Tallinna Majanduskool

Tallinna Majanduskoo
Firma:
Tallinna Majanduskool
Telefon:
+372 650 7850
E-post:
info@tmk.edu.ee
Koduleht:
www.tmk.edu.ee

Missioon
Valmistada ette tööturule vajalikke spetsialiste ja pakkuda elukestvat õpet.
 
Visioon
Kvaliteetset haridust pakkuv hea mainega kutseõppeasutus.
 
 
Põhiväärtused
TMK missiooni ja visiooni täitmist toetavad järgmised põhiväärtused:
 
õppijakesksus - õppijad on õppeprotsessis ning kooli juhtimises ja arengus kaasarääkivad organisatsiooni täieõiguslikud liikmed;
 
pidev areng - kooli töötajad omandavad pidevalt uusi teadmisi ja oskusi, et arendada organisatsiooni, õppekavasid ja õppetööd;
 
organiseeritus - kooli töötajad on kohuse- ja vastutustundega inimesed, kes austavad õppureid, on hoolivaks kolleegiks ning seisavad igati kooli maine ja jätkusuutliku arengu eest;
 
koostöö - kool teeb pidevat koostööd oma huvirühmadega, arvestades nende vajadusi spetsialistide ettevalmistamises.
 
 
Tallinna Majanduskoolis on võimalik õppida kõigil majanduskooli erialadel ning läbida aineid koos õpilastega vastavalt tunniplaanile. Majanduskool väljastab aine läbimisel vastava tunnistuse. Õppeainete läbimine avatud õppes toimub hinnaarvestusega 26 eur /EKAP. Loe avatud õppe kohta lisa siit
 
 
Tallinna Majanduskool pakub majandus-, äri-, õigus- ja haldusteemalisi koolitusi ettevõtetele. Koostame koolitusprogrammi vastavalt teie ettevõtte spetsiifikale. Koolituse maht, koolitajad, toimumise koht ja aeg on kokkulepete küsimus ning selgub läbirääkimiste käigus. 
 
Koolitussooviga palume pöörduda täienduskoolituste spetsialisti, Svea Üksküla poole (svea.ykskyla@tmk.edu.ee). 
Tallinna Majanduskool  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Majandus  Majandusõpe  Suhtlemiskoolitus  Suhtlemine  Suhtlemisoskuste arendamine  Töötajate värbamine  Personali värbamine ja valik  Värbamisprotsessi juhtimine  Värbamine ja valik  Saksa keel  Keeleõpe  Arvutiõpe ja IT  Arvutiõpe  Arvutiõpetus algajatele  Arvutikirja kümnesõrme süsteem  Värbamisturundus ja värbamine sotsiaalmeedias  Turunduspsühholoogia ja turundussõnumid  Turundus  Internetiturundus  Majandusarvestus ja maksundus eriala  Maksukoolitus  Majandusarvestus ja maksundus eriala  Maksunduse põhialused  Avalikud koolitused  Sisekoolitused 

KOOLITUSKALENDER

Väikeettevõtja raamatupidamine arvutil

2018-10-29

Sihtrühm: Väikeettevõtete töötajad ja alustavad ettevõtjad, kellel puuduvad raamatupidamisalased teadmised. Eelisjärjekorras valitakse kursusele madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga vanemaealised õppijad. Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi programmi " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 29.10. - 12.12. kell 17:15-20:30; 32 ak.t.
Koht: A. H. Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 650 7850

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus edasijõudnutele

2018-10-30

 Sihtrühm: Täiskasvanud, kellel on olemas teksti- ja tabeltöötlusprogrammidega töötamise algkogemus ning kellel on vajadus õppida töötamist Office 2016 programmidega. Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi programmi " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 30.10. kuni 11.12. kell 17:15-20:30; 28 ak.t.
Koht: A. H. Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 650 7850

Esitlusoskuste arendamine

2018-10-30

Sihtrühm: Kursus on mõeldud esitlusoskuste kui ülekantavate oskuste arendamiseks ja täiendamiseks täiskasvanutele töökeskkonnas ja tööülesannetes paremaks toimetulekuks. Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi programmi " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 30.10-11.12. kell 17:15-20:30; 28 ak.t.
Koht: A. H. Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 650 7850

Ühistöövahendite ja teenuste kasutamine Google´is

2018-10-30

Sihtrühm: Arvutikasutajad, kellel on vajadus teha koostööd, vaja oskust luua ühisdokumente, kasutada ühist kalendrifunktsiooni ja jagada erinevaid dokumente, esitlusi jm ning kasutada selleks Google jm ühistöö vahendeid. Eelistatud on vanemaealised, kes on kasutanud vaid tavalisi arvutitöö vahendeid. Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi programmi " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 30.10. kuni 4.12. kell 17:15-20:30; 24 ak.t.
Koht: A. H. Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 650 7850

FIE raamatupidamine

2018-10-31

Sihtrühm: Füüsilised isikud, kes juba tegelevad ettevõtlusega või soovivad ettevõtlusega tegelema hakata. Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi programmi " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 31.10. kuni 28.11. kell 17:15-20:30; 20 ak.t.
Koht: A. H. Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 650 7850

Väikeettevõtja raamatupidamine arvutil

2018-11-05

Sihtrühm: Väikeettevõtete töötajad ja alustavad ettevõtjad, kellel puuduvad raamatupidamisalased teadmised. Eelisjärjekorras valitakse kursusele madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga vanemaealised õppijad. Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi programmi " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 5.11. kuni 28.11. kell 17:15-20:30; 32 ak.t.
Koht: A. H. Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 650 7850