Ivica Mägi Autismikool

Ivica Mägi Autismik
Firma:
Ivica Mägi Autismikool
Telefon:
+372 58 008 419
Koduleht:
www.autismikool.ee
Asume Rocca Al Mares uues hoones LAEV 

Facebook: www.facebook.com/IvicaMagiAutismikoolIvica Mägi Autismikooli eesmärgiks on autistlike ning aktiivsus- ja  tähelepanuhäirega laste toetamine läbi erinevate tugitegevuste lastele endile, pereliikmetele, pedagoogidele ja spetsialistidele: töötoad, nõustamised, tugigrupid, mentorlus, koolitused, juhtumitööd, teraapiad,  sündmused, huvitegevus, haridustoetus, tugiteenus. 
 Ivica Mägi Autismikool teeb koostööd Põhja-Eesti Autismi Liiduga.


 
 

KOOLITUSED MIDA PAKUME: 
MTÜ ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A-AKADEEMIA   Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine  Autistliku lapse mõistmine ja toetamine  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine   Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse probleemne käitumine  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse seksuaalse arengu toetamine  Autistliku lapse toetamine toitumisraviga  Tõhus suhtlemisoskus (Töötades autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsega)  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tugiisiku baaskoolitus  Autismi töötoad  Autistlik laps lasteaias ja koolis  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis  Семинар на русском языке года в Валга Понимание и поддержка ребенка с СДВГ  Ребёнок с аутизмом в детском саду и начальной школе  Ребёнок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности   Что такое синдром дефицита внимания? Как помочь ребёнку?   Тренинги  Трёхдневный обучающий семинар для опорных лиц на русском языке   Понимание и поддержка ребенка с аутизмом  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Lapsevanema koolitused  Autism  Ivica Mägi Autismikool   Tervis  Õpetajate täiendkoolitus  Обучение и курсы  MTÜ ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A-AKADEEMIA 

KOOLITUSKALENDER

Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tugiisiku baaskoolitus

2018-09-05

Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele. Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega

Hind: 125.00 €
Kestus: 5., 12. ja 13.september 2018
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: +372 58 008 419

Autistlik laps lasteaias

2018-09-06

Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00-17:15
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: +372 58 008 419

Töötuva - kuidas toetada kooli alustavat autistlikku last

2018-09-07

Koolitusel käsitletakse teemasid, mis on seotud sellega, kui üks väike autistlik laps alustab kooliteed - kuidas teda selles uues alguses paremini toetada ja aidata, mida peab toetaja teadma ja arvesse võtma, tugisiiku vajadus ja roll koolis, suhtlemine klassikaaslastega ja nende vanematega, kuidas teistele rääkida lapse eripäradest, õpetaja ja lapsevanema koostöö, praktilised meetodid ja näpunäited ning kogemuslood

Hind: 28.00 €
Kestus: kell 12:00-15:00
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: +372 58 008 419

Autistliku lapse mõistmine ja toetamine

2018-09-10

Koolituse keskpunktis on autistliku lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00-16:30
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: +372 58 008 419

Sõltuvused (sh nutiseadmed) lapse elus - miks ja mida teha?

2018-09-11

Koolitusel on fookuses laps ja sõltuvused: - Millised on sõltuvusained, mis on levinud? - Millised on kaitse- ja riskitegurid, mida arvestada? - Kuidas saaksin mina ennetada seda, et laps ei hakkaks tarvitama? - Millised meetmed toimivad ja millised mitte? - Näited elust. Juhtumiarutelud.

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: +372 58 008 419

Savitöö kasutamise võimalused autistliku, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ning keskendumisraskusega lastega

2018-09-17

Koolitusel on fookuses autism ja aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) lastele iseloomulikumad käitumisviisid, laste vajadused. Tutvustatakse savitöö mõistet ja savi, kui materjali potentsiaali; praktilised harjutused motoorika, nahatunnetuse ja kehatunnetuse arendamiseks. Fookuses on ka savitöö kasutamise võimalused keskendumisraskustega, ATH ja autistlike lastega. Lõpetuseks käsitletakse autistlike ja ATH laste sotsiaalsete oskuste arendamise teemat. Koolituse blokid lõppevad praktiliste harjutustega

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: +372 58 008 419

Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine

2018-09-25

Koolitusel on fookuses autistlik ja ATH laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku- ja ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega ATH/autismi teemadel.

Hind: 75.00 €
Kestus: 24.-25.september 2018
Koht: Võru Lasteaed Päkapikk - Vabaduse 15a Võru

Telefon: +372 58 008 419

Autistliku lapse kõne arendamine

2018-09-25

Koolitusel on fookuses autistliku lapse kõne arengu mõistmine ja toetamine. Käsitletakse kõne ja suhtlemise arengut ning autismi mõju nendele. Vaatleme autistliku lapse enda ja lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse kõne arengu toetamisel.

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: +372 58 008 419

Tuge vajavate õpilaste märkamine, kaasamine ja igakülgnetoetamine mitteformaalses õppes sh koostöö lastevanematega ja võrgustikuga

2018-09-26

 Osalema on oodatud huvitegevuse ja –haridusejuhendajaid (sh treenereid) kes on ennekõike: 1) üldhariduskoolideringijuhendajad; 2) huvikoolide õpetajad, shtreenerid; 3) huvitegevuse ühinguteringijuhendajad, sh treenerid. Kahepäevane koolitus on osalejatele TASUTA. Registreerimise tähtaeg on 20.september 2018.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.-27.september 2018, kell 12:00
Koht: TARTU TEADUSPARGI KOOLITUSRUUM, RIIA 181A TARTU LINN

Telefon: +372 58 008 419

Autistliku ja ATH lapse seksuaalse arengu toetamine

2018-09-26

Koolitusel on fookuses kes on autistlik ja aktiivsus- ning tähelepanuhäirega laps, mis siis inimesega toimub. Autismi ja ATH mõju lapse elus – üleüldiselt, sõprus- ja lähedussuhted. Autisliku ja ATH lapse erinevate emotsioonide mõju talle endale ja teistele. Seksuaalse identiteedi kujunemine, seksuaalsus erinevates eluperioodides. Juhtumiarutelud, laste peamised seksuaalprobleemid.

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00-16:15
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: +372 58 008 419

Tuge vajavate õpilaste märkamine, kaasamine ja igakülgnetoetamine mitteformaalses õppes sh koostöö lastevanematega ja võrgustikuga

2018-10-15

 Osalema on oodatud huvitegevuse ja –haridusejuhendajaid (sh treenereid) kes on ennekõike: 1) üldhariduskoolideringijuhendajad; 2) huvikoolide õpetajad, shtreenerid; 3) huvitegevuse ühinguteringijuhendajad, sh treenerid. Kahepäevane koolitus on osalejatele TASUTA. Registreerimise tähtaeg on 20.september 2018.

Hind: 0.00 €
Kestus: 15.-16.oktoober, kell 12:00
Koht: TARTU TEADUSPARGI KOOLITUSRUUM, RIIA 181A TARTU LINN

Telefon: +372 5667 7290