Tallinna Tehnikakõrgkooli Innovatsiooni ja koolituskeskus

Tallinna Tehnikakõr
Firma:
Tallinna Tehnikakõrgkooli Innovatsiooni ja koolituskeskus
Telefon:
+372 666 4500
Koduleht:
www.tktk.ee
Facebook: www.facebook.com/tallinnatehnikakorgkool

Innovatsiooni- ja koolituskeskus koordineerib kõrgkooli teadus- ja arendustegevust, pakkudes ettevõtetele ja avalikule sektorile rakendusuuringuid, täienduskoolitusi ning nõustamist innovatsiooni- ja arendusküsimustes. TTK soovib olla Eesti ettevõtjatele partneriks ühiskonna ja majanduse arendamisel ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendamisel ja selleks vajalike teenuste osutamisel.

Tegeleme igapäevaselt kõrgkooli teaduse, arenduse ja loometegevuse algatamisega ning ettevõtetele lepingupõhiste rakenduslike tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisega ja nende ärimaailma rakendamisega. Oleme abiks ka TTK üliõpilstele ettevõtete, seal hulgas spin-offide loomisel.

Keskuse poolt pakutavad TTK instituutide ja keskuste täienduskoolituskursused toetuvad tänapäevasele teadusele ja praktikale ning arvestavad õppija ja tööandja vajadustega. Koolitajateks on õppejõud ja vastava eriala parimad praktikud. Koolituste korraldamise aluseks on koostöö riigi- ja omavalitsusasutuste, haridusasutuste, ameti- ja kutseliitudega. TTK on ka Eesti Töötukassa koostööpartner.

Vaata meie pakutavadi teenuseid ning kõrgkooli laborite võimalusi või leia sobiv koolitus meie koolituskalendrist ja registreeru koolituse lehel, saada oma koolitussoov või pöördu innovatsiooni- ja koolituskeskusesse e-posti aadressil koolitus[@]tktk.ee või telefonil 666 4526.
 

 
Ülevaate kõikidest koolitustest leiate koolituste rubriigist.
Tallinna Tehnikakõrgkool   Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Täiendkoolitused  Avalikud koolitused  Veekäitlustehnoloogiate alused  GNSS mõõdistamise baaskursus  Elektrontahhümeetrite kursus algajatele  Ehitusalane inglise keel  Tööaja normeerimine MTM süsteemis ja õmblusliini balansseerimine  Tööalased kursused  Tööalased koolitused  Tehnika  Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil  Ehitus- ja töö  Arvutiõpe ja IT  Vene keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele  Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus  Logistika ja transport  Logistika eriala  Transport ja logistika  Tootmislogistika ja tarneahela koostöö  Laologistika koolitus  Transpordilogistika  CAD projekteerimine  AutoCAD  AutoCAD algkursus  Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus  Raudteetehnika  Raudteetehnika koolitused  Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus  Rakendusarhitektuur  Arhitektuurialased koolitused  Metallide keevitustehnoloogia  Keevitusalane väljaõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus  Tööohutus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tööohutusalane algkursus  Töökeskkond ja tööohutus  Töötervishoiu- ja tööohutuse kursus  Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)  Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus  Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus  BIM ehitusinformatsiooni modelleerimine  Autokoolid  B-kategooria autojuhikursused  Autokooli õpetaja koolitus  Metallide keevitustehnoloogia  Keevitustehnoloogia  Ehitusjuhtimine  Kaasaegse ehitusjuhtimise meetodid ja vahendid  Ehitusjuht  Ettevalmistuskursused riigieksamiteks  Ettevalmistuskursused ülikooli riigieksamiteks  Füüsika ettevalmistuskursused ülikooli, kõrgkooli  Matemaatika riigieksam  Matemaatika ettevalmistuskursused ülikooli, kõrgkooli  Matemaatika  Tehnilise info digitaliseerimine  Normatiivdokumendid ehituses  Geomeetriline nivelleerimine 

KOOLITUSKALENDER

Rööbasteed ja teemajandus

2019-11-21

Rööbasteede ja teemajanduse süvendatud tundmaõppimine, mis annab võimaluse teostada ehitus- ja hooldustöid raudteeinfrastruktuuri objektidel

Hind: 285.00 €
Kestus: 21.11-22.11.2019; 12 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Digitaliseerimine logistikas – praktilisi näiteid ja kasulikke mõtteid

2019-11-21

Koolitusel antakse logistikavaldkonnas töötavatele tippspetsialistidele ning alg- ja keskastme juhtidele teadmisi ja praktilist tuge digitaliseerimise vajalikkusest ja võimalustest äritegevuse edendamisel.

Hind: 280.00 €
Kestus: 21.11-22.11.2019; 16 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja täienduskoolitus

2019-11-22

Koolituse läbinu tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid; tunneb rahvusvahelisi regulatsioone; teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi; tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Hind: 150.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

CAD projekteerimine

2020-01-06

CAD projekteerimise kursus tehnik-joonestajatele ja projekteerijatele. AutoCad programmi kasutamine jooniste ja ruumiliste mudelite valmistamiseks, andmete töötlemiseks.

Hind: 1080.00 €
Kestus: 06.-31.01.2020; 64 akad h
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus (B-kategooria)

2020-01-10

Koolituse eesmärk on tagada kvalifikatsiooninõuetele vastavate mootorsõidukijuhi õpetajate ettevalmistamine vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord“ (vastu võetud 15.10.2015).

Hind: 2350.00 €
Kestus: 10.01-06.11.2020; 336 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Matemaatika ettevalmistuskursus

2020-01-11

Kursus on mõeldud varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud TTK tudengikandidaadiks pürgijatele, et hakkama saada kõrgkooli kõrgema matemaatika kursuste omandamisega. Õpingute käigus tegeletakse elementaarse gümnaasiumi matemaatika valitud teemade kordamisega.

Hind: 220.00 €
Kestus: 11.01-04.04.2020; 64 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Sõitjateveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus (vene keeles)

2020-01-13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud nõuetele vastava Veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus

Hind: 590.00 €
Kestus: 13.01-27.01.2020; 81 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Raamatupidaja tase, 5 kutseeksamiks ettevalmistamine

2020-01-13

Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised ja oskused ning saanud vajaliku ettevalmistuse Raamatupidaja tase 5 kutseeksami sooritamiseks

Hind: 560.00 €
Kestus: 13.01-23.03.2020; 80 ak.t.
Koht: Rohuaia tn 12, Rakvere linn

Telefon: 666 4526

Veoseveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus (vene keeles)

2020-01-13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud nõuetele vastava Veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus

Hind: 590.00 €
Kestus: 3.01-27.01.2020; 85 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Tööalane vene keel tehnikavaldkonnas (A2 tasemel)

2020-01-13

Keelekursuse eesmärk on suurendada õppija enesekindlust vene  keele oskusel ning valmistada ta ette iseseisvaks vene keele kasutamiseks oma töökohal. Kursus koosneb auditoorsetest tundidest (20 akad.h) ja iseseisvast tööst e-kursusel (4 akad.h), õpitakse ja korratakse peamisi keeleoskusi läbi  tehnikavaldkonna teemade.

Hind: 215.00 €
Kestus: 13.01-07.02.2020; 24 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Raudteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

2020-01-20

Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine; Kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale. Kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused; Üldised pakendamist puudutavad sätted, k.a. paagid, paakkonteinerid;  Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid; viimase aja muudatused jne.

Hind: 370.00 €
Kestus: 20.-24.01.2020; 30 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Raudteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

2020-01-22

Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine; Kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale. Kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused; Üldised pakendamist puudutavad sätted, k.a. paagid, paakkonteinerid;  Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid; viimase aja muudatused jne.

Hind: 215.00 €
Kestus: 22.-24.01.2020; 12 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)

2020-02-28

Kursuse sisu Koormused Monteeritav raudbetoonkarkass Monoliitne raudbetoonkarkass Monteeritavad paneelmajad Teraskonstruktsioonid Kivikonstruktsioonid Puitkonstruktsioonid Hoonete rekonstrueerimine Ehitusstaatika Ehitustehnoloogilised nõuded ja üldeh.tööde korraldus objektil. 23 TP.

Hind: 275.00 €
Kestus: 28.02-07.03.2020; 30 ak.t. 23 TP
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

2020-03-05

Kursusel õpitakse joonistamist ja arhitektuurset kompositsiooni eesmärgiga populariseerida rakendusarhitektuuri eriala ja valmistada sisseastujaid ette sisseastumiskatsete sooritamiseks ja arhitektuuriinstituudis õppimiseks.

Hind: 125.00 €
Kestus: 05.03-09.04.2020; 20 h
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Reoveepuhastusprotsesside juhtimine

2020-03-12

Koolituse eesmärk on tutvustada reoveepuhastusprotsesside juhtimise põhitõdesid ning anda ülevaade reoveepuhastites enimlevinud puhastusprotsessi kõrvalekalletest ning vastumeetmetest nende ennetamiseks või kõrvaldamiseks.

Hind: 175.00 €
Kestus: 8 akad h, 8,6 TP
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Reoveepuhastusprotsesside modelleerimine algajale

2020-04-02

Reoveepuhastite modelleerimine annab hea võimaluse tehnoloogidele oma opereerimisotsuste kontrollimiseks/analüüsimiseks ning inseneridele sisendi oma projekti täiustamiseks/optimeerimiseks.

Hind: 175.00 €
Kestus: 8 akad h
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Veekäitlustehnoloogiate alused

2020-04-30

Koolitus annab oskuse hinnata veeanalüüside tulemuste kaudu veekäitlusseadmete töö efektiivsust ja võimalike kõrvalekallete põhjuseid.

Hind: 175.00 €
Kestus: 8 akad h, 8,6 TP
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526