Tallinna Majanduskool

Tallinna Majanduskoo
Firma:
Tallinna Majanduskool
Telefon:
+372 650 7850
E-post:
info@tmk.edu.ee
Koduleht:
www.tmk.edu.ee

Missioon
Valmistada ette tööturule vajalikke spetsialiste ja pakkuda elukestvat õpet.
 
Visioon
Kvaliteetset haridust pakkuv hea mainega kutseõppeasutus.
 
 
Põhiväärtused
TMK missiooni ja visiooni täitmist toetavad järgmised põhiväärtused:
 
õppijakesksus - õppijad on õppeprotsessis ning kooli juhtimises ja arengus kaasarääkivad organisatsiooni täieõiguslikud liikmed;
 
pidev areng - kooli töötajad omandavad pidevalt uusi teadmisi ja oskusi, et arendada organisatsiooni, õppekavasid ja õppetööd;
 
organiseeritus - kooli töötajad on kohuse- ja vastutustundega inimesed, kes austavad õppureid, on hoolivaks kolleegiks ning seisavad igati kooli maine ja jätkusuutliku arengu eest;
 
koostöö - kool teeb pidevat koostööd oma huvirühmadega, arvestades nende vajadusi spetsialistide ettevalmistamises.
 
 
TÄIENDUSKOOLITUSED
 
Tallinna Majanduskool pakub tasulisi täienduskoolitusi äri-, õiguse-, turunduse-, juhtimise- ja kontoritöö valdkondades. Meie koolitajateks on Tallinna Majanduskooli õppejõud, head koostööpartnerid ja parimad praktikud.
 
Tallinna Majanduskoolis on võimalik õppida kõigil majanduskooli erialadel ning läbida aineid koos õpilastega vastavalt tunniplaanile. Majanduskool väljastab aine läbimisel vastava tunnistuse. Õppeainete läbimine avatud õppes toimub hinnaarvestusega 26 eur /EKAP. Loe avatud õppe kohta lisa siit
 
 
Tallinna Majanduskool pakub majandus-, äri-, õigus- ja haldusteemalisi koolitusi ettevõtetele. Koostame koolitusprogrammi vastavalt teie ettevõtte spetsiifikale. Koolituse maht, koolitajad, toimumise koht ja aeg on kokkulepete küsimus ning selgub läbirääkimiste käigus. 
 
Koolitussooviga palume pöörduda täienduskoolituste spetsialisti, Svea Üksküla poole (svea.ykskyla@tmk.edu.ee). 

 
Tallinna Majanduskool  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Majandus  Majandusõpe  Suhtlemiskoolitus  Suhtlemine  Suhtlemisoskuste arendamine  Töötajate värbamine  Personali värbamine ja valik  Värbamisprotsessi juhtimine  Värbamine ja valik  Saksa keel  Keeleõpe  Arvutiõpe ja IT  Arvutiõpe  Arvutiõpetus algajatele  Arvutikirja kümnesõrme süsteem  Värbamisturundus ja värbamine sotsiaalmeedias  Turunduspsühholoogia ja turundussõnumid  Turundus  Internetiturundus  Majandusarvestus ja maksundus eriala  Maksukoolitus  Majandusarvestus ja maksundus eriala  Maksunduse põhialused  Avalikud koolitused  Sisekoolitused 

KOOLITUSKALENDER

Värbamisturundus ja värbamine sotsiaalmeedias

2018-02-08

Koolitus on suunatud personalitöötajatele, kellel on esmane ettevalmistus olemas, aga otsivad uusi mõtteid ja ideid, sh värbajad, personalispetsialistid, personalijuhi, turundusvaldkonna töötajad

Hind: 193.00 €
Kestus: 08.-09.02.2018; 16 ak.t.
Koht: A.H. Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 650 7854

Turunduspsühholoogia ja turundussõnumid

2018-02-13

Kursus on mõeldud turundustegevustes täiendavate oskuste arendamiseks täiskasvanutele töökeskkonnas ja tööülesannetes paremaks toimetulekuks.

Hind: 244.00 €
Kestus: 13.-27.02.2018; 26 ak.t.
Koht: A.H. Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 650 7854

Sotsiaalmeediale kaotatud tööaja kasutamine ettevõtte huvides

2018-02-20

Kursus on suunatud inimesele, kes ettevõttes vastutab töötajate töötulemuste või ettevõtte turundustegevuse eest. Kursus on kasulik ettevõtte omanikele, juhtidele, osakonnajuhatajatele, juhatuse assistentidele ja sekretäridele, personalitöö spetsialistidele, turundus ja kommunikatsioonijuhtidele. Kursus eeldab osaleja juhirolli kollektiivis, arvutikasutusoskust, sotsiaalmeedia kontode olemasolu ja esmast kogemust nende kasutamisel.

Hind: 208.00 €
Kestus: 20.02.-03.04.2018; 16 ak.t.
Koht: A.H. Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 650 7854

Meediasuhtluse alused

2018-02-26

Kursus on suunatud inimestele, kelle tööülesannete hulka kuulube ettevõtte või organisatsiooni meediasuhete loomine ja arendamine. Väiksemates ettevõtetes on see ettevõtte omaniku, juhi või sekretäri ametiülesannete hulgas. Veidi suuremates ettevõtetes kommunikatsiooni või turundusjuhi ülesannete hulgas.

Hind: 208.00 €
Kestus: 26.02.-26.03.2018; 16 ak.t.
Koht: A.H. Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 650 7854

Eneseturundus kui Sinu edu tööriist

2018-03-13

Kas soovid olla veel nähtavam valdkonnas, kus Sa tegutsed? Kuidas eristuda samas valdkonnas inimestega? Kuidas eristuda ettevõtjana, et jõuda oma soovitud klientideni? Milliste sõnadega kirjeldatakse, kui Sa ruumist lahkud? Kuidas soovid silma paista?

Hind: 222.00 €
Kestus: 13.-14.03.2018; 13 ak.t.
Koht: A.H. Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 650 7854

Maksunduse põhialused

2018-03-15

Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad alustada ettevõtlusega või on sellega juba seotud. Samuti on oodatud kursustele alustavad praktikud, kes vajad töös kindlust ning praktikat. Ainet on võimalik edukalt läbida ka õppijatel, kellel puudub kokkupuude raamatupidamisega ning kes on huvitatud maksusüsteemi tundma õppimisest.

Hind: 263.00 €
Kestus: 15.03.-10.05.2018; 35 ak.t.
Koht: A.H. Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 650 7854

Sotsiaalmeedia kasutamine ettevõtte turundamises

2018-03-15

Kursuse sihtgrupiks on ettevõtete ja organisatsioonide juhid, turundus- ja kommunikatsioonijuhid, juhatuse assistendid ja sekretärid, kelle tööülesannete hulka kuulub turundus- ja kommunikatsioonitegevuse korraldamine. Kursus eeldab arvutikasutusoskust, sotsiaalmeedia kontode olemasolu ja esmast kogemust nende kasutamisel. Soovitatavalt on kursusel osalejal võimalik koolitusel kasutada isikliku arvutit või nutiseadet.

Hind: 208.00 €
Kestus: 15.-03.05.2018; 16 ak.t.
Koht: A.H. Tammsaare tee 147, Tallinn

Telefon: 650 7854