TK Täienduskeskus OÜ

TK Täienduskeskus O
Firma:
TK Täienduskeskus OÜ
Aadress:
Betooni 9, Tartu
Telefon:
+372 509 4137
Koduleht:
taienduskeskus.ee
 Facebook: www.facebook.com/taienduskeskusTK Täienduskeskus OÜ on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil.


Miks valida Täienduskeskus?
 
Meie koolitajad on praktikud. Kõigi koolitusteemade koolitajad on oma ala spetsialistid.
Meie koolitajate koolituste läbiviimise kogemus ulatub aastakümnetesse.
Korraldame koolitusi eesti ja vene keeles.
Peame lugu täiskasvanute elukestvast õppest.
Arvestame iga õppija eripärasid ning püüame vastu tulla õppija erisoovidele.
Hindame kõrgelt koostööd ja partnerlust oma klientidega.


Soovite koolitada kogu personali?
 
TK Täienduskeskus OÜ korraldab lisaks avalikele koolitustele asutusesiseseid koolitusi. Kui Teie ettevõttel tekib koolitusvajadus, siis heameelega aitame kokku panna sobiva koolituskava, mis vastaks Teie ootustele ja soovidele. Selleks võtke meiega ühendust.

 
TK Täienduskeskus OÜ  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Sisekoolitused  Avalikud koolitused  ELi andmekaitsereform ja isikuandmete töötlemine organisatsioonis  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Tuleohutusalane koolitus  Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Soome tuleohutuskoolitus  Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute   Tuleohutuskoolitus (vajadusel koos evakuatsiooniõppusega)  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ  Карточка рабочей безопасности Финляндии  Обучение для координаторов по безопасности на строительной площадке  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ  Обучение и курсы  Техника безопасности при работе на высоте  Tööohutus kõrgustes  Töötamine kõrgustes    Esmaabiandja koolitus  Esmaabikoolitused  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus  Esmaabi täiendkoolitus  Esmaabi elustamiskoolitus  Esmaabi lühikoolitus  Ametnike esmaabi kursus  Ehitajate esmaabi kursus  Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприяти  Tõstukijuhi koolitus  Olulisemad muudatused ehituslikes tuleohutusnõuetes  Muudatused uues Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses  Изменения в законе по гигиене и безопасности труда с 01.01.2019  Реформа ЕС в сфере защиты данных и обработка личных данных в сфере здравоохранения  Курс по радиационной безопасности   Kiirgustöötajate kiirguohutusalane koolitus  Koolitused Tallinnas  Koolitused Tartus  Koolitused Narvas  Koolitused Jõhvis  Koolitused Rakveres  Koolitused Pärnus  Koolitused Viljandis  Koolitused Haapsalus  Koolitused Kuressaares  Täienduskeskus MTÜ 

KOOLITUSKALENDER

Tuletöö tegemise koolitus

2019-01-22

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-01-22

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00 -16:30
Koht: Peterburi Tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

2019-01-23

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Peterburi Tee 48, TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus

2019-01-23

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Hind: 150.00 €
Kestus: 23.-25.01.2019; 24 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2019-01-24

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: A. H. Tammsaare Pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Стропальщик. Крановщик, управляющий мостовыми, козловыми и консольными кранами грузоподъемностью до и выше 5 тонн, управляемыми вне кабины

2019-01-24

Целевая группа: Для лиц осуществляющих управление кранами вне кабины (при помощи переносного пульта) и производящих стропальные работы.

Hind: 144.00 €
Kestus: 24.-25.01.2019 ; 16 ak.t.
Koht: Hotell Inger Puskini 28 - Narva

Telefon: +372 509 4137

ELi andmekaitsereform ja isikuandmete töötlemine tervishoiuvaldkonnas, praktiline seminar

2019-01-25

Koolitus on suunatud kõigile tervishoiuvaldkonna töötajatele, kes puutuvad kokku töötajate ja/või patsientideisikuandmetega. Eriti kasulik on koolitusandmekaitsespetsialistidele, perearstidele, arstidele, residentidele, erialaspetsialistidele, tervishoiuasutuste juhtidele, personalispetsialistidele, raamatupidajatele ning IT spetsialistidele, kes tegelevad isikuandmete kogudega jne.

Hind: 134.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15; 6 ak.t.
Koht: Peterburi Tee 48, TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Kogemustega tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitus

2019-01-25

Tööandjale annab teadmise ja kindlustunde, kui tema töötaja on läbinud kahepäevase tõstukijuhikoolituse. Antud koolituse läbimisel saab teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused tõstukijuhi ametist ning koolituse eduka lõpetamise järgselt väljastatakse tõstukijuhi luba. Väljastatud luba annab õiguse töötada Eestis tõstukijuhina.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:00-16:00
Koht: Peterburi Tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Реформа ЕС в сфере защиты данных и обработка личных данных в сфере здравоохранения, практический семинар

2019-01-28

Цель обучения – дать участникам знания о требованиях к обработке личных данных, чтобы обеспечить соответствие обработки правовым актам. 

Hind: 134.00 €
Kestus: 10:00 -15:15
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Kogemustega tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitus

2019-01-29

Tööandjale annab teadmise ja kindlustunde, kui tema töötaja on läbinud kahepäevase tõstukijuhikoolituse. Antud koolituse läbimisel saab teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused tõstukijuhi ametist ning koolituse eduka lõpetamise järgselt väljastatakse tõstukijuhi luba. Väljastatud luba annab õiguse töötada Eestis tõstukijuhina.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:00-16:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-01-29

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Võru

Telefon: +372 509 4137

Психология общения с клиентами

2019-01-30

Обучение предназначено для начинающих и уже работающих в сфере обслуживания людей, секретарей, ассистентов и всех тех, кто желает повысить профессионализм в этой области.

Hind: 149.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2019-01-30

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Betooni 9 TARTU

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-01-31

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Tallinna 25 - RAKVERE (Hotell Wesenbergh)

Telefon: +372 509 4137

Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

2019-02-05

Цель курса обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения более эффективной организации пожарной безопасности на рабочем месте. Так – же ознакамливают с законом по пожарной безопасности и вытекающими из него требованиями.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Hotell Inger - Puskini 28, NARVA

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-02-08

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей среде

2019-02-11

Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

Hind: 150.00 €
Kestus: 11.-13.02.2019; 24 акад. часа
Koht: Hotell Wironia - Rakvere Tn. 7, JÕHVI

Telefon: +372 509 4137

Troppija koolitus

2019-02-12

Koolituse põhiline eesmärk on anda troppija ohutuks ja produktiivseks tööks vajalikud teadmised. Koolituse sihtgrupiks on oskustöölised, kes vajavad tööülesannete sooritamiseks troppija ohutusalast väljaõpet.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:00-16:00; 8 ak.t.
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2019-02-12

Eelmisel aastal (2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 69.00 €
Kestus: 12.-13.02.2019; 16 ak.t.
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

2019-02-12

Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. 

Hind: 69.00 €
Kestus: 12.-13.02.2019; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Обучение водителей погрузчика/подъемника с опытом работы

2019-02-13

Целевая группа: водители c опытом работы, которым надо получить теоретические знания и обучение в области безопасности труда при работе на погрузчиках/подъемниках.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:00 -16:00
Koht: Narva

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus

2019-02-13

Eelmisel aastal (2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10.00 – 16:30; 6 ak.t.
Koht: Betooni 9 -TARTU

Telefon: +372 509 4137

Troppija koolitus

2019-02-14

Koolituse põhiline eesmärk on anda troppija ohutuks ja produktiivseks tööks vajalikud teadmised. Koolituse sihtgrupiks on oskustöölised, kes vajavad tööülesannete sooritamiseks troppija ohutusalast väljaõpet.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:00-16:00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-02-14

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Pärnu

Telefon: +372 509 4137

Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей среде

2019-02-18

Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

Hind: 150.00 €
Kestus: 18.-20.02.2019; 24 акад. часа
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Курс по радиационной безопасности

2019-02-20

Целевая группа: Профессиональные работники, работающие в сфере ионизирующего излучения. Цель обучения: Работники, которым требуется пройдти первичный курс по радиационной безопасности согласно постановлению57 министра окружающей среды.

Hind: 103.00 €
Kestus: 11:00 - 14:15 4 ak.t.
Koht: Narva

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-02-21

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Kuressaare

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-02-26

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Võru

Telefon: +372 509 4137

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

2019-02-28

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Jõhvi

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2019-03-05

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Betooni 9 TARTU

Telefon: +372 509 4137

Kiirgustöötajate kiirgusohutusalane koolitus

2019-03-06

Sihtrühm: Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva kiirgusega Koolituse eesmärk: On pakkuda kiirgusega kokku puutuvatele töötajatele esmast kiirgusohutusalast koolitust vastavalt keskkonnaministri määrusele 57.

Hind: 103.00 €
Kestus: täpne toimumise aeg on täpsustamisel! 4 ak.t.
Koht: täpsustamisel

Telefon: +372 509 4137

Курс по радиационной безопасности

2019-03-07

Целевая группа: Профессиональные работники, работающие в сфере ионизирующего излучения. Цель обучения: Работники, которым требуется пройдти первичный курс по радиационной безопасности согласно постановлению57 министра окружающей среды.

Hind: 103.00 €
Kestus: täpne toimumise aeg on täpsustamisel! 4 ak.t.
Koht: täpsustamisel

Telefon: +372 509 4137

Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

2019-03-12

Цель курса обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения более эффективной организации пожарной безопасности на рабочем месте. Так – же ознакамливают с законом по пожарной безопасности и вытекающими из него требованиями.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Jõhvi

Telefon: +372 509 4137

Kogemustega tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitus

2019-03-13

Tööandjale annab teadmise ja kindlustunde, kui tema töötaja on läbinud kahepäevase tõstukijuhikoolituse. Antud koolituse läbimisel saab teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused tõstukijuhi ametist ning koolituse eduka lõpetamise järgselt väljastatakse tõstukijuhi luba. Väljastatud luba annab õiguse töötada Eestis tõstukijuhina.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:00-16:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2019-03-13

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Viljandi

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2019-03-14

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Обучение водителей погрузчика/подъемника с опытом работы

2019-03-15

Целевая группа: водители c опытом работы, которым надо получить теоретические знания и обучение в области безопасности труда при работе на погрузчиках/подъемниках.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:00 -16:00
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

2019-03-19

Цель курса обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения более эффективной организации пожарной безопасности на рабочем месте. Так – же ознакамливают с законом по пожарной безопасности и вытекающими из него требованиями.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

2019-04-09

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Narva

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-04-10

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Viljandi

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-04-23

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137