Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool; T
Firma:
Tallinna Ülikool
Telefon:
372 619 9516, + 372 5212339
E-post:
koolitus@tlu.ee
Facebook: www.facebook.com/TLUkoolitused/

TLÜ Koolitus pakub avalikke koolitusi kõigile huvilistele ja tellimuskoolitusi organisatsioonidele.


TLÜ avalike koolituste info
 

Tallinna Ülikoolil on enam kui 40 aastat koolituskogemust. See teeb meist Eesti vanima ja ühe suurima täiendusõppe organisatsiooni. Igal aastal osaleb ülikooli erinevatel koolitustel enam kui 15 000 täiendusõppijat. Koolitusi pakutakse nii juhtidele ja spetsialistidele, erinevas vanuses noortele, õpetajatele, rahvusvahelistele tudengitele kui ka laiemale avalikkusele. Täiendusõppe valdkonda Tallinna Ülikoolis koordineerib Avatud akadeemia.


 
 
Kirjalik kommunikatsioon  Ärietikett  Tallinna Ülikooli koolitused  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  B1 inglise keel (Cambridge English: Preliminary)  Inglise keel  B2 inglise keel (Cambridge English: First)   C1 inglise keel (Cambridge English: Advanced)   IELTS ettevalmistuskursus  A1 vene keel (eesti keele baasil)  A2 vene kõnekeel (eesti keele baasil)  Vene keel  Vene keele kursused  Vene keele koolitus  A1 saksa keel (eesti keele baasil)  Saksa keel  A1 hispaania keel (inglise keele baasil)  Hispaania keel  A1 itaalia kõnekeel (inglise keele baasil)  A1 prantsuse keel (eesti keele baasil)  Prantsuse keel  B1 eesti keel (vene ja inglise keele baasil)  Eesti keel  Eesti keel välismaalastele  Keeleõpe  Vene keele kursused  Vene keele koolitus  Õpetajate Akadeemia  Avalikud koolitused  Suve- ja talveülikool  Ülikoolid  Suve- ja talveülikool  Suveülikoolid  Õpilasakadeemia ja Laste Filmikool  Avatud õpe ja programm Aasta Ülikoolis  Tellimuskoolitused  Keraamika  Sissejuhatus keraamikasse  Temperament ja kooliedu  Õpetajate täiendkoolitus  Montaaž  Montaaź  Õuesõpe, virtuaalne- ja meedialabor astronoomias põhikooli- ja gümnaasiumi astmes  Koolitused ja kursused noortele  Kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad  Milleks on hea CIECA - Road User Education projekt  Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine  Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestamine õpetajakoolituse praktika raames muutunud õpikäsituse valguses  Lapsevanema koolitused  Beebide võimlemine  Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus  Mida peaks teadma alustav ettevõtja?  Ettevõtluskursused  Ettevõtte juhtimine  Juhtimine  Ärijuhtimine  Teadmisi Hiina toidukultuurist  Loovtekstiilid  Loovusringid  Käsitöökursused  Kirivööde kudumine  Kudumine  Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal  Filmi- ja videokunst  Filmi- ja videomontaaži algkursus  Ettevalmistus BFM filmi erialale  Treeneri juhtimisstiil- vana kool või uued lähenemised  Emade ja laste kaitse  Astronoomia teemade õpetamisest I ja II kooliastmes loodusõpetuse raames  Astronoomia  Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades  Beebide ja väikelaste ujutamine  Treenerite III taseme spordi üldainete teooria  Treenerite koolitus ja täiendõpe  IELTS-eksami ettevalmistus  Isikuandmete kaitse tulevik praktikas  Kaasav haridus Soome kogemuse näitel  Kõne ja hääle treening  Kõnetreeningud  Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas  Probleemse õpilase mõistmine kunstiteraapia meetodite abil  Probleemide lahendamine  Väikelaste võimlemine lasteaias ja -hoius  Hüper- ja hüpoaktiivne laps klassis  Hüperaktiivne laps  Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal  Makramee põhi- ja erisõlmed  PISA testi lugemisülesanded ja lugemisraskuste ilmnemine II ja III kooliastme õpilastel  Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes  Võistluskogemusest- kuidas toetada sportlaste tegutsemist ning soodustada optimaalset sooritust?  Andekas laps tavakoolis ja alasooritus  Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias  Käitumisraskustega laps lasteaias  Rasked kõnelused lapsevanemaga  Foto teraapiline kasutamine  Kangakudumine  Praktiline kunstiteraapia  Tervisekoolitused  Tervis  Dokumentaalfilm ja ulmefilm  Helipilt  Ärietiketi koolitus  Ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel 

KOOLITUSKALENDER

Treeni teadlikult. Südame ja spordi vastastikune mõju.

2019-11-19

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut kutsub harrastussportlasi, perearste ja -õdesid, treenereid, lapsevanemaid jt, kes on huvitatud enesetäiendamisest tervislikult sportimise ja vigastuste ennetamise valdkonnas osalema loengusarjas: TREENI TEADLIKULT 2019. Kardioloog ja spordiarst dr Meelis Vainu

Hind: 6.00 €
Kestus: algus kell 18.00-19.30
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Pitsilised piparkoogid

2019-11-19

esmärk õppida ära piparkookide kaunistamise tehnoloogilised etapid ja glasuuri valmistamine. Sisu Üllata sel aastal oma pere või sõpru elegantselt kaunistatud piparkookidega. Omandatud oskused ja saadud ideed võimaldavad sul valmistada kaunistatud piparkookidest erilise jõulukingituse või ehtida jõululauda täiusliku piparkoogikausiga.  Registreerimise tähtaeg 15.11.2019    

Hind: 30.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Õpetamise toetamine kõrgkoolis- üliõpilastööde juhendamine

2019-11-19

Sihtgrupp Eesti kõrgkoolides töötavad õppejõud Eesmärk Saada teada juhendamise viisidest ja võimalustest ning mõtestada juhendaja ja juhendatava rolli ning vastutust.       Registreerimise tähtaeg 18.11.2019

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akt.
Koht: Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, M-349

Telefon: 5146385

Loovkultuur- innovatsioon ühiskonnas, ajaloos ja inimese mõttes

2019-11-21

Eesmärk vaadelda innovatsiooniprotsesse inimühiskonnas sisuliselt ühe kultuuripsühholoogia traditsiooni - semiootilise dünaamika kultuuripsühholoogia - kallal, mille on välja töötanud Jaan Valsiner kolme aastakümne jooksul (Valsiner, 1998, 2007, 2014, 2019).  Registreerimise tähtaeg 15.11.2019

Hind: 0.00 €
Kestus: 21.11.2019 - 22.11.2019; 2 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, ASTRA maja, ruum A-447

Telefon: 372 619 9516, + 372 5212339

Keskendumine spordis - oskus, mis vajab eraldi tähelepanu!

2019-11-21

Sihtgrupp Spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.  Registreerimise tähtaeg 18.11.2019

Hind: 60.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 639 1751

Savitöö laste ja noorukitega

2019-11-22

Eesmärk mõista savitööd kui kunstiterapeutilist vahendit ja osata seda kasutada tegevuses laste- ja noorukitega.  Registreerimise tähtaeg 17.11.2019

Hind: 160.00 €
Kestus: 22.11.2019 - 06.12.2019; 2 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391752

Harjutusvara ja nõuanded ülekoormusvigastuste vältimiseks treenitavatel

2019-11-22

Sihtgrupp Kehalise kasvatuse õpetajad, instruktorid, eri spordialade treenerid, liikumisõpetajad, perearstid, pereõed Eesmärk Õppida ennetama ja märkama algavaid ülekoormusvigastusi alajäseme piirkonnas.  Registreerimise tähtaeg 17.11.2019

Hind: 82.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 639 1751

Treeni teadlikult. Haigused, taastumine ja sportimine

2019-11-26

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut kutsub harrastussportlasi, perearste ja -õdesid, treenereid, lapsevanemaid jt, kes on huvitatud enesetäiendamisest tervislikult sportimise ja vigastuste ennetamise valdkonnas osalema loengusarjas: TREENI TEADLIKULT 2019. Spordiarst dr Agnes Mägi

Hind: 6.00 €
Kestus: algus kell 18.00-19.30
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Kunstiteraapia lasteaias (4-6-a.) ja koolis (7-16-a.)- töö piiride ja grupi kui tervikuga

2019-11-26

Eesmärk saada ülevaade kunstiteraapia meetoditest, mida saab kasutada lasteaias ja koolis töös grupi kui tervikuga, piiride ja sotsiaalsete oskuste õpetamisel ning saada omakogemus sobilikest harjutustest.  Registreerimise tähtaeg 19.11.2019

Hind: 75.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391752

Digitaalse esitluse disain

2019-11-27

Eesmärk tutvuda digiturunduse olemusega, teoreetiliste käsitlustega, praktikate ja tehnoloogiliste lahenduste, valdkonna põhimõistetega ning -rakendustega, saada eri meetodite kasutamise kogemus.    

Hind: 60.00 €
Kestus: 1 EAP, 27.11.2019 - 11.12.2019
Koht: Haapsalu, Lihula mnt 12, ruum 205

Telefon: 4720243

Läbirääkimised ettevõtjale - mudelid ja eeskujud

2019-11-28

Läbirääkimistest mõtlemiseks ja rääkimiseks on vaja sõnu, mõisteid. Vaatame lähemalt mõisteid, mida annab esitada vaadeldavate mudelitena.

Hind: 0.00 €
Kestus: 10:00 - 11:30
Koht: Tallinna Ülikooli kampuse Mare õppehoones, Uus-Sadama 5, Tallinn

Telefon: 640 4225

Tendinopaatia - kõõluste ülekoormus

2019-11-29

Koolitusel õpitakse nõustama treenitavat tendiopaatia korral. Oskusliku sekkumise korral on võimalik valust vabaneda või seda olulisel määral vähendada.  Registreerimise tähtaeg 26.11.2019

Hind: 120.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Spordi üldained - Nooremtreener, tase 4

2019-11-29

Eesmärk saada teoreetilised baasteadmised nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlemiseks. Registreerimise tähtaeg 29.11.2019

Hind: 185.00 €
Kestus: 29.11.2019 - 15.12.2019; 1.5 EAP
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 5054659

Kirjalik kommunikatsioon- ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

2019-12-02

Koolitusel õpitakse valima lühemaid sõnastusmalle ja koostama selge ülesehitusega kantseliidivabu tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed. Hind sisaldab koolitust, mahukaid materjale, kohvipause ja lõunasööki. Koolituse läbinud saavad TLÜ täienduskoolituse lõpudokumendi. Registreerimise tähtaeg: 25.11.2019.

Hind: 192.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn, Paadi 5, Hotell Euroopa, saal Põhja-Euroopa

Telefon: 5090216

Treeni teadlikult. Lihastreeningu enamlevinud vead ja õige viis

2019-12-03

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut kutsub harrastussportlasi, perearste ja -õdesid, treenereid, lapsevanemaid jt, kes on huvitatud enesetäiendamisest tervislikult sportimise ja vigastuste ennetamise valdkonnas osalema loengusarjas: TREENI TEADLIKULT 2019. Treener ja toitumisnõustaja Egle Eller-Nabi

Hind: 6.00 €
Kestus: algus kell 18.00-19.30
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Õpetamise toetamine kõrgkoolis- meetodid suurtele ja väikestele gruppidele

2019-12-03

Sihtgrupp Eesti kõrgkoolis õpetavad õppejõud Eesmärk Arendada endas kõrgkoolis õpetamiseks vajalikku personaalset kompetentsust; tutvuda alternatiivsete võimalustega õpetamiseks eri suurustes õppegruppides.  Registreerimise tähtaeg 02.12.2019    

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akt.
Koht: Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-415

Telefon: 5146385

Piparkoogid - taigen ja küpsetamine

2019-12-04

Eesmärk õppida piparkoogitaigna valmistamise tehnoloogiat ja saada teada küpsetamise mitmekesistest võimalustest Sisu Piparkoogitaigna valmistamiseks sobivaid tooraineid. Kuidas kasutada mitmekülgseid töövahendeid? Kuidas valmistada siirupit, eriretseptide järgi piparkoogitaignaid? Kuidas kasutada mitmekülgseid võtteid põnevate piparkookide küpsetamiseks.  Registreerimise tähtaeg 02.12.2019

Hind: 30.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Õpetamise toetamine kõrgkoolis- õpetamise arendamise analüüsimine ning selle demonstreerimine

2019-12-06

Sihtgrupp Eesti kõrgkoolis töötavad õppejõud Eesmärk Mõista enda õpetamispraktikate kogumise ja analüüsimise vajalikkust professionaalse arengu huvides ja akadeemiliste töötajate karjäärimudelis; tutvuda e-keskkondadega, mis aitavad arengut jälgida, talletada ning presenteerida. Registreerumise tähtaeg 05.12.2019    

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akt.
Koht: Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-415

Telefon: 5146385

Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus. II moodul kursusest Tantsu- ja liikumisteraapia alused

2019-12-07

Eesmärk Saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus  Registreerimise tähtaeg 12.09.2019

Hind: 222.00 €
Kestus: 07.12.2019 - 24.01.2020; 2 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391757

Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis

2019-12-07

Eesmärk osata lõimida robootikat nädala tegevustesse ja individuaalsetesse tegevustesse, arvestades lapsekeskse kasvatuse põhimõtteid.  Registreerimise tähtaeg 2.12.2019

Hind: 75.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 29

Telefon: 6199859

Valuravi müütide ja tegelikkuse käsitlus treenerile

2019-12-07

Sihtgrupp Kehalise kasvatuse õpetajad ja treenerid, spordiga alustavad ja sportivad inimesed, lapsevanemad, füsioterapeudid, perearstid ja -õed jne., kes töötavad igapäevaselt treenitavatega.  Registreerimise tähtaeg 03.12.2019

Hind: 120.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Treeni teadlikult. Treeningu mõju kesknärvisüsteemile ja ajule

2019-12-10

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut kutsub harrastussportlasi, perearste ja -õdesid, treenereid, lapsevanemaid jt, kes on huvitatud enesetäiendamisest tervislikult sportimise ja vigastuste ennetamise valdkonnas osalema loengusarjas: TREENI TEADLIKULT 2019. TLÜ professor Kristjan Port

Hind: 6.00 €
Kestus: algus kell 18.00-19.30
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Grupiprotsessid spordis- millega tuleks arvestada ja kuidas positiivseid grupi mõjusid toetada?

2019-12-12

Sihtgrupp Spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.  Registreerimise tähtaeg 09.12.2019    

Hind: 60.00 €
Kestus: 5 akt.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Mängu peidetud tantsud

2020-01-10

Eesmärk kujundada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide või tantsutundide läbiviimiseks, kasutades erinevate tantsude baaselemente, klassikalise- ja loovtantsu tehnikaid, liikumisvahendeid ja loovülesandeid.  Registreerimise tähtaeg 03.01.2020

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad, II moodul koolitusest Tantsu- ja liikumisteraapia alused

2020-01-23

  Eesmärk Saada ülevaade ja omakogemus tantsu- ja liikumisteraapia teooriatest ja meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning õppida neid kasutamas erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil. Registreerimise tähtaeg 12.09.2019

Hind: 200.00 €
Kestus: 23.01.2020 - 21.03.2020
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391757

Lõimitud mobiilse õppe innovatsioonilabor

2020-01-24

Lõimitud õppeprotsessi disainimine, rakendamine ja uurimine tehnoloogiliste lahendustega (STEAM). Koolituse eesmärk on kujundada valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste lõimitud STEAM õppemeetodite rakendamiseks ja levitamiseks üldhariduskoolis.    

Hind: 0.00 €
Kestus: 24.01.2020 - 23.10.2020; 6 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikooli linnak

Telefon: 6199 774

Kuidas kindlustusjuhtumite menetlemisel inimest efektiivsemalt küsitleda?

2020-01-31

Eesmärk omandada teaduspõhiseid küsitlemise oskusi kindlustusjuhtumite menetlemisel.  Registreerimise tähtaeg 27.01.2020    

Hind: 179.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Stsenaristika

2020-02-08

Ülevaade filmi valmimiskäigust. Loojutustamise ja filmidramaturgia põhialused, filmi väljendusvahendid. Lühifilmi vaatamine ja analüüs. Töö karakteriga ja filmisüžee loomine. Teooria ja näited: karakter, konflikt, süžee, struktuur. Karakteri ja konflikti väljendamine filmis. Filmisüžee arendamine. Stseeni kirjutamine: tegelane, konflikt ja stseeni ülesehitus.

Hind: 240.00 €
Kestus: 08.02.2020 - 29.02.2020; 20 ak.t.
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6409 456

Ülevaade inimese anatoomiast ja füsioloogiast

2020-02-14

Sihtgrupp Eri spordialade treenerid, instruktorid või liikumisõpetajad ning kehalise kasvatuse õpetajad. Eesmärk Saada baasteadmised inimese keha ehitusest ehk anatoomiast ja talitlusest ehk füsioloogiast; kujundada arusaam inimkeha organite ja organsüsteemide koostööst.  Registreerimise tähtaeg 10.02.2020    

Hind: 285.00 €
Kestus: 14.02.2020 - 07.03.2020; 2 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Jooga tehnikate rakendamine laste liikumistunni või treeningu rikastamiseks

2020-02-19

Eesmärk saada ülevaade jooga tehnikate ja meetodite rakendamisest lastele suunatud liikumistundides ja treeningutes tundide rikastamiseks ning laste arengu toetamiseks.  Registreerimise tähtaeg 14.02.2020    

Hind: 180.00 €
Kestus: 19.02.2020 - 11.03.2020
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Treeninglindi kasutamine kaasaegsetes tantsutehnikates

2020-02-29

Eesmärk tutvuda treeninglindi kasutamisvõimalustega tantsutreeningul

Hind: 72.00 €
Kestus: 29.02.2020 - 01.03.2020; 8 ak.t.
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6199908

Ettevalmistus BFM filmi erialale

2020-03-07

Eesmärk saada esmaseid teadmisi filmi erialast ja sisseastumiseksamitest; teada saada filmist, meediast ja ristmeediast ja hakata paremini mõistma nende erinevusi.

Hind: 65.00 €
Kestus: 07.03.2020 - 21.03.2020; 1 EAP
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6199908