Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

Janek Keskküla Fina
Firma:
Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused
Telefon:
513 9633
Facebook: www.facebook.com/maksuarvestus

 
Janek Keskküla on mitmete finants- ja maksuarvestuse raamatute autor, on Tallinna Majanduskooli finants- ja maksuarvestuse lektor ning õpetab erinevate majandustarkvarade kasutamist alates 2008. aastast. Lisaks õpetab Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud tasuta koolitustel ja teeb ka tasulisi tellimuskoolitusi. Eraldi kursustena valmistab raamatupidajaid ette raamatupidaja kutseeksami sooritamiseks.

Lõpetas 1994.a Tartu Õpetajate Seminari algklasside õpetaja erialal ja 2005.a Audentese Ülikooli ärikorralduse erialal spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele. Täiendanud end mitmetel seminaridel ja koolitustel, mille korraldajateks on olnud Eesti Raamatupidajate Kogu, Maksu- ja Tolliamet jt.

On töötanud 4 aastat algklasside õpetajana, 3 aastat Maksu- ja Tolliametis vanemrevidendina nii Tartus kui ka Tallinnas ning on raamatupidamisteenuseid osutava äriühingu juht alates 2004. aastast ja mittetulundusühingu Peipsi Infokeskuse juhataja alates 2000. aastast. Tegemist on pikaaegse oma ala praktikuga nii äri- kui mittetulundussektoris. 

Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused (Novare Invest OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 
Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Maksukoolitus  Maksukonsultatsioonid  Tulumaksu koolitus  Käibemaksu koolitus  Tulumaksu ja käibemaksu muudatused ning aktuaalsed probleemid  Ettevõtlusega mitteseotud kulude maksuprobleemid  Maksud ja maksupoliitika  Väikeettevõtete finantsprogramm  Väikeettevõtte rahanduse juhtimine ja finantsplaneerimine   Väikeettevõtte raamatupidamine  Raamatupidamise konsultatsioonid  Raamatupidamine  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamisteenused  Raamatupidamine arvutil (Standard Hansa, Merit Aktiva, Merit Palk baasil ja MS Excel 2010)  Raamatupidamisarvestus  Raamatupidamise kursused  Hea raamatupidamistava  Äriühingute raamatupidajate täiendkoolitus  Pearaamatupidajate täiendusõpe  Raamatupidaja koolitused  Finantskoolitused  Finantsjuhtimine  Finantskonsultatsioonid  Finantsplaneerimine  Finantsanalüüs  Finantskursus juhile  Majandusarvestus ja finantsjuhtimine  Finantsteenused  Finantsalased baasteadmiesd juhile  Finantsalased baasteadmiesd juhile  Mittefinantsjuhtide koolitus  Finantsalane kirjandus  Finantsprogramm  Väikeettevõtte finantseerimisviisid  Finantsjuhtimise alused  Finantsanalüüs- ja planeerimine - informatsioon juhtimise jaoks  Majandus  Majandusarvestus  Majandusalused  Vanemraamatupidaja koolitused 

KOOLITUSKALENDER

Mikro - ja väikeettevõtja raamatupidamine arvutil, 40 tundi

2020-01-27

Teemad: - Majandustarkvara moodulite omavaheline seostamine - Algdokumentide koostamine ja sisestamine majandustarkvaras - Majandustehingute kajastamine (k.a maksud) majandustarkvara arvestusregistrites - Väikeettevõtte aruannete koostamine jne. Soodushind 199 EUR registreerimisel kuni 31.12.2019.

Hind: 249.00 €
Kestus: 40 ak.t. 27.01. - 19.02.2020
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

Raamatupidamine edasijõudnutele, 70 tundi

2020-01-31

Finantsarvestuse teemad: 1.1 Raamatupidamise korraldamine ja finantsaruannete koostamise põhimõtted. Raamatupidamise sise-eeskiri. 1.2 Majandussündmuste kirjendamine ja dokumenteerimine ning kajastamine jne. Kuni 31.12.2019 soodushind 249 EUR.

Hind: 299.00 €
Kestus: 70 ak.t. 31.01 - 17.03.2020
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

Raamatupidaja 5. taseme kutseeksami ettevalmistuskursus 120 tundi

2020-01-31

Teemad: 1.1 Raamatupidamise korraldamine ja finantsaruannete koostamise põhimõtted. Raamatupidamise sise-eeskiri. 1.2 Majandussündmuste kirjendamine ja dokumenteerimine ning kajastamine arvestusregistrites. 1.3 Varade, kohustiste ja omakapitali arvestus jne. Kuni 31.12.2019 soodushind 459 EUR

Hind: 549.00 €
Kestus: 120 ak.t. 31.01 - 16.04.2020
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

Raamatupidamine edasijõudnutele II 60 tundi

2020-02-13

Õppe eesmärk: Täiendada algõppe ja raamatupidamine edasijõudnutele koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest, maksundusest ja juhtimisarvestusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks jne. Kuni 31.01.2020 soodushind 249 EUR.

Hind: 299.00 €
Kestus: 60 ak.t. 13.02 - 20.04.2020
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

Vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksami ettevalmistuskursus

2020-02-13

Algab järjekordne Vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksami ettevalmistuskursus kogumahus 120 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi on finants- ja maksuarvestus ning 40 tundi juhtimisarvestus ja finantsanalüüs edasijõudnutele ning investeeringute analüüs ja eelarvestamine. Iseseisva töö maht 40 tundi. Lektorid: Janek Keskküla, Pille Kaarlõp, Ingrid Kääp, Märt Murd. Kuni 31.01.2020 soodushind 799 EUR.

Hind: 899.00 €
Kestus: 120 ak.t. 13.02 - 20.04.2020
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

Juhtimisarvestus, finants- ja investeeringute analüüs II

2020-02-17

Kursuse kogumaht on 60 tundi, millest 40 tundi on juhtimisarvestus ja finantsanalüüs edasijõudnutele ning invetsseringute planeerimine ja analüüs. Lektorid on Pille Kaarlõp, Ingrid Kääp ja Märt Murd. Iseseisva töö maht on 20 tundi. Kuni 31.01.2020 soodushind 249 EUR.

Hind: 299.00 €
Kestus: 60 ak.t. 17.02 - 20.04.2020
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

FIE raamatupidamine ja maksustamine

2020-02-21

Teemad: - FIE maksukohustused ja FIE maksukohustused tööandjana; - FIE avansiline sotsiaal- ja tulumaks; - Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus - Ettevõtluse tulud ja kulud, piirangud kulude mahaarvamisel; - FIE maksusoodustused jne. Kuni 31.01.2020 soodushind 80 EUR

Hind: 100.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 – 17:00
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

Projekti tasuvuse hindamine

2020-02-26

Koolitus on mõeldud raamatupidajatele, ettevõtte juhtidele, finantsspetsialistidele ja kõikidele teemast huvitatud isikutele. Lektor: Kaire Sorgus. Kuni 31.01.2020 soodushind 99 EUR.

Hind: 159.00 €
Kestus: 8 ak.t. 09:00 – 16:00
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

Finantsanalüüs edasijõudnutele

2020-03-04

See koolitus on raamatupidajatele, ettevõtte juhtidele ja kõikidele huvilistele, kes tegelevad ettevõtte finantsaruannete analüüsimisega ja omavad põhiteadmisi finantsanalüüsi alustest. Lektor Märt Murd. Kuni 20.02.2020 soodushind 59 EUR

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 ak.t. 09:00 – 16:00
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

Ettevõtte tervise hindamine ja laenuvõimekuse analüüs

2020-03-10

Koolitus on mõeldud raamatupidajatele, ettevõtte juhtidele, finantsspetsialistidele ja kõikidele teemast huvitatud isikutele. Lektor: Kaire Sorgus. Kuni 28.02.2020 soodushind 199 EUR

Hind: 259.00 €
Kestus: 16 ak.t. 10.-11.03.2020
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

Juhtimisarvestus ja finantsanalüüs, 50 tundi

2020-03-13

eemad: 1.1 Kuluarvestus, kulude kogumine, liigitamine ja analüüs 1.2 Omahinna arvutamine lihtsamate finantsarvestuse meetodite järgi. 1.3 Eelarvestamine ja eelarvete koostamine 1.4 Majandusüksuse tegevuse analüüsimine, finantsaruannete analüüs, finantsaruannete hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs) ning suhtarvude analüüs, omakapitali rentaablus, happetest jne. Kuni 29.02.2020 soodushind 159 EUR

Hind: 199.00 €
Kestus: 50 ak.t. 13.03 - 16.04.2020
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

Finantsanalüüs suhtarvude abil

2020-03-25

Teemad: 1.1 Majandusüksuse tegevuse analüüsimine, finantsaruannete analüüs, finantsaruannete hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs) ning suhtarvude analüüs, omakapitali rentaablus, happetest. 1.2 Trendid ja rusikareeglid. 1.3 Likviidsus- ja käibekapitali suhtarvud. 1.4 Käibekapital ja käibekapitali suhtarvud. 1.5 Kapitali struktuur. 1.6 Tasuvuse marginaalid. 1.7 Rentaablus ja tootlikkus jne. Kuni 29.02.2020 soodushind 59 EUR.

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 – 17:00
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

Investeeringute planeerimine ja analüüs

2020-04-01

Kursuse kogumaht on 60 tundi, millest 40 tundi on juhtimisarvestus ja finantsanalüüs edasijõudnutele ning invetsseringute planeerimine ja analüüs. Iseseisva töö maht on 20 tundi. Kuni 20.03.2020 soodushind 59 EUR.

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 ak.t. 09:00 – 16:00
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

Vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksami konsultatsioonipäevad

2020-04-24

Finants- ja maksuarvestuse näidisülesannete lahendamine. Kuluarvestuse näidisülesannete lahendamine. Finantsanalüüs edasijõudnutele näidisülesannete lahendamine. Investeeringute planeerimise ja eelarvestamise näidisülesannete lahendamine. Tasumine esitatud arve alusel hiljemalt 28.04.2020.

Hind: 80.00 €
Kestus: 16 ak.t. 24.-25.04.2020
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633

Raamatupidaja 5. taseme kutseeksami konsultatsioonipäev

2020-04-25

Finants- ja maksuarvestuse näidisülesannete lahendamine Lektor Janek Keskküla, Tallinna Majanduskool. Finants- ja maksuarvestuse näidisülesannete lahendamine Lektorid Janek Keskküla, Pille Kaarlõp ja Ingrid Kääp. Tasumine esitatud arve alusel hiljemalt 24.04.2020.

Hind: 50.00 €
Kestus: 8 ak.t., 10:00 – 17:00
Koht: Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 513 9633