Eesti NLP Instituut

Eesti NLP Instituut
Firma:
Eesti NLP Instituut
Telefon:
Ave Eero 5646 4265 Viive Einfeldt: 512 1864, Külli Loomann: 515 7658
Koduleht:
nlpinstituut.ee
Facebook: Eesti NLP Instituut21 aastat kogemusi NLP Praktiku ja NLP Meisterpraktiku taseme väljaõppekursuste läbiviimisel rahvusvahelist sertifikaati omavate NLP Trainerite poolt.
 
Üle 21 aasta „rätsepatööna“ valminud kvaliteetkoolitusi enesearengut väärtustavatele inimestele ja organisatsioonidele.
 
Meie koolitusi iseloomustavad märksõnad SÜSTEEMNE, LIHTNE, LÕBUS ja PRAKTILINE ning koolitusmeetodid, mis võimaldavad kõigil osalejatel kaasa mõelda, oma arvamust välja öelda, õpitavat praktiliselt kogeda, analüüsida ennast ja oma osa erinevates protsessides.

Viime läbi praktilisi koolitusi järgmistes valdkondades: 
 • NLP ehk neurolingvistiline programmeerimine (enese ja suhete juhtimise kunst)
 • eneseareng ja praktiline psühholoogia
 • suhtlemis- ja mõjutamisoskused (sh klienditeenindus-, müügi-, argumenteerimis-, kuulamis- , esinemis- ja enese mõistetavaks tegemise oskused)
 • liidrikäitumine ja koostöö

Koolituste lähtealuseks on aktiivõppe ja neuro-lingvistilise programmeerimise (NLP) põhimõtted ja meetodid.
 
NLP on kaasaegne rakenduspsühholoogia suund, mis kätkeb endas põhimõtteid ja meetodeid, mis võimaldavad:
 • suurendada teadlikkust ja omada selget ettekujutust soovitud tulemusest igas olukorras (EESMÄRGIMÕTLEMINE)
 • näha, kuulda ja kogeda rohkem ja väljenduda selgemalt ning teisest osapoolest lähtuvalt (MEELTE TERASUS)
 • tunda ennast kindlamini ja mõista teisi (USALDUSLIKU KONTAKTI SAAVUTAMINE, SUHETE JA SEISUNDI JUHTIMINE)
 • teha endale kättesaadavaks suurem hulk tegutsemisvalikuid ja avada juurdepääs oma sisemistele jõuvarudele (PAINDLIKKUS SUHTLEMISEL).
NLP meetodite rakendamine toetab kiiret õppimist ja ideede jagamist loovas ning avatud õhkkonnas.
Mõistmisvälja avardumine ja oskuste omandamine toimub kogemusliku ja eneseavastusliku protsessina.
 
MTÜ Eesti NLP Instituudi  õppekorralduse alused

Milliseid koolitusi pakutakse?


TELLIMUSKOOLITUSED RÄTSEPATÖÖNA (ÕPPEKAVAD)

 • NLP lihtne,lõbus ja tulemusi loov (4h)
 • Probleem on tööriideis võimalus (4h)
 • Lustlikult pingetest priiks (4h)
 • Barjäärid meis ja meie ümber (8h)
 • Emotsionaalselt nutikas tegutsemine igapäevatöös (8h)
 • Teadlik enesejuhtimine (8h)
 • Keele vägi–olla oma sõnades laitmatu (8h)
 • Eneseväestamise kunst (8h)
 • Terviklikkus ja kooskõla (8h)
 • Kohtumine iseendaga (8h)
 • Terviklikud suhted (8h)
 
 • Mõjus esinemine (8h)
 • Suhete juhtimise kunst (16h)
 • Raskete kõneluste juhtimine (8h)
 • Meisterliku läbirääkija võtmeoskused (16h)
 • Lood ja metafoorid esineja käsutuses (8h)
 • Kliendi südant võitev teenindussuhtlus (16h)
 • Keel ja meel nõustamisel ja müügis (16h)
 • Kuidas konflikte ennetada ja lahendada? (8h)
 • Vastutust võttev ja ennast säästev suhtlemine (16h)
 • Argumenteerimismeisterlikkus (8h)
 • Intervjueerimise ja tagasisidestamise kunst (8h)
 
 • Tulemusliku arenguvestluse läbiviimine (8h)
 • Ametiprofiilide väljatöötamine hoiakute baasil (8h)
 • Loovad analüüsimeetodid (8h)
 • Koosolekute juhtimine (8h)
 • Juht kui arendaja (8h)
 • Meisterlik liidrikäitumine (16h)
 • Motivatsiooni käivitamise võtted (8h)
 • Eelarvamustest vabaks (8h)
 • Värbamisprotsessi juhtimine (8h)
 • Rühmatöömeetodite rakendamine koostööprotsesside juhthimisel (16h)
 • Meie meeskond-Koostöö tarkus (8h)
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Müügikoolitused  Suhtlemistreenerite koolitus  Suhtlemistreeningud  NLP  Suhtlemiskoolitus  Teenindusjuhtimine  NLP koolitused  NLP Põhikursus  NLP Jätkukursus  NLP Profikursus  NLP Perekool  Suhtlemine  Sisekoolitused  Avalikud koolitused  Konfliktide juhtimine  Koosolekute juhtimine  Klienditeenindus  Liidrioskused  Liidriomaduste arenguprogramm  Tellimuskoolitused  Konfliktide ennetamine  Konfliktidega toimetulek  Konfliktide lahendamise praktiline treening  NLP Praktiku taseme väljaõppekursus  NLP meistripraktiku taseme väljaõppekursus  NLP koolitaja koolituse väljaõppekursus  NLP Praktik õpetajatele  Eesti NLP Instituut  NLP Praktik  NLP Meisterpraktik  NLP Koolitaja  Konfliktide lahendamine  Konfliktide juhtimine ja enesekehtestamine  Enesearengu- ja praktilise psühholoogia programmid  Suhtlemis- ja mõjutamisoskuste programmid  Liidrikäitumise ja koostööprogrammid  NLP lihtne,lõbus ja tulemusi loov   Probleem on tööriideis võimalus  Lustlikult pingetest priiks  Barjäärid meis ja meie ümber  Emotsionaalselt nutikas tegutsemine igapäevatöös  Teadlik enesejuhtimine  Keele vägi–olla oma sõnades laitmatu  Eneseväestamise kunst  Terviklikkus ja kooskõla  Kohtumine iseendaga  Terviklikud suhted  Mõjus esinemine  Suhete juhtimise kunst  Raskete kõneluste juhtimine  Meisterliku läbirääkija võtmeoskused  Lood ja metafoorid esineja käsutuses  Kliendi südant võitev teenindussuhtlus  Keel ja meel nõustamisel ja müügis  Kuidas konflikte ennetada ja lahendada?  Vastutust võttev ja ennast säästev suhtlemine  Argumenteerimismeisterlikkus  Intervjueerimise ja tagasisidestamise kunst  Ametiprofiilide väljatöötamine hoiakute baasil   Loovad analüüsimeetodid  Juht kui arendaja  Meisterlik liidrikäitumine  Motivatsiooni käivitamise võtted  Eelarvamustest vabaks  Värbamisprotsessi juhtimine  Rühmatöömeetodite rakendamine koostööprotsesside juhthimisel  Meie meeskond-Koostöö tarkus 

KOOLITUSKALENDER

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Probleem on tööriideis võimalus (4h)

2021-04-13

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Eneseväestamise kunst (8h)

2021-04-19

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikud suhted (8h)

2021-04-19

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Teadlik enesejuhtimine (8h)

2021-04-19

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu   või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee .   Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus   ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Kohtumine iseendaga (8h)

2021-04-19

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Keele vägi–olla oma sõnades laitmatu (8h)

2021-04-19

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP koolitaja taseme väljaõppekursus (192 h+188h)

2021-04-20

Koolituse rahaline väärtus osalejale on 2400 EUR + 20% km (480 eurot), kokku 2880 eurot. Kursus koosneb 8-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Väljaõppe eesmärgiks on arendada oskusi, mis on vajalikud täiskasvanute koolitajale ja NLP koolitajale õppijakeskseks koolituste kavandamiseks ning läbiviimiseks ja isiklikuks arenguks koolitajana.

Hind: 2400.00 €
Kestus: kokku 380 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Lustlikult pingetest priiks (4h)

2021-04-20

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- NLP lihtne, lõbus ja tulemusi loov (4h)

2021-05-10

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu   või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee .   Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus   ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Sõbraks oma emotsioonidega (7h)

2021-05-11

Praktiline koolitus 7 h (1 päev) Eesmärk: Õppida oma emotsioone mõistma ning ennetama häirivate emotsioonide mõju inimsuhetele. Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: NLP treener, meelerahu programmi koolitaja, täiskasvanute koolitaja (kutsetunnistus 7. tase) Tellija sihtgrupp: teenindusasutuse töötajad Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: – eristab emotsionaalsete reageeringute põhjusi ja tagajärgi; – määratleb emotsioonide `toitmise` ja `paastu` viise; – nimetab oma seisundi juhtimise erinevaid võimalusi ja valib kasutamiseks endale sobivad; – rakendab enesevaatlust oma seisundite teadvustamiseks ja juhtimiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 7 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP meisterpraktiku taseme väljaõppekursus (156 h)

2021-06-07

KURSUSEL OSALEMISE TINGIMUSEKS on NLP praktiku rahvusvahelise sertifikaadi olemasolu. Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1661.67 EUR + 20% km (332.33 eurot), kokku 1994 eurot. Kursus koosneb 6-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel süvendab õppija oma NLP-alast pädevust; arendab  enesereflektsioonivõimet; suurendab eesmärgipärase kommunikatsiooni oskusi; süvendab süsteemse mõtlemise ja metakognitsiooni vilumusi; arendab teadmiste ja oskuste eesmärgipärast edasiandmist ning õpetamisoskusi NLP praktiku teooria ja metoodika tasemel.

Hind: 1661.67 €
Kestus: 17 päeva, kokku 156 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikkus ja kooskõla (8h)

2021-06-07

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Kohtumine iseendaga (8h)

2021-06-08

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP praktik õpetajatele väljaõppekursus (192 h)

2021-06-14

Õppe eesmärk: Omandada õpetaja töös kasutatavaid NLP metoodikal põhinevaid iseenda ja erinevate protsesside juhtimise oskusi; meetodeid enda ja teiste käitumise mõistmiseks ning mõjutamiseks,  oma sisemiste ressursside efektiivseks kasutamiseks ja juhtimiseks; metakognitsiooni ja enesereflektsiooni oskusi

Hind: 0.00 €
Kestus: kokku 192 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Probleem on tööriideis võimalus (4h)

2021-06-14

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Eneseväestamise kunst (8h)

2021-06-14

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikud suhted (8h)

2021-06-14

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP koolitaja taseme väljaõppekursus (192 h+188h)

2021-06-14

Koolituse rahaline väärtus osalejale on 2400 EUR + 20% km (480 eurot), kokku 2880 eurot. Kursus koosneb 8-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Väljaõppe eesmärgiks on arendada oskusi, mis on vajalikud täiskasvanute koolitajale ja NLP koolitajale õppijakeskseks koolituste kavandamiseks ning läbiviimiseks ja isiklikuks arenguks koolitajana.

Hind: 2400.00 €
Kestus: kokku 380 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Barjäärid meis ja meie ümber (8h)

2021-06-15

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Teadlik enesejuhtimine (8h)

2021-07-12

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu   või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee .   Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus   ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Keele vägi–olla oma sõnades laitmatu (8h)

2021-07-12

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Lustlikult pingetest priiks (4h)

2021-07-13

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP praktik õpetajatele väljaõppekursus (192 h)

2021-08-09

Õppe eesmärk: Omandada õpetaja töös kasutatavaid NLP metoodikal põhinevaid iseenda ja erinevate protsesside juhtimise oskusi; meetodeid enda ja teiste käitumise mõistmiseks ning mõjutamiseks,  oma sisemiste ressursside efektiivseks kasutamiseks ja juhtimiseks; metakognitsiooni ja enesereflektsiooni oskusi

Hind: 0.00 €
Kestus: kokku 192 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikud suhted (8h)

2021-08-09

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- NLP lihtne, lõbus ja tulemusi loov (4h)

2021-08-10

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu   või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee .   Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus   ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Sõbraks oma emotsioonidega (7h)

2021-08-10

Praktiline koolitus 7 h (1 päev) Eesmärk: Õppida oma emotsioone mõistma ning ennetama häirivate emotsioonide mõju inimsuhetele. Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: NLP treener, meelerahu programmi koolitaja, täiskasvanute koolitaja (kutsetunnistus 7. tase) Tellija sihtgrupp: teenindusasutuse töötajad Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: – eristab emotsionaalsete reageeringute põhjusi ja tagajärgi; – määratleb emotsioonide `toitmise` ja `paastu` viise; – nimetab oma seisundi juhtimise erinevaid võimalusi ja valib kasutamiseks endale sobivad; – rakendab enesevaatlust oma seisundite teadvustamiseks ja juhtimiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 7 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP meisterpraktiku taseme väljaõppekursus (156 h)

2021-08-16

KURSUSEL OSALEMISE TINGIMUSEKS on NLP praktiku rahvusvahelise sertifikaadi olemasolu. Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1661.67 EUR + 20% km (332.33 eurot), kokku 1994 eurot. Kursus koosneb 6-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel süvendab õppija oma NLP-alast pädevust; arendab  enesereflektsioonivõimet; suurendab eesmärgipärase kommunikatsiooni oskusi; süvendab süsteemse mõtlemise ja metakognitsiooni vilumusi; arendab teadmiste ja oskuste eesmärgipärast edasiandmist ning õpetamisoskusi NLP praktiku teooria ja metoodika tasemel.

Hind: 1661.67 €
Kestus: 17 päeva, kokku 156 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Barjäärid meis ja meie ümber (8h)

2021-08-17

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikkus ja kooskõla (8h)

2021-09-06

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Probleem on tööriideis võimalus (4h)

2021-09-07

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Eneseväestamise kunst (8h)

2021-09-08

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Kohtumine iseendaga (8h)

2021-09-14

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP koolitaja taseme väljaõppekursus (192 h+188h)

2021-09-14

Koolituse rahaline väärtus osalejale on 2400 EUR + 20% km (480 eurot), kokku 2880 eurot. Kursus koosneb 8-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Väljaõppe eesmärgiks on arendada oskusi, mis on vajalikud täiskasvanute koolitajale ja NLP koolitajale õppijakeskseks koolituste kavandamiseks ning läbiviimiseks ja isiklikuks arenguks koolitajana.

Hind: 2400.00 €
Kestus: kokku 380 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

NLP meisterpraktiku taseme väljaõppekursus (156 h)

2021-10-11

KURSUSEL OSALEMISE TINGIMUSEKS on NLP praktiku rahvusvahelise sertifikaadi olemasolu. Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1661.67 EUR + 20% km (332.33 eurot), kokku 1994 eurot. Kursus koosneb 6-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel süvendab õppija oma NLP-alast pädevust; arendab  enesereflektsioonivõimet; suurendab eesmärgipärase kommunikatsiooni oskusi; süvendab süsteemse mõtlemise ja metakognitsiooni vilumusi; arendab teadmiste ja oskuste eesmärgipärast edasiandmist ning õpetamisoskusi NLP praktiku teooria ja metoodika tasemel.

Hind: 1661.67 €
Kestus: 17 päeva, kokku 156 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

NLP praktik õpetajatele väljaõppekursus (192 h)

2021-10-11

Õppe eesmärk: Omandada õpetaja töös kasutatavaid NLP metoodikal põhinevaid iseenda ja erinevate protsesside juhtimise oskusi; meetodeid enda ja teiste käitumise mõistmiseks ning mõjutamiseks,  oma sisemiste ressursside efektiivseks kasutamiseks ja juhtimiseks; metakognitsiooni ja enesereflektsiooni oskusi

Hind: 0.00 €
Kestus: kokku 192 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikud suhted (8h)

2021-10-11

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Teadlik enesejuhtimine (8h)

2021-10-12

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu   või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee .   Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus   ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Keele vägi–olla oma sõnades laitmatu (8h)

2021-10-12

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Barjäärid meis ja meie ümber (8h)

2021-10-13

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Lustlikult pingetest priiks (4h)

2021-10-13

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse 43.grupp- I moodul

2021-10-29

NLP PRACTITIONER TASEME VÄLJAÕPPEKURSUSE LÕPETANU: • oskab efektiivsemalt juhtida iseennast ja teisi; • omab suuremat suhtlemiskompetentsust; • on loovam praktiliste lahenduste leidmisel; • omab coachi „tööriistakasti“ – kasulikud mudelid küsimuste esitamiseks, tagasisidestamiseks ja seisundite aktiveerimiseks.

Hind: 1410.00 €
Kestus: 29.-31.10.2021; 8 moodulit
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Eneseväestamise kunst (8h)

2021-11-02

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikkus ja kooskõla (8h)

2021-11-08

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Probleem on tööriideis võimalus (4h)

2021-11-09

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse 43.grupp- II moodul

2021-11-12

NLP PRACTITIONER TASEME VÄLJAÕPPEKURSUSE LÕPETANU: • oskab efektiivsemalt juhtida iseennast ja teisi; • omab suuremat suhtlemiskompetentsust; • on loovam praktiliste lahenduste leidmisel; • omab coachi „tööriistakasti“ – kasulikud mudelid küsimuste esitamiseks, tagasisidestamiseks ja seisundite aktiveerimiseks.

Hind: 1410.00 €
Kestus: 2.moodul – 12.-14.11.2021; 8 moodulit
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- NLP lihtne, lõbus ja tulemusi loov (4h)

2021-11-16

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu   või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee .   Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus   ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Sõbraks oma emotsioonidega (7h)

2021-11-16

Praktiline koolitus 7 h (1 päev) Eesmärk: Õppida oma emotsioone mõistma ning ennetama häirivate emotsioonide mõju inimsuhetele. Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: NLP treener, meelerahu programmi koolitaja, täiskasvanute koolitaja (kutsetunnistus 7. tase) Tellija sihtgrupp: teenindusasutuse töötajad Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: – eristab emotsionaalsete reageeringute põhjusi ja tagajärgi; – määratleb emotsioonide `toitmise` ja `paastu` viise; – nimetab oma seisundi juhtimise erinevaid võimalusi ja valib kasutamiseks endale sobivad; – rakendab enesevaatlust oma seisundite teadvustamiseks ja juhtimiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 7 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP meisterpraktiku taseme väljaõppekursus (156 h)

2021-12-06

KURSUSEL OSALEMISE TINGIMUSEKS on NLP praktiku rahvusvahelise sertifikaadi olemasolu. Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1661.67 EUR + 20% km (332.33 eurot), kokku 1994 eurot. Kursus koosneb 6-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel süvendab õppija oma NLP-alast pädevust; arendab  enesereflektsioonivõimet; suurendab eesmärgipärase kommunikatsiooni oskusi; süvendab süsteemse mõtlemise ja metakognitsiooni vilumusi; arendab teadmiste ja oskuste eesmärgipärast edasiandmist ning õpetamisoskusi NLP praktiku teooria ja metoodika tasemel.

Hind: 1661.67 €
Kestus: 17 päeva, kokku 156 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Barjäärid meis ja meie ümber (8h)

2021-12-13

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP praktik õpetajatele väljaõppekursus (192 h)

2021-12-13

Õppe eesmärk: Omandada õpetaja töös kasutatavaid NLP metoodikal põhinevaid iseenda ja erinevate protsesside juhtimise oskusi; meetodeid enda ja teiste käitumise mõistmiseks ning mõjutamiseks,  oma sisemiste ressursside efektiivseks kasutamiseks ja juhtimiseks; metakognitsiooni ja enesereflektsiooni oskusi

Hind: 0.00 €
Kestus: kokku 192 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Kohtumine iseendaga (8h)

2021-12-14

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP koolitaja taseme väljaõppekursus (192 h+188h)

2021-12-14

Koolituse rahaline väärtus osalejale on 2400 EUR + 20% km (480 eurot), kokku 2880 eurot. Kursus koosneb 8-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Väljaõppe eesmärgiks on arendada oskusi, mis on vajalikud täiskasvanute koolitajale ja NLP koolitajale õppijakeskseks koolituste kavandamiseks ning läbiviimiseks ja isiklikuks arenguks koolitajana.

Hind: 2400.00 €
Kestus: kokku 380 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse 43.grupp- III moodul

2021-12-17

NLP PRACTITIONER TASEME VÄLJAÕPPEKURSUSE LÕPETANU: • oskab efektiivsemalt juhtida iseennast ja teisi; • omab suuremat suhtlemiskompetentsust; • on loovam praktiliste lahenduste leidmisel; • omab coachi „tööriistakasti“ – kasulikud mudelid küsimuste esitamiseks, tagasisidestamiseks ja seisundite aktiveerimiseks.

Hind: 1410.00 €
Kestus: 3.moodul – 17.-19.12.2021; 8 moodulit
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Probleem on tööriideis võimalus (4h)

2022-01-04

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse 43.grupp- IV moodul

2022-01-07

NLP PRACTITIONER TASEME VÄLJAÕPPEKURSUSE LÕPETANU: • oskab efektiivsemalt juhtida iseennast ja teisi; • omab suuremat suhtlemiskompetentsust; • on loovam praktiliste lahenduste leidmisel; • omab coachi „tööriistakasti“ – kasulikud mudelid küsimuste esitamiseks, tagasisidestamiseks ja seisundite aktiveerimiseks.

Hind: 1410.00 €
Kestus: 4.moodul – 07.-09.01.2022; 8 moodulit
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikkus ja kooskõla (8h)

2022-01-10

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikud suhted (8h)

2022-01-10

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Eneseväestamise kunst (8h)

2022-01-11

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Teadlik enesejuhtimine (8h)

2022-01-11

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu   või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee .   Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus   ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Lustlikult pingetest priiks (4h)

2022-01-11

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Keele vägi–olla oma sõnades laitmatu (8h)

2022-01-12

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse 43.grupp- V moodul

2022-02-04

NLP PRACTITIONER TASEME VÄLJAÕPPEKURSUSE LÕPETANU: • oskab efektiivsemalt juhtida iseennast ja teisi; • omab suuremat suhtlemiskompetentsust; • on loovam praktiliste lahenduste leidmisel; • omab coachi „tööriistakasti“ – kasulikud mudelid küsimuste esitamiseks, tagasisidestamiseks ja seisundite aktiveerimiseks.

Hind: 1410.00 €
Kestus: 5.moodul – 04.-06.02.2022; 8 moodulit
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

NLP meisterpraktiku taseme väljaõppekursus (156 h)

2022-02-07

KURSUSEL OSALEMISE TINGIMUSEKS on NLP praktiku rahvusvahelise sertifikaadi olemasolu. Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1661.67 EUR + 20% km (332.33 eurot), kokku 1994 eurot. Kursus koosneb 6-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel süvendab õppija oma NLP-alast pädevust; arendab  enesereflektsioonivõimet; suurendab eesmärgipärase kommunikatsiooni oskusi; süvendab süsteemse mõtlemise ja metakognitsiooni vilumusi; arendab teadmiste ja oskuste eesmärgipärast edasiandmist ning õpetamisoskusi NLP praktiku teooria ja metoodika tasemel.

Hind: 1661.67 €
Kestus: 17 päeva, kokku 156 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

NLP praktik õpetajatele väljaõppekursus (192 h)

2022-02-14

Õppe eesmärk: Omandada õpetaja töös kasutatavaid NLP metoodikal põhinevaid iseenda ja erinevate protsesside juhtimise oskusi; meetodeid enda ja teiste käitumise mõistmiseks ning mõjutamiseks,  oma sisemiste ressursside efektiivseks kasutamiseks ja juhtimiseks; metakognitsiooni ja enesereflektsiooni oskusi

Hind: 0.00 €
Kestus: kokku 192 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Barjäärid meis ja meie ümber (8h)

2022-02-15

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- NLP lihtne, lõbus ja tulemusi loov (4h)

2022-02-15

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu   või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee .   Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus   ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Sõbraks oma emotsioonidega (7h)

2022-02-15

Praktiline koolitus 7 h (1 päev) Eesmärk: Õppida oma emotsioone mõistma ning ennetama häirivate emotsioonide mõju inimsuhetele. Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: NLP treener, meelerahu programmi koolitaja, täiskasvanute koolitaja (kutsetunnistus 7. tase) Tellija sihtgrupp: teenindusasutuse töötajad Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: – eristab emotsionaalsete reageeringute põhjusi ja tagajärgi; – määratleb emotsioonide `toitmise` ja `paastu` viise; – nimetab oma seisundi juhtimise erinevaid võimalusi ja valib kasutamiseks endale sobivad; – rakendab enesevaatlust oma seisundite teadvustamiseks ja juhtimiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 7 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse 43.grupp- VI moodul

2022-03-04

NLP PRACTITIONER TASEME VÄLJAÕPPEKURSUSE LÕPETANU: • oskab efektiivsemalt juhtida iseennast ja teisi; • omab suuremat suhtlemiskompetentsust; • on loovam praktiliste lahenduste leidmisel; • omab coachi „tööriistakasti“ – kasulikud mudelid küsimuste esitamiseks, tagasisidestamiseks ja seisundite aktiveerimiseks.

Hind: 1410.00 €
Kestus: 6.moodul – 04.-06.03.2022; 8 moodulit
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Probleem on tööriideis võimalus (4h)

2022-03-08

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Eneseväestamise kunst (8h)

2022-03-08

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikkus ja kooskõla (8h)

2022-03-14

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikud suhted (8h)

2022-03-14

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Kohtumine iseendaga (8h)

2022-03-15

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP koolitaja taseme väljaõppekursus (192 h+188h)

2022-03-15

Koolituse rahaline väärtus osalejale on 2400 EUR + 20% km (480 eurot), kokku 2880 eurot. Kursus koosneb 8-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Väljaõppe eesmärgiks on arendada oskusi, mis on vajalikud täiskasvanute koolitajale ja NLP koolitajale õppijakeskseks koolituste kavandamiseks ning läbiviimiseks ja isiklikuks arenguks koolitajana.

Hind: 2400.00 €
Kestus: kokku 380 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse 43.grupp- VII moodul

2022-04-08

NLP PRACTITIONER TASEME VÄLJAÕPPEKURSUSE LÕPETANU: • oskab efektiivsemalt juhtida iseennast ja teisi; • omab suuremat suhtlemiskompetentsust; • on loovam praktiliste lahenduste leidmisel; • omab coachi „tööriistakasti“ – kasulikud mudelid küsimuste esitamiseks, tagasisidestamiseks ja seisundite aktiveerimiseks.

Hind: 1410.00 €
Kestus: 7.moodul – 08.-10.04.2022; 8 moodulit
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

NLP meisterpraktiku taseme väljaõppekursus (156 h)

2022-04-11

KURSUSEL OSALEMISE TINGIMUSEKS on NLP praktiku rahvusvahelise sertifikaadi olemasolu. Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1661.67 EUR + 20% km (332.33 eurot), kokku 1994 eurot. Kursus koosneb 6-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel süvendab õppija oma NLP-alast pädevust; arendab  enesereflektsioonivõimet; suurendab eesmärgipärase kommunikatsiooni oskusi; süvendab süsteemse mõtlemise ja metakognitsiooni vilumusi; arendab teadmiste ja oskuste eesmärgipärast edasiandmist ning õpetamisoskusi NLP praktiku teooria ja metoodika tasemel.

Hind: 1661.67 €
Kestus: 17 päeva, kokku 156 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

NLP praktik õpetajatele väljaõppekursus (192 h)

2022-04-11

Õppe eesmärk: Omandada õpetaja töös kasutatavaid NLP metoodikal põhinevaid iseenda ja erinevate protsesside juhtimise oskusi; meetodeid enda ja teiste käitumise mõistmiseks ning mõjutamiseks,  oma sisemiste ressursside efektiivseks kasutamiseks ja juhtimiseks; metakognitsiooni ja enesereflektsiooni oskusi

Hind: 0.00 €
Kestus: kokku 192 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Teadlik enesejuhtimine (8h)

2022-04-11

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu   või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee .   Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus   ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Lustlikult pingetest priiks (4h)

2022-04-11

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Barjäärid meis ja meie ümber (8h)

2022-04-12

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Keele vägi–olla oma sõnades laitmatu (8h)

2022-04-12

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse 43.grupp- VIII moodul

2022-05-07

NLP PRACTITIONER TASEME VÄLJAÕPPEKURSUSE LÕPETANU: • oskab efektiivsemalt juhtida iseennast ja teisi; • omab suuremat suhtlemiskompetentsust; • on loovam praktiliste lahenduste leidmisel; • omab coachi „tööriistakasti“ – kasulikud mudelid küsimuste esitamiseks, tagasisidestamiseks ja seisundite aktiveerimiseks.

Hind: 1410.00 €
Kestus: 8.moodul – 06.-07.05.2022; 8 moodulit
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikkus ja kooskõla (8h)

2022-05-09

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Probleem on tööriideis võimalus (4h)

2022-05-09

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikud suhted (8h)

2022-05-09

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Eneseväestamise kunst (8h)

2022-05-16

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- NLP lihtne, lõbus ja tulemusi loov (4h)

2022-05-17

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu   või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee .   Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus   ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Sõbraks oma emotsioonidega (7h)

2022-05-17

Praktiline koolitus 7 h (1 päev) Eesmärk: Õppida oma emotsioone mõistma ning ennetama häirivate emotsioonide mõju inimsuhetele. Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: NLP treener, meelerahu programmi koolitaja, täiskasvanute koolitaja (kutsetunnistus 7. tase) Tellija sihtgrupp: teenindusasutuse töötajad Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: – eristab emotsionaalsete reageeringute põhjusi ja tagajärgi; – määratleb emotsioonide `toitmise` ja `paastu` viise; – nimetab oma seisundi juhtimise erinevaid võimalusi ja valib kasutamiseks endale sobivad; – rakendab enesevaatlust oma seisundite teadvustamiseks ja juhtimiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 7 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP meisterpraktiku taseme väljaõppekursus (156 h)

2022-06-13

KURSUSEL OSALEMISE TINGIMUSEKS on NLP praktiku rahvusvahelise sertifikaadi olemasolu. Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1661.67 EUR + 20% km (332.33 eurot), kokku 1994 eurot. Kursus koosneb 6-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel süvendab õppija oma NLP-alast pädevust; arendab  enesereflektsioonivõimet; suurendab eesmärgipärase kommunikatsiooni oskusi; süvendab süsteemse mõtlemise ja metakognitsiooni vilumusi; arendab teadmiste ja oskuste eesmärgipärast edasiandmist ning õpetamisoskusi NLP praktiku teooria ja metoodika tasemel.

Hind: 1661.67 €
Kestus: 17 päeva, kokku 156 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

NLP praktik õpetajatele väljaõppekursus (192 h)

2022-06-13

Õppe eesmärk: Omandada õpetaja töös kasutatavaid NLP metoodikal põhinevaid iseenda ja erinevate protsesside juhtimise oskusi; meetodeid enda ja teiste käitumise mõistmiseks ning mõjutamiseks,  oma sisemiste ressursside efektiivseks kasutamiseks ja juhtimiseks; metakognitsiooni ja enesereflektsiooni oskusi

Hind: 0.00 €
Kestus: kokku 192 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Kohtumine iseendaga (8h)

2022-06-13

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Barjäärid meis ja meie ümber (8h)

2022-06-14

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

NLP koolitaja taseme väljaõppekursus (192 h+188h)

2022-06-14

Koolituse rahaline väärtus osalejale on 2400 EUR + 20% km (480 eurot), kokku 2880 eurot. Kursus koosneb 8-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Väljaõppe eesmärgiks on arendada oskusi, mis on vajalikud täiskasvanute koolitajale ja NLP koolitajale õppijakeskseks koolituste kavandamiseks ning läbiviimiseks ja isiklikuks arenguks koolitajana.

Hind: 2400.00 €
Kestus: kokku 380 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Teadlik enesejuhtimine (8h)

2022-07-11

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu   või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee .   Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus   ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Lustlikult pingetest priiks (4h)

2022-07-11

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Keele vägi–olla oma sõnades laitmatu (8h)

2022-07-12

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi
Koht: Selgitamisel

Telefon: 512 1864