EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS

EMI EWT Ida-Lääne
Firma:
EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS
Telefon:
+372 684 1250, +372 684 1251
E-post:
ewt@emiewt.ee
Koduleht:
www.emiewt.ee
Facebook: www.facebook.com/EMI-EWT

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS on uue Eesti staažikaim koolitusfirma ja õppereiside korraldaja.

Meie tegevus on kontsentreeritud järgmistele valdkondadele:


1. VÄLISKAUBANDUS, INCOTERMS, LOGISTIKA

EMI EWT väliskaubanduskoolitus käsitab valdkonna seda osa, mida mujal Eestis praktiliselt ei õpetata. Need on ekspordi tarne- ja tehinguküsimused. Välisturul osalemiseks teevad ettevõtjad ära suure töö. Tehakse turuuuringuid, otsitakse partnere, tegeletakse tootearendusega jpm. Kahjuks jäetakse tihti see hiigeltöö korraliku siduva ja riskemaandava lepinguga vormistamata.

Koolituses pööratakse suurt tähelepanu tarneprotsessile ja seal valitsevate seoste avamisele. Õpitakse kuidas Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC tööriistu kasutades maandada riske ja tõsta väliskaubanduse tehingukindlust. Hea eksporditehing peab olema lihtne, arusaadav, selge ja pooltele siduv ning pigem lühike kui pikk. Seda eesmärki on kerge saavutada kasutades ICC tüüpplepinguid ja tundes väliskaubanduse alusnormi Incotermsi.

EMI EWT on Incotermsi maaletooja ja ICC Eesti asutajaliige, kellega tihedas koostöös koolitust pakutakse. “Make Trade Simple!” ehk väliskaubandus lihtsaks on pakutava deviis.

Kasvava ebakindluse, määramatuse ja petturluse tingimustes on professionaalsed tehinguoskused obligatoorsed

Kogu tegevusaja jooksul on EMI EWT koolituskavas olnud pädevuskursus, eksportöörile- importöörile, logistikule-ekspedeerijale. Rohkem kui 10 aasta jooksul on korraldatud FIATA peakorteris Zürichis akrediteeritud FIATA diplomi kursust, mille läbinud logistikud-ekspedeerijad said rahvusvaheliselt tunnustatud diplomi omanikeks.

Nüüd on kord eksportööride-imoprtööride käes. Registreeruda saab kursusele ICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordis. Tervikuks on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika. Esmakordselt on Eesti eksportööridel-importööridel võimalik kinnitada oma ametialast professionaalsust rahvusvahelise diplomiga.

Incoterms
® - asendamatu tööriist (välis)kaubanduses ja logistikas 
ICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordis 
Ekspordi tehingukaasused - õppigem teiste vigadest! 18. oktoober 2018 - 19. veebruar 2019
Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb 18. oktoober 2018
Tehingukaasused - juhtunus paistavad kehva müügilepingu kõrvad 27. november 2018
Vedu  ja ekspedeerimine 13. detsember 2018
Arvelduste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb 10. jaanuar 2019
Kindlustus. Vedaja vastutuse kindlustus vs veosekindlustus 31. jaanuar 2019
Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe 19. veebruar 2019

 

2. JUHI FINANTSKOOLITUSED
Suunda on viljeletud EMI EWT-s alates 1993. a. Unikaalne firmajuhi finantskursuste metoodika töötati välja Margus Tinitsa juhtimisel. Juhi finantskursused on ainulaadsed suurepärase lektori, metoodika, finantsseoste visualiseerimise, võõrsõnadevaba sõnavara, loogilise esituse ja selguse poolest. Tippjuhtide kõrval sobib ka suuremate allüksuste juhtidele.

Juhi finantskursus - bilanss ja raamatupidamine 
Juhi finantskursus - aruannete analüüs, investeeringud, rahastamine 30. - 31. oktoober 2018
Juhi finantskursus - kogu finantstõde kahe päevaga! 14. - 15. november 2018
Juhi finantskursus - kuluarvestus, eelarvestamine 28. - 29. november 2018


3. JUHTIMISPSÜHOLOOGIA JA ISIKUARENDUS

Selles valdkonna koolitused on pigem treeningud. Teretulnud on targad osalejad, kellel ei puudu enesekriitika, kes ei karda videokaamerat ja kes on häälestatud enesearengule. Treeningud viib läbi juhtimispsühholoog Toomas Osvet.

Tõhusate läbirääkimiste treening 
Müügioskuste treening 25. - 26. oktoober 2018
Efektiivne ajajuhtimine 05. november 2018
Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga 06. november 2018
Motiveerimine ja delegeerimine 19. -20. november 2018
Управление проектом - Projektijuhtimine. Vene keeles 03. - 04. detsember 2018

4. SISEKOOLITUS JA NÕUSTAMINE

Sisekoolituste puhul järgib EMI EWT rangelt rätsepatöö printsiipi. Enne sisekoolituse pakkumuse esitamist tutvutakse tellija soovide ja olukorraga ning koostatakse asjakohane koolituskava. Nii on tehtud juhtimisoskuste arenguprogramme firma võtmeisikutele, autofirma spetsiifikat arvestavat finantskoolitust, isikuarenduse programme kogu firma töötajaskonnale (90 töötajat), spetsiifilisi tarne- ja tehinguoskuste koolitusi suurtele kollektiividele, spetsiaalseid tollikursusi jpm

Alati ollakse valmis nõustama. Väliskaubanduse osas rõhutame, et mõistlik on nõu küsida enne tehingu sõlmimist. EMI EWT riistakastis on 14 erinevat ICC tüüplepingut, mille kasutamist ka muuhulgas nõustame.

5. ÄRIDELEGATSIOONID JA ÕPPEREISID
EMI EWT-l on pikaajaline kogemus äridelegatsioonide ja õppereiside korraldamisel. Sihtriikide nimekiri on pikk ja esinduslik. Käidud on kõikidel kontinentidel ka Antarktikas. Tänavune reiskava valmis kolmepoolses koostöös (EMI EWT, ICC Eesti ja Profedex OÜ). See pakkus reisivõimalusi igale maitsele. Palju sõite on tänavu juba tehtud või viimase võimaluseni täitunud.

Novembris on EMI EWT suur Austraalia ringreis. See algab ärikohtumistega ICC Austraalias. Seejärel suundutakse ringreisile. Sydneyst lennatakse Suure Vallrahu äärsesse Cairnsi. Sealt läbi Alice Springsi Austraalia "punasesse südamesse" (Uluru). Veel käiakse pealinnas Canberras, Melbourneis, läbitakse Great Ocean Road ja külastatakse ka Tasmaania saart. Ärikohtumised toimuvad ka ringreisil.

NB! EMI EWT on Georgia Turismiassotsiatsiooni partner Eestis. Pakkuda on lai valik reisivõimalusi sellel ilusal maal.

Registreeruda saab veel:

EMI EWT suur Austraalia ringreis
5.-23.november 2018

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS tegevust alustati 1987 a Eesti Majandusjuhtide Instituudi (EMI) juhtimiskateedri koosseisus suure välismajanduskursuse korraldamisega. See oli ühtlasi pideva väliskaubanduskoolituse alguseks Eestis. Ülipopulaarseks kujunenud välismajanduskursustest kasvas välja 1987 a loodud väikefirma EMI EWT. Tähekombinatsioon “EWT” tähendab “East-West Training” ehk veidi muudetud tuletis tolleaegsest lööklausest “East-West Transfer”. 1993 a lõpust jätkati EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS-na.

EMI EWT on Incotermsi - väliskaubanduse alusnormi maaletooja. Eestindatud ja kirjastatud on Incotermsi 3 viimast versiooni 1990; 2000 ja 2010.
1994. a sai EMI EWT-st rahvusvahelise äri juhtorganisatsiooni-ICC otseliige.

Samast ajast on EMI EWT juhataja Tiit Tammemägi ka ICC kommertsõiguse ja
-praktika komisjoni liige.

EMI EWT initsiatiivil ja aktiivsel osavõtul loodi 2011. a ICC Eesti - Rahvusvahelise Kaubanduskoja Eesti rahvuskomitee, mille esimeseks peasekretäriks Tiit oli. 2018 märtsist on Tammemägi tagasi EMI EWT juhtimises ent koostöö ICC Eestiga on oluliselt kasvanud.

EMI EWT on Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (EKFL) asutajaliige ning Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu Prolog, samuti Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) liige.

EMI EWT koolitused  EMI EWT Ida - Lääne Koolituse AS  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Väliskaubandus  Juhtimine  Personalijuhtimine  Ärijuhtimine  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Juhtimisalased konsultatsioonid  Juhtimine avalikus sektoris  Rahvusvaheliste projektide juhtimine  Turundus  Turunduskommunikatsiooni koolitus  Turundusjuhtimine  Turundus & Marketing  Turunduskoolitus alustavale ettevõtjale  Personalijuhtimine  Personalile  Personali arendus ja koolitus  Personalivalik  Personalitöö  Курсы логистики и управление запасами  Управление проектом  Inimeste motiveerimine  Delegeerimine  Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga  Ajajuhtimine  Efektiivne ajajuhtimine  Müügioskuste treening  Läbirääkimised  Läbirääkimisoskused  Tõhusate läbirääkimiste treening  Rahvusvahelised suhted  Edukad rahvusvahelised läbirääkimised  ICC Eesti koolitus-töötuba  Arenguvestluste läbiviimine  Arenguvestluste süsteemi loomine  Arenguvestluste läbiviimine avalikus sektoris  Avalikud koolitused  Avalikud suhted  Sisekoolitused  Suhtlemine meediaga  Praktiline tööõiguse seminar personalijuhtidele - kohtupraktika õppetunnid  Toimiva meeskonna kujundamine ja juhtimine  Arenguvestlused  Arvutikasutaja koolitused  Arvutiõpe ja IT  MS Office  Arvutikasutaja põhikursus MS Office baasil  Avalik esinemine  Eesti ellujäämisvõimalused globaalses konkurentsis  LEAN koolitus  21.sajandi juht - pädevuskursus  Organisatsiooniline täiuslikkus. Business Excellence  Võim ja eetika suhetes  Loovusega efektiivsemaks juhiks  Eelarve koostamine  Terviklik kvaliteedijuhtimine kõrgkoolides  Sissejuhatus kulusäästlikku LEAN-managementi  Loov probleemilahendus ja innovatsioon II, TRIZ-leiutava probleemilahenduse teooria  Liidri koostööoskused meeskonnas  Pärastlõuna psühholoogia töötuba  Psühholoogia  Moodsa psühholoogia õpituba  Juhtimisoskuste treening  Koolitaja koolitus  Andragoogika  Raamatupidamine  Finantskoolitused  Finantsjuhtimise alused  Mittefinantsjuhtide koolitus  Majandusaasta aruanne  Juhi finantskursus  Juhtimisarvestus  Juhtimisarvestus tootmisettevõttes  Juristi bilansikursus  Kuidas koostada rahvusvahelist müügilepingut?  Turu-uuringute teostamine  Müügivõrgu loomine ja juhtimine tulemustele  Võlasuhte lõpetamise võimalustest. Kohtupraktika  Lepingud ehituses ja võlaõigusseadus. Võlausaldaja õiguskaitse  Messikoolitus  Läbirääkimised ja lepingud väliskaubanduses  Veoleping, kindlustus ja kaubadokumendid väliskaubanduses  Tollikoolitused  Logistika ja transport  Transport ja logistika  Transpordilogistika  Impordi ja ekspordi maskustamine  Vedu ja ekspedeerimine  Ekspordi tehingukaasused  Incoterms®  ICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordis  Ohtlike ainete saatmine ja vedu  Muudatused EL tollieeskirjades  Väliskaubanduse maksu- ja tollikursus  Vedu ja ekspedeerimine  Ekspedeerimine  Kaubadokumendid eksporttehingutes  Valuutariskide maandamine välistehingutes  Akreditiivi reeglid ja arveldused väliskaubanduses  Koolitusreisid  Õppereisid  EMI EWT õppereisid  EMI EWT sisekoolitused  Loovuse arendamine  Tööseadusandluse koolitus  Riigihanked  Väliskaubandus ja logistika  Väliskaubandus ja Incoterms® 

KOOLITUSKALENDER

Juhi finantskursus - kogu finantstõde kahe päevaga!

2018-11-14

Kursus tegevjuhile, juhatuse ja nõukogu liikmele, kellel soov mõista paremini oma raamatupidajat ja leida temaga ühist keelt oma ettevõtte huvides. See on sisutihe koolitus, asjalik, informatiivne, annab keerukate asjade kohta lihtsalt mõistetavaid ja loogilisi seletusi. Hinnale lisandub km.

Hind: 390.00 €
Kestus: 14.-15.november 2018; 16 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb

2018-11-15

Incoterms 2010 on käigus kaheksandat aastat, kuid ikka ja jälle tuleb tõdeda, et seda rahvusvahelise kaubanduse tähtsaimat tööriista tuntakse puudulikult. Tulemuseks on kaotused tarnel tekkinud arusaamatustes, topeltmaksed ühe ja sama teenuse eest jms. Hinnale lisandub km.

Hind: 170.00 €
Kestus: 6 ak.t. 15.11 - 28.11
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Ekspordi tehingukaasused - õppigem teiste vigadest!

2018-11-15

Kursuse eesmärk Arendada osaliste professionaalsust avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevad seosed ning andes nende käsutusse efektiivsed tööriistad ja selged tegevusjuhised juhuks, kui midagi peaks minema teisiti kui oodatud. Hinnale lisandub km.

Hind: 875.00 €
Kestus: 15.11 - 28.02; 42 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Motiveerimine ja delegeerimine

2018-11-19

Koolituse läbiviimisel toetutakse pikaajalisele koolituse kogemusele ja kaasaegsele arusaamisele, kuidas kujuneb motivatsioon inimese teadvuses ja kuidas on võimalik seda mõjutada. Kuidas inimene ise mõjutab oma motivatsiooni taset ja kuidas saab kõige oskuslikumalt käituda juht, et aidata kaaslasel tekitada endas huvi, aktiivsus ja motiveeritus vajaliku töö või tegevuse suhtes. Hinnale lisandub km.

Hind: 330.00 €
Kestus: 19.-20.november 2018; 17 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Juhi finantskursus - kuluarvestus, eelarvestamine

2018-11-28

Kursuse eesmärk - Arendada ettevõtte sisemise arvestuse ja eelarvestamise süsteemi; tutvustada kuluarvestuse põhimõtteid, nii klassikalisi tõdesid kui ka moodsamaid lähenemisi; tutvustada ajaproovile vastu pidanud juhtimisvahendit - eelarvestamist; anda soovitusi sisemise aruandluse täiustamiseks Hinnale lisandub km.

Hind: 390.00 €
Kestus: 28.-29. november 2018; 16 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Управление проектом

2018-12-03

Koolituse läbiviimisel toetutakse pikaakalisele koolituse kogemusele ja kaasaegsele arusaamisele, kuidas inimene ennast juhib ja kuidas õpitut kiiremini omandada. Õppetöös kasutame keerukamaid treeningmeetodeid nii, et õppijad saavad ennast arendada kõigil kolmel tasandil, mida teadvus inimeses juhib. Hinnale lisandub km. Kursus toimub vene keeles.

Hind: 330.00 €
Kestus: 03.-04.12.2018; 17 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Tehingukaasused - juhtunus paistavad kehva müügilepingu kõrvad. Seminar-töötuba

2018-12-13

Sihtgrupp - Väliskaubanduse osalised: eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid Hinnale lisandub km.

Hind: 170.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Vedu ja ekspedeerimine

2019-01-10

Eesmärk-  Avada osavõtjatele arusaadavas keeles rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimises esinevate eksimuste ja ka petturluse olemus ning anda soovitused nende vältimiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 170.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Arvelduste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb

2019-01-24

Eesmärk Avada osavõtjatele arusaadavas keeles rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimises esinevate eksimuste ja petturluse olemus ning anda soovitused nende vältimiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 170.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Kindlustus. Vedaja vastutuse kindlustus vs veosekindlustus

2019-02-07

Eesmärk Avada osavõtjate ees võimalused, kuidas "õige" kindlustusega saab tehingu riske maandada ja ennast planeerimata kahjude eest kaitsta. Hinnale lisandub km.

Hind: 170.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe

2019-02-28

Eesmärk Anda osalejatele ülevaade kommertsvaidluste lahendamise heast tavast ning teha soovitusi selle järgimiseks lepingute koostamisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 170.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

EMI EWT suur Austraalia ringreis

2019-11-05

Külastame sihtmaa huvipakkuvamaid ajaloolisi ja eksootilisi paiku. Austraalia kuuest osariigist ja kahest territooriumist jäävad külastamata ainult kaks osariiki: Lõuna- ja Lääne-Austraalia. Ringreisi alustame Sydneyst, kodulendu alustame Tasmaania pealinnast Hobartist.

Hind: 5960.00 €
Kestus: 5.-23.november 2019
Koht: Austraalia

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251