Loov ruum koolitused

Loov ruum koolitused
Firma:
Loov ruum koolitused
Telefon:
56 696 105
Koduleht:
www.loovruum.com
Facebook: www.facebook.com/pg/loovruum Loov Ruum pakub
 • Psühholoogial ja coachingul põhinevaid koolitusi meeskondadele ja avatud õppegruppidele
 • Erialaseid koolitusi sotsiaalvaldkonna spetsialistidele       
 • Supervisooni- ja coachinguvõimalust 
 • Psühholoogilist nõustamist      

Loov ruum täienduskoolituste eesmärk on luua võimalused elukestvaks- ja eluhõlmavaks õppeks, vaimse tervise edendamise, isiksuse arengu, tööelu ja vanemluse toetamise valdkonnas pakkudes täiendavaid psühholoogiaalaseid teadmisi ja oskuseid.


Loov Ruum on Töötukassa koolituskaardi partner pakkudes toetatud koolitusvõimalusi töötajatele, tööotsijatele ja ettevõtetele

 • Meeskonnakoolitused ja psühholoogilised koolitused moodulitena leiab siit
 • Stressi ja läbipõlemise ennetamise ja leevendamise  koolitused 3-s erinevas ajamahus  leiab siit
 • Stressi ja läbipõlemise  ennetamise ja leevendamise koolitus - 16 akh - koos ,,meeskonnatervise'', tööstressi ja meeskonna vaimse tervise hindamisega (COPSOQ ja EMS küsimustike alusel)  leiab siit
 • Tööandjakoolitus ,,Kuidas mõista, kaasta ja toetada psüühilise erivajadusega töötajaid organisatsioonis'' leiab siit
 • ,,Gruppide juhtimise baaskoolitus'' asub siin 
 • ,,Manipulatsiooni mustrid ja nendega toimetulek'' asub siin 
 • ,,Isiksus - hästi toimiv inimene vs kahjustavad toimimismustrid'' (soovi korral enesemonitooring PSP isiksuseküsimustikuga)  asub siin
  
 • Spetsialistikoolituste üksikmoodulid asuvad siin
 • „Koolitusprogramm töötajatele, kes oma töös puutuvad kokku psüühikahäiretega“ asub siin   
 • ,,Gruppide juhtimise baaskoolitus''  asub siin 
 • Programm ,,Grupitöömeetodid rehabilitatsioonitöös'' asub siin
 • ,,Töö raskete klientidega'' asub siin 
 • Nõustamistehnikate ( jõustamine, väärtustamine, motiveerimine, suhtlemine, muutuste loomine) moodulid  asuvad siin            
 • Nõustajakoolitus asub siin
 • ,,Loovmeetoditel töö viha ja süüga''  asub siin
 • ,,Aitaja Vari ja Aitaja enesehoidmine'' elab siin     
 • ,,Manipulatsiooni mustrid ja nendega toimetulek''  asub siin
 • ,,Isiksus - hästi toimiv inimene vs kahjustavad toimimismustrid'' (soovi korral enesemonitooring PSP isiksuseküsimustikuga)  on siin   KOGEMUSNÕUSTAJA VÄLJAÕPE 

Tallinna Kogemusnõustajate Kool aastast 2015
 
oleme töötukassa koolituskaardi partnerid

Kogemusnõustajate koolitus, mida Tallinna Kogemusnõustajate Kool läbi viib  keskendub kohanemise, muutumise ja kriisist taastusmise teemadele. Need käivad kaasas ka tõsiste haiguste ja kaotustega. Lõpetades on sul võimalik teha tööd ja toetada psühholoogiliste probleemide valdkonnas. Muuhulgas siis kui probleemid tulevad keerulistest olukordadest, näiteks töötus, füüsiline haigus või puue jmt. Tagame kindla ja usaldusväärse kvaliteedi.  Saad küsida soovitust meie lõpetajatelt ja ettevõtetelt, kus meie lõpetajad täna töötavad.  Sel sügisel alustab meie kooli 15.-s kogemusnõustajate koolituse õppegrupp.         
 
Õppeprogrammi, ootused ja eeldused osalejatele, pädevused, koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise tingimused ja muud väärtuslikku  leiad riikliku õppekava failist
--------------------------------
Koolitused toimuvad 2-päevaste õppesessioonidena 2-3-nädalaste intervallidega. Koolituse kontakttundide maht on 152 akh - koolituspäevad, praktika, praktikajuhendamine     
Iseseisva töö maht on 48 akh - Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon,    

Loe kogu programmi kohta siit

 
Loov ruum koolitused  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Sisekoolitused  Meeskonnakoolitus  Meeskonnatöö  Meeskonnatreening  Meeskonnatöö arendamine  Meeskonna coaching  Meeskonna juhendamine  Juhtimispsühholoogia  Meeskonnakoolitused ja psühholoogilised koolitused  Stressi ja läbipõlemise ennetamise ja leevendamise koolitused   Stressi juhtimine  Stress ja pinged kollektiivis  Enesejõustamise- ja stressijuhtimise koolitus  Tööstressi reguleerimine ja läbipõlemine  Stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine  Tööstressi juhtimine  Tööstress ja oskus seda juhtida  Läbipõlemine ja selle ennetamine  Kuidas mõista, kaasta ja toetada psüühilise erivajadusega töötajaid organisatsioonis  Erivajadustega inimeste koolitused  Gruppide juhtimine  Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga  Manipulatsiooni mustrid ja nendega toimetulek  Sotsiaalvaldkonna spetsialistide erialased koolitused  Grupitöömeetodid rehabilitatsioonitöös  Raske klient  Nõustaja baaskursus  Loovmeetoditel töö viha ja süüga  Aitaja Vari ja Aitaja enesehoidmine  Hästi toimiv inimene vs kahjustavad toimimismustrid  Isiksuse areng  Isiksuse- ja nõustamispsühholoogia  Coaching  Meeskonna coaching  Grupi coaching  Coachingumeetodid 

KOOLITUSKALENDER

Tugiisikukoolitus

2020-04-13

Loov Ruum Koolituskeskuse tugiisiku koolitus annab teadmised ja oskused toetamaks psühholoogiliselt ja sotsiaalselt haavatud täiskasvanuid, lapsi ja perekondi. Kogenud tugiisik arendab inimeses toimetulekuoskuseid ja toime tulemise võimekust, suunab inimest abi otsimise, abi saamise ja toetava võrgustiku poole. Ta on jõustaja, väärtustaja ja motiveerija.  

Hind: 1550.00 €
Kestus: 177 ak.t.
Koht: Tallinn, Pirni 7

Telefon: 56 696 105