Eesti Maaülikooli avatud ülikool

Eesti Maaülikooli a
Firma:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Telefon:
731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
E-post:
avayl@emu.ee
Facebook: www.facebook.com/EMUavayl

 

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet.
 
Avatud ülikooli kaudu on õppima oodatud igaüks, kes soovib osaleda täiendusõppekursusel või läbida maaülikooli tasemeõppekava õppeaineid täiendusõppe korras. 
 
Pakume võimalusi elukestvaks õppeks ning teadmiste täiendamiseks kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud valdkondades nagu põllumajandus, loomakasvatus, veterinaaria, toiduohutus ja toiduainete tehnoloogia, metsandus, maaehitus, majandus, tehnika, tootmine, jne.
 
 
Täiendusõppe listiga on võimalik liituda taienduskoolitus@lists.emu.ee
 
Eesti Maaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
 
 
Mesindus algajale  Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus  Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine kalakäitlejatele  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti Maaülikool  Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool  Транспортировка животных сельскохозяйственного назначения, ОБУЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Toidu mikrobioloogilise ohutuse ja kvaliteedi tagamine  Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses  Toiduhügieen  CNC freesimise algkursus  Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus  Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes  Toiduhügieen (vene keeles)  Listeria monocytogenes toidupatogeenina  E-õpe 

KOOLITUSKALENDER

Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste

2020-08-26

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.   Sihtrühm Täienduskoolitusest võib osa võtta: - põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; - põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad) jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: 24 ak.t. 1 EAP 26.08.2020 - 28.08.2020
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele

2020-08-27

Koolituse "Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele" eesmärk on omandada teadmised ulukite patoloogia kohta ja looduslike ulukite ja nende liha tootmise ja käsitsemise kohta pärast küttimist, et viia läbi looduslike ulukite esialgne kontroll kohapeal eesmärgiga neid inimtoiduks turustada.    

Hind: 140.00 €
Kestus: 27.08.2020 - 28.08.2020; 14 akadeemilist tundi (14
Koht: Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

CNC freesimise ja CAM programmeerimise algkursus- seadistamine, programmeerimine, opereerimine

2020-08-28

Kursuse käigus õpitakse tundma ja rakendatakse põhilisi võtteid detailide valmistamiseks CNC töötlemiskeskuses. Tutvutakse seadistamise, programmeerimise ja pingi opereerimisega.      

Hind: 550.00 €
Kestus: 28.08.2020 - 18.09.2020; 39 ak.t. 1,5 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Kiirguskaitse veterinaarmeditsiinis

2020-09-03

Kiirgusseaduse määrus nr. 57 § 1. järgi peab kiirgustöötaja läbima kiirguskaitse põhialuseid käsitleva koolituse kuue kuu jooksul alates tööle asumisest. Koolituse eesmärgiks on anda veterinaarmeditsiinis töötavale kiirgustöötajale vajalikud kiirgusohutusalased teadmised. Tegemist on tasulise koolitusega kõigile teemast huvitatutele.    

Hind: 40.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25 E
Koht: Kreutzwaldi 56/1-A303

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toidu säilitamisnõuete määramine

2020-09-04

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.   Sihtrühm Täienduskoolitusest võib osa võtta: - põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; - põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad) jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes

2020-09-25

Eesmärk Õppida välja töötama ja juurutama ettevõttes enesekontrollisüsteemi ning seda auditeerima ja ajakohastama.    

Hind: 70.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toiduhügieen (vene keeles)

2020-09-30

Koolitus sobib enesetäiendamiseks kõigile toiduvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad asuda oma ettevõttes välja töötama ja juurutama enesekontrollisüsteemi.      

Hind: 45.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Infopäev- Veiste poegimisperioodi probleemid

2020-09-30

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv infopäev põllumajandustootjatele. Infopäeva eesmärgiks on pakkuda ülevaadet enim levinud üleminekuperioodi (poegimisperioodi) probleemidest lüpsilehmadel, nende tekkepõhjustest, võimalikest lahendustest ja nende vältimisest. Infopäevale on oodatud kõik teemast huvitatud isikud sh tudengid.  Hinnainfo Infopäev toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014 - 2020 vahenditest. Osalemine on tasuta.  

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25
Koht: Kreutzwaldi 56/1-A305, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

TASUTA KOOLITUS TOOTMISTEHNIKA VALDKONNAS Raalprojekteerimine ja -tootmine

2020-10-02

Koolitusel osalenu: - teab milles seisneb 3D modelleerimine ja kuidas see suhestub teiste linkidega toote/detaili elütsüklis; - teab millised on olulised etapid modelleerimisel ja millised on üldiselt erinevad lähenemised sellele; - oskab navigeerida ja käsitleda Fusion 360 töökeskonda; - oskab kasutada erinevad modelleerimise tööriistu; - oskab loodud mudeli järgi koostada tehnilise joonise.  

Hind: 0.00 €
Kestus: 48 akadeemilist tundi; 02.10.2020 - 30.10.2020
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toidupatogeenid

2020-10-02

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.   Sihtrühm Täienduskoolitusest võib osa võtta: - põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; - põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad) jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus

2020-10-06

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv koolitus põllumajandustootjatele. Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, mis võimaldaksid nakkushaigusi ära tunda, korraldada loomade ravi ja luua farmi bioturvalisuse kava. Hinnainfo Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.    

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi, 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1-A305, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

TASUTA KOOLITUS TOOTMISTEHNIKA VALDKONNAS Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes

2020-10-19

  Koolitus toetab uute tehnoloogiate ja digilahenduste kasutuselevõttu erinevates majandussektorites. Robootika rakendamine võimaldab tööjõu puudust leevendada. Samas on tööstusrobootika piisavalt keeruline valdkond ning endale sobiva lahenduse leidmine vajab aega ja pühendumist. Antud koolitus tutvustab robootika erinavaid lahendusi ja annab tõuke esmaste takistuste ületamiseks, et tööstusrobootika saaks ettevõtetes rohkem juurutatud.

Hind: 0.00 €
Kestus: 46 akadeemilist tundi;19. 10 - 16.11 2020
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes (vene keeles)

2020-10-21

Koolitus sobib enesetäiendamiseks kõigile toiduvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad asuda oma ettevõttes välja töötama ja juurutama enesekontrollisüsteemi.      

Hind: 70.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel

2020-10-30

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.   Sihtrühm Täienduskoolitusest võib osa võtta: - põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; - põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad) jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toiduhügieen- ja ohutus, keskaste

2020-12-09

"Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse valdkonnas" raames toimuv koolitus toidukäitlejatele. Koolitus annab teadmisi toiduhügieenialase koolituse läbiviimiseks ettevõttes, toiduohutuse töörühma juhtimiseks ja töötajates toiduohutusele suunatud hoiakute kujundamiseks. Koolitus toimub kolme 8-tunnise õppepäevana 9.-11. detsembril 2020.  Hinnainfo Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta. NB! Teavitame! Antud koolitustegevuses osalemine on osaleja jaoks vähese tähtsusega abi.

Hind: 0.00 €
Kestus: 09.12.2020 - 11.12.2020; 24 akadeemilist tundi (1
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844