Eesti Maaülikooli avatud ülikool

Eesti Maaülikooli a
Firma:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Telefon:
731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
E-post:
avayl@emu.ee
Facebook: www.facebook.com/EMUavayl

 

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet.
 
Avatud ülikooli kaudu on õppima oodatud igaüks, kes soovib osaleda täiendusõppekursusel või läbida maaülikooli tasemeõppekava õppeaineid täiendusõppe korras. 
 
Pakume võimalusi elukestvaks õppeks ning teadmiste täiendamiseks kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud valdkondades nagu põllumajandus, loomakasvatus, veterinaaria, toiduohutus ja toiduainete tehnoloogia, metsandus, maaehitus, majandus, tehnika, tootmine, jne.
 
 
Täiendusõppe listiga on võimalik liituda taienduskoolitus@lists.emu.ee
 
Eesti Maaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  E-õpe  Eesti Maaülikool  Toiduhügieen  Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool  Mesindus algajale  Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus  Транспортировка животных сельскохозяйственного назначения, ОБУЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Toidu mikrobioloogilise ohutuse ja kvaliteedi tagamine  Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses  CNC freesimise algkursus  Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus  Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes  Listeria monocytogenes toidupatogeenina  Toiduhügieen (vene keeles)  Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine kalakäitlejatele 

KOOLITUSKALENDER

Toiduhügieen- ja ohutus, keskaste

2020-12-09

"Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse valdkonnas" raames toimuv koolitus toidukäitlejatele. Koolitus annab teadmisi toiduhügieenialase koolituse läbiviimiseks ettevõttes, toiduohutuse töörühma juhtimiseks ja töötajates toiduohutusele suunatud hoiakute kujundamiseks. Koolitus toimub kolme 8-tunnise õppepäevana 9.-11. detsembril 2020.  Hinnainfo Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta. NB! Teavitame! Antud koolitustegevuses osalemine on osaleja jaoks vähese tähtsusega abi.

Hind: 0.00 €
Kestus: 09.12.2020 - 11.12.2020; 24 akadeemilist tundi (1
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844