Tarmo Riit Management Consulting

Tarmo Riit Managemen
Firma:
Tarmo Riit Management Consulting
Aadress:
Telefon:
372 509 4786
Koduleht:
www.riitmc.com
B2B müügistrateegia koolitused

Müügi tulemuslikkus on ettevõtte müügispetsialistide võimekus kliendi ostuprotsessi igas etapis “võita” ja lõppkokkuvõttes müük sobivatel tingimustel ja sobiva aja jooksul läbi viia. Müügi tulemuslikkuse tõstmine ei puuduta ainult müügifunktsiooni; see puudutab kogu ettevõtet, kuna see nõuab müügi ja turunduse tihedat koostööd, et mõista, mis toimib ja mis ei toimi, ning pidevat teadmiste, sõnumite, oskuste ja strateegiate täiustamist, mida müügipersonal müügivõimalustega töötades rakendab. Müügipersonali tulemuslikkuse mõõdikute eesmärgiks on "müügipersonali ja üksikute müügitöötajate töötulemusi mõõta". Müügitöötaja töötulemusi analüüsides võib võrrelda eri mõõdikuid. Need võivad näidata müügitöötaja kohta rohkemgi kui saab järeldada tema kogumüügist. Müügimeeskonna töötulemusi analüüsides võib tulu suurenemine töötaja kohta viidata müügi tulemuslikkuse suurenemisele.
 
 
Lisateave koolituste kohta ja aja broneerimine:
 
 
 
Tarmo Riit Your Global Pathfinder
B2B äriarendused mitmetele Saksa, Skandinaavia, USA ja Suurbritannia tootjatele elektripaigaldiste ja sidesüsteemide turgudel, 1992 - 2018.
 
Edukalt B2B valdkonda sisenenud ettevõtte IBR asutaja ja arendaja; ettevõte tegutses aastatel 1992 – 1999 Baltimaade turgudel nutikate kaablipaigaldusssüsteemide alal, Eesti turul ka hoonete sideühendustele mõeldud struktureeritud kiirete kaablisüsteemide alal.
 
OBO Bettermann GmbH & CO Baltimaade tütarettevõtete tegevdirektor ja arendaja, 1999 - 2018.
 
OBO Bettermanni rahvusvaheliste äride arendamise toetaja ja mentor eri riikides Euroopa ja Aasia suunal.
 
Erioskused
26-aastane töö B2B valdkonnas; visioonid; strateegiad; rahvusvaheline meeskonnaloomine; turundus

Isiksuseomadused
Motiveeriv juht; õpetaja; mentor; empaatilisus
 
Moto
Edu läbi pideva pühendumise

 
Organisatsioonil aidatakse oma tegevustulemusi parendada, seda peamiselt organisatsioonis esinevate probleemide analüüsimise ja parendusplaanide koostamise abil. Toetab uute tegevuskohtade loomist, muuhulgas potentsiaalsetel eksporditurgudel. Samuti on võimalik pakkuda värbamist ja koolitusi personalijuhtimise valdkonnas, abi organisatsiooni muudatuste juhtimisel, coachinguoskuste arendamist, protsessianalüüsi, tehnoloogia rakendamist, strateegia väljatöötamist (sh turundus- ja brändingustrateegiad) ja ettevõtte tegevuse parendamise teenuseid. Lugege lähemalt
 
Ajutised juhtimisülesanded erinevad oma ulatuse ja nõudmiste poolest, hõlmates muudatuste juhtimist, vahejuhtimist, projektijuhtimist ja reorganiseerimise juhtimist. Allpool kirjeldatakse ülesande tavapärase ‘elutsükli’ etappe: ajutine juht alustab juhtimisülesandega tegelemist, saavutab lahenduse ja viib selle reaalselt ellu ning lahkub kohalt. Juhtimisülesanne peab sisaldama ka pikaajalisemate eesmärkide saavutamiseks vajalike ressursside eraldamise plaani.
Juhiotsingufirma on professionaalne teenusettevõte, mis on spetsialiseerunud juhtide ja muude kõrgema taseme töötajate värbamisele eri valdkondade klientettevõtete jaoks. Juhiotsingu agentidel/spetsialistidel on enamasti laialdased isiklikud kontaktid oma valdkonnas või erialal ja üksikasjalikud ja täpsed teadmised valdkonnast ning nad tegutsevad tavajuhul tippjuhtide tasandil. Lugege lähemalt

 
Tarmo Riit Management Consulting  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Ärijuhtimine  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Juhtimisalased konsultatsioonid  Rahvusvaheliste projektide juhtimine  Koolitused firmadele  B2B müügistrateegia koolitus algajatele  Müügikoolitused  Müügiprotsess  Müügipsühholoogia  Müügimeeskonna juhtimine  Müügimeeskonna arendamine  Müügikonsultant  B2B müügistrateegia koolitus professionaalidele  Meeskonnakoolitus  Meeskonna analüüs  Müügimeeskonna juhtimine  Meeskonna juhtimine  Meeskonnatöö  Meeskonnatreening  Meeskonnatöö arendamine  Teenindusmeeskonna juhtimine  Efektiivne meeskond  Meeskonna coaching  Meeskonna juhendamine  Müügispetsialist  Mentorlus  Teenindusjuhtimine  Teeninduspsühholoogia