Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Eesti Ettevõtluskõ
Firma:
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Telefon:
+372 610 1916
E-post:
avatud@eek.ee
Koduleht:
www.eek.ee/avatud
Facebook: www.facebook.com/EEKMainorAvatud Kõrgkool on mugav ja paindlik viis läbida Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor aineid ühe või mitme kursuse kaupa.
Koolituse lõppedes väljastatakse selle läbimist tõendav tunnistus. Soovi korral saab aastate jooksul läbitud ainetest moodustada erialamooduli ning mõnede lisaainete läbimisega on võimalik kaitsta ka rakenduskõrgharidusõppe diplom.
Siit lehelt saad pidevalt uueneva ülevaate peatselt algavatest kursustest nii Tallinnas kui Tartus. Uute oskuste omandamine pole eluetapp, vaid parimate eluviis.
 
Tere tulemast Avatud Kõrgkooli!

            

           

      
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ettevõtluskursused  Juhtimine  Maksukoolitus  Turismialased ja giidide koolitused  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Turism  Finantsjuhtimine  Personalijuhtimine  Ärijuhtimine  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Juhtimisalased konsultatsioonid  Juhtimine avalikus sektoris  Ettevõtluse alused  Majandusarvestus ja finantsjuhtimine  Turismikorraldus  Muudatuste juhtimine  Ettevõtte juhtimine  Turundusjuhtimine  Koosolekute juhtimine  Esinemine  Andmebaaside koolitused  Turismiarendajate koolitused  Turismiettevõtlus  Väikeettevõtlus  Controlling  Klienditeenindus  Strateegiline juhtimine  Strateegiline juhtimine  Joogikoolitused  Joogikursused  Strateegiline juhikoolitus  Kliendisuhete juhtimine  Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor  Обучение и курсы  Бизнес курсы  SQL ja relatsiooniline andmebaas  Логистика  Strateegiline juhtimine ja edukuse mõõtmine  Kliendisuhtlus ja müük  Strateegiline inimeste juhtimine  Strateegiline juhtimine organisatsioonis  Controller ettevõtte juhtimisstruktuuris  Maksunduse põhialused  Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine  Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine  SQL  Ettevõtluse ABC  Turismi- ja restoraniettevõtlus  Toiduturism ja menüüdisain  Majutuskorraldus  Kultuurikeskkond  Ettevõtte väärtuste hindamine  Finants ja maksundus  Äriarendus  Sotsiaalne vastutus ja eetika  Strateegiline tulemusjuhtimine  Personali valik ja juhtimine  Infotehnoloogia arendus  Graafiline disain  Trükitehnoloogia  Entrepreneurship basics  Organisational behavior  Communication psychology  Research methods  Management  Marketing and sales  Psychology  Business development  Information Technology development  HTML 5  Narrative  Открытый университет  Управление  Стратегическое управление  Системы управления качеством  Развитие бизнеса  Социальная ответственность и этика  Таможенные процедуры 

KOOLITUSKALENDER

Infopõhine juhtimine

2020-11-26

Õppe eesmärgiks on anda magistrandile teadmised ja oskused tõenduspõhise info ja andmete kasutamiseks ettevõttes. Arvestuse infosüsteemi olemus, ülesehitus ja arendamine. Kommunikatsiooni ja tõlgendamise roll informatsiooni loomisel ja kasutamisel. Ressursikasutuse seos kulude ja kasumiga. Turundamise, hinnastamise ja müügiotsustega seotud tulude ja kulude informatsioon ja selle tõlgendamine. Operatiivjuhtimise otsusteks vajalik kuluinfo ja selle tõlgendamise võimalused ja ohud. Organisatsiooni osade, tulemuste, toodete/teenuste ja klientide kasumlikkuse analüüs ja hindamine. Planeerimine ja eelarvestamine juhtimisvahendina.

Hind: 204.00 €
Kestus: 26.11- 14.01 ; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 610 1916

Äriõigus ja loomemajanduse õigusaktid

2021-01-15

Õppe eesmärgiks on omandada vajalikud baasteadmised, et alustada tegutsemist ettevõtluses. Omandada ettevõtjale, juhile, spetsialistile vajalikke oskusi erinevate lepingute kasutamiseks igapäevases töös ning saada algteadmised intellektuaalse omandiõigusest. Registreeruda saab kuni 14. jaanuar 2021

Hind: 204.00 €
Kestus: 15. jaan. 2021 - 28. veebr. 2021; 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 610 1916

Äriõigus ja loomemajanduse õigusaktid

2021-01-15

Õppe eesmärgiks on omandada vajalikud baasteadmised, et alustada tegutsemist ettevõtluses. Omandada ettevõtjale, juhile, spetsialistile vajalikke oskusi erinevate lepingute kasutamiseks igapäevases töös ning saada algteadmised intellektuaalse omandiõigusest. 

Hind: 204.00 €
Kestus: 15. jaan. 2021 - 28. veebr. 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 610 1916

Äriõigus ja loomemajanduse õigusaktid

2021-01-15

Õppe eesmärgiks on omandada vajalikud baasteadmised, et alustada tegutsemist ettevõtluses. Omandada ettevõtjale, juhile, spetsialistile vajalikke oskusi erinevate lepingute kasutamiseks igapäevases töös ning saada algteadmised intellektuaalse omandiõigusest. 

Hind: 204.00 €
Kestus: 15. jaan. 2021 - 28. veebr. 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 610 1916

Globaalne majandus ja finantsturud

2021-01-16

Õppe eesmärgiks on võimaldada magistrandil mõista globaalse majanduse ja rahanduse toimemehhanisme. Kursusel käsitletakse nüüdisaegse majanduskasvu teooriaid globaalse majanduse kontekstis, majanduskasvu trende maailmamajanduses. Rahvusvahelise kaubanduse, migratsiooni ja kapitali liikumise roll maailma majanduse kasvu protsessis. 

Hind: 272.00 €
Kestus: 16. jaan. 2021 - 21. mai 2021; 30 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Mobiilirakenduste programmeerimine

2021-01-16

Õppeaine eesmärgiks on mobiilirakenduste loomise oskuste omandamine erinevate tehnoloogiate abil erinevates töökeskkondades. Aine teemadeks on mobiilirakenduste koostamise põhimõtted, tehnoloogiad ja töövahendid. Kasutajaliidese vaadete disain kasutades kujunduselemente ja XML koodi. 

Hind: 320.00 €
Kestus: 16. jaan. 2021 - 10. aprill 2021; 36 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 610 1916

Äriõigus ja loomemajanduse õigusaktid

2021-01-21

Õppe eesmärgiks on omandada vajalikud baasteadmised, et alustada tegutsemist ettevõtluses. Omandada ettevõtjale, juhile, spetsialistile vajalikke oskusi erinevate lepingute kasutamiseks igapäevases töös ning saada algteadmised intellektuaalse omandiõigusest. 

Hind: 204.00 €
Kestus: 21. jaan. 2021 - 05. märts 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 610 1916

Äriõigus ja loomemajanduse õigusaktid

2021-01-21

Õppe eesmärgiks on omandada vajalikud baasteadmised, et alustada tegutsemist ettevõtluses. Omandada ettevõtjale, juhile, spetsialistile vajalikke oskusi erinevate lepingute kasutamiseks igapäevases töös ning saada algteadmised intellektuaalse omandiõigusest. 

Hind: 204.00 €
Kestus: 21. jaan. 2021 - 05. märts 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 610 1916

Maksundus

2021-01-21

Kursuse eesmärgiks on omandada teadmised maksunduse definitsioonist ja maksu tunnustest, maksuarvestusest, maksuteooriast, maksuarvestusest, maksude funktsioonidest, Eesti maksusüsteemist, maksukorralduse seadusest, maksuvaidluste menetlemisest ning erinevatest maksudest.

Hind: 320.00 €
Kestus: 21. jaan. 2021 - 15. aprill 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 610 1916

Äriõigus ja loomemajanduse õigusaktid

2021-01-21

Õppe eesmärgiks on omandada vajalikud baasteadmised, et alustada tegutsemist ettevõtluses. Omandada ettevõtjale, juhile, spetsialistile vajalikke oskusi erinevate lepingute kasutamiseks igapäevases töös ning saada algteadmised intellektuaalse omandiõigusest. 

Hind: 204.00 €
Kestus: 21. jaan. 2021 - 05. märts 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 610 1916

Tollinduse protseduurid

2021-01-21

Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilasele teadmised tollindusest ja riiklikest tolliprotseduuridest. Kursuse raames antakse ülevaade tollitariifide struktuurist, riiklikest tolliprotseduuridest, lõplikust tollivormistusest (import, eksport); ajutisest sisseveost ja muudest eri tüüpi vormistustest, nagu näiteks transiit võlakirja alusel, maksuvabad tsoonid jne; aga ka tollimaksu soodustused; lihtsustatud protseduurid; võlakirjade haldamine. Seletatakse ekspedeerija vastutust maksu- ja tolliameti ees ja kliendi suhtes lähtudes siseriiklikest õigusaktidest.

Hind: 192.00 €
Kestus: 21. jaan. 2021 - 08. mai 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 610 1916

Pakendigraafika

2021-01-21

Pakendi kujundamise põhimõtted ja võtted. Pakendi eesmärgid, põhifunktsioonid. Pakendi ehitus, vorm ja materjalid. Nõuded hästi eristuvale pakendile, kujunduselemendid, loetavus, värvid. Hea ja halva pakendigraafika näited. Erinevate tööstusvaldkondade pakendite loomine ja erikujuliste pakendite loomine. Erinevate programmide kasutamine pakendite loomisel. 

Hind: 192.00 €
Kestus: 21. jaan. 2021 - 06. mai 2021; 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Veebiprogrammeerimine

2021-01-23

Kursus on fokuseeritud veebirakenduste serveripoolse lahenduse loomisele (plaanimine, realiseerimine, testimine) ja selleks vajalike kaasaegsete tehnoloogiate omandamisele (PHP, Microsoft’i, Java, Javascripti (NodeJS) tehnoloogiad, SQL, raamistikud, jne). Lõppeesmärgiks on veebirakenduse terviklahenduse teostamise oskuste omandamine, kombineerides serveripoolse ja kliendipoolse lahenduse (viimase omandamine on eelduseks kursuse läbimisel). 

Hind: 320.00 €
Kestus: 23. jaan. 2021 - 17. aprill 2021; 36 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Kompositsioon ja värvusõpetus

2021-01-29

Õppe eesmärk on teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine värvusõpetuses ja kompositsioonis, omandada teadmised joonte ja pindade liikidest, piiratud- ja piiramata pinnast, elementide tasakaalustamisest, visuaalsetest tähelepanupunktidest, kontrastist, dominandist, rütmist sümmeetriast, asümmeetriast, stiliseerimisest jne. 

Hind: 320.00 €
Kestus: 29. jaan. 2021 - 13. mai 2021; 40 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

OO analüüs, disain ja programmeerimine

2021-01-30

Eesmärk on omandada objektorienteeritud programmeerimise oskused ja tehnikad, baasteadmised algoritmide analüüsist ja disainimisest. Kursus sisaldab OOP rakendamist algoritmide koostamisel ja realiseerimisel, ülevaadet üldistatud algoritmidest. 

Hind: 320.00 €
Kestus: 30. jaan. 2021 - 24. aprill 2021; 36 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 610 1916