Tallinna Majanduskool

Tallinna Majanduskoo
Firma:
Tallinna Majanduskool
Telefon:
+372 650 7850
E-post:
info@tmk.edu.ee
Koduleht:
www.tmk.edu.ee

Missioon
Valmistada ette tööturule vajalikke spetsialiste ja pakkuda elukestvat õpet.
 
Visioon
Kvaliteetset haridust pakkuv hea mainega kutseõppeasutus.
 
 
Põhiväärtused
TMK missiooni ja visiooni täitmist toetavad järgmised põhiväärtused:
 
õppijakesksus - õppijad on õppeprotsessis ning kooli juhtimises ja arengus kaasarääkivad organisatsiooni täieõiguslikud liikmed;
 
pidev areng - kooli töötajad omandavad pidevalt uusi teadmisi ja oskusi, et arendada organisatsiooni, õppekavasid ja õppetööd;
 
organiseeritus - kooli töötajad on kohuse- ja vastutustundega inimesed, kes austavad õppureid, on hoolivaks kolleegiks ning seisavad igati kooli maine ja jätkusuutliku arengu eest;
 
koostöö - kool teeb pidevat koostööd oma huvirühmadega, arvestades nende vajadusi spetsialistide ettevalmistamises.
 
 
TÄIENDUSKOOLITUSED
 
Tallinna Majanduskool pakub tasulisi täienduskoolitusi äri-, õiguse-, turunduse-, juhtimise- ja kontoritöö valdkondades. Meie koolitajateks on Tallinna Majanduskooli õppejõud, head koostööpartnerid ja parimad praktikud.
 
Tallinna Majanduskoolis on võimalik õppida kõigil majanduskooli erialadel ning läbida aineid koos õpilastega vastavalt tunniplaanile. Majanduskool väljastab aine läbimisel vastava tunnistuse. Õppeainete läbimine avatud õppes toimub hinnaarvestusega 26 eur /EKAP. Loe avatud õppe kohta lisa siit
 
 
Tallinna Majanduskool pakub majandus-, äri-, õigus- ja haldusteemalisi koolitusi ettevõtetele. Koostame koolitusprogrammi vastavalt teie ettevõtte spetsiifikale. Koolituse maht, koolitajad, toimumise koht ja aeg on kokkulepete küsimus ning selgub läbirääkimiste käigus. 
 
Koolitussooviga palume pöörduda täienduskoolituste spetsialisti, Svea Üksküla poole (svea.ykskyla@tmk.edu.ee). 

 
Tallinna Majanduskool  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Majandus  Majandusõpe  Suhtlemiskoolitus  Suhtlemine  Suhtlemisoskuste arendamine  Töötajate värbamine  Personali värbamine ja valik  Värbamisprotsessi juhtimine  Värbamine ja valik  Saksa keel  Keeleõpe  Arvutiõpe ja IT  Arvutiõpe  Arvutiõpetus algajatele  Arvutikirja kümnesõrme süsteem  Värbamisturundus ja värbamine sotsiaalmeedias  Turunduspsühholoogia ja turundussõnumid  Turundus  Internetiturundus  Majandusarvestus ja maksundus eriala  Maksukoolitus  Majandusarvestus ja maksundus eriala  Maksunduse põhialused  Avalikud koolitused  Sisekoolitused