Ivica Mägi Autismikool

Ivica Mägi Autismik
Firma:
Ivica Mägi Autismikool
Telefon:
+372 5667 7290
Koduleht:
www.autismikool.ee
Asume Rocca Al Mares uues hoones LAEV 

Facebook: www.facebook.com/IvicaMagiAutismikoolIvica Mägi Autismikooli eesmärgiks on autistlike ning aktiivsus- ja  tähelepanuhäirega laste toetamine läbi erinevate tugitegevuste lastele endile, pereliikmetele, pedagoogidele ja spetsialistidele: töötoad, nõustamised, tugigrupid, mentorlus, koolitused, juhtumitööd, teraapiad,  sündmused, huvitegevus, haridustoetus, tugiteenus. 
 Ivica Mägi Autismikool teeb koostööd Põhja-Eesti Autismi Liiduga.

veebruar-märtsi koolitused
 

KOOLITUSED MIDA PAKUME: 
MTÜ ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A-AKADEEMIA   Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine  Autistliku lapse mõistmine ja toetamine  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine   Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse probleemne käitumine  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse seksuaalse arengu toetamine  Autistliku lapse toetamine toitumisraviga  Tõhus suhtlemisoskus (Töötades autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsega)  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tugiisiku baaskoolitus  Autismi töötoad  Autistlik laps lasteaias ja koolis  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis  Семинар на русском языке года в Валга Понимание и поддержка ребенка с СДВГ  Ребёнок с аутизмом в детском саду и начальной школе  Ребёнок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности   Что такое синдром дефицита внимания? Как помочь ребёнку?   Тренинги  Трёхдневный обучающий семинар для опорных лиц на русском языке   Понимание и поддержка ребенка с аутизмом  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Lapsevanema koolitused  Autism  Ivica Mägi Autismikool   Tervis  Õpetajate täiendkoolitus  Обучение и курсы  MTÜ ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A-AKADEEMIA 

KOOLITUSKALENDER

Autistliku lapse toetamine toitumisraviga

2018-02-22

Kas toitumisravi ka tegelikult aitab? Kuidas toitained, toidulisandid ja dieet võivad mõjutada autismi. Autismi toitumisravi ajalugu. Lapsevanemate kogemused toitumisraviga Eestis. Gluteeni- ja kaseiinivaba toitumine – mida see tähendab ja millal selle kasutamist kaaluda?

Hind: 75.00 €
Kestus: 10.00-16.15
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Autistliku lapse mõistmine ja toetamine

2018-02-23

Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Hind: 25.00 €
Kestus: kell 10:00-16:15
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Трёхдневный обучающий семинар для опорных лиц на русском языке

2018-02-26

Трёхдневный обучающий семинар для опорных лиц (личных помощников), которые уже работают или только приступают к работе с детьми с аутизмом и/или СДВГ. Цель семинара дать участникам базовые знания для работы помощниками с детьми в учебных заведениях, различных социальных учереждениях, у семьи дома и в других местах.

Hind: 125.00 €
Kestus: 26-е, 27-е и 28-е февраля 2018 г.
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Что такое аутизм? Признаки аутизма

2018-03-01

Расстройства аутичного спектра появляются уже в младенчестве и раннем детстве и вызывают задержки во многих областях развития, таких как общение, игры и взаимодействие с окружением. Признаки и симптомы аутизма варьируются в широких пределах. Некоторые дети имеют лишь незначительные нарушения, но другие сильно отстают в развитии.

Hind: 28.00 €
Kestus: 15.00-18.00
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis

2018-03-05

Koolitusel on fookuses aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega ATH teemadel.

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00-16:15; 6 ak.t.
Koht: Kastani 7, Haapsalu

Telefon: 5667 7290

Ребёнок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности

2018-03-05

Kлючевой темой на этом семинаре ребёнок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в детском саду и начальной школе и его поддержка в этом учебном заведении. На повестке для проблемные ситуации, которые могут возникнуть в этом возрасте и как понимать такого ребёнка более хорошо, чтобы развивать и поддерживать его.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10.00-16.15
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Autistliku ja ATH lapse probleemne käitumine

2018-03-06

Koolituse fookuses ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid.

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 11:00-16:15
Koht: Kastani 7, Haapsalu

Telefon: 5667 7290

Autistliku ning aktiivsus-ja tähelepanuhäirega lapse emotsioonide ja tunnete toetamine

2018-03-07

Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00-16:15; 7 ak.t.
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Autistliku lapse lastevanemate nõustamine ja toetamine grupis ehk koordineeritud tugigrupp

2018-03-08

Tallinnas Juhendajad: Mihkel ja Ene Velström, Ivica Mägi See on grupi esimene kohtumine. Kohtumised (5x) toimuvad veebruar-juuni (järgmised: 8.03, 5.04, 10.05, 7.06). Täpsem info telefoni või e-maili teel

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Ребёнок с аутизмом в детском саду и начальной школе

2018-03-09

Kлючевой темой на этом семинаре аутичный ребёнок в детском саду и начальной школе и его поддержка в этом учебном заведении. На повестке для проблемные ситуации, которые могут возникнуть в этом возрасте и как понимать аутичного ребёнка более хорошо, чтобы развивать и поддерживать его.

Hind: 55.00 €
Kestus: 10.00-16.15; 7 ak.t.
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus IV

2018-03-14

Koosneb kolmest eraldiseisvast koolituspäevast, kus võib osaleda ka üksikutel päevadel. 14.03 Teema täpsustamisel / Koolitaja: Ivica Mägi 15.03 “Autistliku lapse kõne arendamine” / Koolitaja: Ly Laane 16.03 “Töötuba: Meie tunded ja nendega tervislik toimetulek” / Koolitaja: Kristiina Garancis

Hind: 125.00 €
Kestus: 14., 15. ja 16. märts
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Что такое аутизм? Признаки аутизма

2018-03-19

Расстройства аутичного спектра появляются уже в младенчестве и раннем детстве и вызывают задержки во многих областях развития, таких как общение, игры и взаимодействие с окружением. Признаки и симптомы аутизма варьируются в широких пределах. Некоторые дети имеют лишь незначительные нарушения, но другие сильно отстают в развитии.

Hind: 28.00 €
Kestus: 15.00-18.00
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Тренинг Что такое синдром дефицита внимания? Как помочь ребёнку?

2018-03-20

Дети с трудом приспосабливаются к новым требованиям социальной среды, постоянно делают ошибки из-за невнимательности, не доводят до конца выполняемые задания, не могут самостоятельно организовать свою деятельность, забывают выполнять регулярные требования.

Hind: 28.00 €
Kestus: 17.00-20.00
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus VIII

2018-03-21

Koosneb kahest eraldiseisvast koolitusest, kus võib osaleda ka eraldi. 21.03 Teema täpsustamisel / Koolitaja: Ivica Mägi 22.-23.03 “Lapse arengu toetamine erinevate sekkumiste kaudu sh psühhoteraapia, mänguteraapia” Koolitaja: Marileen Olenko

Hind: 125.00 €
Kestus: 21., 22. ja 23.märts
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus vene keeles

2018-03-26

Koolitaja: Jelena Petriläinen

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.-28..märts
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

“Autistliku ja ATH lapse emotsioonide ja probleemse käitumisega toimetuleku toetamine

2018-03-26

Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.-27.03
Koht: Paide

Telefon: 5667 7290

Autistlik laps lasteaias ja koolis

2018-03-29

Koolitusel on fookuses aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega ATH teemadel.

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00-16:15; 6 ak.t.
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Autistliku lapse lastevanemate nõustamine ja toetamine grupis ehk koordineeritud tugigrupp

2018-04-05

Tallinnas Juhendajad: Mihkel ja Ene Velström, Ivica Mägi See on grupi esimene kohtumine. Kohtumised (5x) toimuvad veebruar-juuni (järgmised: 8.03, 5.04, 10.05, 7.06). Täpsem info telefoni või e-maili teel

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Autistliku lapse lastevanemate nõustamine ja toetamine grupis ehk koordineeritud tugigrupp

2018-05-10

Tallinnas Juhendajad: Mihkel ja Ene Velström, Ivica Mägi See on grupi esimene kohtumine. Kohtumised (5x) toimuvad veebruar-juuni (järgmised: 8.03, 5.04, 10.05, 7.06). Täpsem info telefoni või e-maili teel

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Autistliku lapse lastevanemate nõustamine ja toetamine grupis ehk koordineeritud tugigrupp

2018-06-07

Tallinnas Juhendajad: Mihkel ja Ene Velström, Ivica Mägi See on grupi esimene kohtumine. Kohtumised (5x) toimuvad veebruar-juuni (järgmised: 8.03, 5.04, 10.05, 7.06). Täpsem info telefoni või e-maili teel

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290