TK Täienduskeskus OÜ

TK Täienduskeskus O
Firma:
TK Täienduskeskus OÜ
Aadress:
Betooni 9, Tartu
Telefon:
+372 509 4137
Koduleht:
taienduskeskus.ee
 Facebook: www.facebook.com/taienduskeskusTK Täienduskeskus OÜ on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil.


Miks valida Täienduskeskus?
 
Meie koolitajad on praktikud. Kõigi koolitusteemade koolitajad on oma ala spetsialistid.
Meie koolitajate koolituste läbiviimise kogemus ulatub aastakümnetesse.
Korraldame koolitusi eesti ja vene keeles.
Peame lugu täiskasvanute elukestvast õppest.
Arvestame iga õppija eripärasid ning püüame vastu tulla õppija erisoovidele.
Hindame kõrgelt koostööd ja partnerlust oma klientidega.


Soovite koolitada kogu personali?
 
TK Täienduskeskus OÜ korraldab lisaks avalikele koolitustele asutusesiseseid koolitusi. Kui Teie ettevõttel tekib koolitusvajadus, siis heameelega aitame kokku panna sobiva koolituskava, mis vastaks Teie ootustele ja soovidele. Selleks võtke meiega ühendust.

 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Tuleohutusalane koolitus  Tõstukijuhi koolitus  Esmaabiandja koolitus  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Esmaabikoolitused  Sisekoolitused  Avalikud koolitused  Обучение и курсы  Esmaabi täiendkoolitus  Карточка рабочей безопасности Финляндии  Soome tuleohutuskoolitus  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus  Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприяти  Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute   Обучение для координаторов по безопасности на строительной площадке  Esmaabi elustamiskoolitus  Esmaabi lühikoolitus  Ehitajate esmaabi kursus  Tööohutus kõrgustes  Ametnike esmaabi kursus  Olulisemad muudatused ehituslikes tuleohutusnõuetes  Tuleohutuskoolitus (vajadusel koos evakuatsiooniõppusega)  TK Täienduskeskus OÜ  ELi andmekaitsereform ja isikuandmete töötlemine organisatsioonis  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ  Техника безопасности при работе на высоте  Töötamine kõrgustes    Muudatused uues Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses  Изменения в законе по гигиене и безопасности труда с 01.01.2019  Реформа ЕС в сфере защиты данных и обработка личных данных в сфере здравоохранения  Курс по радиационной безопасности   Kiirgustöötajate kiirguohutusalane koolitus  Koolitused Tallinnas  Koolitused Tartus  Koolitused Narvas  Koolitused Jõhvis  Koolitused Rakveres  Koolitused Pärnus  Koolitused Viljandis  Koolitused Haapsalus  Koolitused Kuressaares  Täienduskeskus MTÜ 

KOOLITUSKALENDER