Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Eesti Ettevõtluskõ
Firma:
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Telefon:
+372 610 1916
E-post:
avatud@eek.ee
Koduleht:
www.eek.ee/avatud
Facebook: www.facebook.com/EEKMainorAvatud Kõrgkool on mugav ja paindlik viis läbida Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor aineid ühe või mitme kursuse kaupa.
Koolituse lõppedes väljastatakse selle läbimist tõendav tunnistus. Soovi korral saab aastate jooksul läbitud ainetest moodustada erialamooduli ning mõnede lisaainete läbimisega on võimalik kaitsta ka rakenduskõrgharidusõppe diplom.
Siit lehelt saad pidevalt uueneva ülevaate peatselt algavatest kursustest nii Tallinnas kui Tartus. Uute oskuste omandamine pole eluetapp, vaid parimate eluviis.
 
Tere tulemast Avatud Kõrgkooli!

            

           

      
 
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Finantsjuhtimine  Personalijuhtimine  Ärijuhtimine  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Juhtimine avalikus sektoris  Majandusarvestus ja finantsjuhtimine  Strateegiline juhtimine  Muudatuste juhtimine  Ettevõtte juhtimine  Turundusjuhtimine  Koosolekute juhtimine  Ettevõtluskursused  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Ettevõtluse alused  Väikeettevõtlus  Turism  Turismialased koolitused  Turismiettevõtlus  Turismikorraldus  Turismiarendajate koolitused  Ettevõtluse ABC  Turismi- ja restoraniettevõtlus  Toiduturism ja menüüdisain  Majutuskorraldus  Joogikoolitused  Joogikursused  Kliendisuhete juhtimine  Klienditeenindus  Kliendisuhtlus ja müük  Controlling  Controller ettevõtte juhtimisstruktuuris  Kultuurikeskkond  Juhtimisalased konsultatsioonid  Strateegiline juhtimine  Strateegiline juhikoolitus  Strateegiline juhtimine ja edukuse mõõtmine  Strateegiline inimeste juhtimine  Strateegiline juhtimine organisatsioonis  Ettevõtte väärtuste hindamine  Maksunduse põhialused  Maksukoolitus  Finants ja maksundus  Äriarendus  Sotsiaalne vastutus ja eetika  Strateegiline tulemusjuhtimine  Personali valik ja juhtimine  SQL  Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine  Infotehnoloogia arendus  Andmebaaside koolitused  SQL ja relatsiooniline andmebaas  Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine  Graafiline disain  Trükitehnoloogia  Entrepreneurship basics  Organisational behavior  Communication psychology  Research methods  Management  Marketing and sales  Psychology  Business development  Information Technology development  HTML 5  Narrative  Открытый университет  Обучение и курсы  Бизнес курсы  Управление  Стратегическое управление  Системы управления качеством  Развитие бизнеса  Социальная ответственность и этика  Логистика  Таможенные процедуры  Esinemine 

KOOLITUSKALENDER

Производственная логистика и управление материалами

2020-02-27

Производственная система. Производственный процесс и его параметры. Логистический потенциал предприятия. Процесс планирования. Системы планирования производства. Концепции управления производством. Регистрация открыта до 26. февраля 2020 г.

Hind: 192.00 €
Kestus: 27.02-30.04.2020; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Управление персоналом и консультирование

2020-02-27

Основные понятия, связанные с управлением персонала. Связи управления персоналом с управлением бизнес-деятельностью и человеческими ресурсами предприятия. Стратегическое управление персоналом. Обеспечение результативной организации труда. Регистрация открыта до 26. февраля 2020 г.

Hind: 320.00 €
Kestus: 27.02.-02.05.2020; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Avalik esinemine

2020-02-27

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade esinemise alustest, ülesehitusest, -struktuurist ja -meetoditest. Tudeng omandab peamised  algteadmised kõnede koostamisest, kõneks valmistumisest, kontaktiloomisest publikuga ja enesejuhtimisest erinevates avaliku esinemise situatsioonides. Registreeruda saab kuni 26. veebruar.

Hind: 128.00 €
Kestus: 27.02-09.04.2020; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 610 1916

Fotomanipulatsioon reklaamis

2020-03-01

Õppe eesmärgiks on toetada üliõpilasele praktilised teadmised ja oskused omandamist fotomanipulatsiooni kasutamisel reklaamigraafika loomiseks, visuaalselt pilkupüüdvate ja turunduslikult kõnetavate fotomanipulatsioonil põhinevate reklaamigraafika näidete analüüsimiseks ning fototöötlusprogrammi kasutamise oskuste täiendamist algtasemelt edasijõudnute tasemele. Registreeruda saab kuni 29. veebruar 2020

Hind: 192.00 €
Kestus: 01.03.-23.05.2020; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Paindlikud ja turvalised töösuhted

2020-03-06

Õppe eesmärgiks on anda teadmised ja oskused turvaliste ja paindlike töösuhete väärtuse mõistmiseks ja nende kujundamiseks organisatsioonis. Peamisteks käsitletavateks teemadeks on turvaliste ja paindlike töösuhete mõiste ja poliitika, modernsete töösuhete indikaatorid, paindlikud töövormid, nende sobilikkus erinevatele generatsioonidele. Registreeruda saab kuni 05. märts 2020

Hind: 192.00 €
Kestus: 06.03.-17.04.2020; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Majandusarvestuse arvutiprogrammid

2020-03-12

Aine eesmärgiks on anda teadmised Infosüsteemidest, tema funktsioonidest, juhtide nõuetest informatsioonile; arvestuse infosüsteemi kohast ettevõtte infosüsteemis; finantsarvestuse ja juhtimisarvestuse infosüsteemidest, arvestussüsteemi infotehnoloogilistest lahendustest, ettevõtte ressursside planeerimise süsteemist, ootustest jne. Registreeruda saab kuni 11. märts 2020.

Hind: 192.00 €
Kestus: 12.03.-03.04.20; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

E-lahendused personalitöös

2020-03-13

Õppe eesmärk on anda teadmisi personalitöös kasutatavatest tänapäevastest lahendustest. Käsitletakse, milliseid tarkvaralahendusi on võimalik rakendada personalitöö efektiivistamiseks. Läbi praktikumide antakse rakenduslikud oskused video CV koostamiseks ja projektijuhtimise tarkvara MSProject kasutamiseks. Registreeruda saab kuni 12. märts 2020

Hind: 128.00 €
Kestus: 13.03.-03.04.2020; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Positiivne psühholoogia

2020-03-19

Õppe eesmärgiks on anda üliõpilasele vajalikud baasteadmised positiivse psühholoogia rõhuasetuste ja inimkogemuse positiivsete aspektide mõistmiseks. Kursusel käsitletakse usaldusväärsete empiiriliste uurimistööde tulemusi sellistel teemadel nagu heaolu, positiivsed emotsioonid, positiivsed suhted, loomuomased tugevused ja nende kasutamine, optimism ja resilientsus ning luuakse läbi praktiliste ülesannete võimalused nende teadmiste rakendamiseks igapäevaelus. Registreeruda saab kuni 18. märts 2020

Hind: 128.00 €
Kestus: 19.03.-30.04.2020; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Juhtimismäng

2020-03-21

Kursuse eesmärgiks on üliõpilaste õppe käigus omandatud ärijuhtimise erialaste teadmiste ja oskuste kinnistamine praktiliste simulatsioonide abil. Kursus põhineb simulatsioonimängudel. Peamiselt imiteeritakse tootmist ja finants-majanduslikku tegevust, ettevõtte eesmärkide püstitamist ja juhtimisstrateegia loomist vastavalt nõudluse ja turudünaamika prognoosile. Hinnatakse tooteportfelli ja valitakse sobiv hinnastrateegia. Koostatakse äritegevuse efektiivsuse aruanded ja analüüsitakse tehtud otsuseid. Registreeruda saab kuni 20. märts 2020

Hind: 128.00 €
Kestus: 21.03.-12.04.2020; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Commercial law and creative economy regulations

2020-03-30

The importance of understanding obligations. Freedom of contract, principles of the law of obligation. Persons effecting the same transactions - including multiple persons in obligation. A person acting in economic or professional activity vs consumer. Negotiations - understanding legal effect and requirements for the negotiator. Registration is open until March 28, 2020.

Hind: 204.00 €
Kestus: 30.03-06.05.2020; 24 acad. hours
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Organizational communication

2020-04-06

The course aim is to provide the students with necessary knowledge about organizational communication. Main topics are transactions in organization, different communication models, ways of communication, personal and interpersonal communication, conflict solving, teamwork and basics of group psychology. Registration is open until April 05, 2020

Hind: 256.00 €
Kestus: 06.04.-01.06.2020; 30 acad. hours
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Kommunikatsioonijuhtimine

2020-04-16

Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsiooni juhtimisest ning kommunikatsioonijuhtimise seostest organisatsiooni mainekujunduse ja turundusega. Kursuse käigus peatutakse järgmistel teemadel jne. Registreeruda saab kuni 15. aprill 2020

Hind: 320.00 €
Kestus: 16.04-29.05.2020; 12 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 610 1916

Turundusuuringud

2020-04-23

Eesmärk on anda teadmised turundusuuringutest ja turundusuuringute läbiviimisest. Aine raames käsitletakse turundusuuringu olemust, vaadeldakse erinevaid turundusuuringute liike. Eristatakse ja hinnatakse turundusuuringu läbiviimise etappe. Registreeruda saab kuni 22. aprill 2020

Hind: 192.00 €
Kestus: 23.04-05.06.2020; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 610 1916

Анализ рисков и защита данных

2020-04-24

Цель курса – формирование знаний о методах и средствах анализа и оценки рисков (имущественные риски, риски для здоровья, риски рабочей среды) и безопасности данных предприятия. В рамках курса изучаются следующие темы: понятия, используемые в анализе рисков. Регистрация открыта до 23. апреля 2020 г.

Hind: 192.00 €
Kestus: 24.04-15.05.2020; 8 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916