Andecus Koolituskeskus

Andecus Koolituskesk
Firma:
Andecus Koolituskeskus
Telefon:
+372 55 40 677
E-post:
info@andecus.ee
Koduleht:
andecus.ee
Andecus Koolituskeskus pakub praktilisi ja usaldusväärseid koolitusi
 
Andecus Koolituskeskuse õppekavad juhtidele sisaldavad kaasaegseid juhtimiskompetentse ning uusi juhtimistrende. Õppekavad personalijuhile, raamatupidajale sisaldavad vajalikke kutsestandardist lähtuvaid oskusi ja teadmisi. Ettevõtlusalaseid koolitusi pakume nii alustavatele ettevõtjatele kui töötajatele juhtimisalaste teadmiste arendamiseks. Oleme keskendunud praktilistele probleemikäsitlustele ametialaste kompetentside arendamisel Euroopa Liidus.

Oleme liikuvad ja paindlikud omades mobiilset arvutiklassi.
Ettevõtte sisekoolitus aitab tõsta töötajate kompetentsust, töö rahulolu ja parandada kolleegide-vahelisi rahvusvahelisisuhteid. Samuti annab see tellijale võimaluse korraldada koolitus just endale sobival ajal ja kohas.

NB! Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

www.andecus.ee
 
Erakool Andecus  Ettevõtluskursused  Ettevõtluse E-kursus aastaringselt  E-õpe  Äri- ja ettevõtlusalased koolitused  Ettevõtte juhtimine  Ettevõtte juhtimine  Väikeettevõtlus  Kaubandus  Kaubanduse E-kursus aastaringselt  Personalijuht  Personalijuhtimine  Personalile  Personali arendus ja koolitus  Personalivalik  Personalitöö  Personalitöö baaskoolitus  Personalispetsialist E-kursus  Raamatupidamise E-kursus aastaringselt  Raamatupidamine  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamise kursused  Pearaamatupidajate täiendusõpe  Raamatupidaja koolitused  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ettevõtluse kiirkursus  Väikeettevõtte raamatupidamine  Finantsaruanne  Finantsaruannete koolitus juhtidele  Finantsaruannete koolitus juhtidele  Finantsaruannete koostamine ja analüü  Ettevõtluskursused  Ettevõtlus ja äriplaanide koostamine  Finantsjuhtimine  Müügiesindaja  Maniküür  Maniküürija eriala  Juuksurite kursused  Juuksur  Juuksuri kursused  Juuksur tase IV  Juuksur Tagasi erialasele tööl  Sisekoolitused  Avalikud koolitused  Avalik sektor 

KOOLITUSKALENDER

Juhatuse liikme õiguslik seisund Tartus

2020-08-14

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade juriidilise isiku juhatuse liikme õiguslikust staatusest ja erisustest. Lisaks õiguskeskkonna analüüsile annab kursus praktilise lahendusena juhatuse liikme lepingu võimalikud koostisosad. Sellele lisanduvad praktilised soovitused lepingu õiguslikuks sisustamiseks.  

Hind: 700.00 €
Kestus: 6 ak.t algus kell 11.00
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Juhatuse liikme õiguslik seisund Tallinnas

2020-08-18

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade juriidilise isiku juhatuse liikme õiguslikust staatusest ja erisustest. Lisaks õiguskeskkonna analüüsile annab kursus praktilise lahendusena juhatuse liikme lepingu võimalikud koostisosad. Sellele lisanduvad praktilised soovitused lepingu õiguslikuks sisustamiseks.  

Hind: 700.00 €
Kestus: 6 ak.t; algus kell 10.00 või kokkuleppel,
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Müügioskuste arendamine Tallinn

2020-08-18

Õpiväljundundid: Õpilane teab ja oskab rakendada erinevaid müügitehnikaid vastavalt kliendi vajadusele. Praktiliste müügioskuste analüüsimine. Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline ülesanne ja debatt. 

Hind: 400.00 €
Kestus: 6 ak.t., kell 10.00
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Väikeettevõtte raamatupidamise finantsdokumentide koostamine MS Exceli abil Tallinn

2020-08-24

Hea töökeskkond. Oma töökoha kujundamine. MS Excel tööaken, põhimõisted, töövõtted. Andmete sisestamine. Harjutusülesanne. Arve koostamine, valemite moodustamine, vormindamine. Töö Exceli töölehel ja töövihikuga. Registri moodustamine jne.

Hind: 800.00 €
Kestus: 24-25.08 või kokkuleppel; 16k.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Müügioskuste arendamine Tartu

2020-08-28

Õpiväljundundid: Õpilane teab ja oskab rakendada erinevaid müügitehnikaid vastavalt kliendi vajadusele. Praktiliste müügioskuste analüüsimine. Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline ülesanne ja debatt. 

Hind: 400.00 €
Kestus: 6 ak.t., kell 10.00, 28.08 või 10.09
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Ettevõtluse kiirkursus Tallinn

2020-09-01

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile. 

Hind: 1680.00 €
Kestus: 120 ak.t toimumisaeg: 1- 30.09
Koht: Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a

Telefon: 55 40 677

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis Tartu 32 ak.t.

2020-09-03

Sihtrühm: Täiskasvanutele, kes soovivad ettevõtlusega alustada või on täna väikeettevõtjad, kuid kel puudub kogemus raamatupidamisaruannete koostamise, analüüsimise ja tulemuste juhtimise osas.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 3, 4, 10, 11.09 või kokkuleppel 32 ak.t.
Koht: Sadama 1, Tartu

Telefon: 55 40 677

Ettevõtluse kiirkursus Tartu

2020-09-03

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile. 

Hind: 1680.00 €
Kestus: 120 ak.t 3, 4, 10, 11, 17, 18, 28.09 või kokkulepp
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Väikeettevõtte raamatupidamine koos tarkvaraga Tartu

2020-09-03

Koolituse eesmärk on anda ülevaade majandusarvestuse ja raamatupidamise olemusest ning valdkondadest, mis aitavad mõista raamatupidamist tervikuna.

Hind: 2080.00 €
Kestus: 3- 25.09 või kokkuleppele; 84 ak.t.
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Väikeettevõtte raamatupidamise finantsdokumentide koostamine MS Exceli abil Tartu

2020-09-03

Hea töökeskkond. Oma töökoha kujundamine. MS Excel tööaken, põhimõisted, töövõtted. Andmete sisestamine. Harjutusülesanne. Arve koostamine, valemite moodustamine, vormindamine. Töö Exceli töölehel ja töövihikuga. Registri moodustamine jne.

Hind: 800.00 €
Kestus: 3-4.09; 16k.t.
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Müügioskuste arendamine Tallinn

2020-09-07

Õpiväljundundid: Õpilane teab ja oskab rakendada erinevaid müügitehnikaid vastavalt kliendi vajadusele. Praktiliste müügioskuste analüüsimine. Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline ülesanne ja debatt. 

Hind: 400.00 €
Kestus: 6 ak.t., kell 10.00
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Ettevõtluse E-kursus

2020-09-07

Ettevõtluse e-kursust, mis annab Sulle vajalikud teadmised ettevõtlusest ja äriplaanide koostamisest. Kui Sa ei ole veel ettevõtja ja soovid koostada investorile edukat äriplaani, saad selleks vajalikud teadmiseks antud kursuselt.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 96 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

MS Office töövahendite oskuslik kasutamine Tallinn

2020-09-07

Hea töökeskkond. Oma töökoha kujundamine. MS Word: tööaken, põhimõisted, töövõtted, menüüd, ribad, vahekaardid, käsud. Dokumendi koostamine, märgi- ja lõiguvorming; teksti redigeerimine, automaattekst, otsimine ja asendamine jne.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 7, 8, 14, 15.09 või kokkuleppel; 32 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Personalispetsialist E-kursus

2020-09-07

Personalispetsialisti e-kursus annab Sulle vajalikud teadmised personalitööst ning õppekava lähtub personalispetsialisti tase V kutsestandardist. 

Hind: 1600.00 €
Kestus: 80 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Raamatupidamise E-kursus

2020-09-07

Koolituse sihtgrupp on alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust. 

Hind: 2000.00 €
Kestus: 80 ak.t. Täpne algusaeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Personalispetsialisti pädevuskursus Tallinn

2020-09-07

Sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi personalijuhtimise valdkonnas.

Hind: 1440.00 €
Kestus: 32 ak.t., 7, 8, 14, 15.09
Koht: Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a

Telefon: 55 40 677

Personaalne Väikeettevõtte raamatupidamine koos tarkvaraga Rakvere

2020-09-07

Koolituse eesmärk on anda ülevaade majandusarvestuse ja raamatupidamise olemusest ning valdkondadest, mis aitavad mõista raamatupidamist tervikuna.

Hind: 2080.00 €
Kestus: toimumisaeg kokkuleppel 84 ak.t.
Koht: Lai 7, Rakvere

Telefon: 55 40 677

Personaalne Väikeettevõtte raamatupidamine koos tarkvaraga Jõhvi

2020-09-07

Koolituse eesmärk on anda ülevaade majandusarvestuse ja raamatupidamise olemusest ning valdkondadest, mis aitavad mõista raamatupidamist tervikuna.

Hind: 2080.00 €
Kestus: Toimumisaeg kokkuleppel ; 84 ak.t.
Koht: Kutse 13, Jõhvi

Telefon: 55 40 677

Väikeettevõtte raamatupidamise finantsdokumentide koostamine MS Exceli abil Tallinn

2020-09-09

Hea töökeskkond. Oma töökoha kujundamine. MS Excel tööaken, põhimõisted, töövõtted. Andmete sisestamine. Harjutusülesanne. Arve koostamine, valemite moodustamine, vormindamine. Töö Exceli töölehel ja töövihikuga. Registri moodustamine jne.

Hind: 800.00 €
Kestus: 9-10.09 või kokkuleppel; 16k.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

MS Office töövahendite oskuslik kasutamine Tartu

2020-09-10

Hea töökeskkond. Oma töökoha kujundamine. MS Word: tööaken, põhimõisted, töövõtted, menüüd, ribad, vahekaardid, käsud. Dokumendi koostamine, märgi- ja lõiguvorming; teksti redigeerimine, automaattekst, otsimine ja asendamine jne.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 10, 11, 17, 18.09; 32 ak.t.
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis Tartu 16 ak.t.

2020-09-10

Õppe eesmärk: Selgitada ettevõtlusega alustavatele inimestele/õppijatele, kuidas koostada bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibeplaani Excelis. Selgitada, kuidas neid arvnäitajaid süsteemselt analüüsida ja mida tulemuste tõlgendamise kaudu järgmisel perioodil paremini planeerida.

Hind: 800.00 €
Kestus: 10, 11.09 või kokkuleppell; 16 ak.t.
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Personalispetsialisti pädevuskursus Tartu

2020-09-14

Sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi personalijuhtimise valdkonnas.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 32 ak.t.,14, 15, 21, 22.09
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis Tallinn 32 ak.t.

2020-09-21

Sihtrühm: Täiskasvanutele, kes soovivad ettevõtlusega alustada või on täna väikeettevõtjad, kuid kel puudub kogemus raamatupidamisaruannete koostamise, analüüsimise ja tulemuste juhtimise osas.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 21, 22, 28, 29.09; 32 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Merit tarkvara koolitus Tallinn

2020-09-22

Sihtrühm: raamatupidamise valdkonnas töötavaid spetsialiste või väikeettevõtjaid, kes haldavad ise oma ettevõtte raamatupidamist. Spetsiaalne koolitus neile, kes alles alustavad Merit Aktiva kasutamist ja soovivad lähemalt tutvuda pilveversiooni suurepäraste aega säästvate võimalustega.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 16 ak/h. 22-23.09
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis Tallinn

2020-09-22

Õppe eesmärk: Selgitada ettevõtlusega alustavatele inimestele/õppijatele, kuidas koostada bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibeplaani Excelis. Selgitada, kuidas neid arvnäitajaid süsteemselt analüüsida ja mida tulemuste tõlgendamise kaudu järgmisel perioodil paremini planeerida.

Hind: 800.00 €
Kestus: 22-23.09; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Merit tarkvara koolitus Tartu

2020-09-24

Sihtrühm: raamatupidamise valdkonnas töötavaid spetsialiste või väikeettevõtjaid, kes haldavad ise oma ettevõtte raamatupidamist ning kes vajavad oskusi, et professionaalselt kasutada Merit majandustarkvara raamatupidamise töö- ja analüüsivahendina. Spetsiaalne koolitus neile, kes alles alustavad Merit Aktiva kasutamist ja soovivad lähemalt tutvuda pilveversiooni suurepäraste aega säästvate võimalustega.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 16 ak/h.24-25.09
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Väikeettevõtte raamatupidamine koos tarkvaraga Tartu

2020-10-01

Koolituse eesmärk on anda ülevaade majandusarvestuse ja raamatupidamise olemusest ning valdkondadest, mis aitavad mõista raamatupidamist tervikuna.

Hind: 2080.00 €
Kestus: 1- 30.10 või kokkuleppele; 84 ak.t.
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

MS Office töövahendite oskuslik kasutamine Tallinn

2020-10-05

Hea töökeskkond. Oma töökoha kujundamine. MS Word: tööaken, põhimõisted, töövõtted, menüüd, ribad, vahekaardid, käsud. Dokumendi koostamine, märgi- ja lõiguvorming; teksti redigeerimine, automaattekst, otsimine ja asendamine jne.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 5, 6, 12, 13.10 või kokkuleppel; 32 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis Tallinn 32 ak.t.

2020-10-05

Sihtrühm: Täiskasvanutele, kes soovivad ettevõtlusega alustada või on täna väikeettevõtjad, kuid kel puudub kogemus raamatupidamisaruannete koostamise, analüüsimise ja tulemuste juhtimise osas.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 5, 6, 12, 13.10; 32 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Väikeettevõtte raamatupidamine koos tarkvaraga Tallinn

2020-10-05

Koolituse eesmärk on anda ülevaade majandusarvestuse ja raamatupidamise olemusest ning valdkondadest, mis aitavad mõista raamatupidamist tervikuna.

Hind: 2080.00 €
Kestus: 05 kuni 27.10 ; 84 ak.t.
Koht: Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a

Telefon: 55 40 677

Ettevõtluse E-kursus

2020-10-05

Ettevõtluse e-kursust, mis annab Sulle vajalikud teadmised ettevõtlusest ja äriplaanide koostamisest. Kui Sa ei ole veel ettevõtja ja soovid koostada investorile edukat äriplaani, saad selleks vajalikud teadmiseks antud kursuselt.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 96 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Personalispetsialist E-kursus

2020-10-05

Personalispetsialisti e-kursus annab Sulle vajalikud teadmised personalitööst ning õppekava lähtub personalispetsialisti tase V kutsestandardist. 

Hind: 1600.00 €
Kestus: 80 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Raamatupidamise E-kursus

2020-10-05

Koolituse sihtgrupp on alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust. 

Hind: 2000.00 €
Kestus: 80 ak.t. Täpne algusaeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Personalispetsialisti pädevuskursus Tallinn

2020-10-05

Sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi personalijuhtimise valdkonnas.

Hind: 1440.00 €
Kestus: 32 ak.t., 5, 6, 12, 13.10
Koht: Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a

Telefon: 55 40 677

Personalispetsialisti pädevuskursus Tartu

2020-10-07

Sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi personalijuhtimise valdkonnas.

Hind: 1440.00 €
Kestus: 32 ak.t., 7, 8, 14, 15.10
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

MS Office töövahendite oskuslik kasutamine Tartu

2020-10-08

Hea töökeskkond. Oma töökoha kujundamine. MS Word: tööaken, põhimõisted, töövõtted, menüüd, ribad, vahekaardid, käsud. Dokumendi koostamine, märgi- ja lõiguvorming; teksti redigeerimine, automaattekst, otsimine ja asendamine jne.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 8, 9, 15, 16.10; 32 ak.t.
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis Tartu 16 ak.t.

2020-10-15

Õppe eesmärk: Selgitada ettevõtlusega alustavatele inimestele/õppijatele, kuidas koostada bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibeplaani Excelis. Selgitada, kuidas neid arvnäitajaid süsteemselt analüüsida ja mida tulemuste tõlgendamise kaudu järgmisel perioodil paremini planeerida.

Hind: 800.00 €
Kestus: 15-16.10 või kokkuleppell; 16 ak.t.
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis Tartu 32 ak.t.

2020-10-15

Sihtrühm: Täiskasvanutele, kes soovivad ettevõtlusega alustada või on täna väikeettevõtjad, kuid kel puudub kogemus raamatupidamisaruannete koostamise, analüüsimise ja tulemuste juhtimise osas.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 15, 16, 22, 23.10 või kokkuleppel 32 ak.t.
Koht: Sadama 1, Tartu

Telefon: 55 40 677

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis Tallinn

2020-10-19

Õppe eesmärk: Selgitada ettevõtlusega alustavatele inimestele/õppijatele, kuidas koostada bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibeplaani Excelis. Selgitada, kuidas neid arvnäitajaid süsteemselt analüüsida ja mida tulemuste tõlgendamise kaudu järgmisel perioodil paremini planeerida.

Hind: 800.00 €
Kestus: 19-20.10; 16 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Merit tarkvara koolitus Tallinn

2020-10-26

Sihtrühm: raamatupidamise valdkonnas töötavaid spetsialiste või väikeettevõtjaid, kes haldavad ise oma ettevõtte raamatupidamist. Spetsiaalne koolitus neile, kes alles alustavad Merit Aktiva kasutamist ja soovivad lähemalt tutvuda pilveversiooni suurepäraste aega säästvate võimalustega.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 16 ak/h. 26-27.10
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Merit tarkvara koolitus Tartu

2020-10-29

Sihtrühm: raamatupidamise valdkonnas töötavaid spetsialiste või väikeettevõtjaid, kes haldavad ise oma ettevõtte raamatupidamist ning kes vajavad oskusi, et professionaalselt kasutada Merit majandustarkvara raamatupidamise töö- ja analüüsivahendina. Spetsiaalne koolitus neile, kes alles alustavad Merit Aktiva kasutamist ja soovivad lähemalt tutvuda pilveversiooni suurepäraste aega säästvate võimalustega.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 16 ak/h.; 29-30.10
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Ettevõtluse E-kursus

2020-11-02

Ettevõtluse e-kursust, mis annab Sulle vajalikud teadmised ettevõtlusest ja äriplaanide koostamisest. Kui Sa ei ole veel ettevõtja ja soovid koostada investorile edukat äriplaani, saad selleks vajalikud teadmiseks antud kursuselt.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 96 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Personalispetsialist E-kursus

2020-11-02

Personalispetsialisti e-kursus annab Sulle vajalikud teadmised personalitööst ning õppekava lähtub personalispetsialisti tase V kutsestandardist. 

Hind: 1600.00 €
Kestus: 80 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Raamatupidamise E-kursus

2020-11-02

Koolituse sihtgrupp on alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust. 

Hind: 2000.00 €
Kestus: 80 ak.t. Täpne algusaeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Ettevõtlus ja äriplaanide koostamine Tallinn

2020-12-02

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Kutseeksamite sooritamiseks eeldusi loovate teadmiste ja oskuste omandamine nii personalitöös tase V kui raamatupidamises tase V ja VI ning alustada ettevõtlust koostades edukas äriplaan.

Hind: 2080.00 €
Kestus: 02. -29.12.20 ; 168 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Ettevõtlus ja äriplaanide koostamine Tartu

2020-12-03

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Kutseeksamite sooritamiseks eeldusi loovate teadmiste ja oskuste omandamine nii personalitöös tase V kui raamatupidamises tase V ja VI ning alustada ettevõtlust koostades edukas äriplaan.

Hind: 2080.00 €
Kestus: 03.12.2020- 15.01.2021; 168 ak.t.
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Ettevõtluse E-kursus

2020-12-07

Ettevõtluse e-kursust, mis annab Sulle vajalikud teadmised ettevõtlusest ja äriplaanide koostamisest. Kui Sa ei ole veel ettevõtja ja soovid koostada investorile edukat äriplaani, saad selleks vajalikud teadmiseks antud kursuselt.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 96 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Personalispetsialist E-kursus

2020-12-07

Personalispetsialisti e-kursus annab Sulle vajalikud teadmised personalitööst ning õppekava lähtub personalispetsialisti tase V kutsestandardist. 

Hind: 1600.00 €
Kestus: 80 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Raamatupidamise E-kursus

2020-12-07

Koolituse sihtgrupp on alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust. 

Hind: 2000.00 €
Kestus: 80 ak.t. Täpne algusaeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Ettevõtlus ja äriplaanide koostamine Tartu

2020-12-12

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Kutseeksamite sooritamiseks eeldusi loovate teadmiste ja oskuste omandamine nii personalitöös tase V kui raamatupidamises tase V ja VI ning alustada ettevõtlust koostades edukas äriplaan.

Hind: 2080.00 €
Kestus: 12- 29.12; 168 ak.t.
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677

Ettevõtlus ja äriplaanide koostamine Tallinn

2021-01-01

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Kutseeksamite sooritamiseks eeldusi loovate teadmiste ja oskuste omandamine nii personalitöös tase V kui raamatupidamises tase V ja VI ning alustada ettevõtlust koostades edukas äriplaan.

Hind: 2080.00 €
Kestus: 01.12 -18.01.21 ; 168 ak.t.
Koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Telefon: 55 40 677

Ettevõtlus ja äriplaanide koostamine Tartu

2021-01-03

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Kutseeksamite sooritamiseks eeldusi loovate teadmiste ja oskuste omandamine nii personalitöös tase V kui raamatupidamises tase V ja VI ning alustada ettevõtlust koostades edukas äriplaan.

Hind: 2080.00 €
Kestus: 3- 15.01. 2021; 168 ak.t.
Koht: Soola 6, Tartu

Telefon: 55 40 677