralikumaks!

Selge keele koolituse põhilised teemad:
  • oskuskeel, ametikeel jm tarbekeel
  • bürokraatlik stiil
  • ametikirjade vormistus
  • tekstiloome sõna, fraasi, lause ja lõigu tasandil
  • kirjavahemärgid
  • algustäheortograafia
  • kokku- ja lahkukirjutus
  • keelenõu ja terminiallikad
  • selge keele põhimõtted
  • keel kui asutuse maine kujundaja
 
 
Vaata, kes on juba selge keele koolituse tellinud:

Koolitusel osalenute tagasiside
 
Meeldisid koolituse kõik osad. Kõige rohkem kasu oli headest juhistest ja näidetest, kuidas oma mõtteid selgemalt ja lühemalt kirja panna. Väga kasulikud on ka erinevad juhendid ja abimaterjalid, millele slaidides viidati.
 
Koolitusest jäi väga hea kogemus ning tunnen, et sain kasulikke teadmisi.
 
Lektorid olid väga pädevad ja sain koolitusest palju nõu edaspidiseks tööks.
 
Väga avaldas muljet, et erialakaugete inimestena, kuid keelespetsialistidena tegite kehvad tekstid väga heaks.
 
Sisu oli hästi läbi mõeldud ja koolitajad väga toredad.
 
Kogu koolitus oli väga tõhus ja suurepäraselt läbi viidud. Eriti kasulik oli meie dokumentide analüüs ja näidisülesannete lahendamine.
 
Loe koolituse kohta lähemalt Sirbi artiklist.


 
Eesti Keele Instituudi selge keele koolitused  Eesti keel  Eesti õigekeel  Kaasaegne eesti keel ja ärikirjade koostamine  Selge keele audit  Eneseareng  Eneseanalüüs  Enesearendus  Enesearenduskoolitused 

KOOLITUSKALENDER

Selge keele koolitus - telli nüüd!

2020-07-16

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid. Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm. Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.  Hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 - 4 tundi, kokkulepitud ajal
Koht: Tellijale sobivas kohas

Telefon: 53 47 2327

Selge keele koolitus - telli nüüd!

2020-08-07

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid. Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm. Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.  Hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 - 4 tundi, kokkulepitud ajal
Koht: Tellijale sobivas kohas

Telefon: 53 47 2327

Selge keele koolitus - telli nüüd!

2020-08-21

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid. Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm. Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.  Hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 - 4 tundi, kokkulepitud ajal
Koht: Tellijale sobivas kohas

Telefon: 53 47 2327

Selge keele koolitus - telli nüüd!

2020-09-04

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid. Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm. Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.  Hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 - 4 tundi, kokkulepitud ajal
Koht: Tellijale sobivas kohas

Telefon: 53 47 2327

Selge keele koolitus - telli nüüd!

2020-09-18

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid. Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm. Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.  Hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 - 4 tundi, kokkulepitud ajal
Koht: Tellijale sobivas kohas

Telefon: 53 47 2327

Selge keele koolitus - telli nüüd!

2020-10-02

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid. Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm. Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.  Hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 - 4 tundi, kokkulepitud ajal
Koht: Tellijale sobivas kohas

Telefon: 53 47 2327

Selge keele koolitus - telli nüüd!

2020-10-16

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid. Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm. Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.  Hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 - 4 tundi, kokkulepitud ajal
Koht: Tellijale sobivas kohas

Telefon: 53 47 2327

Selge keele koolitus - telli nüüd!

2020-11-06

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid. Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm. Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.  Hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 - 4 tundi, kokkulepitud ajal
Koht: Tellijale sobivas kohas

Telefon: 53 47 2327

Selge keele koolitus - telli nüüd!

2020-11-20

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid. Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm. Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.  Hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 - 4 tundi, kokkulepitud ajal
Koht: Tellijale sobivas kohas

Telefon: 53 47 2327

Selge keele koolitus - telli nüüd!

2020-12-04

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid. Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm. Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.  Hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 - 4 tundi, kokkulepitud ajal
Koht: Tellijale sobivas kohas

Telefon: 53 47 2327

Selge keele koolitus - telli nüüd!

2020-12-18

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid. Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm. Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.  Hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 - 4 tundi, kokkulepitud ajal
Koht: Tellijale sobivas kohas

Telefon: 53 47 2327