Innowise OÜ

Innowise OÜ
Firma:
Innowise OÜ
Telefon:
+372 55 541 081
Koduleht:
innowise.ee
Facebook: www.facebook.com/innowisekoolitus 
Praktilised oskuste omandamisele suunatud kursused inimeste ja organisatsioonide arengu toetamiseks. Ava koolituskalender.
 
 
Kliendi vajadusest lähtuv andragoogika printsiipidel põhinev koolituse disain; personaalne tugi ja nõustamine koolituste ja arenguprogrammide väljatöötamisel; praktilise kogemuse ja koolitaja kvalifikatsiooniga koolitajad; vajaduspõhine kontaktõpe, digiõpe või põimõpe. Vaata koolituspakkumiste infot.
 
 
 
Koolitaja õppimise ja arengu koht. Meie missiooniks on toetada täiskasvanute koolitajate professionaalset arengut, luua kvaliteetseid ja mitmekülgseid õppimisvõimalusi koolitajatele ning edendada täiskasvanute koolituse kvaliteeti. Vaata õppimisvõimalusi.
 
 
 
Personaalne nõustamine ja konsulteerimine inimeste ja organisatsioonide arendamise, koolituste, koolitusasutuste ja koolitussüsteemide väljatöötamise, e-õppe ja õppimist toetavate digivahendite kasutamisel. Lisaks õppedisaineri teenus ja veebiseminari tehniline tugi. Tutvu teenustega.
 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eneseareng  Enesearendus  Eneseanalüüsikursused  PowerPoint  Andragoogika  Arengutöötoad  Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) koolitus  Koolitused Tallinnas  Koolitused Tartus  Täiskasvanute koolitaja väljaõpe  Arengut toetava eneseanalüüsi koostamine  E-portfoolio koostamise koolitus  Õppematerjalide loomine digivahenditega  Innowise OÜ 

KOOLITUSKALENDER

VEEBISEMINAR - VAJADUSEST TEOSTUSENI

2020-12-10

Teemad:   • Veebiseminar õppe läbiviimiseks • Tehnoloogia ja selle võimalused • Veebiseminari planeerimine • Veebiseminari läbiviimine ja õppija kaasamise võimalused

Hind: 49.00 €
Kestus: kell 11:00 – 13:15
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: +372 55541081