Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Eesti Ettevõtluskõ
Firma:
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Telefon:
+372 610 1916
E-post:
avatud@eek.ee
Koduleht:
www.eek.ee/avatud
Facebook: www.facebook.com/EEKMainorAvatud Kõrgkool on mugav ja paindlik viis läbida Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor aineid ühe või mitme kursuse kaupa.
Koolituse lõppedes väljastatakse selle läbimist tõendav tunnistus. Soovi korral saab aastate jooksul läbitud ainetest moodustada erialamooduli ning mõnede lisaainete läbimisega on võimalik kaitsta ka rakenduskõrgharidusõppe diplom.
Siit lehelt saad pidevalt uueneva ülevaate peatselt algavatest kursustest nii Tallinnas kui Tartus. Uute oskuste omandamine pole eluetapp, vaid parimate eluviis.
 
Tere tulemast Avatud Kõrgkooli!

            

           

      
 
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Juhtimine  Finantsjuhtimine  Personalijuhtimine  Ärijuhtimine  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Juhtimine avalikus sektoris  Majandusarvestus ja finantsjuhtimine  Strateegiline juhtimine  Muudatuste juhtimine  Ettevõtte juhtimine  Turundusjuhtimine  Koosolekute juhtimine  Ettevõtluskursused  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Ettevõtluse alused  Väikeettevõtlus  Turism  Turismialased koolitused  Turismiettevõtlus  Turismikorraldus  Turismiarendajate koolitused  Ettevõtluse ABC  Turismi- ja restoraniettevõtlus  Toiduturism ja menüüdisain  Majutuskorraldus  Joogikoolitused  Joogikursused  Kliendisuhete juhtimine  Klienditeenindus  Kliendisuhtlus ja müük  Controlling  Controller ettevõtte juhtimisstruktuuris  Kultuurikeskkond  Juhtimisalased konsultatsioonid  Strateegiline juhtimine  Strateegiline juhikoolitus  Strateegiline juhtimine ja edukuse mõõtmine  Strateegiline inimeste juhtimine  Strateegiline juhtimine organisatsioonis  Ettevõtte väärtuste hindamine  Maksunduse põhialused  Maksukoolitus  Finants ja maksundus  Äriarendus  Sotsiaalne vastutus ja eetika  Strateegiline tulemusjuhtimine  Personali valik ja juhtimine  SQL  Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine  Infotehnoloogia arendus  Andmebaaside koolitused  SQL ja relatsiooniline andmebaas  Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine  Graafiline disain  Trükitehnoloogia  Entrepreneurship basics  Organisational behavior  Communication psychology  Research methods  Management  Marketing and sales  Psychology  Business development  Information Technology development  HTML 5  Narrative  Открытый университет  Обучение и курсы  Бизнес курсы  Управление  Стратегическое управление  Системы управления качеством  Развитие бизнеса  Социальная ответственность и этика  Логистика  Таможенные процедуры 

KOOLITUSKALENDER

Avalik esinemine

2019-11-28

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade esinemise alustest, ülesehitusest, -struktuurist ja -meetoditest. Tudeng omandab peamised  algteadmised kõnede koostamisest, kõneks valmistumisest, kontaktiloomisest publikuga ja enesejuhtimisest erinevates avaliku esinemise situatsioonides. Registreeruda saab kuni 27. november 2019.

Hind: 128.00 €
Kestus: 28.11-22.12.2019; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 610 1916

Психология здоровья и рабочая среда

2019-11-28

Цель предмета - дать студенту возможность получить базовые знания, необходимые для понимания факторов, влияющих на физическое, умственное и социальное развитие и благополучие, а также для повышения его знаний как на индивидуальном, так и на организационном уровне. Регистрация открыта до 27. ноября 2019 г.

Hind: 192.00 €
Kestus: 28.11-20.12.2019; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Финансовый анализ и финансы бизнес-деятельности

2019-11-29

Цель курса – приобретение магистрантом компетенций, необходимых для управления финансами предприятия и использования финансовых данных предприятия при управление им. В рамках курса изучаются такие темы как: взаимосвязи хозяйственного отчета и прочих отчетов, введение в финансовый анализ: его понятие, сущность, цель, потребители информации. Вертикальный и горизонтальный анализы, анализ совместных отчётов– их использование на практике.  Регистрация открыта до 28. ноября 2019 г.

Hind: 272.00 €
Kestus: 29.11.2019-23.01.2020; 30 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Avalik esinemine

2019-11-30

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade esinemise alustest, ülesehitusest, -struktuurist ja -meetoditest. Tudeng omandab peamised  algteadmised kõnede koostamisest, kõneks valmistumisest, kontaktiloomisest publikuga ja enesejuhtimisest erinevates avaliku esinemise situatsioonides. Registreeruda saab kuni 27. november 2019.

Hind: 128.00 €
Kestus: 30.11-21.12.2019; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 610 1916

Инфосистемы управления

2019-11-30

Цель курса – формирование у магистрантов знаний и навыков по использованию информационных систем в управлении предприятием. Основной фокус делается на анализе бизнес-потребностей предприятия, и вытекающей из них целесообразности, а также окупаемости информационных систем. Регистрация открыта до 29. ноября 2019 г.

Hind: 192.00 €
Kestus: 30.11.-22.12.2019; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Juhtimissüsteemi hindamine

2019-12-05

Kursuse eesmärgiks on arendada üliõpilaste süsteemset arusaama organisatsiooni kui terviku toimimisest. Kursusel käsitletavad teemad: levinumad juhtimissüsteemid; juhtimiskvaliteet; EFQM täiuslikkuse mudel: printsiibid, struktuur, hindamismetoodika RADAR jne. Registreeruda saab kuni 04. detsember 2019.

Hind: 640.00 €
Kestus: 5.12.-14.03.2020; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Äriprotsesside analüüs ja juhtimine

2019-12-19

Õppe eesmärgiks on võimaldada üliõpilasel omandada kompetentsid ettevõtte äriprotsesside analüüsiks, juhtimiseks ja hindamiseks. Äriprotsessi mõiste ja elemendid. Protsess kui juhtimise objekt. Äriprotsesside klassifitseerimine, põhi- ja toetavad protsessid. Protsesside hierarhia organisatsioonis. Protsesside koosmõju. Äriprotsesside võrgustik. Organisatsiooni funktsionaalse juhtimise probleemid. Protsessidel põhinev lähenemine organisatsiooni juhtimisele. Äriprotsesside näidikute süsteem ning reguleerimine ettevõttes, äriprotsesside omanikud ja kliendid. Registreeruda saab kuni 18. detsember 2019

Hind: 256.00 €
Kestus: 19.12.2019-13.02.2020; 30 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Äriõigus ja loomemajanduse õigusaktid

2020-01-16

Õppe eesmärgiks on omandada vajalikud baasteadmised, et alustada tegutsemist ettevõtluses. Omandada ettevõtjale, juhile, spetsialistile vajalikke oskusi erinevate lepingute kasutamiseks igapäevases töös ning saada algteadmised intellektuaalse omandiõigusest. Registreeruda saab kuni 15. jaanuar 2020

Hind: 204.00 €
Kestus: 16.01.-19.03.2020; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 610 1916

Rahvusvaheline äri

2020-01-16

Õppe eesmärk on saada üle vaade rahvusvahelise äri mõistest ja karakteristikutest, rahvusvahelise turu analüüsist, sihtturu valikust ja eripäradest, Eestist kui asukohamaast rahvusvahelisele ärile, rahvusvahelise äri toimimisega seotud regulatsioonidest ja seadustest, rahvusvahelisest majandusest ja poliitikast, globaalse turu mõjuteguritest jne. Registreeruda saab kuni 15. jaanuar 2020

Hind: 192.00 €
Kestus: 16.01-11.04.2020; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Управленческая и бизнес-этика

2020-01-16

Курс направлен на формирование у студентов знаний о принципах управлеческой и бизнес-этики и на формирование навыков мышления для решения отраслевых этических дилемм . С помощью практическиех примеров и казусов рассматриваются последствия (в т.ч. этические) принятия различных решений для различных групп заинтересованных сторон. Разбирают такие темы как ответственное предпринимательство, устойчивость в организации и т.д. Регистрация открыта до 15. января 2020 г.

Hind: 112.00 €
Kestus: 16.01.-08.02.2020; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Культурная среда

2020-01-17

Цель курса развить компетенции студента для ориентирования в глобализирующемся мире. В рамках курса обучают распознавать культурные различия в международных отношениях и бизнесе. Рассматриваются такие темы как: межкультурная связь и изменения, поиск новых подходов. Национальная культура и поведение клиентов. Регистрация открыта до 16. января 2020 г.

Hind: 192.00 €
Kestus: 17.01.-01.03.2020; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Международный бизнес

2020-01-17

"Цель курса - формирование компетенций в области теории и практики управления предприятием, вовлеченным в международный бизнес. Изучаются такие темы как: Понятие и характеристики международного бизнеса, анализ международного рынка, в том числе и микроэкономические показатели и статистика. Выбор рынка сбыта и его особенности. Эстония, как страна для международного бизнеса. Регистрация открыта до 16. января 2020 г.

Hind: 192.00 €
Kestus: 17.01.-29.02.2020; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Анализ и проектирование веб-страниц

2020-01-17

Содержание предмета "В рамках курса изучаются лучшие практики создания различных типов веб- сайтов. Изучается ориентированные на пользователя процесс проектирования, технологии и вопросы по удобству пользования. Регистрация открыта до 16. января 2020 г.

Hind: 320.00 €
Kestus: 17.01-02.05.2020; 30 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Loovus ja juhtimine

2020-01-23

Õppe eesmärgiks on pakkuda õppijale võimalus loovust stimuleerivate tehnikate praktiseerimiseks kujutlusvõimet ja innovatiivset mõtlemist arendavate harjutuste kaudu. Praktilise töötoa vormis loova mõtlemise ja innovatiivsete ideedega töötamise oskuse arendamine. Loova protsessi mõtestamine. Mõttemustrite murdmine, “kreatiivsuse blokkide” ja halvava enesekriitika ületamine. Loovuse ja juhtimise ning loova juhtimise seosed. Juhi võimalused ja oskused töötajate loovuse äratamiseks ja rakendamiseks ettevõttes. Registreeruda saab kuni 22. jaanuar 2020.

Hind: 192.00 €
Kestus: 23.01-15.02.2020; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Ettevõtte riskijuhtimine ja sisekontroll

2020-01-23

Õppe eesmärk on võimaldada õppijal identifitseerida sündmusi, mis võivad mõjutada ettevõtet ning juhtida riske riskiläve sees andmaks mõistlikku kindlustunnet, et ettevõtte eesmärgid saavutatakse. Sissejuhatus riskijuhtimisse, definitsioon, klassifitseerimine ja regulatiivne kontekst. Registreeruda saab kuni 22. jaanuar 2020

Hind: 192.00 €
Kestus: 23.01-15.02.2020; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Globaalne majandus ja finantsturud

2020-01-23

Õppe eesmärgiks on võimaldada magistrandil mõista globaalse majanduse ja rahanduse toimemehhanisme. Kursusel käsitletakse nüüdisaegse majanduskasvu teooriaid globaalse majanduse kontekstis, majanduskasvu trende maailmamajanduses. Rahvusvahelise kaubanduse, migratsiooni ja kapitali liikumise roll maailma majanduse kasvu protsessis.  Registreeruda saab kuni 22. jaanuar 2020

Hind: 272.00 €
Kestus: 23.01.-07.05.2020; 30 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Анализ среды и управление рисками

2020-01-25

Цель предмета – формирование знаний у студентов о современных принципах проведения анализа среды и управления рисками. Условия современной макросреды придают управлению рисками на предприятии новое значение. В рамках курса даётся определение типам бизнес-рисков в мультикультурной и сложной глобальной среде, с которыми сталкивается руководитель. Регистрация открыта до 24. января 2020 г.

Hind: 192.00 €
Kestus: 25.01.-07.03.2020; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Анализ данных

2020-02-08

В рамках курсах формируются знания и навыки для корректного сбора и анализа данных в рамках социального научного исследования с помощью статистических методов, используя для этого разные средства программного обеспечения.  Регистрация открыта до 07. февраля 2020 г.

Hind: 320.00 €
Kestus: 08.02.-2.05.2020; 36 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Учёт затрат и налогообложение

2020-02-09

Курс состоит из двух частей: 1) Учёт затрат, в рамках которого изучаются такие темы как: Сущность и принципы учета затрат. Система учета затрат и факторы, влияющие на её выбор. Отображение затрат в финансовых отчетах. Системы счетов затрат и типовые бухгалтерские проводки в учете затрат. Регистрация открыта до 08. февраля 2020 г.

Hind: 256.00 €
Kestus: 09.02.-13.06.2020; 36 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Управление персоналом и консультирование

2020-02-27

Основные понятия, связанные с управлением персонала. Связи управления персоналом с управлением бизнес-деятельностью и человеческими ресурсами предприятия. Стратегическое управление персоналом. Обеспечение результативной организации труда. Регистрация открыта до 26. февраля 2020 г.

Hind: 320.00 €
Kestus: 27.02.-02.05.2020; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Positiivne psühholoogia

2020-03-19

Õppe eesmärgiks on anda üliõpilasele vajalikud baasteadmised positiivse psühholoogia rõhuasetuste ja inimkogemuse positiivsete aspektide mõistmiseks. Kursusel käsitletakse usaldusväärsete empiiriliste uurimistööde tulemusi sellistel teemadel nagu heaolu, positiivsed emotsioonid, positiivsed suhted, loomuomased tugevused ja nende kasutamine, optimism ja resilientsus ning luuakse läbi praktiliste ülesannete võimalused nende teadmiste rakendamiseks igapäevaelus. Registreeruda saab kuni 18. märts 2020

Hind: 128.00 €
Kestus: 19.03.-30.04.2020; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Juhtimismäng

2020-03-19

Kursuse eesmärgiks on üliõpilaste õppe käigus omandatud ärijuhtimise erialaste teadmiste ja oskuste kinnistamine praktiliste simulatsioonide abil. Kursus põhineb simulatsioonimängudel. Peamiselt imiteeritakse tootmist ja finants-majanduslikku tegevust, ettevõtte eesmärkide püstitamist ja juhtimisstrateegia loomist vastavalt nõudluse ja turudünaamika prognoosile. Hinnatakse tooteportfelli ja valitakse sobiv hinnastrateegia. Koostatakse äritegevuse efektiivsuse aruanded ja analüüsitakse tehtud otsuseid. Registreeruda saab kuni 20. märts 2020

Hind: 128.00 €
Kestus: 21.03.-12.04.2020; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916

Audiitorkontroll

2020-03-19

Õppe käigus antakse ülevaade audiitorkontrolli eesmärkidest, olemusest ja liikidest, audiitorkontrolli ajaloost, audiitorkontrolli regulatsioonist rahvusvahelisel tasandil ning Eestis, audiitori funktsioonidest, audiitori aruannetest, kutse-eetikast, audiitorkontrolli lähteinformatsioonist ja dokumentatsioonist, planeerimisest ja analüütilistest protseduuridest jne. Registreeruda saab kuni 08. veebruar 2020.

Hind: 192.00 €
Kestus: 9.02.-12.04.2020; 24 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: +372 610 1916