Sotsioonika koolitused - Jivaseva OÜ

Sotsioonika koolitus
Firma:
Sotsioonika koolitused - Jivaseva OÜ
Aadress:
Tallinn
Telefon:
+372 5013123
Koduleht:
www.sotsioonika.ee
Facebook:www.facebook.com/sotsioonika

Sotsioonika on teadus informatsiooni vahetusest. Meid ümbritsev maailm koosneb erinevast infost ning igaüks kasutab seda omamoodi. See on põhjuseks, miks üheks suurimaks inimeste probleemiks on suhted. Sotsioonika aitab selles pealtnäha keerulises olukorras luua selge struktuuri, mille abil on võimalik mõista oluliselt paremini iseennast ja teisi.  

 

Sotsioonika abil saame luua iga inimese psüühilise mudeli, kus on selgelt väljendunud põhilised tugevused, nõrkused, vajadused, hoiakud ja muud olulised tunnused. Eksisteerib 16 kindlalt eristuvat isiksusetüüpi. Kui me teame teise inimese tüüpi, siis on meie käes tõhus vahend nägemaks selgelt teise psüühilist “peenkeha”. See aitab käituda õigesti, olla oluliselt sallivam teiste suhtes ning meil on alati reaalne võimalus analüüsida ning mõista, miks suhted ja olukorrad on just sellised, nagu nad on.
  
  
Korraldame koolitusi järgmistel teemadel:
 • Sotsioonika baaskursused
 • Harmooniliste suhete loomine
 • Isiksuse areng
 • Meeskonna juhtimine
 • Konfliktide haldamine
 • Suhete loomise kunst
 • Isiksusetüübi diagnostika praktikumid
  
Kellele meie koolitused on mõeldud?
  
Sotsioonika-alastest teadmistest saavad kasu kõik. Need teadmised ja oskused on vajalikud nii pereemadele kui ka tippjuhtidele. Kõik, kes siin maailmas soovivad areneda ja suhtlevad teiste inimestega, saavad sotsioonikat edukalt kasutada. Koolitused on mõeldud teile kui:
 • Soovite isiklikult areneda
 • Soovite kindlalt teada saada oma eluülesande
 • Soovite olla kindlalt teadlikud oma tugevustest ja nõrkustest
 • Soovite valida teile sobiva elukutse
 • Soovite olla meeldiv suhtleja
 • Soovite olla hea juht või kolleeg
 • Soovite endale parimat võimalikku suhet
 • Soovite analüüsida suhteprobleeme ja saada neile lahendusi
 • Soovite luua edukat harmoonilist meeskonda
 
Eelnevad psühholoogia-alased teadmised pole vajalikud, samas on sotsioonika, kui praktiline tööriist kasulik psühholoogidele, personalijuhtidele ja sotsiaaltöötajatele.  
 
Teie kasu meie koolitustest:
  
Koolitustel on olulisel kohal praktilised oskused. Seepärast on eesmärgiks, et kursused ei jääks lihtsalt teoooriaks, vaid iga osaleja omandaks tõhusad praktilised tööriistad oskuste näol igas olukorras.
  
Sotsioonika on Eestis veel lapsekingades ning selle kasutusvõimalused on suured. Isiklik areng, suhted ja meeskondade analüüs – need on vaid mõned põhilised suunad, kus seda saab rakendada. Ennast edasi arendades on võimalik ühineda teiste sotsioonika huvilistega ning koos aidata paljusid inimesi saamaks edukamaks ja õnnelikumaks!
  
Kohtumiseni koolitustel,
Virko Kask
 

REGISTREERU KOOLITUSELE
Sotsioonika  Virko Kask  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Isiksuse- ja nõustamispsühholoogia  Isiksuse areng  Isiksusetüübi analüüs  16 isiksusetüüpi  Isiksuse tüübi määramine  Inimpsüühika blokkide funktsioonid  Isiksusetüüpide moodustumine  Psüühika A mudel praktiliseks kasutamiseks  A mudeli struktuur  A mudeli 8 funktsiooni  A mudeli blokid  Informatsiooni aspektid erinevates A mudeli osades  16 isiksusetüübi kirjeldused  16 isiksusetüüpidevahelist (TVS) suhet  Inimese maskid ja kuidas neid ära tunda  15 Reinini tunnust  Isiksusetüübi diagnostika metoodika  Elukestevõpe  Suhtlemine  Isiklik areng  Jivaseva OÜ  Harmooniliste suhete loomine  Meeskonna juhtimine  Konfliktide lahendamine  Konfliktide haldamine  Suhete loomise kunst  Isiksusetüübi diagnostika praktikumid  Psühholoogia  Eneseareng  Personalile  Tervis  Vaimsus