TK Täienduskeskus OÜ

TK Täienduskeskus O
Firma:
TK Täienduskeskus OÜ
Telefon:
+372 509 4137
Koduleht:
taienduskeskus.ee
 Facebook: www.facebook.com/taienduskeskusTK Täienduskeskus OÜ on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil.


Miks valida Täienduskeskus?
 
Meie koolitajad on praktikud. Kõigi koolitusteemade koolitajad on oma ala spetsialistid.
Meie koolitajate koolituste läbiviimise kogemus ulatub aastakümnetesse.
Korraldame koolitusi eesti ja vene keeles.
Peame lugu täiskasvanute elukestvast õppest.
Arvestame iga õppija eripärasid ning püüame vastu tulla õppija erisoovidele.
Hindame kõrgelt koostööd ja partnerlust oma klientidega.


Soovite koolitada kogu personali?
 
TK Täienduskeskus OÜ korraldab lisaks avalikele koolitustele asutusesiseseid koolitusi. Kui Teie ettevõttel tekib koolitusvajadus, siis heameelega aitame kokku panna sobiva koolituskava, mis vastaks Teie ootustele ja soovidele. Selleks võtke meiega ühendust.

 
TK Täienduskeskus OÜ  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Sisekoolitused  Avalikud koolitused  ELi andmekaitsereform ja isikuandmete töötlemine organisatsioonis  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Tuleohutusalane koolitus  Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Soome tuleohutuskoolitus  Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute   Tuleohutuskoolitus (vajadusel koos evakuatsiooniõppusega)  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ  Карточка рабочей безопасности Финляндии  Обучение для координаторов по безопасности на строительной площадке  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ  Обучение и курсы  Техника безопасности при работе на высоте  Tööohutus kõrgustes  Töötamine kõrgustes    Esmaabiandja koolitus  Esmaabikoolitused  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus  Esmaabi täiendkoolitus  Esmaabi elustamiskoolitus  Esmaabi lühikoolitus  Ametnike esmaabi kursus  Ehitajate esmaabi kursus  Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприяти  Tõstukijuhi koolitus  Olulisemad muudatused ehituslikes tuleohutusnõuetes  Muudatused uues Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses  Изменения в законе по гигиене и безопасности труда с 01.01.2019  Реформа ЕС в сфере защиты данных и обработка личных данных в сфере здравоохранения  Курс по радиационной безопасности   Kiirgustöötajate kiirguohutusalane koolitus  Koolitused Tallinnas  Koolitused Tartus  Koolitused Narvas  Koolitused Jõhvis  Koolitused Rakveres  Koolitused Pärnus  Koolitused Viljandis  Koolitused Haapsalus  Koolitused Kuressaares  Täienduskeskus MTÜ 

KOOLITUSKALENDER

Техника безопасности при работе на высоте

2018-11-16

Целевая аудитория: лица, ответственные за безопасность на стройплощадке руководители строительных проектов, руководители строительных объектов, строительная инспекция, строителей и других работников на высотах

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 15:30
Koht: Puskini 28 - NARVA (Hotell Inger)

Telefon: +372 509 4137

Tõstukijuhi koolitus

2018-11-20

Tööandjale annab teadmise ja kindlustunde, kui tema töötaja on läbinud kahepäevase tõstukijuhikoolituse. Antud koolituse läbimisel saab teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused tõstukijuhi ametist ning koolituse eduka lõpetamise järgselt väljastatakse tõstukijuhi luba. Väljastatud luba annab õiguse töötada Eestis tõstukijuhina. Lisaks on antud koolitus mõeldud neile, kes soovivad täiendada oma teadmisi eri liiki tõstukitest, töösse puudutavatest õigusaktidest ja tööohutusest.

Hind: 169.00 €
Kestus: 20-21/11/2018
Koht: A. H. Tammsaare Pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus

2018-11-20

Koolitusel vaatame üle ka alates 01.01.2019 kehtima hakkava Töötervishoiu ja  tööohutuse seaduse muudatused! Koolituse sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad, tööohutuse eest vastutavad isikud.

Hind: 0.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

2018-11-20

Цель курса обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения более эффективной организации пожарной безопасности на рабочем месте. Так – же ознакамливают с законом по пожарной безопасности и вытекающими из него требованиями.

Hind: 83.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Peterburi Tee 48, TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2018-11-21

Eelmisel aastal (2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 69.00 €
Kestus: 21-22/11/2018 ; 16 ak.t.
Koht: Tallinna 25 - RAKVERE (Hotell Wesenbergh)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus

2018-11-22

Eelmisel aastal (2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30
Koht: Tallinna 25 - RAKVERE (Hotell Wesenbergh)

Telefon: +372 509 4137

Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

2018-11-23

Цель курса обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения более эффективной организации пожарной безопасности на рабочем месте. Так – же ознакамливают с законом по пожарной безопасности и вытекающими из него требованиями.

Hind: 83.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Hotell Inger - Puskini 28, NARVA

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

2018-11-26

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Hind: 80.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Peterburi Tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus

2018-11-26

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Hind: 150.00 €
Kestus: 26- 28/11/2018
Koht: Peterburi Tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus

2018-11-26

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Hind: 150.00 €
Kestus: 26- 28/11/2018
Koht: A. H. Tammsaare pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

2018-11-26

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Hind: 80.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: A. H. Tammsaare pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

ELi andmekaitsereform ja isikuandmete töötlemine organisatsioonis, praktiline seminar

2018-11-27

Koolituse eesmärk on anda osalejale teadmised, mis on vajalikud asutuse protsesside ja dokumentatsiooni uuteandmekaitsenõuetega vastavusse viimiseks.

Hind: 121.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

ELi andmekaitsereform ja isikuandmete töötlemine organisatsioonis, praktiline seminar

2018-11-27

Koolituse eesmärk on anda osalejale teadmised, mis on vajalikud asutuse protsesside ja dokumentatsiooni uuteandmekaitsenõuetega vastavusse viimiseks.

Hind: 121.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15
Koht: Peterburi Tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

2018-11-28

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Hind: 80.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Sadama 9/11 - Haapsalu (Spaahotell Laine)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus

2018-11-28

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Hind: 150.00 €
Kestus: 28- 30/11/2018
Koht: Sadama 9/11 - Haapsalu (Spaahotell Laine)

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2018-12-03

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00 -16:30
Koht: Fama tn 10 - NARVA (Fama keskus)

Telefon: +372 509 4137

Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей сред

2018-12-03

Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

Hind: 150.00 €
Kestus: 03-05/12/2018; 24 ak.t.
Koht: Hotell Wironia - Rakvere Tn. 7, JÕHVI

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2018-12-03

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00 -16:30
Koht: Tähetorni 16 - TALLINN (Tähetorni Hotell)

Telefon: +372 509 4137

ELi andmekaitsereform ja isikuandmete töötlemine tervishoiuvaldkonnas, praktiline seminar

2018-12-04

Koolitus on suunatud kõigile tervishoiuvaldkonna töötajatele, kes puutuvad kokku töötajate ja/või patsientideisikuandmetega. Eriti kasulik on koolitusandmekaitsespetsialistidele, perearstidele, arstidele, residentidele, erialaspetsialistidele, tervishoiuasutuste juhtidele, personalispetsialistidele, raamatupidajatele ning IT spetsialistidele, kes tegelevad isikuandmete kogudega jne.

Hind: 134.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15; 6 ak.t.
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2018-12-04

Eelmisel aastal (2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 69.00 €
Kestus: 04-05/12/2018 ; 16 ak.t.
Koht: A. H. Tammsaare Pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus

2018-12-05

Eelmisel aastal (2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00 - 16:30
Koht: A. H. Tammsaare Pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

2018-12-05

Цель: В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. 

Hind: 80.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Hotell Wironia - Rakvere Tn. 7, JÕHVI

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus

2018-12-10

Eelmisel aastal (2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10.00 – 16:30; 6 ak.t.
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2018-12-10

Eelmisel aastal (2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 69.00 €
Kestus: 10- 11/12/2018 ; 16 ak.t.
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus

2018-12-10

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Hind: 150.00 €
Kestus: 10- 12/12/2018 ; 24 ak.t.
Koht: Tähetorni 16 - TALLINN (Tähetorni Hotell)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

2018-12-10

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Hind: 80.00 €
Kestus: 10:00-17:00
Koht: Tähetorni 16 - TALLINN (Tähetorni Hotell)

Telefon: +372 509 4137

Изменения в законе по гигиене и безопасности труда с 01.01.2019

2018-12-10

Целевая группа: Руководители предприятий, специалисты по рабочей среде, представители от работников.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00-13:00
Koht: Peterburi tee 48, TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей среде

2018-12-11

Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

Hind: 49.00 €
Kestus: 11-13/12/2018; 24 ak.t.
Koht: Tähetorni 16 - TALLINN (Tähetorni Hotell)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2018-12-12

Eelmisel aastal (2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 69.00 €
Kestus: 12-13/12/2018 ; 16 ak.t.
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus

2018-12-13

Eelmisel aastal (2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10.00 – 16:30; 6 ak.t.
Koht: Betooni 9 -TARTU

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

2018-12-13

Цель: В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. 

Hind: 80.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Tähetorni 16 - TALLINN (Tähetorni Hotell)

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

2018-12-13

Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. 

Hind: 69.00 €
Kestus: 13-14/12/2018 ; 16 ak.t.
Koht: Tähetorni 16 - TALLINN (Tähetorni Hotell)

Telefon: +372 509 4137

Реформа ЕС в сфере защиты данных и обработка личных данных в сфере здравоохранения, практический семинар

2018-12-14

Цель обучения – дать участникам знания о требованиях к обработке личных данных, чтобы обеспечить соответствие обработки правовым актам. 

Hind: 134.00 €
Kestus: 10:00 -15:15
Koht: Puskini 28 - Narva (Hotell Inger)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus

2018-12-17

Koolitusel vaatame üle ka alates 01.01.2019 kehtima hakkava Töötervishoiu ja  tööohutuse seaduse muudatused! Koolituse sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad, tööohutuse eest vastutavad isikud.

Hind: 0.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus

2018-12-17

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Hind: 150.00 €
Kestus: 17- 19/12/2018
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Реформа ЕС в сфере защиты данных и обработка личных данных в организации, практический семинар

2019-01-11

Обучение нацелено на всех, кто имеет дело с личными данными работников и/или клиентов.  Особенно полезно это обучение для специалистов по защите данных, руководителей организаций, занимающихся обработкой личных данных, специалистов по персоналу, для бухгалтеров, работников сферы здравоохранения, администраторов баз данных клиентов и ИТ-специалистов, которые работают с базами личных данных, а также для тех, кто хочет разбираться в задачах специалистов по защите данных и/или в будущем их выполнять.

Hind: 121.00 €
Kestus: 10:00 -15:15
Koht: Hotell Susi - Peterburi tee 48, TALLINN

Telefon: +372 509 4137

ELi andmekaitsereform ja isikuandmete töötlemine tervishoiuvaldkonnas, praktiline seminar

2019-01-25

Koolitus on suunatud kõigile tervishoiuvaldkonna töötajatele, kes puutuvad kokku töötajate ja/või patsientideisikuandmetega. Eriti kasulik on koolitusandmekaitsespetsialistidele, perearstidele, arstidele, residentidele, erialaspetsialistidele, tervishoiuasutuste juhtidele, personalispetsialistidele, raamatupidajatele ning IT spetsialistidele, kes tegelevad isikuandmete kogudega jne.

Hind: 134.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15; 6 ak.t.
Koht: Peterburi Tee 48, TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Реформа ЕС в сфере защиты данных и обработка личных данных в сфере здравоохранения, практический семинар

2019-01-28

Цель обучения – дать участникам знания о требованиях к обработке личных данных, чтобы обеспечить соответствие обработки правовым актам. 

Hind: 134.00 €
Kestus: 10:00 -15:15
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Kiirgustöötajate kiirgusohutusalane koolitus

2019-02-01

Sihtrühm: Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva kiirgusega Koolituse eesmärk: On pakkuda kiirgusega kokku puutuvatele töötajatele esmast kiirgusohutusalast koolitust vastavalt keskkonnaministri määrusele 57.

Hind: 103.00 €
Kestus: täpne toimumise aeg on täpsustamisel! 4 ak.t.
Koht: täpsustamisel

Telefon: +372 509 4137

Курс по радиационной безопасности

2019-02-01

Целевая группа: Профессиональные работники, работающие в сфере ионизирующего излучения. Цель обучения: Работники, которым требуется пройдти первичный курс по радиационной безопасности согласно постановлению57 министра окружающей среды.

Hind: 103.00 €
Kestus: täpne toimumise aeg on täpsustamisel! 4 ak.t.
Koht: täpsustamisel

Telefon: +372 509 4137