Tallinna Tehnikakõrgkooli Innovatsiooni ja koolituskeskus.

Tallinna Tehnikakõr
Firma:
Tallinna Tehnikakõrgkooli Innovatsiooni ja koolituskeskus.
Telefon:
+372 666 4500
Koduleht:
www.tktk.ee
Facebook: www.facebook.com/tallinnatehnikakorgkool

Innovatsiooni- ja koolituskeskus koordineerib kõrgkooli teadus- ja arendustegevust, pakkudes ettevõtetele ja avalikule sektorile rakendusuuringuid, täienduskoolitusi ning nõustamist innovatsiooni- ja arendusküsimustes. TTK soovib olla Eesti ettevõtjatele partneriks ühiskonna ja majanduse arendamisel ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendamisel ja selleks vajalike teenuste osutamisel.

Tegeleme igapäevaselt kõrgkooli teaduse, arenduse ja loometegevuse algatamisega ning ettevõtetele lepingupõhiste rakenduslike tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisega ja nende ärimaailma rakendamisega. Oleme abiks ka TTK üliõpilstele ettevõtete, seal hulgas spin-offide loomisel.

Keskuse poolt pakutavad TTK instituutide ja keskuste täienduskoolituskursused toetuvad tänapäevasele teadusele ja praktikale ning arvestavad õppija ja tööandja vajadustega. Koolitajateks on õppejõud ja vastava eriala parimad praktikud. Koolituste korraldamise aluseks on koostöö riigi- ja omavalitsusasutuste, haridusasutuste, ameti- ja kutseliitudega. TTK on ka Eesti Töötukassa koostööpartner.

Vaata meie pakutavadi teenuseid ning kõrgkooli laborite võimalusi või leia sobiv koolitus meie koolituskalendrist ja registreeru koolituse lehel, saada oma koolitussoov või pöördu innovatsiooni- ja koolituskeskusesse e-posti aadressil koolitus[@]tktk.ee või telefonil 666 4526.
 

 
Ülevaate kõikidest koolitustest leiate koolituste rubriigist.
Tallinna Tehnikakõrgkool   Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Täiendkoolitused  Avalikud koolitused  Veekäitlustehnoloogiate alused  GNSS mõõdistamise baaskursus  Elektrontahhümeetrite kursus algajatele  Ehitusalane inglise keel  Tööaja normeerimine MTM süsteemis ja õmblusliini balansseerimine  Tööalased kursused  Tööalased koolitused  Tehnika  Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil  Ehitus- ja töö  Arvutiõpe ja IT  Vene keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele  Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus  Logistika ja transport  Logistika eriala  Transport ja logistika  Tootmislogistika ja tarneahela koostöö  Laologistika koolitus  Transpordilogistika  CAD projekteerimine  AutoCAD  AutoCAD algkursus  Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus  Raudteetehnika  Raudteetehnika koolitused  Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus  Rakendusarhitektuur  Arhitektuurialased koolitused  Metallide keevitustehnoloogia  Keevitusalane väljaõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus  Tööohutus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tööohutusalane algkursus  Töökeskkond ja tööohutus  Töötervishoiu- ja tööohutuse kursus  Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)  Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus  Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus  BIM ehitusinformatsiooni modelleerimine  Autokoolid  B-kategooria autojuhikursused  Autokooli õpetaja koolitus  Metallide keevitustehnoloogia  Keevitustehnoloogia  Ehitusjuhtimine  Kaasaegse ehitusjuhtimise meetodid ja vahendid  Ehitusjuht  Ettevalmistuskursused riigieksamiteks  Ettevalmistuskursused ülikooli riigieksamiteks  Füüsika ettevalmistuskursused ülikooli, kõrgkooli  Matemaatika riigieksam  Matemaatika ettevalmistuskursused ülikooli, kõrgkooli  Matemaatika  Tehnilise info digitaliseerimine  Normatiivdokumendid ehituses  Geomeetriline nivelleerimine 

KOOLITUSKALENDER

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

2019-05-02

Õpe toimub loengute vormis, lisaks toimuvad arutelud ja töökeskkonnaalaste statistiliste andmete analüüsid.

Hind: 175.00 €
Kestus: 02.-03.05 ja 06.05.2019; 24 akad h
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Tekstiilmaterjalide tundmine

2019-05-02

Koolituse eesmärk on omandada algteadmised tekstiilkiududest ja rõivamaterjalidest, nende omadustest ning esmased praktilised oskused tekstiilmaterjalide tundmisel ja käsitlemisel nii igapäevaelus kui erialasel tööl.

Hind: 255.00 €
Kestus: 02.-30.05.2019; 24 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

2019-05-07

Koolituse läbinu tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid; tunneb rahvusvahelisi regulatsioone; teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi; tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Hind: 320.00 €
Kestus: 07.05.-10.05.2019; 10.05.2019, 30 akad h
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Rõivaetikett

2019-05-08

Koolituse eesmärk on anda teadmised euroopalikust rõivastumistavast, rõivastusest ametlikel ja mitteametlikel üritustel; anda ülevaade ameti- ja vormirõivastusest; arendada rõivaetiketi kaudu stiili tunnet.

Hind: 205.00 €
Kestus: 08.-29.05.2019; 16 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Ehitusjuht (tase 6) baaskoolitus

2019-05-10

Kursuse sisu: Ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused, lepingud (ETÜ) Tehnosüsteemid (seadmed) hoonetes Ehitustööde eelarvestamise alused Tuleohutuse tagamine ehitusel Ehitusfüüsika Ehitustoodete tõendamine Juhtimine ja ehituskorralduse alused Projektijuhtimise alused Ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon) Ehitusprojekt (EVS 932) ja selle osad Töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel Normatiivdokumendid ehituses

Hind: 360.00 €
Kestus: 10.05.-25.05.2019; 44 ak.t., 38 TP
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Veekäitlustehnoloogiate alused

2019-05-16

Koolitusel tutvustatakse põhilisi Eestis kasutusel olevaid joogi- ja reoveekäitlemise protsesse ja tehnoloogiaid. Erilist rõhku pannakse tehnoloogiatele, mis sobivad meie kliima tingimustes, et keskkonnaspetsialist suudaks hinnata oma vastutusalas oleva joogi- ja reoveepuhastustehnoloogia sobivust ja toimimist. 

Hind: 160.00 €
Kestus: 8 akad h, 8,6 TP
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Sõitjateveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus

2019-05-16

Kursuse läbimisel omandab osaleja vastutava veokorraldaja kompetentsid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele.

Hind: 500.00 €
Kestus: 16.05-04.06.2019; 78 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Veoseveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus

2019-05-20

Kursuse läbimisel omandab osaleja vastutava veokorraldaja kompetentsid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele.

Hind: 500.00 €
Kestus: 20.05-04.06.2019; 88 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Rõiva drapeerimine figuuril

2019-05-21

Koolituse eesmärgiks on õpija ettevalmistamine iseseisvaks loominguliseks tööks rõivaste loomisel ja kujundamisel, anda teoreetilisi ja praktilisi oskusi rõivaste modelleerimiseke ja kujundamiseks mannekeenil, arendada õppijas loomingulisust ja loogilist mõtlemist ning stiili tunnet.

Hind: 275.00 €
Kestus: 21.05-04.06.2019; 20 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Laotööprotsesside juhtimine

2019-05-21

Kursuse eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi, kuidas ladu efektiivselt tööle panna. Muuhulgas oskab osaleja planeerida laopindu, laosisustust, tõsteseadmeid ning tööjõudu. Osaleja suudab terviklikult näha laos toimuvaid protsesse, nende seoseid tehnoloogiate ja erinevate ressurssidega.

Hind: 280.00 €
Kestus: 21.-22.05.2019; 16 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Radooni olemus, seadusandlus ja mõõtmine

2019-05-22

Koolitusel saadakse põhjalik ülevaade radoonist, selle allikatest ja sellega seotud riskidest. Tutvutakse radooni mõõte- ja tõrjevõtetega ning saadakse põhjalik ülevaade kehtivast radoonialasest seadusandlusest.

Hind: 155.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Keevitusroboti operaatori algkursus. Yaskawa Motoman MH-12 programmeerimine

2019-05-22

Koolituse eesmärk on anda osalejale baasteadmised tööstusrobotite olemusest, üldehitusest ja programmeerimisest. Samuti oskus tagada tööstusrobotite tehniline korrasolek, oskuslik kasutamine, ohutus ja läbi praktilise õppe tõsta koolitusel osaleja kvalifikatsiooni tööturul.

Hind: 450.00 €
Kestus: 22. ja 29.05.2019; 16 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Reoveepuhastusprotsesside juhtimine

2019-05-23

Koolituse eesmärk on tutvustada reoveepuhastusprotsesside juhtimise põhitõdesid ning anda ülevaade reoveepuhastites enimlevinud puhastusprotsessi kõrvalekalletest ning vastumeetmetest nende ennetamiseks või kõrvaldamiseks.

Hind: 175.00 €
Kestus: 8 akad h, 8,6 TP
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Sõitjateveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus vene keeles

2019-08-21

Kursuse läbimisel omandab osaleja vastutava veokorraldaja kompetentsid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele.

Hind: 590.00 €
Kestus: 21.08-03.09.2019; 81 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Veoseveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus vene keeles

2019-08-21

Kursuse läbimisel omandab osaleja vastutava veokorraldaja kompetentsid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele.

Hind: 590.00 €
Kestus: 21.08-03.09.2019; 88 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

CAD programmi Solid Edge ST algkursus

2019-09-30

Mehaanika ja metallitöö inimestele, masinaehituse eriala konstruktoritele õpetada algtasemel kasutama joonestusprogrammi Solid Edge ST, selle erinevaid töökeskkondi, menüüsid ja käske detailide ja koostude mudelite 3D modelleerimisega tavalises modelleerimiskeskkonnas ja 2D tööjooniste ning lihtsamate skeemide valmistamiseks vastavalt ISO standardite nõuetele

Hind: 1325.00 €
Kestus: 30.09-06.12.20198; 90 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Raudteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

2020-01-20

Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine; Kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale. Kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused; Üldised pakendamist puudutavad sätted, k.a. paagid, paakkonteinerid;  Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid; viimase aja muudatused jne.

Hind: 370.00 €
Kestus: 20.-24.01.2020; 30 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Raudteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

2020-01-22

Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine; Kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale. Kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused; Üldised pakendamist puudutavad sätted, k.a. paagid, paakkonteinerid;  Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid; viimase aja muudatused jne.

Hind: 215.00 €
Kestus: 22.-24.01.2020; 12 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526