Ivica Mägi Autismikool

Ivica Mägi Autismik
Firma:
Ivica Mägi Autismikool
Telefon:
+372 58 008 419
Koduleht:
www.autismikool.ee
Asume Rocca Al Mares uues hoones LAEV 

Facebook: www.facebook.com/IvicaMagiAutismikoolIvica Mägi Autismikooli eesmärgiks on autistlike ning aktiivsus- ja  tähelepanuhäirega laste toetamine läbi erinevate tugitegevuste lastele endile, pereliikmetele, pedagoogidele ja spetsialistidele: töötoad, nõustamised, tugigrupid, mentorlus, koolitused, juhtumitööd, teraapiad,  sündmused, huvitegevus, haridustoetus, tugiteenus. 
 Ivica Mägi Autismikool teeb koostööd Põhja-Eesti Autismi Liiduga.


 
 

KOOLITUSED MIDA PAKUME: 
MTÜ ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A-AKADEEMIA   Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine  Autistliku lapse mõistmine ja toetamine  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine   Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse probleemne käitumine  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse seksuaalse arengu toetamine  Autistliku lapse toetamine toitumisraviga  Tõhus suhtlemisoskus (Töötades autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsega)  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tugiisiku baaskoolitus  Autismi töötoad  Autistlik laps lasteaias ja koolis  Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis  Семинар на русском языке года в Валга Понимание и поддержка ребенка с СДВГ  Ребёнок с аутизмом в детском саду и начальной школе  Ребёнок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности   Что такое синдром дефицита внимания? Как помочь ребёнку?   Тренинги  Трёхдневный обучающий семинар для опорных лиц на русском языке   Понимание и поддержка ребенка с аутизмом  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Lapsevanema koolitused  Autism  Ivica Mägi Autismikool   Tervis  Õpetajate täiendkoolitus  Обучение и курсы  MTÜ ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A-AKADEEMIA 

KOOLITUSKALENDER

Lapse aju areng ja erinevad kõrvalekalded

2018-10-18

Kohtumisel räägime, milline on lapse aju varane areng ning mida laps terveks arenguks ja kasvamiseks vajab. - Kindlasti on üheks teemaks lapse areng läbi lähisuhete - kiindumussuhe ja peresuhted; - Arutame, millised on erinevad arenguaknad ehk millises vanuses on ootuspärane, et teatud oskused on omandatud; jne.

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

AUTISTLIKU JA AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE MÕISTMINE JA TOETAMINE

2018-10-31

Koolituse keskpunktis on autistliku ja ATH lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290

Tuge vajavate õpilaste märkamine, kaasamine ja igakülgnetoetamine mitteformaalses õppes sh koostöö lastevanematega ja võrgustikuga

2018-11-05

 Osalema on oodatud huvitegevuse ja –haridusejuhendajaid (sh treenereid) kes on ennekõike: 1) üldhariduskoolideringijuhendajad; 2) huvikoolide õpetajad, shtreenerid; 3) huvitegevuse ühinguteringijuhendajad, sh treenerid. Kahepäevane koolitus on osalejatele TASUTA. Registreerimise tähtaeg on 20.september 2018.

Hind: 0.00 €
Kestus: 5.-6.november 2018
Koht: TARTU TEADUSPARGI KOOLITUSRUUM, RIIA 181A TARTU LINN

Telefon: +372 5667 7290

AUTISM JA AGRESSIIVSUS - PRAKTILISED TOIMETULEKU VÕIMALUSED

2018-11-08

Teoreetilist poolt agressiivsusega toimetulekust:  - mis on selle tekkepõhjused;  - kuidas on seda võimalik ennetada;  - mis aspektid peavad olema läbimõeldud, puutudes kokku agressiivsusega (ruum, abikutsumise võimalused jne);  - sekkumiste juriidiline pool – eelkõige tugiisikutele mõeldes, kes võivad end veidi ebakindlalt tunda;  - ohud, mida peidab endas füüsiline sekkumine (nii kliendist lähtuvad, kui ka sekkumisest tulenevad). 

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00-15:15
Koht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Telefon: 5667 7290