Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Eesti Ettevõtluskõ
Firma:
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Telefon:
+372 610 1916
E-post:
avatud@eek.ee
Koduleht:
www.eek.ee/avatud
Facebook: www.facebook.com/EEKMainorAvatud Kõrgkool on mugav ja paindlik viis läbida Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor aineid ühe või mitme kursuse kaupa.
Koolituse lõppedes väljastatakse selle läbimist tõendav tunnistus. Soovi korral saab aastate jooksul läbitud ainetest moodustada erialamooduli ning mõnede lisaainete läbimisega on võimalik kaitsta ka rakenduskõrgharidusõppe diplom.
Siit lehelt saad pidevalt uueneva ülevaate peatselt algavatest kursustest nii Tallinnas kui Tartus. Uute oskuste omandamine pole eluetapp, vaid parimate eluviis.
 
Tere tulemast Avatud Kõrgkooli!

            

           

      
 
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Finantsjuhtimine  Personalijuhtimine  Ärijuhtimine  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Juhtimine avalikus sektoris  Majandusarvestus ja finantsjuhtimine  Strateegiline juhtimine  Muudatuste juhtimine  Ettevõtte juhtimine  Turundusjuhtimine  Koosolekute juhtimine  Ettevõtluskursused  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Ettevõtluse alused  Väikeettevõtlus  Turism  Turismialased koolitused  Turismiettevõtlus  Turismikorraldus  Turismiarendajate koolitused  Ettevõtluse ABC  Turismi- ja restoraniettevõtlus  Toiduturism ja menüüdisain  Majutuskorraldus  Joogikoolitused  Joogikursused  Kliendisuhete juhtimine  Klienditeenindus  Kliendisuhtlus ja müük  Controlling  Controller ettevõtte juhtimisstruktuuris  Kultuurikeskkond  Juhtimisalased konsultatsioonid  Strateegiline juhtimine  Strateegiline juhikoolitus  Strateegiline juhtimine ja edukuse mõõtmine  Strateegiline inimeste juhtimine  Strateegiline juhtimine organisatsioonis  Ettevõtte väärtuste hindamine  Maksunduse põhialused  Maksukoolitus  Finants ja maksundus  Äriarendus  Sotsiaalne vastutus ja eetika  Strateegiline tulemusjuhtimine  Personali valik ja juhtimine  SQL  Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine  Infotehnoloogia arendus  Andmebaaside koolitused  SQL ja relatsiooniline andmebaas  Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine  Graafiline disain  Trükitehnoloogia  Entrepreneurship basics  Organisational behavior  Communication psychology  Research methods  Management  Marketing and sales  Psychology  Business development  Information Technology development  HTML 5  Narrative  Открытый университет  Обучение и курсы  Бизнес курсы  Управление  Стратегическое управление  Системы управления качеством  Развитие бизнеса  Социальная ответственность и этика  Логистика  Таможенные процедуры 

KOOLITUSKALENDER

Majandusteooria

2019-01-26

Eesmärk: Anda ülevaade majanduse põhiprobleemidest, kujundada harjumus majanduslikult mõelda ja oskus näha rahvusvaheliste protsesside majanduslikke põhjusi. Omandatakse kõige üldisem majanduslik sõnavara ja tutvutakse põhiliste majandusteoreetiliste kontseptsioonidega. Keskendutakse mikroökonoomika, makroökonoomika ja ka maailmamajanduse arengutendentsidele.

Hind: 300.00 €
Kestus: 26.01.-07.04.19; 36 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Research methods

2019-01-29

An overview is given about the processes of planning and compiling a research. The following topics are discussed: Research as an activity. Research and scientific approach. Argumentation and critics. 

Hind: 180.00 €
Kestus: 29.01.-06.03.19; 24 acad. hours
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Toiduturism ja menüüdisain

2019-02-01

Õppeaine eesmärk on anda ülevaade toiduturismi olemusest ja toimemehhanismidest ning menüüdisainist kui vahendist toiduturismi turu võimaluste ärakasutamiseks. Toiduturismi tekke ja arengu tõuketegurid. 

Hind: 180.00 €
Kestus: 01.-22.02.19; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Kultuurikeskkond

2019-02-01

Õppe eesmärgiks on arendada õppija kompetentse toimetulekuks globaliseeruvas maailmas. Õpe toetab kultuuride vaheliste erinevuste teadvustamist rahvusvahelises suhtluses ja äris. Käsitletavad teemad on kultuuride vaheline sidusus ja muutumine, uute lähenemiste otsing. Rahvuskultuur ja kliendikäitumine. 

Hind: 180.00 €
Kestus: 01.02.-10.03.19; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Объектно-ориентированный анализ, проектирование и программирование

2019-02-07

Курс сфокусирован на обучении и применении объекториентированного программирования. Рассматриваются анализ, дизайн и реализация алгоритмов, базовые алгоритмы.

Hind: 300.00 €
Kestus: 07.02.-08.03.19; 36 ак.ч.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Majutuskorraldus

2019-02-15

Õppeaine eesmärk on anda teadmisi ja oskusi tegutsemaks majutusettevõtte juhi või vastutava töötajana. Majutusettevõtte tegevusvaldkonnad ja -eesmärgid, tuluallikad ja huvipooled. Majutusettevõtte põhi-, abi ja lisateenused. Lisateenuste valikuprintsiibid nende pakkumise korraldus, koostööpartnerite ja hankijate valik.

Hind: 180.00 €
Kestus: 15.02.-21.03.19; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Kliendisuhete juhtimine

2019-02-17

Tarbijakäitumise psühholoogilised, kultuurilised ja sotsiaalsed mõjurid. Tarbija otsustusprotsessi ülesehitus. Innovatsioon teeninduses ja selle omaksvõtt tarbija poolt. Sümbolistlik tarbimine.

Hind: 420.00 €
Kestus: 17.02-12.04.19; 26 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Sotsiaalne vastutus ja eetika

2019-02-28

Õppe eesmärgiks on võimaldada õppijal mõista organisatsioonide sotsiaalse vastutuse tähtsust ja mõju ühiskonnale, sotsiaalse kapitali olulisust ning aru saada sotsiaalse vastutuse seosest organisatsiooni väärtuste ja juhtimisega. 

Hind: 180.00 €
Kestus: 28.02.-05.05.19; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Системы управления качеством

2019-02-28

Цель обучения – формирование компетенций по организации процесса управления качеством на предприятии. В рамках курса изучаются такие темы как: Сущность качества. Терминология области управления качеством. Сущность управление качеством, и его развитие. 

Hind: 180.00 €
Kestus: 28.02.-14.03.19; 24 ак.ч.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Controlling

2019-03-14

Controllingu olemus ja funktsioonid. Controllingu baasmõisted ja infoallikad nagu: bilanss, kasum, kahjum, kulud ja tulud. Olulised kulud, alternatiivkulu, asenduskulu, pöördumatu kulu. Kulukohad ja kulukandjad.

Hind: 300.00 €
Kestus: 14.03.-24.05.19; 28 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Trükitehnoloogia

2019-03-14

Omadada oskused orienteerumiseks trükipaberite erinevate kvaliteedide vahel ja valida trükise spetsiifikast lähtuvalt õige paber. Anda ülevaade Eestis olemasolevatest trükitehnoloogiatest, teadmised nende tööpõhimõttest ning trükiettevalmistuse nõuetest

Hind: 192.00 €
Kestus: 14.03.-03.05.19; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Andmebaasid ja SQL

2019-03-15

Omandada andmebaaside projekteerimise ja arendamise oskus. Kursus katab andmebaasi kavandamisega seotud tegevusi nagu arhitektuuri, olemi-suhte diagrammide, skeemide paikapanek ning andmebaasilahenduse realisatsiooniga seotud tegevusi nagu töökeskkonna seadistamine, SQL lausete koostamine ja täitmine, samuti turvalisusega seotud tegevusi nagi kasutajagruppide ja õiguste määramine, andmete varundamine jne.

Hind: 300.00 €
Kestus: 15.03.-14.06.19; 28 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Таможенные процедуры

2019-03-24

"В рамках курса изучаются структура таможенных тарифов, государственные таможенные процедуры, в том числе процедуры таможенной очистки (импорт, экспорт)

Hind: 180.00 €
Kestus: 24.03.-13.06.19; 26 ак.ч.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Organisational behavior

2019-04-01

Be aware of the background of the organizational behavior. Analyze the interaction between individuals and organization. Fulfill the design of organization. Topics: Nature of organizational behavior. Individuals and organization. Organizational structure. Cross cultural context, functions, barriers. Organizational philosophy, mission, culture.

Hind: 120.00 €
Kestus: 01.-22.04.19; 16 acad. hours
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Communication psychology

2019-05-27

Õppes antakse ülevaade psühholoogia ainest ja põhimõistetest. Keskendutakse suhtlemisalaste teadmiste ja oskuste täiendamisele praktiliste ülesannete täitmise ja analüüsimise kaudu. Kursus toimub inglise keeles.

Hind: 300.00 €
Kestus: 27.05.-04.06.19; 36 acad. hours
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916