Ansberg Consulting OÜ

Ansberg Consulting O
Firma:
Ansberg Consulting OÜ
Telefon:
+372 5698 3157
Ettevõtte asutaja Siim Ansberg on töötanud kümme aastat rahvusvahelises ettevõttes töökeskkonnaspetsialistina, töökeskkonna- ja kvaliteedijuhina. Ta on olnud suurkontserni delegatsioonis tööl Baltimaade töökeskkonna koordinaatorina ning osutanud töökeskkonna audiitori teenust Põhja- ja Baltimaades. Rahvusvahelises kontsernis töötamise ajal pälvis ettevõte erinevaid tööohutusalaseid tunnustusi. Hariduse on ta saanud Maaülikoolis ergonoomika erialal. Jagamaks omandatud teadmisi ja oskusi teiste Eesti ettevõtetega tõi ta turule ettevõte Ansberg Consulting OÜ, mille eesmärk on aidata klientidel töökeskkonna valdkonnas:
 
 • olla vastavuses seadusandlusega,
 • rakendada parimaid praktikaid,
 • tõsta töötajate teadlikkust,
 • parendada ohutuskultuuri,
 • vähendada tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste hulka.
Iga klient on erinev, mistõttu pakume tema vajadusi ja võimalusi arvesse võtvat teenust. Kui tunned, et just see on see, mis teie ettevõtet kõnetab, siis Ansberg Consulting on firma, kelle poole pöörduda.


KOOLITUSED

Töötajate teadlikkuse tõstmine nii juhtkonna, keskastmejuhtide kui ka töölise tasemel on oluline ohutuskultuuri parendamiseks ja õnnetuste ärahoidmiseks. Selleks pakume ettevõtetele koolitusi,  mis valmivad vajadusel rätsepatööna ja võtavad arvesse ettevõtte eripärasid:
 
 • Tööohutus, miks on see nii oluline;
 • Ohutusdialoog töötajatega;
 • Napilt pääsemiste ja ohuolukordade registreerimine, jäämäe efekt, vahejuhtumite analüüsimine;
 • Riskianalüüsi koostamine;
 • Tuleohutuskoolitus (vajadusel koos evakuatsiooniõppusega);
 • Tõstuki- ja jalakäijate ohutus;
 • Alltöövõtjate ohjamine;
 • Lukusta ja märgista (LO/TO);
   
Juhul kui ei leidnud soovitud koolitust nimekirjast, andke oma soovist julgesti teada, vajadusel töötame selle teie jaoks välja. Koolitame välja ka ettevõttesiseseid koolitajaid, sellisel juhul jääb teadmus teie majja.
Ansberg Consulting OÜ  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Tööohutus  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus, miks on see nii oluline  Ohutusdialoog töötajatega  Napilt pääsemiste ja ohuolukordade registreerimine, jäämäe efekt, vahejuhtumite analüüsimine  Töökeskkonna riskianalüüs  Riskianalüüs koolitused  Riskianalüüsi praktiline koostamine  Tuleohutuskoolitus (vajadusel koos evakuatsiooniõppusega)  Tuleohutusalane koolitus  Tõstuki- ja jalakäijate ohutus  Alltöövõtjate ohjamine  Lukusta ja märgista (LO/TO)  Avalikud koolitused  Sisekoolitused  Tööõnnetuste ennetamine