Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool; T
Firma:
Tallinna Ülikool
Telefon:
372 619 9516, + 372 5212339
E-post:
koolitus@tlu.ee
Facebook: www.facebook.com/TLUkoolitused/

TLÜ Koolitus pakub avalikke koolitusi kõigile huvilistele ja tellimuskoolitusi organisatsioonidele.


TLÜ avalike koolituste info
 

Tallinna Ülikoolil on enam kui 40 aastat koolituskogemust. See teeb meist Eesti vanima ja ühe suurima täiendusõppe organisatsiooni. Igal aastal osaleb ülikooli erinevatel koolitustel enam kui 15 000 täiendusõppijat. Koolitusi pakutakse nii juhtidele ja spetsialistidele, erinevas vanuses noortele, õpetajatele, rahvusvahelistele tudengitele kui ka laiemale avalikkusele. Täiendusõppe valdkonda Tallinna Ülikoolis koordineerib Avatud akadeemia.


 
 
Kirjalik kommunikatsioon  Ärietikett  Tallinna Ülikooli koolitused  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  B1 inglise keel (Cambridge English: Preliminary)  Inglise keel  B2 inglise keel (Cambridge English: First)   C1 inglise keel (Cambridge English: Advanced)   IELTS ettevalmistuskursus  A1 vene keel (eesti keele baasil)  A2 vene kõnekeel (eesti keele baasil)  Vene keel  Vene keele kursused  Vene keele koolitus  A1 saksa keel (eesti keele baasil)  Saksa keel  A1 hispaania keel (inglise keele baasil)  Hispaania keel  A1 itaalia kõnekeel (inglise keele baasil)  A1 prantsuse keel (eesti keele baasil)  Prantsuse keel  B1 eesti keel (vene ja inglise keele baasil)  Eesti keel  Eesti keel välismaalastele  Keeleõpe  Vene keele kursused  Vene keele koolitus  Õpetajate Akadeemia  Avalikud koolitused  Suve- ja talveülikool  Ülikoolid  Suve- ja talveülikool  Suveülikoolid  Õpilasakadeemia ja Laste Filmikool  Avatud õpe ja programm Aasta Ülikoolis  Tellimuskoolitused  Keraamika  Sissejuhatus keraamikasse  Temperament ja kooliedu  Õpetajate täiendkoolitus  Montaaž  Montaaź  Õuesõpe, virtuaalne- ja meedialabor astronoomias põhikooli- ja gümnaasiumi astmes  Koolitused ja kursused noortele  Kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad  Milleks on hea CIECA - Road User Education projekt  Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine  Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestamine õpetajakoolituse praktika raames muutunud õpikäsituse valguses  Lapsevanema koolitused  Beebide võimlemine  Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus  Mida peaks teadma alustav ettevõtja?  Ettevõtluskursused  Ettevõtte juhtimine  Juhtimine  Ärijuhtimine  Teadmisi Hiina toidukultuurist  Loovtekstiilid  Loovusringid  Käsitöökursused  Kirivööde kudumine  Kudumine  Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal  Filmi- ja videokunst  Filmi- ja videomontaaži algkursus  Ettevalmistus BFM filmi erialale  Treeneri juhtimisstiil- vana kool või uued lähenemised  Emade ja laste kaitse  Astronoomia teemade õpetamisest I ja II kooliastmes loodusõpetuse raames  Astronoomia  Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades  Beebide ja väikelaste ujutamine  Treenerite III taseme spordi üldainete teooria  Treenerite koolitus ja täiendõpe  IELTS-eksami ettevalmistus  Isikuandmete kaitse tulevik praktikas  Kaasav haridus Soome kogemuse näitel  Kõne ja hääle treening  Kõnetreeningud  Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas  Probleemse õpilase mõistmine kunstiteraapia meetodite abil  Probleemide lahendamine  Väikelaste võimlemine lasteaias ja -hoius  Hüper- ja hüpoaktiivne laps klassis  Hüperaktiivne laps  Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal  Makramee põhi- ja erisõlmed  PISA testi lugemisülesanded ja lugemisraskuste ilmnemine II ja III kooliastme õpilastel  Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes  Võistluskogemusest- kuidas toetada sportlaste tegutsemist ning soodustada optimaalset sooritust?  Andekas laps tavakoolis ja alasooritus  Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias  Käitumisraskustega laps lasteaias  Rasked kõnelused lapsevanemaga  Foto teraapiline kasutamine  Kangakudumine  Praktiline kunstiteraapia  Tervisekoolitused  Tervis  Dokumentaalfilm ja ulmefilm  Helipilt  Ärietiketi koolitus  Ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel 

KOOLITUSKALENDER

Inspiratsioonihommik EXU - Ettevõte X Ülikool. Miks ja kuidas loome lahendusi praktilistele probleemidele?. Partnernädala koolitus TÕNi raames

2019-10-15

Tallinna Ülikooli arendus- ja koostöökeskus EXU toob ettevõtted ja organisatsioonid kokku ülikooli teadlastega, et töötada koos välja tulevikukindlaid lahendusi praktilistele probleemidele. Koostöö tulemus võib olla nii uus toode või teenus kui ka selle kiirem turule toomine, parem kasutajakogemus, digitaalsed loovlahendused, aga ka võimekamad töötajad, tulemuslikkust suurendav töökeskkond ja palju muud. Räägime koostöönäidetest ettevõtetega, rahastamise võimalustest ja EXUst.     

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 9.00 - 11.00
Koht: Kaubandus-Tööstuskojas, Toomkooli 17, Tallinn

Telefon: 619 9516

Rahulolu ja heaolu kujundavad psühholoogilised tegurid. Partnernädala koolitus TÕNi raames

2019-10-16

Kuidas on võimalik ,et inimeste madalama psühholoogilise heaolu ja subjektiivse rahuloluga organisatsioonides võib majanduslik heaolu olla küll kõrge, kuid  tööalane efektiivsus on siiski madal? Kas inimese psühholoogilise heaolu ja subjektiivse rahulolu tagamine peaks üleüldse olema organisatsioonide jaoks mingi strateegiline eesmärk? Räägime psühholoogilisest heaolust, vaimsest tervisest, emotsioonide regulatsioonist, isiksuse omadustest ja organisatsioonikultuurist.    

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 10.00 - 11.30
Koht: Loeng toimub Tallinna Ülikoolis (auditoorium täpsustub)

Telefon: 619 9516

Kes kujundab sinu karjääri? Job crafting ja Life Design kui karjääri juhtimise ja kujundamise tööriistad. Partnernädala koolitus TÕNi raames

2019-10-16

Inimene lähtub enda huvidest ja ettevõte enda omadest. Kuidas leida ühist kasu inimeste karjääri kujundamisel? Enne loengut saavad osalejad täita veebiküsitluse ja saada vastused oma praeguse karjäärisituatsiooni kohta. Kuidas iseseisvalt saada aru, kas „tass on tühi või täis“?    

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 14.00 - 15.30
Koht: Loeng toimub Tallinna Ülikoolis (auditoorium täpsustub)

Telefon: 619 9516

Montaaži (Adobe Premiere) kiirkursus

2019-10-16

Koolituse käigus õpib osaleja ise oma materjali kokku pannes montaaži põhitõed ja montaažiprogrammi põhilised tööriistad. Koolitusel tutvutakse montaažiprogrammiga Adobe Premiere. Täpsem info tulekul.  

Hind: 185.00 €
Kestus: 10 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool

Telefon: 6199 908, 509 6692

Psühholoogilised aspektid spordivigastuste juures

2019-10-17

Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.  Registreerimise tähtaeg 14.10.2019

Hind: 62.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 6391751

Värbamine muutuvas maailmas. Partnernädala koolitus TÕNi raames

2019-10-17

Räägime värbamisest muutuvas maailmas, kus valikuõigus on pigem kandidaadil ning ettevõtted otsivad leidlikke lahendusi, kuidas olla atraktiivne tööandja, et meelitada ligi talente. Olukorras, kus töötuse määr on läbi aegade madalaim, tuleb tööandjatel läheneda värbamisele loominguliselt või leida hoopis töötajad väljaspoolt riigipiire? Arutame üheskoos värbamise väljakutsete üle ja proovime leida praktilisi lahendusi, mida väljaspool loengusaali kasutada.    

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 10.00 - 11.30
Koht: Forum Cinemas OÜ seminariruumis, Hobujaama tn 5, Tallinn

Telefon: 619 9516

Stress ja tööstress. Kui eesmärk on hea tervis ja tööalane produktiivsus, siis kuidas seda saavutada?. Partnernädala koolitus TÕNi raames

2019-10-18

Räägime stressist  ning selle mõjust inimese vaimsele ja füüsilisel tervisele. Käsitletakse stressiga toimetulekut ning tööstressi ja läbipõlemist ennetavaid tegureid.    

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 10.00 - 11.30
Koht: Tallinna Ülikoolis (auditoorium täpsustub), Tallinn

Telefon: 619 9516

Kutseõpetaja kohanemisaasta - esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus

2019-10-18

Eesmärk omandada esmased teadmised ja oskused ning kujundada hoiakud tööks kutseõpetajana; toetada valmisolekut enda professionaalseks arendamiseks ning elukestvas õppes osalemiseks.  Registreerimise tähtaeg 14.10.2019

Hind: 0.00 €
Kestus: 18.10.2019 - 15.05.2020; 4 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 6199527

Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine

2019-10-23

Koolituse eesmärk on kujundada õppeasutuse juhina valmisolek kavandada õppeasutuse arendustegevusi lähtuvalt sisehindamise tulemustest ning korraldada tõenduspõhist sisehindamist.  Registreerimise tähtaeg 20.10.2019    

Hind: 269.00 €
Kestus: 23.10.2019 - 04.12.2019; 1,5 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25, Terra hoone IV korrus ruum T-412

Telefon: 6199 774

Joonistamise algtõed

2019-10-23

Eesmärk õppida vaatama-nägema ja nähtut edasi andma, arendada silma ja käe koostööd ning joonistamisoskust püstitatud ja eesmärgistatud ülesannete abil, tutvuda klassikalise joonistamise aluste ja võtetega ning loominguliste võimalustega.

Hind: 140.00 €
Kestus: 23.10.2019 - 27.11.2019; 16 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 6199908

Klaveri algõpetus

2019-10-23

Eesmärk arendada loomingulist väljendusoskust klaverimängu kaudu, saada võimalus saavutada muusikaline eneseteostus.

Hind: 320.00 €
Kestus: 23.10.2019 - 19.02.2020; 1 EAP
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: (+372) 6199 908, (+372) 509 6692

Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine

2019-10-23

Eesmärk omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Hind: 120.00 €
Kestus: 23.10.2019 - 20.11.2019; 2 EAP
Koht: Haapsalu, Lihula mnt 12, ruum 205

Telefon: 4720243

Kõne ja hääle treening

2019-10-24

Koolitusel tehakse praktilisi kõne-, hääle-, diktsiooni- ja artikulatsiooniharjutusi ning saadakse praktilisi näpunäiteid hääle optimaalseks kasutamiseks, hoidmiseks ja kaitsmiseks. Koolituse tellimine: elina.tahvel@tlu.ee. Registreerimise tähtaeg 17.10.2019

Hind: 114.00 €
Kestus: kell 13.00 - 16.15; 4 ak.t.
Koht: Tallinn, Toompuiestee 23, Von Stackelberg Hotelli Tõllakuur

Telefon: 509 0216

Klaveri algõpetus

2019-10-24

Eesmärk arendada loomingulist väljendusoskust klaverimängu kaudu, saada võimalus saavutada muusikaline eneseteostus.

Hind: 320.00 €
Kestus: 24.10.2019 - 20.02.2020; 1 EAP
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: (+372) 6199 908, (+372) 509 6692

Filmimine 8 mm filmilindile

2019-10-26

Ülevaade filmi valmimiskäigust. Loojutustamise ja filmidramaturgia põhialused, filmi väljendusvahendid. Lühifilmi vaatamine ja analüüs. Töö karakteriga ja filmisüžee loomine. Teooria ja näited: karakter, konflikt, süžee, struktuur. Karakteri ja konflikti väljendamine filmis. Filmisüžee arendamine. Stseeni kirjutamine: tegelane, konflikt ja stseeni ülesehitus.

Hind: 200.00 €
Kestus: 26.10.2019 - 27.10.2019; 1 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova hoone

Telefon: 6199908

Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis

2019-10-26

Eesmärk osata lõimida robootikat nädala tegevustesse ja individuaalsetesse tegevustesse, arvestades lapsekeskse kasvatuse põhimõtteid.  Registreerimise tähtaeg 21.10.2019

Hind: 75.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 29

Telefon: 6199859

Võrkpallitreeneri III taseme erialane ettevalmistus

2019-10-26

Eesmärk kujundada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused võrkpalli III taseme (abitreeneri ) kutse omandamiseks; omandada teadmisi ja oskusi võrkpallurite kehalise võimekuse hindamiseks ja võrkpallitehnika õpetamiseks; kujundada didaktilised oskused tagasiside, peegelduse ja eneseanalüüsi kaudu. Registreerimise tähtaeg 14.10.2019

Hind: 150.00 €
Kestus: 26.10.2019 - 03.11.2019; 3 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 5296112

Eurotoetuste taotlemine- kuidas, millised ja kellele?

2019-10-29

Eesmärk teada saada, kuidas toimub Euroopa Liidu poolne rahastamine, kuidas hallatakse EL-i vahendeid kooskõlas reeglitega, millised on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ja muud rahastamisvõimalused; saada üksikasjalik ülevaade, kuidas toimub väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate, vabaühenduste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide, noorte, teadustöötajate, põllumajandustootjate ja maapiirkondade ettevõtjate, avalik-õiguslike asutuste ja teiste toetusesaajate rahastamine, aruandlus, kontroll, võrdsete võimaluste tagamine; õppida tundma ettevõtjate toetamise riigiabi reegleid kooskõlas teavitamise korra ja ebaseadusliku abi sissenõudmise menetlusega; analüüsida juhtumeid ja läbida praktilised harjutused, rakendada oma teadmisi eri meetmete ja tegevuste elluviimisel; vahetada kogemusi toetuse saajate, taotlejate ja andjate vahel ja saada osa toetavast võrgustikust.  Registreerimise tähtaeg 23.10.2019     ...

Hind: 220.00 €
Kestus: 29.10.2019 - 07.11.2019; 21 tundi
Koht: Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool

Telefon: 6409 456

Koolieelse lasteasutuse juhtimine

2019-10-30

Eesmärk õppida looma tingimusi koostöiseks muutuste juhtimiseks lapse arengukeskkonna kujundamisel Registreerimise tähtaeg 25.10.2019

Hind: 890.00 €
Kestus: 30.10.2019 - 17.04.2020; 6 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Telefon: 6199 774

Õpetamise toetamine kõrgkoolis- õppekava arendus ja sidusus

2019-10-31

Eesmärk Saada ülevaade sidusa õppekava arendamise põhimõtetest.  Registreerimise tähtaeg 30.10.2019

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akt.
Koht: Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, M-349

Telefon: 5146385

Õpetamise toetamine kõrgkoolis- hindamine ja tagasisidestamine

2019-10-31

Sihtgrupp Eesti kõrgkoolis töötavad õppejõud Eesmärk Saada teada, kuidas kasutada õpiväljundite saavutatuse hindamise ja tagasisidestamise võimalusi õppes.  Registreerimise tähtaeg 04.11.2019

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akt.
Koht: Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, M-349

Telefon: 5146385

Fotograafia alused

2019-11-02

Eesmärk täiendada kaamera kasutamise, loova pildistamise ja fotode digitaaltöötluse praktilisi oskusi.

Hind: 180.00 €
Kestus: 02.11.2019 - 30.11.2019; 1 EAP
Koht: Narva mnt 27, Tallinna

Telefon: 6199908

Kuidas kasutada pilatese treeningsüsteemi harjutusvara liikumistundides ja treeningutel

2019-11-02

Sihtgrupp Kehalise kasvatuse õpetajad, instruktorid, erinevate spordialade treenerid, lasteaia õpetajad, liikumisõpetajad. Eesmärk saada ülevaade pilatese harjutuste kompleksidest, mida kasutada üldfüüsilise treeningu osana, et hoida ja kasvatada treenitavate kehatunnetust, keskkere tugevust ning liigeste ja lülisamba liikuvust.  Registreerimise tähtaeg 27.10.2019

Hind: 100.00 €
Kestus: 8 akt.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Spordi üldained - Abitreener, tase 3

2019-11-02

Eesmärk saada teoreetilised baasteadmised abitreener, tase 3 kutse taotlemiseks. Registreerimise tähtaeg 27.10.2019.

Hind: 130.00 €
Kestus: 02.11.2019 - 17.11.2019; 1 EAP
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 5054659

Kirjalik kommunikatsioon- ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

2019-11-06

Koolitusel õpitakse valima lühemaid sõnastusmalle ja koostama selge ülesehitusega kantseliidivabu tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed. Hind sisaldab koolitust, mahukaid materjale, kohvipause ja lõunasööki. Koolituse läbinud saavad TLÜ täienduskoolituse lõpudokumendi. Registreerimise tähtaeg: 30.10.2019.

Hind: 192.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn, Paadi 5, Hotell Euroopa, saal Põhja-Euroopa

Telefon: 5090216

Padi palub tantsule - eelkooliealiste laste ja algklasside õpilaste liikumistunni mänguline harjutusvara

2019-11-08

Eesmärk Täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistundide läbiviimiseks kasutades erievaid liikumisvahendeid ja loovülesandeid.  Registreerimise tähtaeg 01.11.2019

Hind: 85.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Helipilt

2019-11-08

Koolitus annab ülevaate kuidas jutustatakse filmilugu helide abil. Näha saab põnevaid ja iseloomulikke helidega kujundatud lõike linateostest. Osalejad saavad ülevaate filmiheli valmimise peamistest etappidest. 

Hind: 175.00 €
Kestus: 10 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 27

Telefon: 6199 908, 509 6692

Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis

2019-11-09

Eesmärk osata lõimida robootikat nädala tegevustesse ja individuaalsetesse tegevustesse, arvestades lapsekeskse kasvatuse põhimõtteid.  Registreerimise tähtaeg 4.11.2019

Hind: 75.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 29

Telefon: 6199859

Videotöötlustarkvara Adobe After Effects kasutamine

2019-11-12

Eesmärk tutvuda videotöötlustarkvara Adobe After Effects teoreetilise taustaga, õppida Adobe After Effectsi võimalusi praktiliste ülesannete abil, õppida kasutama programmisiseseid efekte.

Hind: 1020.00 €
Kestus: 12.11.2019 - 10.12.2019; 1 EAP
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6199908

Digiturunduse rakendamine

2019-11-12

Eesmärk tutvuda digiturunduse olemusega, teoreetiliste käsitlustega, praktikate ja tehnoloogiliste lahenduste, valdkonna põhimõistetega ning -rakendustega, saada eri meetodite kasutamise kogemus.    

Hind: 1099.00 €
Kestus: 12.11.2019 - 10.12.2019; 2 EAP
Koht: Mare maja, Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Tallin

Telefon: 6199908

Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö

2019-11-13

Eesmärk mõtestada kutseaastat ja mentorlust kui töökohal õppimise võimalust, mõista enda rolli ja tegevusi mentorina ning osata toetada algaja õpetaja kohanemist ning professionaalset arengut

Hind: 0.00 €
Kestus: 13.11.2019 - 02.04.2020; 6 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 6199527

Kasutajakogemuse hindamise alused

2019-11-14

Registreerimise tähtaeg 07.10.2019  Eesmärk tõsta teadlikkust kasutajakogemuse olulisusest IT kasutamisel ja väljatöötamisel

Hind: 750.00 €
Kestus: 14.11.2019 - 15.11.2019; 12 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool

Telefon: 6409428

Final Cut Pro X montaaž

2019-11-14

Eesmärk saada põhjalik ülevaade montaažiprogrammist Final Cut Pro X ja rakendusvõimalustest; teha läbi praktilised harjutused eri tööriistadega.

Hind: 500.00 €
Kestus: 14.11.2019 - 16.11.2019
Koht: Narva mnt 27, Tallinn, BFMi hoone Nova

Telefon: 6199908

Õpetamise toetamine kõrgkoolis- üliõpilastööde juhendamine

2019-11-19

Sihtgrupp Eesti kõrgkoolides töötavad õppejõud Eesmärk Saada teada juhendamise viisidest ja võimalustest ning mõtestada juhendaja ja juhendatava rolli ning vastutust.       Registreerimise tähtaeg 18.11.2019

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akt.
Koht: Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, M-349

Telefon: 5146385

Keskendumine spordis - oskus, mis vajab eraldi tähelepanu!

2019-11-21

Sihtgrupp Spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.  Registreerimise tähtaeg 18.11.2019

Hind: 60.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 639 1751

Ristmeedia turundus

2019-11-21

Koolituse eesmärk: Tutvuda ristmeedia praktiliste võimalustega, kuidas üles ehitada soovitud lugu, keskkonda ja inforuumi. Kuidas ristmeedia ja transmeedia sisu luua ja mõjustada inimesi. Koolitus pakub oskused ristmeedia olemuse mõistmiseks, ristmeedia sisu tarbimiseks, loomiseks ning analüüsimiseks.

Hind: 500.00 €
Kestus: 21.- 22.11.2019; 20 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool, NOVA hoone, Narva mnt 27

Telefon: 61 999 08
Email: katrin

Harjutusvara ja nõuanded ülekoormusvigastuste vältimiseks treenitavatel

2019-11-22

Sihtgrupp Kehalise kasvatuse õpetajad, instruktorid, eri spordialade treenerid, liikumisõpetajad, perearstid, pereõed Eesmärk Õppida ennetama ja märkama algavaid ülekoormusvigastusi alajäseme piirkonnas.  Registreerimise tähtaeg 17.11.2019

Hind: 82.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 639 1751

Digitaalse esitluse disain

2019-11-27

Eesmärk tutvuda digiturunduse olemusega, teoreetiliste käsitlustega, praktikate ja tehnoloogiliste lahenduste, valdkonna põhimõistetega ning -rakendustega, saada eri meetodite kasutamise kogemus.    

Hind: 60.00 €
Kestus: 1 EAP, 27.11.2019 - 11.12.2019
Koht: Haapsalu, Lihula mnt 12, ruum 205

Telefon: 4720243

Õpetamise toetamine kõrgkoolis- meetodid suurtele ja väikestele gruppidele

2019-12-03

Sihtgrupp Eesti kõrgkoolis õpetavad õppejõud Eesmärk Arendada endas kõrgkoolis õpetamiseks vajalikku personaalset kompetentsust; tutvuda alternatiivsete võimalustega õpetamiseks eri suurustes õppegruppides.  Registreerimise tähtaeg 02.12.2019    

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akt.
Koht: Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-415

Telefon: 5146385

Piparkoogid - taigen ja küpsetamine

2019-12-04

Eesmärk Kringli valmistamise tehnoloogia omandamine taigna valmistamisest toote küpsetamiseni. Registreerimise tähtaeg 02.12.2019

Hind: 30.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391751

Õpetamise toetamine kõrgkoolis- õpetamise arendamise analüüsimine ning selle demonstreerimine

2019-12-06

Sihtgrupp Eesti kõrgkoolis töötavad õppejõud Eesmärk Mõista enda õpetamispraktikate kogumise ja analüüsimise vajalikkust professionaalse arengu huvides ja akadeemiliste töötajate karjäärimudelis; tutvuda e-keskkondadega, mis aitavad arengut jälgida, talletada ning presenteerida. Registreerumise tähtaeg 05.12.2019    

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akt.
Koht: Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-415

Telefon: 5146385

Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus. II moodul kursusest Tantsu- ja liikumisteraapia alused

2019-12-07

Eesmärk Saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus  Registreerimise tähtaeg 12.09.2019

Hind: 222.00 €
Kestus: 07.12.2019 - 24.01.2020; 2 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391757

Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis

2019-12-07

Eesmärk osata lõimida robootikat nädala tegevustesse ja individuaalsetesse tegevustesse, arvestades lapsekeskse kasvatuse põhimõtteid.  Registreerimise tähtaeg 2.12.2019

Hind: 75.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 29

Telefon: 6199859

Grupiprotsessid spordis- millega tuleks arvestada ja kuidas positiivseid grupi mõjusid toetada?

2019-12-12

Sihtgrupp Spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.  Registreerimise tähtaeg 09.12.2019    

Hind: 60.00 €
Kestus: 5 akt.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Mängu peidetud tantsud

2020-01-10

Eesmärk kujundada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide või tantsutundide läbiviimiseks, kasutades erinevate tantsude baaselemente, klassikalise- ja loovtantsu tehnikaid, liikumisvahendeid ja loovülesandeid.  Registreerimise tähtaeg 03.01.2020

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programmi Me loeme rakendamine klassis

2020-01-20

Eesmärk süvendada teadlikkust lugemisoskuse arengu toetamise võimalustest; kujundada oskused rakendada klassi/õpiabirühma õppetegevuses programmi „Me loeme“.

Hind: 0.00 €
Kestus: 20.01.2020 - 30.11.2020: 6 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Telefon: 6199 774

Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad, II moodul koolitusest Tantsu- ja liikumisteraapia alused

2020-01-23

  Eesmärk Saada ülevaade ja omakogemus tantsu- ja liikumisteraapia teooriatest ja meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning õppida neid kasutamas erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil. Registreerimise tähtaeg 12.09.2019

Hind: 200.00 €
Kestus: 23.01.2020 - 21.03.2020
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391757

Ülevaade inimese anatoomiast ja füsioloogiast

2020-02-14

Sihtgrupp Eri spordialade treenerid, instruktorid või liikumisõpetajad ning kehalise kasvatuse õpetajad. Eesmärk Saada baasteadmised inimese keha ehitusest ehk anatoomiast ja talitlusest ehk füsioloogiast; kujundada arusaam inimkeha organite ja organsüsteemide koostööst.  Registreerimise tähtaeg 10.02.2020    

Hind: 285.00 €
Kestus: 14.02.2020 - 07.03.2020; 2 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Ettevalmistus BFM filmi erialale

2020-03-07

Eesmärk saada esmaseid teadmisi filmi erialast ja sisseastumiseksamitest; teada saada filmist, meediast ja ristmeediast ja hakata paremini mõistma nende erinevusi.

Hind: 65.00 €
Kestus: 07.03.2020 - 21.03.2020; 1 EAP
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6199908