Koolitusturg OÜ

Koolitusturg OÜ; TK
Firma:
Koolitusturg OÜ
Telefon:
+372 6774 030, +372 5866 4030
 
Oleme teile abiks järgmistes valdkondades:
 
Sisseostetavad koolitused
 • Lühikoolitused ja – loengud erinevatel päevakajalistel teemadel pikkusega 30- 180 minutit, mis sobivad hästi üheks osaks ettevõttesisestele koolitustele, nõupidamistele, motivatsioonipäevadele, jõulu- ja suvepäevadele jne
 • Konsultatsioon ettevõtte sisekoolitajate nõustamiseks ja koolitusplaani koostamiseks
 • Personaalsed nõustamised ja konsultatsioonid 1- 2 inimesele
 • Koolitusreiside korraldamine
 • Konverentsiteenuse pakkumine, sh konverentsi sisu koostamine, sekretariaaditeenus, konverentsi materjalide koostamine, külaliste transport ja ekskursioonid, progamm külaliste vaba aja sisustamiseks, meelelahutusprogramm, majutus ja tehnika jmt


Oleme teile abiks koolitussündmuste korraldamiseks järgmistes valdkondades:
 • Esinemisoskused, kehakeel ja suhtlemine meediaga
 • Meeskondade juhtimine, sh ajajuhtimine, projektijuhtimine
 • Juhtimiskoolitused ettevõtte tipp- ja keskastmejuhtidele
 • Müügi- ja klienditeenindusvaldkonna koolitused
 • Personalivaldkonna koolitused, sh värbamine ja valik, meeskonnatöö
 • Juriidilised ja raamatupidamisvaldkonna koolitused
 • Sekretäritöö, sh arhiivi-, asjaajamis – ja õigekeele koolitused
 • Tervislike eluviiside koolitused, sh tervislik toitumine ja ergonoomika
 • Ka avatud koolitused, mis on meie koolituskalendris, on võimalik alati ümber kujundada sisekoolitusteks. Koolituste/konverentside sisu ja vormi kujundame alati vastavalt teie ettevõtte/asutuse vajadustele ja spetsiifikale. 
 • Aitame teil korralda igas mastaabis koolitus- ja konverentsisündmusi alates väikestest koosolekutest ja koolitustest kuni suurte rahvusvaheliste kongressideni.
Pakkumise saamiseks palun saatke e-kiri:  info@koolitusturg.eePakume partneritele järgmisi koostöövõimalusi:
 
 
Loengute pidamine
 
Ootame kõiki koolitajaid ja koolitushuvilisi praktikuid ettevõtetest ja asutustest esinema meie poolt korraldatavatele koolitustele, seminaridele ja konverentsidele. Kirjutage meile oma kompetentsidest ja koostöös leiame õige vormi nende edastamiseks kuulajatele.


 
Reklaam ja turundus
 
Ootame kõiki ettevõtteid tutvustama oma ettevõtte tooteid/teenuseid meie koolituste, seminaride ja konverentside toimumise eel ja ajal, sh ettevõtte logo meie kodulehel või konverentsisaalis, reklaamid/reklaamkingitused koolitusmaterjalide vahel, reklaamriba koolitusruumis jmt.
 
Koostöösoovide puhul helistage palun telefonidel 6 775 090/51 925 090 või kirjutage info@koolitusturg.ee 
 
Meeldivat koostööd soovides
 
Koolitusturg OÜ 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Riigihanke korraldamise kursused  Hanked  Riigihanked pakkujale - eduka osalemise tõed  Riigihanke raamlepingute kasutusvõimalused ja näiteid praktikast  Riigihankeleping ja selle muutmine  Natural Leadership  Argumenteerimise- ja mõjutamise oskused  Argumenteerimisoskus kõnes ja kirjas  Mõjutamisoskused  SUHTLEMIS- JA MÕJUTAMISOSKUSTE KOOLITUS  Suhtlemisoskuse meistriklass- kes peab pingutama?  Suhtlemistreenerite koolitus  Suhtlemistreeningud  Suhtlemiskoolitus  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Suhtlemiskultuur  Suhtlemine  Ametialane suhtlemine  Moodne isiksusepsühholoogia - treening-töötuba  Suhtekonto ja emotsionaalne pank  DOKUMENDIHALDUSE TEABEPÄEV Mida on vaja teada 2017. aastal?  Teabepäevad  teabepäevad- ja koolituspäevade korraldamine  Effektiivsed tiimid  Meeskonnakoolitus  Meeskonnatöö  Efektiivne meeskond  Meeskonna coaching  Meeskonna juhendamine  Meeskonnatreening  Arvutiõpe ja IT  Arvutiõpe  Excel  Exceli ja Wordi baaskursused  Tabeltöötlusprogramm Excel 2010  MS Excel edasijõudnutele (aruandlus ja andmeanalüüs)  Arvutikasutaja algkursus (Windows Explorer, MS Word, MS Excel, Internet)  Tabelarvutuse jätkukursus (MS Excel'i makrod ja VBA)  MS Excel 2013/2016  Konverentsid ja seminarid  Psühholoogia  Psühholoogia  Psühholoogia aastakonverents  Psühholoogia meistriklass  Muutustega toimetulek  Muutuste juhtimine  Keerulised meeskonnaliikmed, kliendid ja partnerid  Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine  Isikuandmete kaitse määrus- miks ja milleks?  Tööseadusandluse koolitus  Tööseadused, personalidokumendid  Müügipsühholoogia - workshop  Müügipsühholoogia  Müügipsühholoogia ja -oskused  Mis on muutumas tööseadustes?  Uus versus vana riigihangete seadus – mis ootab ees?   TK Koolituskeskus OÜ  Koolitusturg OÜ  Internetiturundus 

KOOLITUSKALENDER

KOOLITUS Ärevusest vabaks! TALLINNAS

2020-08-18

Koolitusel käsitleme ärevuse pinnapealseid ja sügavamaid põhjuseid, probleemi tekkemehhanisme ja ärevusest vabanemise võimalusi. Räägime teemadest, mida senised käsiraamatud ei paku ning õpetame ärevuse “esmaabi” ehk lihtsaid praktilisi võtteid, mida igaüks saaks iseseisvalt enesetunde parandamiseks kasutada.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-13.15, 4 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

ÕPPEPÄEV Kaasaegne digitaalarhiveerimine erasektoris

2020-08-18

Õppepäeva eesmärk on anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest. Samuti käsitletakse paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamist nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Vaadeldakse digitaalsele asjaajamise korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega. Samuti anname praktilisi näpunäiteid edaspidiseks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00, 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

ÕPPEPÄEV Emotsionaalselt rasked suhted meie elus

2020-08-18

Inimesed, keda oma elus kohtame ja suhted, mida me nendega loome, on meie endi valikud. Kui suhe osutub probleemseks, siis oleme õnnetud, kurvad, vihased jne, aga meie valik oli see suhe luua, järelikult oli mul seda inimest millegipärast vaja. Võibolla tuli ta mulle ütlema midagi minu enda kohta, näitama kätte minus asuvad tumealad või nõrgad kohad.

Hind: 139.00 €
Kestus: Kell 10.00-14.00; 5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

SEMINAR Kolm olulist teemat tööõiguses 2020!

2020-08-18

Tööõiguse kevadisel seminaripäeval toome teieni kolm olulist teemat, mida teadmata suvepuhkusele minna ei saa! Räägime aktuaalsetest tööseaduse muudatustest, samuti sellest, kuidas korraldada töösuhteid hooajaliste töötajatega.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Efektne turundusvideo käepäraste vahenditega!

2020-08-19

Küllap olete seda meelt, et efektne turundusvideo tõmbab tähelepanu, suurendab usaldust ja kasvatab müüki. Seetõttu kutsume kõiki huvilisi praktilisele koolitusele, et õppida tegema sotsiaalmeediale suunatud turundusvideot ning osata sellega jõuda soovitud sihtrühmani.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Tulemuslik turundamine Facebookis ja Instagramis

2020-08-24

Facebook ja Instagram on Eestis kõige populaarsemad sotsiaalmeedia platvormid. Ettevõtte profiil ja tegevused nendes kanalites määravad ära selle, kuidas kliendid teid üles leiavad. Õppepäeva eesmärk on omandada teadmised tulemuslikumaks turundamiseks Facebookis ja Instagramis.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 9.30-13.15; 4 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

ÕPPEPÄEV Suhtlemise märkamatud mõjutajad!

2020-08-25

Kas teate, kuidas te tegelikult oma ümbritsevaid sugereerite ainuüksi oma välimuse ja olekuga? Kui palju kliendi otsustest teie töö kohta sõltub tegelikult sellest, kui hästi olete suutnud iseenda abil mõjuda? Kuidas on teie kehakeelega – olete mõelnud, kuidas te räägite, riietute? Ja kuidas see kõik mõjub teistele? Ja kuidas Te tahaksite mõjuda?

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Ehitusloa taotlemise dokumentatsioon ja ehituslubade väljastamine.

2020-08-25

Koolituspäeva eesmärk on anda juhiseid ehitusloa taotlemiseks dokumentatsiooni koostamise ja vormistamise osas, samuti juhtida tähelepanu sagedasematele vigadele ning puudustele ehitusloa taotlemisel.

Hind: 159.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Keerulised meeskonnaliikmed ja enesekehtestamine

2020-08-26

Koolituse eesmärgiks on osalejate enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks. Eelkõige on vaatluse all suhted problemaatiliste isikutega, kes tekitavad ebameeldivaid ja pingelisi olukordi. Koolitusel käsitletakse inimese käitumise varjatud psühholoogilisi aspekte ja praktilisi suhtlemisvõtteid erinevate isikutega, nii üks-ühele suhtluses kui ka koosolekute ja avalike esinemiste korral.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.45; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Käibemaksumuudatused ja kitsaskohad

2020-08-26

Õppepäeva eesmärk on selgitada 1. jaanuaril 2020 jõustunud Euroopa Nõukogu käibemaksudirektiivi nõuetest tingitud muudatusi.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.00; 5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV TALLINNAS

2020-08-27

Teabepäeva eesmärk on arutleda riigihangete olulisematel teemadel ning kitsaskohtadel.

Hind: 159.00 €
Kestus: kell 10.00-16.20; 6,5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Adobe Photoshop – uus tase fototöötluses!

2020-08-27

Õppepäeva eesmärk on anda osalejale põhiteadmised ja -oskused Photoshop’iga iseseisvalt tegelemiseks. Photoshop’i baasteadmiste ja oskustega on lihtne kasutama hakata ka tasuta kujundusprogrammi Gimp. Õppepäeva tulemusena on osalejad omandanud tervikliku ülevaate Adobe Photoshop programmi võimalustest ja tööriistadest. Õppepäeval osalemine ei eelda fototöötlusprogrammide kogemust. Vajalik on arvuti kasutamise põhioskuste olemasolu.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 13.45- 16.15; 3 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV TARTUS

2020-09-03

Teabepäeva eesmärk on arutleda riigihangete olulisematel teemadel ning kitsaskohtadel.

Hind: 159.00 €
Kestus: kell 10.00-16.20; 6,5 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

ÕPPEPÄEV Praktilised soovitused pakkujale riigihangetes edukalt osalemiseks

2020-09-03

Õppepäeva eesmärk– on anda pakkujatele praktilisi juhiseid, mida peaks pakkumuse ettevalmistamisel kindlasti tegema ja mida peaks kindlasti vältima. Riigihanges tuleb igapäevaselt ette arvukalt olukordi, kus pakkujad ebaõnnestuvad just enda tegevuse/tegevusetuse tõttu. Kui teada olulisi põhimõtteid, mida peaks pakkumuse esitamisel järgima, siis suurendavad pakkujad kordades riigihankes edukuse tõenäosust.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-13.15; 4 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Välismaalasest töötaja värbamise põhiküsimused ja muudatused seadusandluses

2020-09-03

Tööjõu vaba liikumine on kasvav trend – paljud eestlased töötavad välismaal ning paljud Eesti ettevõtted värbavad töötajaid välisriikidest. Koolituse eesmärk on anda ettevõtete esindajatele vastuseid enamlevinud küsimustele nagu elamisloa erinevad liigid, töötamise registreerimine, töötajate elamisloa ja ravikindlustuse korraldamine. Samuti räägime sel aastal jõustuvatest muudatustest välismaalaste seaduses.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-13.30; 3,5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Kogu tõde Googlest! TALLINNAS

2020-09-07

Koolituse eesmärk on anda ülevaade, kuidas luua ja üles panna kodulehele postitusi, mis järgiksid elementaarseid otsingumootori sõbralikke (SEO) põhimõtteid. Samuti räägime, kuidas toimib Google Analytics ja milleks seda üldse vaja on.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 11.00- 14.45; 5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Uus ehitusregister ja ehitusload

2020-09-16

Koolituse eesmärk on selgitada ehitisregistri toimimist nii teoorias kui ka praktiliste näidete kaudu, et koolituse läbinud oskaksid ehitisregistris tegutseda, sh esitada KOV-le ehitusloa taotlust ning lahendada projekti kooskõlastamisel tehtud märkusi.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-12.00; 2,5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

SEMINAR Dokumendihaldus ja digitaalse info arhiveerimine

2020-09-17

Seminari eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade dokumenditööd reguleerivatest õigusaktidest ja jagada praktilisi oskusi korrektsete dokumentide loomiseks. Juttu tuleb ka digitaalarhiveerimise olemusest, võimalustest, kitsaskohtadest ja riskidest.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

RAAMATUPIDAJATE TEABEPÄEV TARTUS

2020-09-17

Konverentsipäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade olulisematest seadusemuudatustest ja probleemkohtadest, mis mõjutavad raamatupidajate tööd 2020. aastal. Samuti pakume praktilisi näpunäiteid igapäevatöö paremaks korraldamiseks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.15; 6,5 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

ÕPPEPÄEV PRAKTILINE RIIGIHANGE ALGAJATELE

2020-09-18

Koolituse eesmärgiks on õpetada koostama riigihangete alusdokumente nii, et vältida tüüpvigu. Samuti anname praktilise ülevaate riigihangete regulatsioonist ja seadusest koos näidetega.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.00; 5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

ARHIIVIHALDUSE TEABEPÄEV

2020-09-22

Teabepäeva eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade arhiivihalduse õiguskeskkonnast, samuti teadmisi ja praktilisi oskusi arhiivitöö otstarbekaks ning lihtsaks korraldamiseks ettevõtetes ja asutustes.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Psühholoogia meistriklass- Kuidas tulla toime keeruliste meeskonnaliikmetega?

2020-09-23

Seminari eesmärgiks on osalejate enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks. Eelkõige on vaatluse all suhted problemaatiliste isikutega, kes tekitavad ebameeldivaid ja pingelisi olukordi. Koolitusel käsitletakse inimese käitumise varjatud psühholoogilisi aspekte ja praktilisi suhtlemisvõtteid erinevate isikutega

Hind: 159.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

PERSONALIJUHTIDE PIDUPÄEVA KONVERENTS

2020-09-24

Konverentsi eesmärgiks on tähistada koos kolleegide ja suurepäraste lektoritega 20. mail toimuvat rahvusvahelist personalijuhtimise päeva.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.30; 7 akadeemilist tundi
Koht: T 1 Mall Cinamon Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

RAAMATUPIDAJATE TEABEPÄEV TALLINNAS

2020-09-29

Konverentsipäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade olulisematest seadusemuudatustest ja probleemkohtadest, mis mõjutavad raamatupidajate tööd 2020. aastal. Samuti pakume praktilisi näpunäiteid igapäevatöö paremaks korraldamiseks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.05; 6,5 akadeemilist tundi
Koht: Tallink Spa hotell Sadama 11a, Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

TEABEPÄEV Põhitõdedest ning muudatustest töö- ja puhkeaja korralduses ning puhkuste andmises

2020-10-01

Koolituspäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade puhkustega seotud küsimustest ja probleemidest. Samuti keskendume olulisematele kitsaskohtadele töö- ja puhkeaja arvestuses.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.30-14.30; 5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Hankemenetluse korraldamine ning kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni uuemast praktikast hankijale/pakkujale!

2020-10-07

Koolituse eesmärk on viia osalejaid kurssi kõige aktuaalsema vaidlustus- ja kohtupraktikaga, mis on aluseks edukale toimimisele nii riigihankeid korraldades kui ka neil pakkujana osaledes. Samuti keskenduda eranditele hankemenetluse korraldamises.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS TARTUS Suhtlemine konfliktsetes olukordades

2020-10-07

Koolitus annab ülevaate sellest, mis on suhtlemiskonflikt, kuidas see tekib, areneb ja laheneb. Konflikti käsitletakse nii isikute- kui ka gruppidevahelisel tasandil. Samuti analüüsitakse konfliktide lahendamise ja osapoolte lepitamise võimalusi. Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid teadlikult analüüsima erinevaid konflikte ja leidma nendes enda jaoks sobivaim käitumisviis.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Olulisemad muudatused tööõiguses 2020. aastal

2020-10-07

Õppepäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade tööõiguse seaduse muudatustest 2020. aastal ning soovitusi vigade vältimiseks kohtupraktika näidete abil.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.00; 5 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Keerulised meeskonnaliikmed ja enesekehtestamine

2020-10-07

Koolituse eesmärgiks on osalejate enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks. Eelkõige on vaatluse all suhted problemaatiliste isikutega, kes tekitavad ebameeldivaid ja pingelisi olukordi. Koolitusel käsitletakse inimese käitumise varjatud psühholoogilisi aspekte ja praktilisi suhtlemisvõtteid erinevate isikutega, nii üks-ühele suhtluses kui ka koosolekute ja avalike esinemiste korral.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.45; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Praktiline SISUTURUNDUSE ja -LOOME KOOLITUS

2020-10-12

Praktiline sisuturunduse koolitus annab osalejale teadmised ja oskused sisuturunduse olulisusest, sisuplaani loomisest, tekstide ja piltide ülesehitusest ja paljust muust teemaga seonduvast.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 9.30-13.15; 4 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Praktilised nipid edukaks esinemiseks Andres Dvinjaninovilt

2020-10-13

Õppepäeva eesmärk on on anda osalejatele praktilisi näpunäiteid, kuidas meeldejäävalt esineda ja esinemishirmust üle saada. Koolituse käigus anname vastuse igivanale küsimusele, kuidas peaks end väljendama nii, et kuulajad vaataksid ja kuulaksid vaid SIND!

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.15; 5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

TEABEPÄEV Väljakutsed ehitussektoris 2020!

2020-10-15

Seminari eesmärk on anda ülevaade ehitusvaldkonna kõige päevakajalisematest teemadest 2020. aastal.

Hind: 159.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja õigustatud huvi hindamine

2020-10-20

Koolituse eesmärk on anda ülevaade isikuandmete kaitse regulatsioonist ja praktikast Eestis.

Hind: 139.00 €
Kestus: 5 akadeemiline tund
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

SEMINAR Argumenteeritud suhtlemine kõnes ja kirjas

2020-10-21

Seminari eesmärk on anda ülevaade argumenteerimise tehnikatest, et teha selgeid, loogilisi ja põhjendatud otsuseid.

Hind: 159.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Pakendiaruande koostamine – mida silmas pidada?

2020-10-21

Koolituse eesmärgiks on anda juhiseid pakendiaruande efektiivseks ja korrektseks koostamiseks ning teemaga seotud probleemküsimuste lahendamiseks. SIHTRÜHM: kõik aruandluse koostajad, sh raamatupidajad, finantsspetsialistid jt teised teemast huvitatud isikud

Hind: 139.00 €
Kestus: 3,5 akadeemiline tund
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Olulisemad muudatused tööõiguses 2020. aastal

2020-10-27

Õppepäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade tööõiguse seaduse muudatustest 2020. aastal ning soovitusi vigade vältimiseks kohtupraktika näidete abil.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.00; 5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine – igapäevane digitaalarhiveerimine

2020-10-29

Õppepäeva eesmärk on anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest ning paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamisest nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Samuti vaatleme digitaalse asjaajamise korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega ning räägime andmekaitse nõuetest teabe turvaliseks haldamiseks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Hankemenetluse korraldamine ning kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni uuemast praktikast hankijale/pakkujale!

2020-11-05

Koolituse eesmärk on viia osalejaid kurssi kõige aktuaalsema vaidlustus- ja kohtupraktikaga, mis on aluseks edukale toimimisele nii riigihankeid korraldades kui ka neil pakkujana osaledes. Samuti keskenduda eranditele hankemenetluse korraldamises.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Professionaalne avalik esinemine

2020-11-19

Me kõik oleme kohanud esinejaid, kelle jutt võib olla küll huvitav, aga ei jõua meieni: see on kas raskesti mõistetav, ebakindel, kaob kõneleja ärevusse või lihtsalt ei kosta esimesest reast kaugemale. Või veelgi hullem – me kuuleme kõike, aga ei usu, mida kõneldakse ja meil on sellest ükskõik. Seega on meie õppepäeva eesmärgiks arendada enda kui avaliku esineja verbaalseid ja mitteverbaalseid eneseväljendusoskusi, mis teevad meie kõne nauditavaks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

KOOLITUS Avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus asutuste dokumendihalduses – mida peab teadma?

2020-11-24

Koolituspäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse küsimustest asutustes ning nende regulatsioonide täitmisest.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030