Practus OÜ

Practus OÜ
Firma:
Practus OÜ
Telefon:
+372 53421810; +372 5669 3285
E-post:
info@practus.ee
Koduleht:
www.practus.ee

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Meie kodulehel on võimalik registreeruda avatud koolitustele ja esitada ka koolituse tellimus asutusesiseseks läbiviimiseks.
 
Koolituste kvaliteedi tagamiseks peame tähtsaks kaasata valdkonna parimaid asjatundjaid, kes on end ühtlasi tõestanud  heade pedagoogidena.

Koolitaja tööd toetavad:
  • õppekavad, mis tuginevad teooriale ja praktilisele töökogemusele;
  • õppekeskkond, mis loob vajalikud eeltingimused õpiväljundite saavutamiseks;
  • tagasiside, mis keskendub koolitusel osaleja õpiväljundite saavutamise hindamisele;
  • õppetöö korraldus,  mis toetab koolituse sujuvat läbiviimist.

Practus lähtub täienduskoolitusasutusena õppetöö läbiviimisel ja kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardi nõuetest.


 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Avalik sektor  Haldusakti koostamine  Haldusmenetlus  Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine  Linna- ja vallaelanike kaasamine läbi sotsiaalmeedia  Koolitused riigiasutustele  Ametikirjade koostamine  Praktiline ametikirjade koostamine  Isikuandmete kaitse määrus- miks ja milleks?  Isikuandmete kaitse praktikas ja saabuvad muudatused  Ametiülesannete tõhus planeerimine ja elluviimine   Väärteomenetluse ja riikliku järelvalve menetluse võrdlev käsitlus  Eesti keel ametikeelena  Practus OÜ  Tellimuskoolitused  Dokumendihalduse korraldus organisatsioonis  Protokollist ja etiketist ametnikule  Õigus  Juhtimine  Sekretäritöö  Keeleõpe  Juhtimine 

KOOLITUSKALENDER

Volikogu revisjonikomisjoni korraldus

2019-10-15

Koolituse tulemusena on revisjonikomisjoni liikmed võimelised volikogu tööplaani alusel või ülesandel iseseisvalt teostama omavalitsuse kontrolli ja vastavat aruandlust. Kuni 01.10.2019 soodushinnaga 159 eurot +KM, hilisemal registreerumisel 179 eurot +KM.

Hind: 159.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Park Inn by Radisson Central, Narva mnt 7C, Tallinn

Telefon: +372 5669 3285

Ettekirjutuste täitmine- sunniraha ja asendustäitmise kohtupraktika

2019-10-17

Koolituse eesmärk on selgitada ja põhjendada kohtupraktika olulisi seisukohti seoses õiguspärase ettekirjutuse andmise, järelkontrolli ja sunnivahendite kohaldamisega. Riigikohus on teinud viimastel aastatel mitu olulist kohtulahendit, millele tuleks ettekirjutuste täitmisel AtSS kohaldamisel tähelepanu pöörata ja neid oma praktikas arvesse võtta.  2. oktoobrini soodushinda 159 eurot +KM. Hilisemal registreerumisel 189€ +KM. Maksumus on kuni 02.04.2019 159 eurot. Hilisemal registreerimisel 189 eurot. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10.00-17.15
Koht: Park Inn by Radisson Central, Narva mnt 7C, Tallinn

Telefon: +372 5669 3285

Väärteomenetlus ja dokumentide koostamine

2019-10-18

Koolituse eesmärgiks on anda praktiline ülevaade Eesti õigussüsteemist ja õiguse põhimõistetest. Sihtrühm: Õigushariduseta töötajad, kes puutuvad oma töös kokku õigusloome või õiguse rakendamisega.  Maksumus on kuni 3. oktoobrini 189 eurot. Hilisemal registreerimisel 219 eurot. Hinnale lisandub km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10.00-17.15
Koht: Park Inn by Radisson Central, Narva mnt 7C, Tallinn

Telefon: +372 5669 3285

Eesti keel ametikeelena

2019-11-19

Eesti keel ametikeelena koolituse eesmärk on suurendada osaleja võimet koostada ortograafiliselt veatut ja korrektselt sõnastatud teksti. Maksumus on kuni 10. prillini 2019 soodushinnaga 94 eurot +KM. Hilisemal registreerumisel 31. oktoobrini 2019

Hind: 94.00 €
Kestus: 7 ak.t. 10.00-.16.15
Koht: Narva mnt 7C, Tallinn

Telefon: +372 5669 3285

Õigusest mittejuristile ehk seaduse lugemise õpetus

2019-11-28

Koolituse eesmärgiks on anda praktiline ülevaade Eesti õigussüsteemist, õiguse põhimõistetest ja tõlgendamisest ning selle rakendamise metoodikast tema töös. Selleks oskab osalenu õigusallikatest vajalikku õigusnormi üles leida ja tunneb tõlgendamisvõtteid, teab õigusnormide struktuuri ja põhimõisteid. Maksumus on kuni 13.11.2019 149 eurot. Hilisemal registreerimisel 169 eurot. Hinnale lisandub km.

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 ak.t.; 10.00-16.15
Koht: Narva mnt 7C Tallinn, Park Inn by Radisson Central

Telefon: +372 5669 3285