Koolitusturg OÜ

Koolitusturg OÜ; TK
Firma:
Koolitusturg OÜ
Telefon:
+372 6774 030, +372 5866 4030
 
Oleme teile abiks järgmistes valdkondades:
 
Sisseostetavad koolitused
 • Lühikoolitused ja – loengud erinevatel päevakajalistel teemadel pikkusega 30- 180 minutit, mis sobivad hästi üheks osaks ettevõttesisestele koolitustele, nõupidamistele, motivatsioonipäevadele, jõulu- ja suvepäevadele jne
 • Konsultatsioon ettevõtte sisekoolitajate nõustamiseks ja koolitusplaani koostamiseks
 • Personaalsed nõustamised ja konsultatsioonid 1- 2 inimesele
 • Koolitusreiside korraldamine
 • Konverentsiteenuse pakkumine, sh konverentsi sisu koostamine, sekretariaaditeenus, konverentsi materjalide koostamine, külaliste transport ja ekskursioonid, progamm külaliste vaba aja sisustamiseks, meelelahutusprogramm, majutus ja tehnika jmt


Oleme teile abiks koolitussündmuste korraldamiseks järgmistes valdkondades:
 • Esinemisoskused, kehakeel ja suhtlemine meediaga
 • Meeskondade juhtimine, sh ajajuhtimine, projektijuhtimine
 • Juhtimiskoolitused ettevõtte tipp- ja keskastmejuhtidele
 • Müügi- ja klienditeenindusvaldkonna koolitused
 • Personalivaldkonna koolitused, sh värbamine ja valik, meeskonnatöö
 • Juriidilised ja raamatupidamisvaldkonna koolitused
 • Sekretäritöö, sh arhiivi-, asjaajamis – ja õigekeele koolitused
 • Tervislike eluviiside koolitused, sh tervislik toitumine ja ergonoomika
 • Ka avatud koolitused, mis on meie koolituskalendris, on võimalik alati ümber kujundada sisekoolitusteks. Koolituste/konverentside sisu ja vormi kujundame alati vastavalt teie ettevõtte/asutuse vajadustele ja spetsiifikale. 
 • Aitame teil korralda igas mastaabis koolitus- ja konverentsisündmusi alates väikestest koosolekutest ja koolitustest kuni suurte rahvusvaheliste kongressideni.
Pakkumise saamiseks palun saatke e-kiri:  info@koolitusturg.eePakume partneritele järgmisi koostöövõimalusi:
 
 
Loengute pidamine
 
Ootame kõiki koolitajaid ja koolitushuvilisi praktikuid ettevõtetest ja asutustest esinema meie poolt korraldatavatele koolitustele, seminaridele ja konverentsidele. Kirjutage meile oma kompetentsidest ja koostöös leiame õige vormi nende edastamiseks kuulajatele.


 
Reklaam ja turundus
 
Ootame kõiki ettevõtteid tutvustama oma ettevõtte tooteid/teenuseid meie koolituste, seminaride ja konverentside toimumise eel ja ajal, sh ettevõtte logo meie kodulehel või konverentsisaalis, reklaamid/reklaamkingitused koolitusmaterjalide vahel, reklaamriba koolitusruumis jmt.
 
Koostöösoovide puhul helistage palun telefonidel 6 775 090/51 925 090 või kirjutage info@koolitusturg.ee 
 
Meeldivat koostööd soovides
 
Koolitusturg OÜ 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Riigihanke korraldamise kursused  Riigihanked  Riigihanked pakkujale - eduka osalemise tõed  Riigihanke raamlepingute kasutusvõimalused ja näiteid praktikast  Riigihankeleping ja selle muutmine  Natural Leadership  Argumenteerimise- ja mõjutamise oskused  Argumenteerimisoskus kõnes ja kirjas  Mõjutamisoskused  SUHTLEMIS- JA MÕJUTAMISOSKUSTE KOOLITUS  Suhtlemisoskuse meistriklass- kes peab pingutama?  Suhtlemistreenerite koolitus  Suhtlemistreeningud  Suhtlemiskoolitus  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Suhtlemiskultuur  Suhtlemine  Ametialane suhtlemine  Moodne isiksusepsühholoogia - treening-töötuba  Suhtekonto ja emotsionaalne pank  DOKUMENDIHALDUSE TEABEPÄEV Mida on vaja teada 2017. aastal?  Teabepäevad  teabepäevad- ja koolituspäevade korraldamine  Effektiivsed tiimid  Meeskonnakoolitus  Meeskonnatöö  Efektiivne meeskond  Meeskonna coaching  Meeskonna juhendamine  Meeskonnatreening  Arvutiõpe ja IT  Arvutiõpe  Excel  Exceli ja Wordi baaskursused  Tabeltöötlusprogramm Excel 2010  MS Excel edasijõudnutele (aruandlus ja andmeanalüüs)  Arvutikasutaja algkursus (Windows Explorer, MS Word, MS Excel, Internet)  Tabelarvutuse jätkukursus (MS Excel'i makrod ja VBA)  MS Excel 2013/2016  Konverentsid ja seminarid  Psühholoogia  Psühholoogia  Psühholoogia aastakonverents  Psühholoogia meistriklass  Muutustega toimetulek  Muutuste juhtimine  Keerulised meeskonnaliikmed, kliendid ja partnerid  Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine  Isikuandmete kaitse määrus- miks ja milleks?  Tööseadusandluse koolitus  Tööseadused, personalidokumendid  Müügipsühholoogia - workshop  Müügipsühholoogia  Müügipsühholoogia ja -oskused  Mis on muutumas tööseadustes?  Uus versus vana riigihangete seadus – mis ootab ees?   TK Koolituskeskus OÜ  Koolitusturg OÜ  Internetiturundus 

KOOLITUSKALENDER

Emotsionaalselt rasked suhted meie elus

2020-04-07

Inimesed, keda oma elus kohtame ja suhted, mida me nendega loome, on meie endi valikud. Kui suhe osutub probleemseks, siis oleme õnnetud, kurvad, vihased jne, aga meie valik oli see suhe luua, järelikult oli mul seda inimest millegipärast vaja. Võibolla tuli ta mulle ütlema midagi minu enda kohta, näitama kätte minus asuvad tumealad või nõrgad kohad.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-13.15; 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Suhtlemise märkamatud mõjutajad!

2020-04-07

Paljudel ametikohtadel pole küll otseselt vaja avalikult esineda, kuid on palju kliendikohtumisi või ülesastumisi, kus mõjukus sõltub esinemiskindlusest ja enesekindlast ning sarmikast olekust. Kas teate, kuidas te tegelikult oma ümbritsevaid sugereerite ainuüksi oma välimuse ja olekuga? Kui palju kliendi otsustest teie töö kohta sõltub tegelikult sellest, kui hästi olete suutnud iseenda abil mõjuda? Kuidas on teie kehakeelega – olete mõelnud, kuidas te räägite, riietute? Ja kuidas see kõik mõjub teistele? Ja kuidas Te tahaksite mõjuda?

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Efektne turundusvideo käepäraste vahenditega!

2020-04-09

Küllap olete seda meelt, et efektne turundusvideo tõmbab tähelepanu, suurendab usaldust ja kasvatab müüki. Seetõttu kutsume kõiki huvilisi praktilisele koolitusele, et õppida tegema sotsiaalmeediale suunatud turundusvideot ning osata sellega jõuda soovitud sihtrühmani.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine – igapäevane digitaalarhiveeriminee

2020-04-09

Õppepäeva eesmärk on anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest. Samuti käsitletakse paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamist nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Vaadeldakse digitaalsele asjaajamise korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega. Samuti anname põhjaliku ülevaate andmekaitsest ja nõuetest teabe turvaliseks haldamiseks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Efektiivne sisuturundus TALLINNAS

2020-04-14

Praktiline Sisuturunduse koolitus annab sulle teadmised ja oskused sisuturunduse olulisusest, sisuplaani loomisest, tekstide ja piltide ülesehitusest ja paljust muust.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 9.00-12.15; 5 ka.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

XIX Sekretäride päeva konverents

2020-04-16

Juba 19. korda toimub Eesti suurim ja olulisim sekretäride päeva konverents, kus kohtuvad enam kui 400 juhiabi, assistenti, sekretäri ja büroojuhti 16 lektori ning 30 koostööpartneriga. Ootame kõiki vahvaid naisi, kelle elufilosoofia langeb kokku selleaastase konverentsi motoga: Julge olla see, kes sa tegelikult oled!

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-17.15
Koht: Eesti Rahva Muuseum Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

XIX Sekretäride päeva konverents

2020-04-22

Juba 19. korda toimub Eesti suurim ja olulisim sekretäride päeva konverents, kus kohtuvad enam kui 400 juhiabi, assistenti, sekretäri ja büroojuhti 16 lektori ning 30 koostööpartneriga. Ootame kõiki vahvaid naisi, kelle elufilosoofia langeb kokku selleaastase konverentsi motoga: Julge olla see, kes sa tegelikult oled!

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-17.15
Koht: Apollo kino Ülemiste Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Rahavoogude aruandest – praktiliselt ja põhjalikult

2020-04-28

Pakume koolitusel osalejale teadmisi ja praktilisi oskusi äriettevõtte rahavoogude aruande koostamiseks ja analüüsimiseks, et pakkuda ettevõtte juhtidele tuge rahavooge puudutavate juhtimisotsuste langetamiseks. SIHTRÜHM: Raamatupidajad, finantsjuhid, osakonnajuhid, juhatuse liikmed ja kõik teised huvilised

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Praktilised soovitused pakkujale riigihangetes edukalt osalemiseks

2020-05-12

Õppepäeva eesmärk– on anda pakkujatele praktilisi juhiseid, mida peaks pakkumuse ettevalmistamisel kindlasti tegema ja mida peaks kindlasti vältima. Riigihanges tuleb igapäevaselt ette arvukalt olukordi, kus pakkujad ebaõnnestuvad just enda tegevuse/tegevusetuse tõttu. Kui teada olulisi põhimõtteid, mida peaks pakkumuse esitamisel järgima, siis suurendavad pakkujad kordades riigihankes edukuse tõenäosust.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-13.15; 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kuidas tulla toime keeruliste meeskonnaliikmetega?

2020-05-13

Seminari eesmärgiks on osalejate enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks. Eelkõige on vaatluse all suhted problemaatiliste isikutega, kes tekitavad ebameeldivaid ja pingelisi olukordi. Koolitusel käsitletakse inimese käitumise varjatud psühholoogilisi aspekte ja praktilisi suhtlemisvõtteid erinevate isikutega

Hind: 159.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30 ; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Argumenteeritud suhtlemine kõnes ja kirjas

2020-05-13

Seminari eesmärk on anda ülevaade argumenteerimise tehnikatest, et teha selgeid, loogilisi ja põhjendatud otsuseid.

Hind: 159.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kolm olulist teemat tööõiguses 2020!

2020-05-14

Tööõiguse kevadisel seminaripäeval toome teieni kolm olulist teemat, mida teadmata suvepuhkusele minna ei saa! Räägime aktuaalsetest tööseaduse muudatustest, samuti sellest, kuidas korraldada töösuhteid hooajaliste töötajatega.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30 ; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

PERSONALIJUHTIDE PIDUPÄEVA KONVERENTS

2020-05-20

Konverentsi eesmärgiks on tähistada koos kolleegide ja suurepäraste lektoritega 20. mail toimuvat rahvusvahelist personalijuhtimise päeva.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.30; 7 ak.t.
Koht: T 1 Mall Cinamon Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kaasaegne digitaalarhiveerimine erasektoris

2020-05-21

Õppepäeva eesmärk on anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest. Samuti käsitletakse paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamist nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Vaadeldakse digitaalsele asjaajamise korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega. Samuti anname praktilisi näpunäiteid edaspidiseks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kehtestav käitumine kui heade suhete alus

2020-05-26

Koolituse eesmärk on õpetada osalejatele kehtestava käitumise oskusi. Iga suhte alguses panevad suhtepartnerid omavahel paika teatud võimutasakaalu. Kui tasakaalu ei õnnestu kehtestada ning võimusuhe jääb vildakaks, võivad tekkida tõsised konfliktid. Läbi õigeaegse enesekehtestamise on võimalik vähendada destruktiivsete konfliktide tekkimise võimalusi. Ka on kehtestav käitumine abivahendiks siis, kui on vaja öelda „ei.“

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus asutuste dokumendihalduses – mida peab teadma?

2020-05-27

Koolituspäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse küsimustest asutustes ning nende regulatsioonide täitmisest.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Suhtlemine konfliktsetes olukordades

2020-05-28

Koolitus annab ülevaate sellest, mis on suhtlemiskonflikt, kuidas see tekib, areneb ja laheneb. Konflikti käsitletakse nii isikute- kui ka gruppidevahelisel tasandil. Samuti analüüsitakse konfliktide lahendamise ja osapoolte lepitamise võimalusi.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00 - 15.00
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni uuemast ning olulisemast praktikast hankijale ja pakkujale!

2020-06-03

Koolituse eesmärk on viia osalejaid kurssi kõige aktuaalsema vaidlustus- ja kohtupraktikaga, mis on aluseks edukale toimimisele nii riigihankeid korraldades kui ka neil pakkujana osaledes.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-13.15; 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030