Tallinna Tehnikakõrgkooli Innovatsiooni ja koolituskeskus

Tallinna Tehnikakõr
Firma:
Tallinna Tehnikakõrgkooli Innovatsiooni ja koolituskeskus
Telefon:
+372 666 4500
Koduleht:
www.tktk.ee
Facebook: www.facebook.com/tallinnatehnikakorgkool

Innovatsiooni- ja koolituskeskus koordineerib kõrgkooli teadus- ja arendustegevust, pakkudes ettevõtetele ja avalikule sektorile rakendusuuringuid, täienduskoolitusi ning nõustamist innovatsiooni- ja arendusküsimustes. TTK soovib olla Eesti ettevõtjatele partneriks ühiskonna ja majanduse arendamisel ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendamisel ja selleks vajalike teenuste osutamisel.

Tegeleme igapäevaselt kõrgkooli teaduse, arenduse ja loometegevuse algatamisega ning ettevõtetele lepingupõhiste rakenduslike tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisega ja nende ärimaailma rakendamisega. Oleme abiks ka TTK üliõpilstele ettevõtete, seal hulgas spin-offide loomisel.

Keskuse poolt pakutavad TTK instituutide ja keskuste täienduskoolituskursused toetuvad tänapäevasele teadusele ja praktikale ning arvestavad õppija ja tööandja vajadustega. Koolitajateks on õppejõud ja vastava eriala parimad praktikud. Koolituste korraldamise aluseks on koostöö riigi- ja omavalitsusasutuste, haridusasutuste, ameti- ja kutseliitudega. TTK on ka Eesti Töötukassa koostööpartner.

Vaata meie pakutavadi teenuseid ning kõrgkooli laborite võimalusi või leia sobiv koolitus meie koolituskalendrist ja registreeru koolituse lehel, saada oma koolitussoov või pöördu innovatsiooni- ja koolituskeskusesse e-posti aadressil koolitus[@]tktk.ee või telefonil 666 4526.
 

 
Ülevaate kõikidest koolitustest leiate koolituste rubriigist.
Tallinna Tehnikakõrgkool   Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Täiendkoolitused  Avalikud koolitused  Veekäitlustehnoloogiate alused  GNSS mõõdistamise baaskursus  Elektrontahhümeetrite kursus algajatele  Ehitusalane inglise keel  Tööaja normeerimine MTM süsteemis ja õmblusliini balansseerimine  Tööalased kursused  Tööalased koolitused  Tehnika  Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil  Ehitus- ja töö  Arvutiõpe ja IT  Vene keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele  Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus  Logistika ja transport  Logistika eriala  Transport ja logistika  Tootmislogistika ja tarneahela koostöö  Laologistika koolitus  Transpordilogistika  CAD projekteerimine  AutoCAD  AutoCAD algkursus  Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus  Raudteetehnika  Raudteetehnika koolitused  Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus  Rakendusarhitektuur  Arhitektuurialased koolitused  Metallide keevitustehnoloogia  Keevitusalane väljaõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus  Tööohutus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tööohutusalane algkursus  Töökeskkond ja tööohutus  Töötervishoiu- ja tööohutuse kursus  Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)  Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus  Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus  BIM ehitusinformatsiooni modelleerimine  Autokoolid  B-kategooria autojuhikursused  Autokooli õpetaja koolitus  Metallide keevitustehnoloogia  Keevitustehnoloogia  Ehitusjuhtimine  Kaasaegse ehitusjuhtimise meetodid ja vahendid  Ehitusjuht  Ettevalmistuskursused riigieksamiteks  Ettevalmistuskursused ülikooli riigieksamiteks  Füüsika ettevalmistuskursused ülikooli, kõrgkooli  Matemaatika riigieksam  Matemaatika ettevalmistuskursused ülikooli, kõrgkooli  Matemaatika  Tehnilise info digitaliseerimine  Normatiivdokumendid ehituses  Geomeetriline nivelleerimine 

KOOLITUSKALENDER

Ehitusjuht (tase 6) baaskoolitus

2019-09-27

Kursuse sisu: Ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused, lepingud (ETÜ) Tehnosüsteemid (seadmed) hoonetes Ehitustööde eelarvestamise alused Tuleohutuse tagamine ehitusel Ehitusfüüsika Ehitustoodete tõendamine Juhtimine ja ehituskorralduse alused Projektijuhtimise alused Ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon) Ehitusprojekt (EVS 932) ja selle osad Töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel Normatiivdokumendid ehituses

Hind: 395.00 €
Kestus: 27.09-12.10.2019; 44 ak.t., 38 TP
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Reoveepuhastusprotsesside modelleerimine algajatele

2019-09-27

Eesmärk on anda inseneridele, reoveepuhastite tehnoloogidele esimesed oskused reoveepuhastite modelleerimises. Kursuse käigus tutvustakse kahte tarkvara GPS-X ja SUMO ning viiakse läbi põhilised harjutused reoveepuhastite ja puhastusprotsesside optimeerimiseks ning opereerimiseks.

Hind: 175.00 €
Kestus: 8 akad h, 10,6 TP
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

CAD programmi Solid Edge ST algkursus

2019-09-30

Mehaanika ja metallitöö inimestele, masinaehituse eriala konstruktoritele õpetada algtasemel kasutama joonestusprogrammi Solid Edge ST, selle erinevaid töökeskkondi, menüüsid ja käske detailide ja koostude mudelite 3D modelleerimisega tavalises modelleerimiskeskkonnas ja 2D tööjooniste ning lihtsamate skeemide valmistamiseks vastavalt ISO standardite nõuetele

Hind: 1325.00 €
Kestus: 30.09-06.12.20198; 90 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)

2019-10-18

Kursuse sisu Koormused Monteeritav raudbetoonkarkass Monoliitne raudbetoonkarkass Monteeritavad paneelmajad Teraskonstruktsioonid Kivikonstruktsioonid Puitkonstruktsioonid Hoonete rekonstrueerimine Ehitusstaatika Ehitustehnoloogilised nõuded ja üldeh.tööde korraldus objektil. 23 TP.

Hind: 275.00 €
Kestus: 18.-26.10.2019; 30 ak.t. 23 TP
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Füüsika ettevalmistuskursus

2019-11-02

Kursuse eesmärgiks on ette valmistada füüsikas nii gümnaasiumi kui ka kutseõppeasutuse lõpetajaid, kelle järjepidevus õpingutes on katkenud, õpingute jätkamiseks TTK inseneriõppes.

Hind: 110.00 €
Kestus: 02.11-30.11.2019; 26 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Sõitjateveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus

2019-11-04

Kokku 8 kompetentside valdkonda A- Tsiviilõigus B- Äriõigus C- Sotsiaalõigus D- Maksuõigus E- Ettevõtte äri ja finantsjuhtimine F- Turulepääs G- Tehnilised standardid ja tegutsemise tehnilised aspektid H- Liiklusohutus

Hind: 590.00 €
Kestus: 04.-19.11.2019; 81 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Veoseveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus

2019-11-04

Kokku 8 kompetentside valdkonda A- Tsiviilõigus B- Äriõigus C- Sotsiaalõigus D- Maksuõigus E- Ettevõtte äri ja finantsjuhtimine F- Turulepääs G- Tehnilised standardid ja tegutsemise tehnilised aspektid H- Liiklusohutus

Hind: 590.00 €
Kestus: 04.-19.11.2019; 85 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

CAD projekteerimine

2020-01-06

CAD projekteerimise kursus tehnik-joonestajatele ja projekteerijatele. AutoCad programmi kasutamine jooniste ja ruumiliste mudelite valmistamiseks, andmete töötlemiseks.

Hind: 1080.00 €
Kestus: 06.-31.01.2020; 64 akad h
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus (B-kategooria)

2020-01-10

Koolituse eesmärk on tagada kvalifikatsiooninõuetele vastavate mootorsõidukijuhi õpetajate ettevalmistamine vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord“ (vastu võetud 15.10.2015).

Hind: 2350.00 €
Kestus: 10.01-06.11.2020; 336 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Matemaatika ettevalmistuskursus

2020-01-11

Kursus on mõeldud varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud TTK tudengikandidaadiks pürgijatele, et hakkama saada kõrgkooli kõrgema matemaatika kursuste omandamisega. Õpingute käigus tegeletakse elementaarse gümnaasiumi matemaatika valitud teemade kordamisega.

Hind: 220.00 €
Kestus: 11.01-04.04.2020; 64 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Tööalane vene keel tehnikavaldkonnas (A2 tasemel)

2020-01-13

Keelekursuse eesmärk on suurendada õppija enesekindlust vene  keele oskusel ning valmistada ta ette iseseisvaks vene keele kasutamiseks oma töökohal. Kursus koosneb auditoorsetest tundidest (20 akad.h) ja iseseisvast tööst e-kursusel (4 akad.h), õpitakse ja korratakse peamisi keeleoskusi läbi  tehnikavaldkonna teemade.

Hind: 215.00 €
Kestus: 13.01-07.02.2020; 24 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Raudteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

2020-01-20

Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine; Kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale. Kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused; Üldised pakendamist puudutavad sätted, k.a. paagid, paakkonteinerid;  Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid; viimase aja muudatused jne.

Hind: 370.00 €
Kestus: 20.-24.01.2020; 30 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Raudteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

2020-01-22

Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine; Kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale. Kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused; Üldised pakendamist puudutavad sätted, k.a. paagid, paakkonteinerid;  Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid; viimase aja muudatused jne.

Hind: 215.00 €
Kestus: 22.-24.01.2020; 12 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

2020-03-05

Kursusel õpitakse joonistamist ja arhitektuurset kompositsiooni eesmärgiga populariseerida rakendusarhitektuuri eriala ja valmistada sisseastujaid ette sisseastumiskatsete sooritamiseks ja arhitektuuriinstituudis õppimiseks.

Hind: 125.00 €
Kestus: 05.03-09.04.2020; 20 h
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526