TK Täienduskeskus OÜ

TK Täienduskeskus O
Firma:
TK Täienduskeskus OÜ
Aadress:
Betooni 9, Tartu
Telefon:
+372 509 4137
Koduleht:
taienduskeskus.ee
 Facebook: www.facebook.com/taienduskeskusTK Täienduskeskus OÜ on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil.


Miks valida Täienduskeskus?
 
Meie koolitajad on praktikud. Kõigi koolitusteemade koolitajad on oma ala spetsialistid.
Meie koolitajate koolituste läbiviimise kogemus ulatub aastakümnetesse.
Korraldame koolitusi eesti ja vene keeles.
Peame lugu täiskasvanute elukestvast õppest.
Arvestame iga õppija eripärasid ning püüame vastu tulla õppija erisoovidele.
Hindame kõrgelt koostööd ja partnerlust oma klientidega.


Soovite koolitada kogu personali?
 
TK Täienduskeskus OÜ korraldab lisaks avalikele koolitustele asutusesiseseid koolitusi. Kui Teie ettevõttel tekib koolitusvajadus, siis heameelega aitame kokku panna sobiva koolituskava, mis vastaks Teie ootustele ja soovidele. Selleks võtke meiega ühendust.

 
TK Täienduskeskus OÜ  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Sisekoolitused  Avalikud koolitused  ELi andmekaitsereform ja isikuandmete töötlemine organisatsioonis  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Tuleohutusalane koolitus  Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Soome tuleohutuskoolitus  Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute   Tuleohutuskoolitus (vajadusel koos evakuatsiooniõppusega)  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ  Карточка рабочей безопасности Финляндии  Обучение для координаторов по безопасности на строительной площадке  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ  Обучение и курсы  Техника безопасности при работе на высоте  Tööohutus kõrgustes  Töötamine kõrgustes    Esmaabiandja koolitus  Esmaabikoolitused  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus  Esmaabi täiendkoolitus  Esmaabi elustamiskoolitus  Esmaabi lühikoolitus  Ametnike esmaabi kursus  Ehitajate esmaabi kursus  Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприяти  Tõstukijuhi koolitus  Olulisemad muudatused ehituslikes tuleohutusnõuetes  Muudatused uues Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses  Изменения в законе по гигиене и безопасности труда с 01.01.2019  Реформа ЕС в сфере защиты данных и обработка личных данных в сфере здравоохранения  Курс по радиационной безопасности   Kiirgustöötajate kiirguohutusalane koolitus  Koolitused Tallinnas  Koolitused Tartus  Koolitused Narvas  Koolitused Jõhvis  Koolitused Rakveres  Koolitused Pärnus  Koolitused Viljandis  Koolitused Haapsalus  Koolitused Kuressaares  Täienduskeskus MTÜ 

KOOLITUSKALENDER

Hädaolukordade lahendamine haridusasutuses

2020-04-09

Koolituse eesmärk: Anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades. Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10:00 kuni 17:00; 8 ak.t.
Koht: Laki 17 - TALLINN

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2020-04-14

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Hind: 75.00 €
Kestus: 14/04/2020-15/04/2020
Koht: A. H. Tammsaare Pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2020-04-14

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Koolituse järgselt väljastatav tunnistus kehtib Eestis  ning kehtivusaeg on 5 aastat.

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 kuni 17:00; 8 ak.t.
Koht: Rakvere

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2020-04-14

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Räpina mnt 12 III korrusel - VÕRU (Võluvõru MTÜ seminariruum, KEIK maja vasak tiib)

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

2020-04-15

На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел. 

Hind: 75.00 €
Kestus: 15/04/2020 -16/04/2020
Koht: Peterburi Tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2020-04-16

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: A. H. Tammsaare Pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Обучение водителей погрузчика/подъемника с опытом работы

2020-04-16

Целевая группа: водители c опытом работы, которым надо получить теоретические знания и обучение в области безопасности труда при работе на погрузчиках/подъемниках.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN Hotell SUSI

Telefon: +372 509 4137

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

2020-04-16

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Kuidas tootmisjuht saab mõjutada finantstulemusi?

2020-04-17

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade tootmistegevuse kuluefektiivsest korraldamisest ja analüüsida tootmisotsuste seoseid finantstulemustega. Täiendada osalejate teadmisi tootmistegevuse kuluefektiivse korraldamise, tööjõu juhtimise ja tootmisega seotud finantsotsuste tegemisel ning selleks kasutatavate IT lahenduste valikul ja juurutamisel.  

Hind: 199.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus hambaraviasutuse töötajatele

2020-04-17

Koolituse eesmärk: Anda hambaraviasutuse töötajatele vajalikud teadmised ja oskused esmaabi osutamiseks Koolituse sihtgrupp: Hambaraviasutuses esmaabi eest vastutavad töötajad ning teised esmaabi andmisest huvitatud hambaraviasutuse töötajad

Hind: 109.00 €
Kestus: 10:00 -17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2020-04-17

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Koolituse järgselt väljastatav tunnistus kehtib Eestis  ning kehtivusaeg on 5 aastat.

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 kuni 17:00; 8 ak.t.
Koht: Tallinna 24 - VILJANDI (Hotell Centrum Viljandi)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus

2020-04-21

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Hind: 90.00 €
Kestus: 21/04/2020 -23/04/2020
Koht: A. H. Tammsaare Pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus

2020-04-21

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

Hind: 170.00 €
Kestus: 21/04/2020 - 23/04/2020
Koht: A. H. Tammsaare Pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

2020-04-21

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus

2020-04-23

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 -17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

2020-04-23

На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел. 

Hind: 69.00 €
Kestus: 23/04/2020 - 24/04/2020
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2020-04-23

Цель: Работодатель направляет на курсы усовершенствования специалиста по оказанию первой помощи через каждые 3 года. Цель курсов усовершенствования- повторять и углублять, приобретенные раннее, знания и умения. 

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00 kuni 17:00; 8 ak.t.
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Стропальщик. Крановщик, управляющий мостовыми, козловыми и консольными кранами грузоподъемностью до и выше 5 тонн, управляемыми вне кабины

2020-04-23

Целевая группа: Для лиц осуществляющих управление кранами вне кабины (при помощи переносного пульта) и производящих стропальные работы.

Hind: 144.00 €
Kestus: 16 ak.t. 23/04/2020 kuni 24/04/2020
Koht: Hotell Inger Puskini 28 - Narva

Telefon: +372 509 4137

Курсы cтропальщикoв

2020-04-23

Цель: Дать знания по безопасному производству работ по подъему и перемещению различных грузов (производственное помещение, стройплощадка, склад и пр.).

Hind: 99.00 €
Kestus: 10:00-17:00; 8 акад. часа
Koht: Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger )

Telefon: +372 509 4137

Решения руководителя производства, влияющие на финансовые показатели

2020-04-24

Цель обучения: дать обзор эффективной организации расходной части на производственном предприятии, а также проанализировать, как принятые финансовые решения влияют на финансовые результаты.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-17:00; 8 акад. часа
Koht: Aleksander Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger)

Telefon: +372 509 4137

Курс повышения квалификации по оказанию первой помощи для практикующих стоматологов

2020-04-24

Цель обучения: предоставить стоматологическому персоналу знания и навыки, необходимые для оказания первой помощи.

Hind: 109.00 €
Kestus: 10:00 -16:30; 8 ak.t.
Koht: Fama tn 10 - NARVA (Fama keskus)

Telefon: +372 509 4137

Mida teha, et kõik oleks õigeaegselt tehtud?

2020-04-24

Õppe eesmärk:Teadvustada enda ajakasutusoskusi ja õppida paremini korraldama ja tasakaalustama oma töö ja isiklikku elu.

Hind: 139.00 €
Kestus: 10:00 -16:15; 8 ak.t.
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN Hotell SUSI

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2020-04-27

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Hind: 75.00 €
Kestus: 27/04/2020-28/04/2020
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2020-04-27

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Hind: 75.00 €
Kestus: 29/04/2020-30/04/2020
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus

2020-04-28

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Hind: 90.00 €
Kestus: 28/04/2020-30/04/2020
Koht: Sadama 22 - HAAPSALU (Baltic Hotel Promenaadi)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus

2020-04-28

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

Hind: 170.00 €
Kestus: 28/04/2020 kuni 30/04/2020
Koht: Sadama 22 - HAAPSALU (Baltic Hotel Promenaadi)

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

2020-04-28

Цель: В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. 

Hind: 80.00 €
Kestus: 28/04/2020-30/04/2020
Koht: Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger )

Telefon: +372 509 4137

Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей среде

2020-04-28

Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

Hind: 150.00 €
Kestus: 28/04/2020 -30/04/2020; 24 акад. часа
Koht: Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger )

Telefon: +372 509 4137

Klienditeeninduse põhitõdede koolitus

2020-04-29

Õppe eesmärk: Koolitusega taotletakse, et osaleja mõistab teeninduslikku mõttekultuuri ja kasutab sihtgrupile sobivat teeninduskeelt kogu klienditeekonna vältel.

Hind: 199.00 €
Kestus: 29.04., 30.04. ja 06.05.2020
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus

2020-04-29

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 -17:00
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus

2020-05-05

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Hind: 90.00 €
Kestus: 05/05/2020 - 07/05/2020
Koht: Rakvere

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus

2020-05-05

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

Hind: 170.00 €
Kestus: 05/05/2020 - 07/05/2020
Koht: Rakvere

Telefon: +372 509 4137

Tervishoiuasutuste tööohutusalane koolitus

2020-05-05

Õppe eesmärk: Anda tervishoiuasutuste tööohutuse eest vastutavatele isikutele teadmised töökeskkonna, erinevate ohutegurite kohta ning juhised, kuidas erinevates olukordades käituda.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00; 8 ak.t.
Koht: LAKI PÕIK 2, II korrus - TALLINN

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2020-05-07

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Sadama 22 - HAAPSALU (Baltic Hotel Promenaadi)

Telefon: +372 509 4137

Kак управлять стрессом?

2020-05-08

Обучение предназначено для тех, кто желает лучше справляться со стрессом на работе и справиться в домашних условиях. Обучение имеет прикладной характер.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Peterburi Tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2020-05-12

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2020-05-13

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Hind: 75.00 €
Kestus: 13/05/2020 -14/05/2020
Koht: Räpina Mnt 12 III Korrusel - VÕRU (Võluvõru MTÜ Seminariruum, KEIK Maja Vasak Tiib)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus

2020-05-14

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 -17:00
Koht: Räpina Mnt 12 III Korrusel - VÕRU (Võluvõru MTÜ Seminariruum, KEIK Maja Vasak Tiib)

Telefon: +372 509 4137

Stressijuhtimine ja eneseregulatsioon

2020-05-15

Antud koolitus on ülesehitatud Töötervishoiu ja tööohutuse seadusesttulenevatest ootustest ja vastutusest lähtuvalt. Seadusest lähtuvalt peab tööandja oskama hinnata ning rakendama psühhosotsiaalsete ohutegurite ennetamiseks vajaminevaid abinõusid.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Peterburi Tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2020-05-15

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: J.Kuperjanovi 36 - VALGA (Valga spordihall)

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2020-05-18

Цель: Работодатель направляет на курсы усовершенствования специалиста по оказанию первой помощи через каждые 3 года. Цель курсов усовершенствования- повторять и углублять, приобретенные раннее, знания и умения. 

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00 kuni 17:00; 8 ak.t.
Koht: Fama tn 10 - NARVA (Fama keskus)

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

2020-05-18

На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел. 

Hind: 69.00 €
Kestus: 18/05/2020 kuni 19/05/2020
Koht: Fama tn 10 - NARVA (Fama Keskus)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus

2020-05-19

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 -17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2020-05-19

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Koolituse järgselt väljastatav tunnistus kehtib Eestis  ning kehtivusaeg on 5 aastat.

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 kuni 17:00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2020-05-21

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Rakvere

Telefon: +372 509 4137

Stressijuhtimine ja eneseregulatsioon

2020-05-22

Antud koolitus on ülesehitatud Töötervishoiu ja tööohutuse seadusesttulenevatest ootustest ja vastutusest lähtuvalt. Seadusest lähtuvalt peab tööandja oskama hinnata ning rakendama psühhosotsiaalsete ohutegurite ennetamiseks vajaminevaid abinõusid.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей среде

2020-05-26

Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

Hind: 150.00 €
Kestus: 26/05/2020 kuni 28/05/2020; 24 акад. часа
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Курс Уход за дементными пациентами

2020-05-26

Koolituse eesmärk: anda teadmisi ja oskusi töötamiseks dementsussündroomiga eakatega. Anda juhiseid dementsete eakate hooldamise võimalustest hooldekodus, toimetulekuvõime langusega kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest.

Hind: 69.00 €
Kestus: 10:00 -17:00; 8 ak.t.
Koht: Laki põik 2 II korrus - TALLINN

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

2020-05-26

Цель: В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. 

Hind: 80.00 €
Kestus: 26/05/2020 - 28/05/2020
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2020-05-27

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Hind: 75.00 €
Kestus: 27/05/2020 - 28/05/2020
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2020-06-02

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Koolituse järgselt väljastatav tunnistus kehtib Eestis  ning kehtivusaeg on 5 aastat.

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00- 17:00; 8 ak.t.
Koht: Rakvere

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования для работников по уходу

2020-06-02

Koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel. Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Hind: 669.00 €
Kestus: 02/06/2020- 03/07/2020
Koht: Peterburi Tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Курс Уход за дементными пациентами

2020-06-04

Koolituse eesmärk: anda teadmisi ja oskusi töötamiseks dementsussündroomiga eakatega. Anda juhiseid dementsete eakate hooldamise võimalustest hooldekodus, toimetulekuvõime langusega kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest.

Hind: 69.00 €
Kestus: 10:00 -17:00; 8 ak.t.
Koht: Aleksander Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus

2020-06-08

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 -17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Kuidas tootmisjuht saab mõjutada finantstulemusi?

2020-10-09

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade tootmistegevuse kuluefektiivsest korraldamisest ja analüüsida tootmisotsuste seoseid finantstulemustega. Täiendada osalejate teadmisi tootmistegevuse kuluefektiivse korraldamise, tööjõu juhtimise ja tootmisega seotud finantsotsuste tegemisel ning selleks kasutatavate IT lahenduste valikul ja juurutamisel.  

Hind: 199.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus

2020-10-13

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Hind: 90.00 €
Kestus: 13/10/2020 -15/10/2020
Koht: Sadama 22 - HAAPSALU (Baltic Hotel Promenaadi)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus

2020-10-13

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

Hind: 170.00 €
Kestus: 13/10/2020 - 15/10/2020
Koht: Sadama 22 - HAAPSALU (Baltic Hotel Promenaadi)

Telefon: +372 509 4137

Решения руководителя производства, влияющие на финансовые показатели

2020-10-16

Цель обучения: дать обзор эффективной организации расходной части на производственном предприятии, а также проанализировать, как принятые финансовые решения влияют на финансовые результаты.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-17:00; 8 акад. часа
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus

2020-11-03

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

Hind: 170.00 €
Kestus: 03/11/2020 - 05/11/2020
Koht: Sadama 22 - HAAPSALU (Baltic Hotel Promenaadi)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus

2020-11-03

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Hind: 90.00 €
Kestus: 03/11/2020 kuni 05/11/2020
Koht: Rakvere

Telefon: +372 509 4137

Химическая безопасность -от теории к практике

2020-11-19

Цель обучения: предоставить участникам обзор требований по безопасности при работе с химическими веществами в Европейском Союзе и Эстонии, включая требования / обязательства REACH и CLP, а также действия, необходимые для их соблюдения.

Hind: 93.00 €
Kestus: 10:00 -16:00
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Kuidas tootmisjuht saab mõjutada finantstulemusi?

2020-11-20

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade tootmistegevuse kuluefektiivsest korraldamisest ja analüüsida tootmisotsuste seoseid finantstulemustega. Täiendada osalejate teadmisi tootmistegevuse kuluefektiivse korraldamise, tööjõu juhtimise ja tootmisega seotud finantsotsuste tegemisel ning selleks kasutatavate IT lahenduste valikul ja juurutamisel.  

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00 -17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Решения руководителя производства, влияющие на финансовые показатели

2020-11-27

Цель обучения: дать обзор эффективной организации расходной части на производственном предприятии, а также проанализировать, как принятые финансовые решения влияют на финансовые результаты.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-17:00; 8 акад. часа
Koht: Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger )

Telefon: +372 509 4137