Eesti Maaülikooli avatud ülikool

Eesti Maaülikooli a
Firma:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Telefon:
731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
E-post:
avayl@emu.ee
Facebook: www.facebook.com/EMUavayl

 

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet.
 
Avatud ülikooli kaudu õppima oodatud on igaüks, kes soovib osaleda täiendusõppekursusel või läbida maaülikooli tasemeõppekava õppeaineid täiendusõppe korras. 
 
Pakume võimalusi elukestvaks õppeks ning teadmiste täiendamiseks kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud valdkondades nagu põllumajandus, loomakasvatus, toiduohutus ja toiduainete tehnoloogia, metsandus, maaehitus, majandus, tehnika, tootmine, jne.
 
Täiendusõppe listiga on võimalik liituda taienduskoolitus@lists.emu.ee
 
Eesti Maaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
 
 
Mesindus algajale  Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus  Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine kalakäitlejatele  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti Maaülikool  Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool  Транспортировка животных сельскохозяйственного назначения, ОБУЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Toidu mikrobioloogilise ohutuse ja kvaliteedi tagamine  Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses  Toiduhügieen  CNC freesimise algkursus  Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus  Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes  Toiduhügieen (vene keeles)  Listeria monocytogenes toidupatogeenina  E-õpe 

KOOLITUSKALENDER

Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes

2019-09-20

Koolitus sobib enesetäiendamiseks kõigile toiduvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad asuda oma ettevõttes välja töötama ja juurutama enesekontrollisüsteemi.      

Hind: 70.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses

2019-09-20

Tasuta infopäev. Tegevused toimuvad programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. Eesmärk Omandada oskus karjas esinevate haiguste registreerimiseks ja andmete lihtsamaks analüüsiks, olla teadlik vasikate haigustest, udarapõletike tõrjest ning ravivõtetest.      

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t. (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses, E-õpe

2019-09-23

Kursuse eesmärk on omandada või meelde tuletada tööks vajalikud hügieenialased teadmised ning tähtsamad hügieeninõuded võimaldades kursuse läbijal paremini mõista hügieeni vajalikkust, tähtsust ja mõju kliendi tervisele.    

Hind: 45.00 €
Kestus: 23.september - 23. oktoober 2019; 26 ak.t. 1 EAP
Koht: Internetis

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Listeria monocytogenes toidupatogeenina

2019-09-27

Eesmärk Saada ülevaade laialdaselt levinud toidupatogeeni, Listeria monocytogene'si, esinemisest toidutööstuses ja ohjemeetmetest.    

Hind: 70.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses

2019-10-04

Tasuta infopäev. Tegevused toimuvad programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. Eesmärk Omandada oskus karjas esinevate haiguste registreerimiseks ja andmete lihtsamaks analüüsiks, olla teadlik vasikate haigustest, udarapõletike tõrjest ning ravivõtetest.      

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t. (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Veiste, lindude, sigade ja inimeste salmonelloosid ning selle tõrje

2019-10-10

Registreerumise tähtaeg 04.10.2019.  Eesmärk - Omandada teadmised Salmonella spp. levimisest, diagnoosimisest ja tõrjest.

Hind: 77.00 €
Kestus: 10.00--13.15; 4 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 305 (III korrus)

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Hügieenikoolitus koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele, E-õpe

2019-11-04

Täiendõppekursus annab hügieeniteemadest huvitatutele, sh lastehoidude ja lasteaedade õpetajatele, õpetaja abidele, kooliõpetajatele, laste ja noortega vahetult kokku puutuvatele töötajatele jt., ülevaate hügieeninõuetest koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele, tutvustab halbadest hügieeniharjumustest tulenevaid ohtusid nii laste kui personali tervisele ning selgitab haigustekitajate leviku viise ja ennetamise võimalusi mängu- ja töökeskkonnas.    

Hind: 45.00 €
Kestus: 4. november - 4. detsember 2019; 26 ak.t. 1 EAP
Koht: Internetis

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Karja tervis ja mikroobide resistentsus

2019-11-08

Tasuta infopäev. Tegevused toimuvad programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. Eesmärk Omandada teadmisi karja tervise ja mikroobide resistentsuse vallas        

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t. (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Koht: Viljandi maakond

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Nõustaja baaskursus

2019-11-12

Koolitus on suunatud põllumajanduse ja metsanduse valdkonna spetsialistidele, kes soovivad saada oma valdkonna konsulendiks. Nõustaja baaskursuse läbimine on ettevalmistus konsulendi kutseeksami sooritamiseks.

Hind: 490.00 €
Kestus: 12. - 28.11.2019; 40 ak.t.
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus

2020-01-14

Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus on mõeldud kõigile neile, kes soovivad kinnistada oma matemaatikateadmisi laia matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks, või neile kellel ei ole riigieksami tulemust, kuid kes soovivad astuda sisse Eesti Maaülikooli õppekava(de)le.

Hind: 100.00 €
Kestus: 14.01. - 31.03.2020; 78 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844