Practus OÜ

Practus OÜ
Firma:
Practus OÜ
Telefon:
+372 53421810; +372 5669 3285
E-post:
info@practus.ee
Koduleht:
www.practus.ee

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Meie kodulehel on võimalik registreeruda avatud koolitustele ja esitada ka koolituse tellimus asutusesiseseks läbiviimiseks.
 
Koolituste kvaliteedi tagamiseks peame tähtsaks kaasata valdkonna parimaid asjatundjaid, kes on end ühtlasi tõestanud  heade pedagoogidena.

Koolitaja tööd toetavad:
  • õppekavad, mis tuginevad teooriale ja praktilisele töökogemusele;
  • õppekeskkond, mis loob vajalikud eeltingimused õpiväljundite saavutamiseks;
  • tagasiside, mis keskendub koolitusel osaleja õpiväljundite saavutamise hindamisele;
  • õppetöö korraldus,  mis toetab koolituse sujuvat läbiviimist.

Practus lähtub täienduskoolitusasutusena õppetöö läbiviimisel ja kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardi nõuetest.


 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Avalik sektor  Haldusakti koostamine  Haldusmenetlus  Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine  Linna- ja vallaelanike kaasamine läbi sotsiaalmeedia  Koolitused riigiasutustele  Ametikirjade koostamine  Praktiline ametikirjade koostamine  Isikuandmete kaitse määrus- miks ja milleks?  Isikuandmete kaitse praktikas ja saabuvad muudatused  Ametiülesannete tõhus planeerimine ja elluviimine   Väärteomenetluse ja riikliku järelvalve menetluse võrdlev käsitlus  Eesti keel ametikeelena  Practus OÜ  Tellimuskoolitused  Dokumendihalduse korraldus organisatsioonis  Protokollist ja etiketist ametnikule  Õigus  Juhtimine  Sekretäritöö  Keeleõpe  Juhtimine 

KOOLITUSKALENDER

Eesti keel ametikeelena

2020-04-23

Eesti keel ametikeelena koolituse eesmärk on suurendada osaleja võimet koostada ortograafiliselt veatut ja korrektselt sõnastatud teksti. Hinnale lisandub km.

Hind: 94.00 €
Kestus: 7 ak.t. 10.00-.16.15
Koht: Narva mnt 7C, Tallinn

Telefon: +372 5669 3285

Hea haldusmenetluse ABC

2020-04-28

Selgitada hea halduse tavale põhinevaid haldusmenetluse põhitõdesid kaasava, paindliku ja õiguspärase haldustegevuse teostamiseks. Kuni 13. aprillini soodushinnaga 139 eurot +KM. Hilisemal registreerumisel 169 eurot +KM.

Hind: 139.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Central, Narva mnt 7C, Tallinn

Telefon: +372 5669 3285

Volikogu revisjonikomisjoni korraldus

2020-10-13

Koolituse tulemusena on revisjonikomisjoni liikmed võimelised volikogu tööplaani alusel või ülesandel iseseisvalt teostama omavalitsuse kontrolli ja vastavat aruandlust. Kuni 13.10.2020 soodushinnaga 164 eurot +KM, hilisemal registreerumisel 189 eurot +KM.

Hind: 169.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Central, Narva mnt 7C, Tallinn

Telefon: +372 5669 3285

Korrakaitseõiguse põhimõtted

2020-10-21

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised korrakaitseõiguse põhimõistetest ja -mõtetest ning omandada teadmised järgmistel teemadel: – Üld- ja erimeetmete kohaldamine korrakaitseorgani poolt (Korrakaitseõigus II). – Vahetu sunni kasutamine meetme jõustamiseks (Korrakaitseõigus III). – Riiklik järelevalve menetlus eriseaduste alusel (Korrakaitseõigus IV). Kuni 4. oktoober soodushinnaga 179 eurot +KM. Hilisemal registreerumisel 199 eurot +KM.

Hind: 179.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Central, Narva mnt 7C, Tallinn

Telefon: +372 5669 3285

Haldusakt – õiguspärane ja adressaadile arusaadav

2020-10-21

Koolituse eesmärgiks on tuua haldus- ja kohtupraktika alusel näiteid ja juhiseid sisult õige ning adressaadile arusaadava haldusakti koostamiseks. Kuni 6. maini 2020 169 eurot +KM. Hilisemal registreerimisel 199 eurot +KM

Hind: 169.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Central, Narva mnt 7C, Tallinn

Telefon: +372 5669 3285

Isikuandmete kaitse põhimõtted ja praktika

2020-11-05

Anda teenistujatele, kes töötlevad isikuandmeid ja vastutavad nende õige töötlemise eest kindlate infosüsteemide ja andmekogude puhul, põhiteadmised isikuandmete ja sealhulgas eriliiki isikuandmete töötlemisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 184.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Central, Narva mnt 7C, Tallinn

Telefon: +372 5669 3285