Eesti Maaülikooli avatud ülikool

Eesti Maaülikooli a
Firma:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Telefon:
731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
E-post:
avayl@emu.ee
Facebook: www.facebook.com/EMUavayl

 

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet.
 
Avatud ülikooli kaudu õppima oodatud on igaüks, kes soovib osaleda täiendusõppekursusel või läbida maaülikooli tasemeõppekava õppeaineid täiendusõppe korras. 
 
Pakume võimalusi elukestvaks õppeks ning teadmiste täiendamiseks kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud valdkondades nagu põllumajandus, loomakasvatus, toiduohutus ja toiduainete tehnoloogia, metsandus, maaehitus, majandus, tehnika, tootmine, jne.
 
Täiendusõppe listiga on võimalik liituda taienduskoolitus@lists.emu.ee
 
Eesti Maaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
 
 
Mesindus algajale  Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus  Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine kalakäitlejatele  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti Maaülikool  Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool  Транспортировка животных сельскохозяйственного назначения, ОБУЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Toidu mikrobioloogilise ohutuse ja kvaliteedi tagamine  Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses  Toiduhügieen  CNC freesimise algkursus  Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus  Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes  Toiduhügieen (vene keeles)  Listeria monocytogenes toidupatogeenina  E-õpe 

KOOLITUSKALENDER

Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses

2019-10-17

Tasuta infopäev. Tegevused toimuvad programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. Eesmärk Omandada oskus karjas esinevate haiguste registreerimiseks ja andmete lihtsamaks analüüsiks, olla teadlik vasikate haigustest, udarapõletike tõrjest ning ravivõtetest.      

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t. (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes (vene keeles)

2019-10-23

Koolitus sobib enesetäiendamiseks kõigile toiduvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad asuda oma ettevõttes välja töötama ja juurutama enesekontrollisüsteemi.      

Hind: 70.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus

2019-10-25

Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.  Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.  Registreerumise tähtaeg 21.10.2019

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi, , 0,25
Koht: Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Rohumaade majandamine

2019-10-30

Koolituste eesmärk on tutvustada konsulendile rohumaade majandamise alal uuemaid teadussaavutusi, parimaid praktikaid ning pakkuda nõustamistööks vajalikke praktilisi teadmisi. Õppejõududena on kaasatud Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli dotsent Are Selge, PhD ja söötmisteaduse õppetooli sööda ja ainevahetuse uurimise labori juhataja Andres Olt, mag. Koolitus on sihtrühma kuuluvatele osalejatele tasuta.  Registreerumise tähtaeg 18.09.2019

Hind: 0.00 €
Kestus: 30. september - 1. oktoober 2019, 16 ak.t.
Koht: Eesti Maaülikool, Tartu, Kreutzwaldi 62 ja praktikafarmid

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel

2019-11-01

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.   Sihtrühm Täienduskoolitusest võib osa võtta: - põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; - põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad) jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Hügieenikoolitus koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele, E-õpe

2019-11-04

Täiendõppekursus annab hügieeniteemadest huvitatutele, sh lastehoidude ja lasteaedade õpetajatele, õpetaja abidele, kooliõpetajatele, laste ja noortega vahetult kokku puutuvatele töötajatele jt., ülevaate hügieeninõuetest koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele, tutvustab halbadest hügieeniharjumustest tulenevaid ohtusid nii laste kui personali tervisele ning selgitab haigustekitajate leviku viise ja ennetamise võimalusi mängu- ja töökeskkonnas.    

Hind: 45.00 €
Kestus: 4. november - 4. detsember 2019; 26 ak.t. 1 EAP
Koht: Internetis

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Karja tervis ja mikroobide resistentsus

2019-11-08

Tasuta infopäev. Tegevused toimuvad programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. Eesmärk Omandada teadmisi karja tervise ja mikroobide resistentsuse vallas        

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t. (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Koht: Viljandi maakond

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Nõustaja baaskursus

2019-11-12

Koolitus on suunatud põllumajanduse ja metsanduse valdkonna spetsialistidele, kes soovivad saada oma valdkonna konsulendiks. Nõustaja baaskursuse läbimine on ettevalmistus konsulendi kutseeksami sooritamiseks.

Hind: 490.00 €
Kestus: 12. - 28.11.2019; 40 ak.t.
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toiduhügieen (vene keeles)

2019-11-13

Koolitus sobib enesetäiendamiseks kõigile toiduvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad asuda oma ettevõttes välja töötama ja juurutama enesekontrollisüsteemi.      

Hind: 70.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

CNC treimine - programmeerimine, seadistamine ja opereerimine

2019-11-15

Koolitusele on oodatud kõik tootmistehnika valdkonnast huvitatud, kellel on vajadus ja huvi õppida kasutama arvjuhtimisega metallilõikepinki. Koolituse sihtrühmaks on kõik need spetsialistid, kes juba töötavad tootmises kui ka kõik need, kes alles planeerivad selles valdkonnas tööd alustada või tunnevad lihtsalt tööstuse ja masinaehituse vastu suuremat huvi.    

Hind: 550.00 €
Kestus: 15.11.2019 - 06.12.2019; 39 tundi
Koht: Eesti Maaülikool Fr.R.Kreutzwaldi 56 (Tehnikamaja) töökojas (B200)

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toidu säilitamisnõuete määramine

2019-11-18

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.   Sihtrühm Täienduskoolitusest võib osa võtta: - põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; - põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad) jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Aiandus mitteaianduskonsulendile - puuviljakasvatus

2019-11-19

  Sihtrühm Sihtrühm isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistus; või isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud; või isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega. Sihtrühmale koolitus tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 19.-20. ja 28.- 29. november 2019 , 35 ak.t.
Koht: Kreutzwaldi 56/1, 51014 Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis

2019-12-06

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.   Sihtrühm Täienduskoolitusest võib osa võtta: - põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; - põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad) jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Veiste kunstlik seemendamine

2020-01-06

Sihtrühm vet. töötajad, loomaarstid.   Eesmärk -  anda teadmised uuendustest seemendusprogrammis. Eesti Maaülikooli õppejõududest on kaasatud teadur Jevgeni Kurõkin, knd (vet); professor Andres Valdmann, dr (vet); dotsent Ants Kavak, dr (vet); vanemloomaarst Alar Onoper; dotsent Kalle Kask, dr (vet) jt. Registreerumise tähtaeg 13.12.2019

Hind: 880.00 €
Kestus: 06.01.2020 - 17.01.2020, 80 ak.t.
Koht: Eesti Maaülikool, Tartu, Kreutzwaldi 62 ja praktikafarmid

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus

2020-01-14

Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus on mõeldud kõigile neile, kes soovivad kinnistada oma matemaatikateadmisi laia matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks, või neile kellel ei ole riigieksami tulemust, kuid kes soovivad astuda sisse Eesti Maaülikooli õppekava(de)le.

Hind: 100.00 €
Kestus: 14.01. - 31.03.2020; 78 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844