Eesti Maaülikooli avatud ülikool

Eesti Maaülikooli a
Firma:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Telefon:
731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
E-post:
avayl@emu.ee
Facebook: www.facebook.com/EMUavayl

 

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet.
 
Avatud ülikooli kaudu on õppima oodatud igaüks, kes soovib osaleda täiendusõppekursusel või läbida maaülikooli tasemeõppekava õppeaineid täiendusõppe korras. 
 
Pakume võimalusi elukestvaks õppeks ning teadmiste täiendamiseks kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud valdkondades nagu põllumajandus, loomakasvatus, veterinaaria, toiduohutus ja toiduainete tehnoloogia, metsandus, maaehitus, majandus, tehnika, tootmine, jne.
 
 
Täiendusõppe listiga on võimalik liituda taienduskoolitus@lists.emu.ee
 
Eesti Maaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
 
 
Mesindus algajale  Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus  Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine kalakäitlejatele  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Eesti Maaülikool  Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool  Транспортировка животных сельскохозяйственного назначения, ОБУЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Toidu mikrobioloogilise ohutuse ja kvaliteedi tagamine  Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses  Toiduhügieen  CNC freesimise algkursus  Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus  Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes  Toiduhügieen (vene keeles)  Listeria monocytogenes toidupatogeenina  E-õpe 

KOOLITUSKALENDER

Toiduohutuse tagamine koduköögis (veebipõhine kursus)

2020-04-13

Kursus tutvustab toiduohutuse tagamise põhimõtteid koduköögis - mida kodukokana silmas pidada toidu varumisel, valmistamisel, serveerimisel ja säilitamisel nii pereliikmetele kui suuremale peoseltskonnale, et toiduohutus oleks tagatud.    

Hind: 45.00 €
Kestus: 13.04.2020 - 31.05.2020; 26 ak.t. 1 EAP
Koht: Internetis

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Projekti juhtimise täienduskoolitus

2020-04-28

Koolitus annab osalejatele baasteadmised, kuidas valida projekte, koostada projektiplaane, komplekteerida meeskondi, jälgida projektide kulgu ning tagada projekti eesmärgile orienteeritus, võttes arvesse aega, eelarvet ja teostust. Koolituse lõpuks oskab osaleja iseseisvalt koostada ja jälgida projekti programmis TeamGantt (vabavara).    

Hind: 125.00 €
Kestus: 8 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Infopäev - Veiste vaktsineerimine

2020-05-05

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv infopäev põllumajandustootjatele. Infopäeva eesmärgiks on omandada teadmised vaktsiinide kasutamise teaduslikest ja praktilistest aspektidest. Infopäevale on oodatud kõik teemast huvitatud isikud sh tudengid.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25 E
Koht: Kreutzwaldi 56/1-A305, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs

2020-05-07

Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.      Eesmärk Saada ülevaade protsessidest mis võivad viia häireteni karja sigivusparameetrites, õppida mõistma ja analüüsima karja sigivusindekseid.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi, 0,25 EAP
Koht: Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Sigade vaktsineerimine

2020-05-08

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv infopäev põllumajandustootjatele. Infopäeva eesmärgiks on saada ülevaade vaktsineerimise üldpõhimõtetetest, vaktsiini tüüpidest ja kõrvaltoimetest. Infopäevale on oodatud kõik teemast huvitatud isikud sh tudengid.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25 E
Koht: Kreutzwaldi 56/1-A305, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toiduhügieen

2020-05-08

Eesmärk omandada teadmised toiduhügieeni põhimõtetest ja toidu käitlemisega seotud kohustustest ja vastutusest.    

Hind: 35.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses, E-õpe

2020-05-11

Kursuse eesmärk on omandada või meelde tuletada tööks vajalikud hügieenialased teadmised ning tähtsamad hügieeninõuded võimaldades kursuse läbijal paremini mõista hügieeni vajalikkust, tähtsust ja mõju kliendi tervisele.    

Hind: 45.00 €
Kestus: 11.05.2020 - 11.06.2020; 26 ak.t. 1 EAP
Koht: Internetis

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Karja tervis ja mikroobide resistentsus

2020-05-14

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv infopäev põllumajandustootjatele. Infopäeva eesmärgiks on saada ülevaade vaktsineerimise üldpõhimõtetetest, vaktsiini tüüpidest ja kõrvaltoimetest. Infopäevale on oodatud kõik teemast huvitatud isikud sh tudengid.  Hinnainfo Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames, tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014 - 2020 vahenditest ja on kõigile osalejatele tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 10:00 kuni 13:15; 4 akadeemilist tundi
Koht: Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 avatud ülikooli auditoorium A 303 (III korrusel)

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

CNC treimine- programmeerimine, seadistamine ja opereerimine

2020-05-15

Koolitus annab ülevaate, kuidas rakendada peamisi tehnikaid detailide valmistamiseks CNC treipingis. Tutvutakse tööpingi seadistamise, programmeerimise ja opereerimisega. Koolitus toimub 15. mai, 22. mai, 29. mai ja 5. juuni 2020 kell 10.00-17.00.  

Hind: 550.00 €
Kestus: 39 akadeemilist tundi (32 tundi praktikat, 7 tundi
Koht: Kreutzwaldi 56/1-B200

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus

2020-05-15

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.   Sihtrühm Täienduskoolitusest võib osa võtta: - põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; - põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad) jne.    

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Karjatervise programmide rakendamine

2020-05-20

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv koolitus põllumajandustootjatele. Koolituse eesmärk on omandada oskus karjatervise programmi läbiviimiseks piimaveisekarjas. Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames, Eesti maaelu arengukava 2014 - 2020 vahenditest ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 E
Koht: Kreutzwaldi 56/1-A303, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus

2020-06-03

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv koolitus põllumajandustootjatele. Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, mis võimaldaksid nakkushaigusi ära tunda, korraldada loomade ravi ja luua farmi bioturvalisuse kava. Hinnainfo Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.    

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi, 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1-A305, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toiduhügieen vene keeles

2020-06-03

Eesmärk omandada teadmised toiduhügieeni põhimõtetest ja toidu käitlemisega seotud kohustustest ja vastutusest.    

Hind: 35.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Infopäev- Veiste poegimisperioodi probleemid

2020-06-04

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv infopäev põllumajandustootjatele. Infopäeva eesmärgiks on pakkuda ülevaadet enim levinud üleminekuperioodi (poegimisperioodi) probleemidest lüpsilehmadel, nende tekkepõhjustest, võimalikest lahendustest ja nende vältimisest. Infopäevale on oodatud kõik teemast huvitatud isikud sh tudengid.  Hinnainfo Infopäev toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014 - 2020 vahenditest. Osalemine on tasuta.  

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25
Koht: Kreutzwaldi 56/1-A305, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Veiste sõratervise kool

2020-06-08

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv koolitus põllumajandustootjatele. Koolituse eesmärk on osata hinnata karja sõratervise olukorda ja koostada sõratervishoiualast tegevuskava, omandada esmaseid oskusi veiste ravivärkimisest. Hinnainfo Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames, tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014 - 2020 vahenditest ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 08.06- kuni 12.06; 40 akadeemilist tundi (30 tund
Koht: Tartu Kreutzwaldi 56/1 ja Eerika Farm OÜ Märjal

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Competence course in laboratory animal science

2020-06-10

Eesti Maaülikooli avatud ülikool korraldab katseloomade kususe „Competence course in laboratory animal science” module for persons carrying out the procedures on animals (a) and killing animals (d), according to Directive 2010/63/EU functions. Õppetöö toimub inglise keeles.  

Hind: 800.00 €
Kestus: 10. - 19. juuni 2020
Koht: Tartu, Kreutzwaldi 56/1-A303

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele

2020-06-11

Koolituse "Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele" eesmärk on omandada teadmised ulukite patoloogia kohta ja looduslike ulukite ja nende liha tootmise ja käsitsemise kohta pärast küttimist, et viia läbi looduslike ulukite esialgne kontroll kohapeal eesmärgiga neid inimtoiduks turustada.    

Hind: 140.00 €
Kestus: 11.06.2020 - 12.06.2020; 14 akadeemilist tundi (14
Koht: Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Enesekontrolliplaani loomine ja auditeerimine

2020-06-19

Eesmärk Õppida välja töötama ja juurutama ettevõttes enesekontrollisüsteemi ning seda auditeerima ja ajakohastama. Sihtrühm Täienduskoolitusest võib osa võtta: - põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; - põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad) jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1-A303, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus

2020-06-30

Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.  Eesmärk Saada ülevaade: - seadusandlusest, mis kohaldub põllumajanduslooma transpordil; - erinevate põllumajandusloomade transpordinõuded; - loomade veokisse ajamisest, transpordivahendite sobivusest; - kuidas tagada loomadele heaolu transpordikestel; - teekonnalehtedest ja nende täitmisest.    

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t. (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Bioohutus piimaveisekasvatuses

2020-07-07

Eesmärk Omandada teadmised, mis võimaldaksid nakkushaigusi ära tunda. Farmi bioohutuse kava rakendamine.    

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Täiendusõppe arenguseminar

2020-08-25

II täiendusõppe arenguseminar „Kuidas üheskoos edendada maaülikooli täiendõppe kvaliteeti?“ Seminarile on oodatud kaasa mõtlema kõik, kes tunnevad huvi täiendusõppe edendamise vastu Eesti Maaülikoolis. Seminari korraldab avatud ülikool koostöös õppeprorektoriga.    

Hind: 0.00 €
Kestus: Kell: 10:00 kuni 17:00
Koht: täpsustamisel

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste

2020-08-26

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.   Sihtrühm Täienduskoolitusest võib osa võtta: - põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; - põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad) jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: 24 ak.t. 1 EAP 26.08.2020 - 28.08.2020
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

CNC freesimise ja CAM programmeerimise algkursus- seadistamine, programmeerimine, opereerimine

2020-08-28

Kursuse käigus õpitakse tundma ja rakendatakse põhilisi võtteid detailide valmistamiseks CNC töötlemiskeskuses. Tutvutakse seadistamise, programmeerimise ja pingi opereerimisega.      

Hind: 550.00 €
Kestus: 28.08.2020 - 18.09.2020; 39 ak.t. 1,5 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Kiirguskaitse veterinaarmeditsiinis

2020-09-03

Kiirgusseaduse määrus nr. 57 § 1. järgi peab kiirgustöötaja läbima kiirguskaitse põhialuseid käsitleva koolituse kuue kuu jooksul alates tööle asumisest. Koolituse eesmärgiks on anda veterinaarmeditsiinis töötavale kiirgustöötajale vajalikud kiirgusohutusalased teadmised. Tegemist on tasulise koolitusega kõigile teemast huvitatutele.    

Hind: 40.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25 E
Koht: Kreutzwaldi 56/1-A303

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toidu säilitamisnõuete määramine

2020-09-04

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.   Sihtrühm Täienduskoolitusest võib osa võtta: - põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; - põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad) jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes

2020-09-25

Eesmärk Õppida välja töötama ja juurutama ettevõttes enesekontrollisüsteemi ning seda auditeerima ja ajakohastama.    

Hind: 70.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toidupatogeenid

2020-10-02

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.   Sihtrühm Täienduskoolitusest võib osa võtta: - põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; - põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad) jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes (vene keeles)

2020-10-21

Koolitus sobib enesetäiendamiseks kõigile toiduvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad asuda oma ettevõttes välja töötama ja juurutama enesekontrollisüsteemi.      

Hind: 70.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel

2020-10-30

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.   Sihtrühm Täienduskoolitusest võib osa võtta: - põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; - toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; - põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad) jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t. 0,25 EAP
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Toiduhügieen- ja ohutus, keskaste

2020-12-09

"Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse valdkonnas" raames toimuv koolitus toidukäitlejatele. Koolitus annab teadmisi toiduhügieenialase koolituse läbiviimiseks ettevõttes, toiduohutuse töörühma juhtimiseks ja töötajates toiduohutusele suunatud hoiakute kujundamiseks. Koolitus toimub kolme 8-tunnise õppepäevana 9.-11. detsembril 2020.  Hinnainfo Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta. NB! Teavitame! Antud koolitustegevuses osalemine on osaleja jaoks vähese tähtsusega abi.

Hind: 0.00 €
Kestus: 09.12.2020 - 11.12.2020; 24 akadeemilist tundi (1
Koht: Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844