TK Täienduskeskus OÜ

TK Täienduskeskus O
Firma:
TK Täienduskeskus OÜ
Aadress:
Betooni 9, Tartu
Telefon:
+372 509 4137
Koduleht:
taienduskeskus.ee
 Facebook: www.facebook.com/taienduskeskusTK Täienduskeskus OÜ on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil.


Miks valida Täienduskeskus?
 
Meie koolitajad on praktikud. Kõigi koolitusteemade koolitajad on oma ala spetsialistid.
Meie koolitajate koolituste läbiviimise kogemus ulatub aastakümnetesse.
Korraldame koolitusi eesti ja vene keeles.
Peame lugu täiskasvanute elukestvast õppest.
Arvestame iga õppija eripärasid ning püüame vastu tulla õppija erisoovidele.
Hindame kõrgelt koostööd ja partnerlust oma klientidega.


Soovite koolitada kogu personali?
 
TK Täienduskeskus OÜ korraldab lisaks avalikele koolitustele asutusesiseseid koolitusi. Kui Teie ettevõttel tekib koolitusvajadus, siis heameelega aitame kokku panna sobiva koolituskava, mis vastaks Teie ootustele ja soovidele. Selleks võtke meiega ühendust.

 
TK Täienduskeskus OÜ  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Sisekoolitused  Avalikud koolitused  ELi andmekaitsereform ja isikuandmete töötlemine organisatsioonis  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Tuleohutusalane koolitus  Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe  Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe  Soome tuleohutuskoolitus  Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute   Tuleohutuskoolitus (vajadusel koos evakuatsiooniõppusega)  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ  Карточка рабочей безопасности Финляндии  Обучение для координаторов по безопасности на строительной площадке  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ  Обучение и курсы  Техника безопасности при работе на высоте  Tööohutus kõrgustes  Töötamine kõrgustes    Esmaabiandja koolitus  Esmaabikoolitused  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppekoolitus  Ettevõttes esmaabiandja täiendkoolitus  Esmaabi täiendkoolitus  Esmaabi elustamiskoolitus  Esmaabi lühikoolitus  Ametnike esmaabi kursus  Ehitajate esmaabi kursus  Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприяти  Tõstukijuhi koolitus  Olulisemad muudatused ehituslikes tuleohutusnõuetes  Muudatused uues Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses  Изменения в законе по гигиене и безопасности труда с 01.01.2019  Реформа ЕС в сфере защиты данных и обработка личных данных в сфере здравоохранения  Курс по радиационной безопасности   Kiirgustöötajate kiirguohutusalane koolitus  Koolitused Tallinnas  Koolitused Tartus  Koolitused Narvas  Koolitused Jõhvis  Koolitused Rakveres  Koolitused Pärnus  Koolitused Viljandis  Koolitused Haapsalus  Koolitused Kuressaares  Täienduskeskus MTÜ 

KOOLITUSKALENDER

Tuletöö tegemise koolitus

2019-09-19

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-09-19

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Haapsalu

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-09-19

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Tartu, Betooni 9

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-09-19

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Haapsalu, Spaahotell Laine

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии TALLINN

2019-09-19

Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. 

Hind: 75.00 €
Kestus: 10:00 kuni 16:30
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2019-09-19

(2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 75.00 €
Kestus: 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus Tallinnas

2019-09-19

Tööinspektsioon registreeris 2018 aastal 5128 tööõnnetust, millest osade juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel. Kergeid õnnetusi oli 4000, raskeid 1106 ning raskusaste on jäänud määramata 11 juhtumi puhul. 2018.a. kaotas tööl oma elu 10 inimest. Veel ühe surmaga lõppenud õnnetuse asjaolud on selgitamisel (Loe rohkem Tööinspektsioon). See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. 

Hind: 55.00 €
Kestus: 10.00 – 16:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-09-20

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 -16:30
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Dementsete eakate hooldamine hoolekandeasutuses

2019-09-20

Koolituse eesmärk: anda teadmisi ja oskusi töötamiseks dementsussündroomiga eakatega. Anda juhiseid dementsete eakate hooldamise võimalustest hooldekodus, toimetulekuvõime langusega kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest.

Hind: 69.00 €
Kestus: 10:00 kuni 17:00
Koht: Betooni 9, Tartu

Telefon: +372 509 4137

Hädaolukordade lahendamine haridusasutuses

2019-09-24

Koolituse eesmärk: Anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades. Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00 – 15:15; 6 ak.t.
Koht: A. H. Tammsaare pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-09-24

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Talinn, Hotell Susi

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2019-09-24

(2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 75.00 €
Kestus: 16 ak.t.
Koht: A.H. Tammsaare pst 35, Pärnu

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus RAKVERES

2019-09-24

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Tallinna 25, Rakvere

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus Pärnus

2019-09-25

Tööinspektsioon registreeris 2018 aastal 5128 tööõnnetust, millest osade juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel. Kergeid õnnetusi oli 4000, raskeid 1106 ning raskusaste on jäänud määramata 11 juhtumi puhul. 2018.a. kaotas tööl oma elu 10 inimest. Veel ühe surmaga lõppenud õnnetuse asjaolud on selgitamisel (Loe rohkem Tööinspektsioon). See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. 

Hind: 55.00 €
Kestus: 10.00 – 16:30; 6 ak.t.
Koht: A. H. Tammsaare pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

2019-09-26

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Tulemusliku e-kirja koostamine- põhitõed, õigekirja reeglid ja kaasav sõnastus

2019-09-26

Koolituse eesmärk: anda õppijatele olulised teadmised ja oskused tulemusliku e-kirja kirjutamiseks; järgides põhitõdesid, reegleid ja kaasavat sõnastust.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15; 6 ak.t.
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Стропальщик. Крановщик, управляющий мостовыми, козловыми и консольными кранами грузоподъемностью до и выше 5 тонн, управляемыми вне кабины

2019-09-26

Целевая группа: Для лиц осуществляющих управление кранами вне кабины (при помощи переносного пульта) и производящих стропальные работы.

Hind: 144.00 €
Kestus: 26.-.27.09.2019; 16 ak.t.
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-09-26

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Tartu 11/Lossi 29 - Viljandi (Grand Hotell)

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-09-26

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: A. H. Tammsaare pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2019-09-30

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell SUSI)

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-10-01

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00 -16:30
Koht: Fama tn 10 - NARVA (Fama keskus)

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

2019-10-01

Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. 

Hind: 69.00 €
Kestus: 01.-02.10.2019; 16 ak.t.
Koht: Fama tn 10 - NARVA (Fama keskus)

Telefon: +372 509 4137

Vähese kogemustega tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitusogemustega tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitus

2019-10-02

Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” §10 lg 1 järgselt võib liikuva töövahendiga töötada ainult selleks väljaõppe saanud isik. Tööd tehes peab olema teadlik tööohututest töömeetodidest. Tõstukijuhid võivad töötada ladudes sisetranspordivahendil: kahvel-, korv- ja teleskooptõstukil. Välitingimustes võib töötada vaid B-kategooria juhiloa olemasolu korral.

Hind: 169.00 €
Kestus: 02.-03.10.2019; 16 ak.t.
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Vähese kogemusega tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitus TARTUS

2019-10-02

Koolitusele on oodatud: Inimesed, kes töötavad ladudes või nende töös võib ette tulla töötamist tõstukitega, korvtõstukiga, laaduritega või teiste sisetranspordi liikurmasinatega (tõstekahvliga, -kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga varustatud sisepõlemismootoriga või elektriajamiga (laadurid, tõstukid, virnastajad, kärud).

Hind: 196.00 €
Kestus: 8 ak.t. 9:00 -16:00
Koht: Betooni 9, Tartu

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-10-03

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: A. H. Tammsaare pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus

2019-10-08

Koolituse eemärk: anda teadmised ohutuks töötegemiseks erinevatel kraanadel Koolituse sihtgrupp: sild-, pukk-, konsoolkraanal töötavad isikud Koolitusel osalemise tingimus: töökogemust tõendav praktikatõend

Hind: 144.00 €
Kestus: 08.-09.10.2019; 16 ak.t.
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Stressijuhtimine ja eneseregulatsioon TALLINNAS

2019-10-08

Antud koolitus on ülesehitatud Töötervishoiu ja tööohutuse seadusesttulenevatest ootustest ja vastutusest lähtuvalt. Seadusest lähtuvalt peab tööandja oskama hinnata ning rakendama psühhosotsiaalsete ohutegurite ennetamiseks vajaminevaid abinõusid.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Peterburi Tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Курс Уход за дементными пациентами

2019-10-08

Koolituse eesmärk: anda teadmisi ja oskusi töötamiseks dementsussündroomiga eakatega. Anda juhiseid dementsete eakate hooldamise võimalustest hooldekodus, toimetulekuvõime langusega kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest.

Hind: 69.00 €
Kestus: 10:00 kuni 17:00
Koht: Laki põik 2, TALLINN

Telefon: +372 509 4137

Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

2019-10-09

Цель курса обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения более эффективной организации пожарной безопасности на рабочем месте. Так – же ознакамливают с законом по пожарной безопасности и вытекающими из него требованиями.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus VÕRUS

2019-10-10

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Räpina mnt 12, VÕRU

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

2019-10-14

Цель: В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. 

Hind: 80.00 €
Kestus: 10:00 -17:00; 8 ak.t.
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей среде

2019-10-14

Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

Hind: 150.00 €
Kestus: 14.-16.10.2019; 24 акад. часа
Koht: Peterburi tee 48, TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Tulemusliku e-kirja koostamine- põhitõed, õigekirja reeglid ja kaasav sõnastus

2019-10-16

Koolituse eesmärk: anda õppijatele olulised teadmised ja oskused tulemusliku e-kirja kirjutamiseks; järgides põhitõdesid, reegleid ja kaasavat sõnastust.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Vähese kogemusega tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitus VILJANDIS

2019-10-16

Koolitusele on oodatud: Inimesed, kes töötavad ladudes või nende töös võib ette tulla töötamist tõstukitega, korvtõstukiga, laaduritega või teiste sisetranspordi liikurmasinatega (tõstekahvliga, -kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga varustatud sisepõlemismootoriga või elektriajamiga (laadurid, tõstukid, virnastajad, kärud).

Hind: 196.00 €
Kestus: 8 ak.t. 9:00 -16:00
Koht: Tallinna 24 - VILJANDI

Telefon: +372 509 4137

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

2019-10-17

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Aleksander Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger)

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus VILJANDIS

2019-10-17

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Tartu 11/Lossi 29 - Viljandi (Grand Hotell)

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-10-21

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Tallinna 19 - KURESSAARE (Taltech Eesti Mereakadeemia meremajanduse keskus)

Telefon: +372 509 4137

Kogemustega tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitus

2019-10-22

Tööandjale annab teadmise ja kindlustunde, kui tema töötaja on läbinud kahepäevase tõstukijuhikoolituse. Antud koolituse läbimisel saab teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused tõstukijuhi ametist ning koolituse eduka lõpetamise järgselt väljastatakse tõstukijuhi luba. Väljastatud luba annab õiguse töötada Eestis tõstukijuhina.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:00-16:00
Koht: Tallinna 25 - RAKVERE (Hotell Wesenbergh)

Telefon: +372 509 4137

Hädaolukordade lahendamine haridusasutuses KURESSAARES

2019-10-22

Koolituse eesmärk: Anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades. Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00 – 15:15; 6 ak.t.
Koht: allinna 19 - KURESSAARE

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus KURESSAARES

2019-10-22

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Tallinna 19 - KURESSAARE (Taltech Eesti Mereakadeemia meremajanduse keskus)

Telefon: +372 509 4137

Andmekaitse haridusasutustes– praktiline seminar TARTUS

2019-10-22

Koolituse eesmärk: Anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades. Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00 – 15:15; 6 ak.t.
Koht: Betooni 9, Tartu

Telefon: +372 509 4137

Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata?

2019-10-22

Koolituse maksumus:       45€ (1 osaleja ühest asutusest)                                              41€ (2 osalejat ühest asutusest)                                              36€ (3-6 osalejat ühest asutusest)  31€ (alates 7 osalejat ühest asutusest). Õppe eesmärk: Avardada haridusasutuste töötajate silmaringi, seoses uimastitega ja nende kuritarvitamisega. Et töötajad saaksid hakkama olukorras, kus ilmneb, et laps/noor tarvitab uimasteid.

Hind: 45.00 €
Kestus: 10:00 kuni 13:00
Koht: Betooni 9, Tartu

Telefon: +372 509 4137

Причины и предупреждение прерывания учебы. (Õpingute enneaegse katkestamise põhjused ja ennetamine) NARVAS

2019-10-22

Цель обучения Увеличить осведомлённость педагогов о причинах прерывания учёбы и о возможностях предупреждения преждевременного исключения.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10.00 – 15:15; 6 ak.t.
Koht: Aleksander Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger)

Telefon: +372 509 4137

Причины и предупреждение прерывания учебы. (Õpingute enneaegse katkestamise põhjused ja ennetamine) TALLINNAS

2019-10-22

Цель обучения Увеличить осведомлённость педагогов о причинах прерывания учёбы и о возможностях предупреждения преждевременного исключения.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10.00 – 15:15; 6 ak.t.
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Stressijuhtimine ja eneseregulatsioon TARTUS

2019-10-23

Antud koolitus on ülesehitatud Töötervishoiu ja tööohutuse seadusesttulenevatest ootustest ja vastutusest lähtuvalt. Seadusest lähtuvalt peab tööandja oskama hinnata ning rakendama psühhosotsiaalsete ohutegurite ennetamiseks vajaminevaid abinõusid.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Betooni 9, Tartu

Telefon: +372 509 4137

Õpingute enneaegse katkestamise põhjused ja ennetamine TALLINNAS

2019-10-23

Цель обучения Увеличить осведомлённость педагогов о причинах прерывания учёбы и о возможностях предупреждения преждевременного исключения.

Hind: 49.00 €
Kestus: 14:00 kuni 17:10; 6 ak.t.
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

2019-10-24

Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. 

Hind: 75.00 €
Kestus: 10:00 kuni 16:30
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Злоупотребление наркотиками. Как заметить и помочь? Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata? TALLINNAS

2019-10-24

VENE KEELES! Koolituse maksumus:       45€ (1 osaleja ühest asutusest)                                              41€ (2 osalejat ühest asutusest)                                              36€ (3-6 osalejat ühest asutusest)  31€ (alates 7 osalejat ühest asutusest). Õppe eesmärk: Avardada haridusasutuste töötajate silmaringi, seoses uimastitega ja nende kuritarvitamisega. Et töötajad saaksid hakkama olukorras, kus ilmneb, et laps/noor tarvitab uimasteid.

Hind: 45.00 €
Kestus: 10:00 kuni 13:00
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus HAAPSALUS

2019-10-25

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Haapsalu

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-10-25

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 -16:30
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus Tartus

2019-10-25

Tööinspektsioon registreeris 2018 aastal 5128 tööõnnetust, millest osade juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel. Kergeid õnnetusi oli 4000, raskeid 1106 ning raskusaste on jäänud määramata 11 juhtumi puhul. 2018.a. kaotas tööl oma elu 10 inimest. Veel ühe surmaga lõppenud õnnetuse asjaolud on selgitamisel (Loe rohkem Tööinspektsioon). See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. 

Hind: 55.00 €
Kestus: 10.00 – 16:30; 6 ak.t.
Koht: Betooni 9, Tartu

Telefon: +372 509 4137

Злоупотребление наркотиками. Как заметить и помочь? Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata? NARVAS

2019-10-25

VENE KEELES! Koolituse maksumus:       45€ (1 osaleja ühest asutusest)                                              41€ (2 osalejat ühest asutusest)                                              36€ (3-6 osalejat ühest asutusest)  31€ (alates 7 osalejat ühest asutusest). Õppe eesmärk: Avardada haridusasutuste töötajate silmaringi, seoses uimastitega ja nende kuritarvitamisega. Et töötajad saaksid hakkama olukorras, kus ilmneb, et laps/noor tarvitab uimasteid.

Hind: 45.00 €
Kestus: 11:00 kuni 14:10
Koht: Fama tn 10, Narva

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

2019-10-28

Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. 

Hind: 69.00 €
Kestus: 28.-29.10.2019; 16 ak.t.
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-10-28

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00 -16:30
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus TALLINNAS

2019-10-28

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Hind: 90.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Andmekaitse haridusasutustes– praktiline seminar TALLINNAS

2019-11-05

Koolituse eesmärk: Anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades. Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Защита данных в образовательных учреждениях – практический семинар. (Andmekaitse haridusasutustes – praktiline seminar) TALLINNAS

2019-11-06

Целевая группа обучения: работники сферы образования, специалисты по защите данных (школы, детские сады, кружки по интересам и т. д.)

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2019-11-07

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus RAKVERES

2019-11-12

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Hind: 90.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Tallinna 25 - RAKVERE (Hotell Wesenbergh)

Telefon: +372 509 4137

Обучение водителей погрузчика/подъемника с маленьким опытом работы

2019-11-13

Цель: предоставить знания о работе с различными погрузчиками/подъемниками (подъемник с корзиной, телескопический погрузчик, гидравлический погрузчик, вилочный погрузчик, коленчатые подъемник, ножничный подъемник, штабелер, ручные вилочные тележки).

Hind: 169.00 €
Kestus: 13.-15.11.2019; 24 акад. часа
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

2019-11-13

Цель курса обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения более эффективной организации пожарной безопасности на рабочем месте. Так – же ознакамливают с законом по пожарной безопасности и вытекающими из него требованиями.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Kак управлять стрессом? (Kuidas stressiga toime tulla?) TALLINNA

2019-11-15

Обучение предназначено для тех, кто желает лучше справляться со стрессом на работе и справиться в домашних условиях. Обучение имеет прикладной характер.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10:00 kuni 17:00
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Буллинг. Что это такое и как с этим бороться JÕHVI

2019-11-15

Цель обучения: Поднять уровень осведомленности педагогов о проблеме буллинга и о роли педагога в предотвращение распространения буллинга.

Hind: 62.00 €
Kestus: 6 ak.t. 10:00 kuni 15:15
Koht: Jõhvi

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2019-11-19

(2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 75.00 €
Kestus: 16 ak.t.
Koht: Betooni 9, Tartu

Telefon: +372 509 4137

Защита данных в образовательных учреждениях – практический семинар. (Andmekaitse haridusasutustes – praktiline seminar) NARVAS

2019-11-19

Целевая группа обучения: работники сферы образования, специалисты по защите данных (школы, детские сады, кружки по интересам и т. д.)

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Narva

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-11-20

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-11-20

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus Tartus

2019-11-20

Tööinspektsioon registreeris 2018 aastal 5128 tööõnnetust, millest osade juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel. Kergeid õnnetusi oli 4000, raskeid 1106 ning raskusaste on jäänud määramata 11 juhtumi puhul. 2018.a. kaotas tööl oma elu 10 inimest. Veel ühe surmaga lõppenud õnnetuse asjaolud on selgitamisel (Loe rohkem Tööinspektsioon). See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. 

Hind: 55.00 €
Kestus: 10.00 – 16:30; 6 ak.t.
Koht: Betooni 9, Tartu

Telefon: +372 509 4137

Роль школы в предупреждении антисоциального поведения подростков. (Kooli roll noorte antisotsiaalse käitumise ennetamisel.) TALLINNAS

2019-11-21

Цель: Поднять уровень осведомлённости учителей о причинах проявления антисоциального поведения у учеников и о возможностях предупреждения антисоциального поведения подростков.

Hind: 62.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Роль школы в предупреждении антисоциального поведения подростков. (Kooli roll noorte antisotsiaalse käitumise ennetamisel.)NARVAS

2019-11-22

Цель: Поднять уровень осведомлённости учителей о причинах проявления антисоциального поведения у учеников и о возможностях предупреждения антисоциального поведения подростков.

Hind: 62.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Fama tn 10 - NARVA (Fama keskus)

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

2019-11-26

Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. 

Hind: 69.00 €
Kestus: 10:00 kuni 16:30
Koht: Fama tn 10 - NARVA (Fama keskus)

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

2019-11-26

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: A. H. Tammsaare Pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-11-26

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00 -16:30
Koht: Fama tn 10 - NARVA (Fama keskus)

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

2019-11-26

Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. 

Hind: 69.00 €
Kestus: 26.-27.11.2019; 16 ak.t.
Koht: Fama tn 10 - NARVA (Fama keskus)

Telefon: +372 509 4137

Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей среде

2019-11-27

Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

Hind: 150.00 €
Kestus: 27.-29.11.2019; 24 акад. часа
Koht: Rakvere tn. 7 - JÕHVI (Hotell Wironia)

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

2019-11-27

Цель: В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. 

Hind: 80.00 €
Kestus: 10:00 -17:00; 8 ak.t.
Koht: Rakvere tn. 7 - JÕHVI (Hotell Wironia)

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии TALLINN

2019-11-28

Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. 

Hind: 75.00 €
Kestus: 10:00 kuni 16:30
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-11-29

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 -16:30
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Буллинг. Что это такое и как с этим бороться NARVA

2019-11-29

Цель обучения: Поднять уровень осведомленности педагогов о проблеме буллинга и о роли педагога в предотвращение распространения буллинга.

Hind: 62.00 €
Kestus: 6 ak.t. 10:00 kuni 15:15
Koht: Fama tn 10 - NARVA (Fama Keskus)

Telefon: +372 509 4137

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

2019-12-02

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-12-03

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Betooni 9, Tartu

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-12-03

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Betooni 9 - TARTU

Telefon: +372 509 4137

Kogemustega tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitus Tallinn

2019-12-03

Tööandjale annab teadmise ja kindlustunde, kui tema töötaja on läbinud kahepäevase tõstukijuhikoolituse. Antud koolituse läbimisel saab teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused tõstukijuhi ametist ning koolituse eduka lõpetamise järgselt väljastatakse tõstukijuhi luba. Väljastatud luba annab õiguse töötada Eestis tõstukijuhina.

Hind: 96.00 €
Kestus: 9:00-16:00
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus PÄRNUS

2019-12-03

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Hind: 90.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: A. H. Tammsaare Pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Telefon: +372 509 4137

Vähese kogemusega tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitus TALLINNAS

2019-12-03

Koolitusele on oodatud: Inimesed, kes töötavad ladudes või nende töös võib ette tulla töötamist tõstukitega, korvtõstukiga, laaduritega või teiste sisetranspordi liikurmasinatega (tõstekahvliga, -kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga varustatud sisepõlemismootoriga või elektriajamiga (laadurid, tõstukid, virnastajad, kärud).

Hind: 196.00 €
Kestus: 8 ak.t. 9:00 -16:00
Koht: Peterburi Tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

2019-12-04

Цель: В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. 

Hind: 80.00 €
Kestus: 10:00 -17:00; 8 ak.t.
Koht: Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger )

Telefon: +372 509 4137

Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей среде

2019-12-04

Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

Hind: 150.00 €
Kestus: 4.-6.12.2019; 24 акад. часа
Koht: Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger )

Telefon: +372 509 4137

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

2019-12-05

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

2019-12-05

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus VALGAS

2019-12-05

Õppekava eesmärk:  Anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks. 

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Valga

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-12-10

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Tallinna 25 - RAKVERE (Hotell Wesenbergh)

Telefon: +372 509 4137

Tuletöö tegemise koolitus

2019-12-10

 Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Tallinna 25 - RAKVERE (Hotell Wesenbergh)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi väljaõppe koolitus

2019-12-10

(2017.a.) registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Eriti õnnetult lõppes üheksal inimesel. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Hind: 75.00 €
Kestus: 16 ak.t.
Koht: Betooni 9, Tartu

Telefon: +372 509 4137

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus TALLINNAS

2019-12-10

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Hind: 90.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137

Esmaabi täiendõppe koolitus Tartus

2019-12-11

Tööinspektsioon registreeris 2018 aastal 5128 tööõnnetust, millest osade juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel. Kergeid õnnetusi oli 4000, raskeid 1106 ning raskusaste on jäänud määramata 11 juhtumi puhul. 2018.a. kaotas tööl oma elu 10 inimest. Veel ühe surmaga lõppenud õnnetuse asjaolud on selgitamisel (Loe rohkem Tööinspektsioon). See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. 

Hind: 55.00 €
Kestus: 10.00 – 16:30; 6 ak.t.
Koht: Betooni 9, Tartu

Telefon: +372 509 4137

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

2019-12-12

Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи. 

Hind: 69.00 €
Kestus: 12.-13.12.2019; 16 ak.t.
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-12-12

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь.

Hind: 49.00 €
Kestus: 10:00 -16:30
Koht: Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Telefon: +372 509 4137

Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

2019-12-12

Цель курса обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения более эффективной организации пожарной безопасности на рабочем месте. Так – же ознакамливают с законом по пожарной безопасности и вытекающими из него требованиями.

Hind: 86.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 -17:00
Koht: Aleksander Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger)

Telefon: +372 509 4137

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

2019-12-17

Целевая aудитория: курсы усовершенствования по оказанию первой помощи предусматриваются указом № 80 (14.12.200) Министерства Социальных дел ЭР. На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10:00 -16:30
Koht: Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Telefon: +372 509 4137