Meta-Profit OÜ

Meta-Profit OÜ
Firma:
Meta-Profit OÜ
Telefon:
646 13 80
Koduleht:
metaprofit.ee
Facebook: www.facebook.com/metaprofit
 Meta-Profit OÜ on 1996. aastal loodud koolitus- ja konsultatsiooniettevõte

Meie peamisteks tegevusvaldkondadeks on:

 • Organisatsioonisisesed psühholoogilised täiendkoolitused;

 • Pikemaajalised organisatsiooni arendus- ja nõustamisprotsessid (suunatuna koostöö tugevdamisele, organisatsioonikultuuri ühtlustamisele, stressitaseme vähendamisele, juhtimise efektiivsusele, jm);

 • Juhtkondade nõustamine, juhtide individuaalne nõustamine ja coaching;

 • Diagnostika ja uuringud (näiteks personali rahulolu-uuring, sisekommunikatsiooniuuring, organisatsioonikultuuri uuring, kompetentsimudelite väljatöötamise nõustamine, koolitusele eelnevad intervjuud, teenindusprotsessi vaatlused, testimine, jm.)

 • Avatud tööalased täiendõppekursused (müük,teenindus, juhtimine, suhtlemine, jt);

 • Avatud isiksuse arengu valdkonna kursused (NLP-kursused);

 • Individuaalkonsultatsioonid ja – teraapia;

 • Müügi- ja teeninduspraktikumide läbiviimine töötajate töökohas;

 • Kriisijuhtimise koolitused, kriisinõustamine õnnetusjuhtumite korral, kriisijuhtimise praktikumid.


Meie kui koolitusettevõtte eelisteks, mida on tagasiside põhjal välja toonud meie püsikliendid, on peamiselt:

 • karismaatilised ja professionaalsed koolitajad;

 • praktiline ja uudne lähenemine tuntud koolitusteemadele;

 • personaalne teenus – süvenemine konkreetse organisatsiooni vajadustesse, koolituse eesmärkidesse ning programmide paindlik ülesehitamine/ettevalmistus.

 • huvitavad mängulised ülesanded ja praktilised psühholoogilised tehnikad (NLP);

 • praktikumide suur osakaal koolitusel;

 • väga heas tasakaalus hinna ja kvaliteedi suhe;

 • sõbralik ning soe suhtlemisstiil;

 • korrektne ja kiire asjaajamine.

 

Meie missiooniks on aidata organisatsioonidel areneda. Soovime olla meie klientidele kindlaks ning pikaajaliseks partneriks, toetada inimeste psühholoogilist arengut, tööalast professionaalsust ja selle kaudu organisatsiooni edu.

 

Iga koolitusettevõtte edu aluseks on professionaalsed ning karismaatilised treenerid ja samuti professionaalne administratiivmeeskond, kes on Meta-Profit´is aastate jooksul omandanud rikkaliku koolitusprojektide juhtimise kogemuse.

 

Viime koolitusi läbi nii eesti, vene kui inglise keeles. 

Küsi pakkumust: meie@metaprofit.ee


 

Konfliktide juhtimine  Muudatuste juhtimine  Ettevõtte juhtimine  Strateegiline juhtimine  Juhtimine avalikus sektoris  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Teenindusjuhtimine  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Stressi juhtimine  Personalijuhtimine  Ajajuhtimine  Ärijuhtimine  Juhtimine  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Metaprofit  NLP  NLP koolitused  NLP Põhikursus  NLP Jätkukursus  NLP Profikursus  NLP Ärijuhtimise tehnoloogiad  Kliendisuhtlus ja müük  Müügikoolitused  Müügikorraldus  Müügikorraldaja  Müügimeeskonna juhtimine  Müügimeeskonna arendamine  Müügitreeningud  Arenguprogrammid personalitöötajatele, sisekoolitajatele, müügijuhtidele, kogukonnaliidritele  Müügitöö  Müügijuhtimine  Müügipsühholoogia ja -oskused  Meeskonnatöö  Müügimeeskonna juhtimine  Meeskonna juhtimine  Müügimeeskonna arendamine  Meeskonnatöö  Meeskonnatreening  Meeskonnatöö arendamine  Teenindusmeeskonna juhtimine  Meeskonna coaching  Meeskonna juhendamine  Meeskonnatreening  Meeskonnaseminar  Klienditeenindus  Kliendikeskne klienditeenindus  Klienditeeninduse A ja O  Motivatsioon  Enesemotivatsioon  Isiklik motivatsioon  Motivatsiooni nuppude avastamine  Motivatsiooni käivitamise võtted  Suhtlemine  Suhtlemistreeningud  Suhtlemiskoolitus  Ametialane suhtlemine  Ametialane suhtlemine  Enesekehtestamine  Konfliktide juhtimine ja enesekehtestamine  Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga  Enesekehtestamise võlu  Läbirääkimised ja esinemine  Läbirääkimised  Läbirääkimisoskused  Läbirääkimiste meistriklass  Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas  Meisterliku läbirääkija võtmeoskused  Stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine  Stressi juhtimine  Enesejõustamise- ja stressijuhtimise koolitus  Praktiline stressijuhtimine  Esinemisoskused  Esinemine  Avalik esinemine  Esinemiskoolitus  Mõjus esinemine  Innovatsiooni koolitus  Innovaatika  Koolitaja koolitus  Koolitaja kompetentside arendamine  Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) koolitus  Muutuste juhtimine  Muutustega toimetulek  Organisatsioonikultuur ja väärtused  Organisatsioonikultuur ja selle muutmine  Meta-Profit OÜ