Tallinna Tehnikakõrgkool

Tallinna Tehnikakõr
Firma:
Tallinna Tehnikakõrgkool
Telefon:
+372 666 4500
Koduleht:
www.tktk.ee
Facebook: www.facebook.com/tallinnatehnikakorgkool

ELUKESTEV ÕPE TÄIENDUSKOOLITUSED

Tallinna Tehnikakõrgkooli elukestva õppe keskus pakub täienduskoolitusi kõikidele huvilistele ja tellimuskoolitusi organisatsioonidele. Täienduskoolitusi ja ümberõpet pakutakse kõikides õppekavavaldkondades, koolitajateks on õppejõud ja eriala parimad praktikud. 
 
TTK on Eesti Töötukassa koostööpartner. Isikustatud koolituskaart võimaldab töötutele ja koondamisteate saanud töötajatele erialast täienduskoolitust või ümberõpet 2500€ ulatuses.
 
Ülevaate kõikidest koolitustest leiate koolituste rubriigist.
Tallinna Tehnikakõrgkool   Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Täiendkoolitused  Avalikud koolitused  Veekäitlustehnoloogiate alused  GNSS mõõdistamise baaskursus  Elektrontahhümeetrite kursus algajatele  Ehitusalane inglise keel  Tööaja normeerimine MTM süsteemis ja õmblusliini balansseerimine  Tööalased kursused  Tööalased koolitused  Tehnika  Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil  Ehitus- ja töö  Arvutiõpe ja IT  Vene keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele  Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus  Logistika ja transport  Logistika eriala  Transport ja logistika  Tootmislogistika ja tarneahela koostöö  Laologistika koolitus  Transpordilogistika  CAD projekteerimine  AutoCAD  AutoCAD algkursus  Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus  Raudteetehnika  Raudteetehnika koolitused  Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus  Rakendusarhitektuur  Arhitektuurialased koolitused  Metallide keevitustehnoloogia  Keevitusalane väljaõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus  Tööohutus  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tööohutusalane algkursus  Töökeskkond ja tööohutus  Töötervishoiu- ja tööohutuse kursus  Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)  Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus  Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus  BIM ehitusinformatsiooni modelleerimine  Autokoolid  B-kategooria autojuhikursused  Autokooli õpetaja koolitus  Metallide keevitustehnoloogia  Keevitustehnoloogia  Ehitusjuhtimine  Kaasaegse ehitusjuhtimise meetodid ja vahendid  Ehitusjuht  Ettevalmistuskursused riigieksamiteks  Ettevalmistuskursused ülikooli riigieksamiteks  Füüsika ettevalmistuskursused ülikooli, kõrgkooli  Matemaatika riigieksam  Matemaatika ettevalmistuskursused ülikooli, kõrgkooli  Matemaatika  Tehnilise info digitaliseerimine  Normatiivdokumendid ehituses  Geomeetriline nivelleerimine 

KOOLITUSKALENDER

Ehitusjuht (tase 6) baaskoolitus

2018-09-28

Kursuse sisu: Ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused, lepingud (ETÜ) Tehnosüsteemid (seadmed) hoonetes Ehitustööde eelarvestamise alused Tuleohutuse tagamine ehitusel Ehitusfüüsika Ehitustoodete tõendamine Juhtimine ja ehituskorralduse alused Projektijuhtimise alused Ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon) Ehitusprojekt (EVS 932) ja selle osad Töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel Normatiivdokumendid ehituses

Hind: 360.00 €
Kestus: 28.09-13.10.2018; 44 ak.t., 38 TP
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

CAD programmi Solid Edge ST algkursus

2018-10-15

Mehaanika ja metallitöö inimestele, masinaehituse eriala konstruktoritele õpetada algtasemel kasutama joonestusprogrammi Solid Edge ST, selle erinevaid töökeskkondi, menüüsid ja käske detailide ja koostude mudelite 3D modelleerimisega tavalises modelleerimiskeskkonnas ja 2D tööjooniste ning lihtsamate skeemide valmistamiseks vastavalt ISO standardite nõuetele

Hind: 1320.00 €
Kestus: 15.10-21.12.2018; 90 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)

2018-10-19

Kursuse sisu Koormused Monteeritav raudbetoonkarkass Monoliitne raudbetoonkarkass Monteeritavad paneelmajad Teraskonstruktsioonid Kivikonstruktsioonid Puitkonstruktsioonid Hoonete rekonstrueerimine Ehitusstaatika Ehitustehnoloogilised nõuded ja üldeh.tööde korraldus objektil

Hind: 230.00 €
Kestus: 19.10-27.10.2018; 30 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Sõitjateveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus

2018-10-29

Kursuse läbimisel omandab osaleja vastutava veokorraldaja kompetentsid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele.

Hind: 500.00 €
Kestus: 29.10.-13.11.2018; 78 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Veoseveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus

2018-10-29

Kursuse läbimisel omandab osaleja vastutava veokorraldaja kompetentsid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele.

Hind: 500.00 €
Kestus: 29.10.-13.11.2018; 88 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Füüsika ettevalmistuskursus

2018-11-03

Kursuse eesmärgiks on ette valmistada füüsikas nii gümnaasiumi kui ka kutseõppeasutuse lõpetajaid, kelle järjepidevus õpingutes on katkenud, õpingute jätkamiseks TTK inseneriõppes.

Hind: 110.00 €
Kestus: 03.11-01.12.2018; 26 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

2018-11-15

Õpe toimub loengute vormis, lisaks toimuvad arutelud ja töökeskkonnaalaste statistiliste andmete analüüsid.

Hind: 165.00 €
Kestus: 15.11.-16.11.2018 ja 19.11.2018; 24 akad h
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus

2018-11-19

Koolituse alus: “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” § 2 Loengu illustreerimiseks kasutatakse pildimaterjali reaalsest töökeskkonnast ja mitmetelt töökeskkonnaalastelt näitustelt Euroopas.

Hind: 80.00 €
Kestus: 8 akad h
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Sõitjateveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus vene keeles

2019-01-14

Kursuse läbimisel omandab osaleja vastutava veokorraldaja kompetentsid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele.

Hind: 500.00 €
Kestus: 14.01.-28.01.2019; 78 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Veoseveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus vene keeles

2019-01-14

Kursuse läbimisel omandab osaleja vastutava veokorraldaja kompetentsid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele.

Hind: 500.00 €
Kestus: 14.01.-28.01.2019; 88 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Matemaatika ettevalmistuskursus

2019-01-19

Kursus on mõeldud varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud TTK tudengikandidaadiks pürgijatele, et hakkama saada kõrgkooli kõrgema matemaatika kursuste omandamisega. Õpingute käigus tegeletakse elementaarse gümnaasiumi matemaatika valitud teemade kordamisega.

Hind: 220.00 €
Kestus: 19.01-13.04.2019; 64 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Raudteeveol töötava ogutusnõuniku kursus

2019-01-21

Kursuse sisu: Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine; Kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale. Kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused; Üldised pakendamist puudutavad sätted, k.a. paagid, paakkonteinerid; Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid; viimase aja muudatused jne.

Hind: 320.00 €
Kestus: 21.-25.01.2019; 30 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Raudteeveol töötava ogutusnõuniku täienduskoolitus

2019-01-24

Kursuse sisu: Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine; Kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale. Kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused; Üldised pakendamist puudutavad sätted, k.a. paagid, paakkonteinerid; Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid; viimase aja muudatused jne.

Hind: 195.00 €
Kestus: 24.-25.01.2019; 12 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus (vene keeles)

2019-02-06

Koolituse läbinu tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid; tunneb rahvusvahelisi regulatsioone; teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi; tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Hind: 320.00 €
Kestus: 06.-09.02.2019, 30 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja täienduskoolitus (vene keeles)

2019-02-09

Koolituse läbinu tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid; tunneb rahvusvahelisi regulatsioone; teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi; tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Hind: 130.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

2019-05-07

Koolituse läbinu tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid; tunneb rahvusvahelisi regulatsioone; teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi; tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Hind: 320.00 €
Kestus: 07.05.-10.05.2019; 10.05.2019, 30 akad h
Koht: Pärnu mnt 62, Tallinn

Telefon: 666 4526