Eesti NLP Instituut

Eesti NLP Instituut
Firma:
Eesti NLP Instituut
Telefon:
Ave Eero 5646 4265 Viive Einfeldt: 512 1864, Külli Loomann: 515 7658
Koduleht:
nlpinstituut.ee
Facebook: Eesti NLP Instituut21 aastat kogemusi NLP Praktiku ja NLP Meisterpraktiku taseme väljaõppekursuste läbiviimisel rahvusvahelist sertifikaati omavate NLP Trainerite poolt.
 
Üle 21 aasta „rätsepatööna“ valminud kvaliteetkoolitusi enesearengut väärtustavatele inimestele ja organisatsioonidele.
 
Meie koolitusi iseloomustavad märksõnad SÜSTEEMNE, LIHTNE, LÕBUS ja PRAKTILINE ning koolitusmeetodid, mis võimaldavad kõigil osalejatel kaasa mõelda, oma arvamust välja öelda, õpitavat praktiliselt kogeda, analüüsida ennast ja oma osa erinevates protsessides.

Viime läbi praktilisi koolitusi järgmistes valdkondades: 
 • NLP ehk neurolingvistiline programmeerimine (enese ja suhete juhtimise kunst)
 • eneseareng ja praktiline psühholoogia
 • suhtlemis- ja mõjutamisoskused (sh klienditeenindus-, müügi-, argumenteerimis-, kuulamis- , esinemis- ja enese mõistetavaks tegemise oskused)
 • liidrikäitumine ja koostöö

Koolituste lähtealuseks on aktiivõppe ja neuro-lingvistilise programmeerimise (NLP) põhimõtted ja meetodid.
 
NLP on kaasaegne rakenduspsühholoogia suund, mis kätkeb endas põhimõtteid ja meetodeid, mis võimaldavad:
 • suurendada teadlikkust ja omada selget ettekujutust soovitud tulemusest igas olukorras (EESMÄRGIMÕTLEMINE)
 • näha, kuulda ja kogeda rohkem ja väljenduda selgemalt ning teisest osapoolest lähtuvalt (MEELTE TERASUS)
 • tunda ennast kindlamini ja mõista teisi (USALDUSLIKU KONTAKTI SAAVUTAMINE, SUHETE JA SEISUNDI JUHTIMINE)
 • teha endale kättesaadavaks suurem hulk tegutsemisvalikuid ja avada juurdepääs oma sisemistele jõuvarudele (PAINDLIKKUS SUHTLEMISEL).
NLP meetodite rakendamine toetab kiiret õppimist ja ideede jagamist loovas ning avatud õhkkonnas.
Mõistmisvälja avardumine ja oskuste omandamine toimub kogemusliku ja eneseavastusliku protsessina.
 
MTÜ Eesti NLP Instituudi  õppekorralduse alused

Milliseid koolitusi pakutakse?


TELLIMUSKOOLITUSED RÄTSEPATÖÖNA (ÕPPEKAVAD)

 • NLP lihtne,lõbus ja tulemusi loov (4h)
 • Probleem on tööriideis võimalus (4h)
 • Lustlikult pingetest priiks (4h)
 • Barjäärid meis ja meie ümber (8h)
 • Emotsionaalselt nutikas tegutsemine igapäevatöös (8h)
 • Teadlik enesejuhtimine (8h)
 • Keele vägi–olla oma sõnades laitmatu (8h)
 • Eneseväestamise kunst (8h)
 • Terviklikkus ja kooskõla (8h)
 • Kohtumine iseendaga (8h)
 • Terviklikud suhted (8h)
 
 • Mõjus esinemine (8h)
 • Suhete juhtimise kunst (16h)
 • Raskete kõneluste juhtimine (8h)
 • Meisterliku läbirääkija võtmeoskused (16h)
 • Lood ja metafoorid esineja käsutuses (8h)
 • Kliendi südant võitev teenindussuhtlus (16h)
 • Keel ja meel nõustamisel ja müügis (16h)
 • Kuidas konflikte ennetada ja lahendada? (8h)
 • Vastutust võttev ja ennast säästev suhtlemine (16h)
 • Argumenteerimismeisterlikkus (8h)
 • Intervjueerimise ja tagasisidestamise kunst (8h)
 
 • Tulemusliku arenguvestluse läbiviimine (8h)
 • Ametiprofiilide väljatöötamine hoiakute baasil (8h)
 • Loovad analüüsimeetodid (8h)
 • Koosolekute juhtimine (8h)
 • Juht kui arendaja (8h)
 • Meisterlik liidrikäitumine (16h)
 • Motivatsiooni käivitamise võtted (8h)
 • Eelarvamustest vabaks (8h)
 • Värbamisprotsessi juhtimine (8h)
 • Rühmatöömeetodite rakendamine koostööprotsesside juhthimisel (16h)
 • Meie meeskond-Koostöö tarkus (8h)
Enesearengu- ja praktilise psühholoogia programmid  Tellimuskoolitused  Sisekoolitused  Avalikud koolitused  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  NLP  NLP koolitused  NLP Põhikursus  NLP Jätkukursus  NLP Profikursus  NLP Perekool  NLP Praktiku taseme väljaõppekursus  NLP meistripraktiku taseme väljaõppekursus  NLP koolitaja koolituse väljaõppekursus  NLP Praktik õpetajatele  NLP Praktik  NLP Meisterpraktik  NLP Koolitaja  Suhtlemis- ja mõjutamisoskuste programmid  Liidrikäitumise ja koostööprogrammid  NLP lihtne,lõbus ja tulemusi loov   Probleem on tööriideis võimalus  Lustlikult pingetest priiks  Barjäärid meis ja meie ümber  Emotsionaalselt nutikas tegutsemine igapäevatöös  Teadlik enesejuhtimine  Keele vägi–olla oma sõnades laitmatu  Eneseväestamise kunst  Terviklikkus ja kooskõla  Kohtumine iseendaga  Terviklikud suhted  Mõjus esinemine  Suhete juhtimise kunst  Suhtlemistreenerite koolitus  Suhtlemistreeningud  Suhtlemiskoolitus  Suhtlemine  Raskete kõneluste juhtimine  Meisterliku läbirääkija võtmeoskused  Lood ja metafoorid esineja käsutuses  Kliendi südant võitev teenindussuhtlus  Teenindusjuhtimine  Klienditeenindus  Müügikoolitused  Keel ja meel nõustamisel ja müügis  Konfliktide juhtimine  Konfliktide ennetamine  Konfliktidega toimetulek  Konfliktide lahendamise praktiline treening  Konfliktide lahendamine  Konfliktide juhtimine ja enesekehtestamine  Kuidas konflikte ennetada ja lahendada?  Vastutust võttev ja ennast säästev suhtlemine  Argumenteerimismeisterlikkus  Intervjueerimise ja tagasisidestamise kunst  Liidrioskused  Liidriomaduste arenguprogramm  Ametiprofiilide väljatöötamine hoiakute baasil   Loovad analüüsimeetodid  Koosolekute juhtimine  Juht kui arendaja  Meisterlik liidrikäitumine  Motivatsiooni käivitamise võtted  Eelarvamustest vabaks  Värbamisprotsessi juhtimine  Rühmatöömeetodite rakendamine koostööprotsesside juhthimisel  Meie meeskond-Koostöö tarkus  Eesti NLP Instituut