PROLOG - Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing

PROLOG - Eesti Tarne
Firma:
PROLOG - Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing
Telefon:
+372 510 0582
E-post:
info@prolog.ee
Koduleht:
www.prolog.ee
Facebook: www.facebook.com/YhingProlog

PROLOG-l on õigus anda kutseid logistiku, veokorraldaja, kaubakäsitleja ja laopidaja erialal. Kutseandjana tagab PROLOG kutseandmisel esitatavate nõuetega seotud teabe kättesaadavuse, moodustab kutsekomisjoni ja omab vahendeid, mis võimaldavad kutseandmist läbi viia (Kutseseadus).
 
PROLOG on transpordiliikide ülest harmoniseeritud andmevahetust logistika osapoolte ja riigi vahel edendava projekti Single Window eestvedaja.


KUTSEANDMINE


PROLOG-il on õigus anda kutseid logistiku abi, logistiku, logistikajuhi, veokorraldaja, hankejuhi, laotöötaja ja laojuhi erialal. Vastavalt Kutseseadusele tagab PROLOG kutseandmisel esitatavate nõuetega seotud teabe kättesaadavuse, moodustab kutsekomisjoni ja omab vahendeid, mis võimaldavad kutseandmist läbi viia.
 
Kutseandmise kontakisik on Prologi juhatuse liige Peep Tomingas, 56 103 600, peep.tomingas@prolog.ee

 
Tarneahela arenguprogramm alustab jälle septembris 2019, koosneb kaheksast kahepäevasest moodulist (kokku 16 õppepäeva) ja lõpeb 2020. aasta maikuus. Registreerimine toimub kuni kohtade täitumiseni. Grupi suuruseks on 15 osalejat.

 
SIHTRÜHM – KELLELE ON NEID TEADMISI VAJA

Tarneahelajuhi arenguprogramm on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte. Tarneahela juhile soovitame kogu programmi. Olenevalt soovist on võimalik valida terve curriculumi või üksikute moodulite vahel.
 
 
EESMÄRK – MIDA ANNAB TARNEAHELAJUHI ARENGUPROGRAMM

Tarneahelajuhi arenguprogramm on paindlik. Võimalik on valida terve kursuse või erinevate moodulite vahel. Tarneahelajuhi arenguprogrammi eesmärk on tarneahela juhtimise ja organiseerimisega seotud teadmiste taseme tõstmine ettevõtte juhtimise erinevatel (strateegiline, taktikaline, operatiivne) tasanditel.

Omandatavad teadmised moodustavad ühtse terviku hõlmates kõiki tarneahela juhtimise ja planeerimise tähtsaid valdkondi:
 
Tarneahela strateegiline juhtimine: tarneahela strateegia kujundamine vastavalt ettevõtte üldstrateegiale, strateegiliste eesmärkide saavutamine.
 
Tarne, toormaterjalide ja tootmise planeerimine: tootmisvarude juhtimine ja tootmise efektiivne planeerimine.
Varude, peamiselt kaubanduslike varude juhtimine, mis tänapäeva globaliseerumise ja konkurentsi tingimustes on ettevõtte äriedu võtmeks.
Hanke ja ostutegevused, mis annavad ülevaate tegevuste olulisusest kulude optimeerimisel, omahinna kujundamisel, hankijate valikul ja koostööl ning ostulogistika planeerimisel.

Laomajandus: laoga seotud füüsilised protsessid vajalikkuse ja efektiivsuse aspektist.
Kaupade transport ja jaotus: trnanspordilepingud, riskid, tarneklauslid (incotermid), jaotusvõrgu ja jaotusringide planeerimine, erinevad transpordivahendid, jaotuskanalid, korje ja tagastuslogistika.

Lean mõtteviis: efektiivsus tööprotsessides viib tulude kasvuni ja võimalik, et ka kulude vähendamisele.
Kvaliteedijuhtimine: kvaliteedisüsteemi juurutamine ja toote/teenuse kvaliteedikontroll, tööohutus.
Roheline tarneahel: keskkonasäästlike protsesside olemasolu teadvustamine, juurutamine ja toimimine.
 
Vastutustundlik äritegevus: mis see on ja miks seda vaja on?
Robot vs protsesside juhtimine vs inimeste juhtmine. Kes on hea liider ja mis tegevused aitavad kujundada inimese edukust.
 
Programm on tihedalt seotud praktilise poolega. Teadmisi aitavad kinnistada arutelud ja praktiliste ülesannete iseseisev lahendamine  kasutades IT interaktiivseid võimalusi. Klassiruumid vahetuvad õppekäikudega.
 
Programmi läbinud inimene tunneb paremini ettevõtte tarneahela protsesse, mõistab seoseid ja tarneahela protsesside vajalikkust ettevõtte edukas tegevuses. Programmi jooksul omandatud mudelid ja meetodi aitavad muuta töö efektiivsemaks.
 
Koolitusprogramm vastab Eesti Kutsekoja poolt välja töötatud uuele Tarneahela juhi 7. taseme kutsestandardile. Peale terve programmi läbimist on võimalik taotleda Tarneahela juhi kutset.
  

TARNEAHELAJUHI ARENGUPROGRAMM ANNAB
  • loengud 6 lektoriga 16 õppepäeva jooksul, kokku 128 kontaktõppe tundi;
  •  õppesessioonide ajal võimaluse panna end proovile logistikamängudes ja juhtimisülesannete lahendamises;
  • praktilised teadmised tarneahela juhi ja erinevate tareahela lülide juhtimise arengutrendidest;
  • inspireerivaid ideid külaskäikudest eriilmelistesse ettevõtetesse;
  • võimaluse tutvuda LEAN metoodikate edukast juurutamisest erinevates ettevõtetes

MOODULITE LÜHIKIRJELDUSED
 
 
VAATA KES ON KOOLITAJAD

OSALUSTASU JA INFO REGISTREERIME KOHTA

 
Tarneahelajuhi arenguprogramm  Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing - Prolog  Laomajandus  Laomajanduse koolitus  Logistika ja transport  Logistika eriala  Transport ja logistika  Logistika kutseõpe  Tootmislogistika ja tarneahela koostöö  Transpordilogistika  Väliskaubandus ja logistika  Transpordilogistika  Tarne, toormaterjalide ja tootmise planeerimine  Laomajandus  Laomajanduse koolitus  Tarneahela strateegiline juhtimine  Tarne, toormaterjalide ja tootmise planeerimine  Lean mõtteviis  Hanke ja ostuprotsesside juhtimine  Finantside juhtimine tarneahelas  Transpordilogistik ja väliskaubandus  Maarit Vabrit-Raadla  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Tootmise juhtimine  Tootmise juhtimine  Tootmine  Tõnis Hintsov  Tiit Tammemägi  Raivo Roolaid  Madis Rõzov  Ingrid Uibukant  Peep Tomingas  Tarmo Saremat  Janek Popell 

KOOLITUSKALENDER

Tarneklauslid Incoterms® 2020 koolitus

2020-12-05

Sihtgrupp Eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid. Kursuse eesmärk Selgitada Incoterms® 2020 kõiki muudatusi ja nende sisu Avada tarneklauslite igapäevakasutajate ees Incotermsi kasutusvõimaluste kogu bukett Omandada väidetavalt parim kaubandusnormi sisemine struktuur ja loogika Näidata, kuidas see loogika võimaldab lihtsalt lahendada keerukaid probleeme tarneahelas Selgitada, kuidas tarneklauslid jagavad kulusid ja vastutust poolte vahel Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu. Hind 290 eurot, liikmele 250 eurot. Hindadele lisandub käibemaks 20%

Hind: 290.00 €
Kestus: 5. ja 12. detsember, 13:00 – 17:15, Tallinnas
Koht: Tallinn, asukoht täpsustamisel

Telefon: +372 516 3000

Tarneklauslid Incoterms® 2020 koolitus

2020-12-12

Sihtgrupp Eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid. Kursuse eesmärk Selgitada Incoterms® 2020 kõiki muudatusi ja nende sisu Avada tarneklauslite igapäevakasutajate ees Incotermsi kasutusvõimaluste kogu bukett Omandada väidetavalt parim kaubandusnormi sisemine struktuur ja loogika Näidata, kuidas see loogika võimaldab lihtsalt lahendada keerukaid probleeme tarneahelas Selgitada, kuidas tarneklauslid jagavad kulusid ja vastutust poolte vahel Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu. Hind 290 eurot, liikmele 250 eurot. Hindadele lisandub käibemaks 20%

Hind: 290.00 €
Kestus: 5. ja 12. detsember, 13:00 – 17:15, Tallinnas
Koht: Tallinn, asukoht täpsustamisel

Telefon: +372 516 3000