Koolitusturg OÜ

Koolitusturg OÜ; TK
Firma:
Koolitusturg OÜ
Telefon:
+372 6774 030, +372 5866 4030
 
Oleme teile abiks järgmistes valdkondades:
 
Sisseostetavad koolitused
 • Lühikoolitused ja – loengud erinevatel päevakajalistel teemadel pikkusega 30- 180 minutit, mis sobivad hästi üheks osaks ettevõttesisestele koolitustele, nõupidamistele, motivatsioonipäevadele, jõulu- ja suvepäevadele jne
 • Konsultatsioon ettevõtte sisekoolitajate nõustamiseks ja koolitusplaani koostamiseks
 • Personaalsed nõustamised ja konsultatsioonid 1- 2 inimesele
 • Koolitusreiside korraldamine
 • Konverentsiteenuse pakkumine, sh konverentsi sisu koostamine, sekretariaaditeenus, konverentsi materjalide koostamine, külaliste transport ja ekskursioonid, progamm külaliste vaba aja sisustamiseks, meelelahutusprogramm, majutus ja tehnika jmt


Oleme teile abiks koolitussündmuste korraldamiseks järgmistes valdkondades:
 • Esinemisoskused, kehakeel ja suhtlemine meediaga
 • Meeskondade juhtimine, sh ajajuhtimine, projektijuhtimine
 • Juhtimiskoolitused ettevõtte tipp- ja keskastmejuhtidele
 • Müügi- ja klienditeenindusvaldkonna koolitused
 • Personalivaldkonna koolitused, sh värbamine ja valik, meeskonnatöö
 • Juriidilised ja raamatupidamisvaldkonna koolitused
 • Sekretäritöö, sh arhiivi-, asjaajamis – ja õigekeele koolitused
 • Tervislike eluviiside koolitused, sh tervislik toitumine ja ergonoomika
 • Ka avatud koolitused, mis on meie koolituskalendris, on võimalik alati ümber kujundada sisekoolitusteks. Koolituste/konverentside sisu ja vormi kujundame alati vastavalt teie ettevõtte/asutuse vajadustele ja spetsiifikale. 
 • Aitame teil korralda igas mastaabis koolitus- ja konverentsisündmusi alates väikestest koosolekutest ja koolitustest kuni suurte rahvusvaheliste kongressideni.
Pakkumise saamiseks palun saatke e-kiri:  info@koolitusturg.eePakume partneritele järgmisi koostöövõimalusi:
 
 
Loengute pidamine
 
Ootame kõiki koolitajaid ja koolitushuvilisi praktikuid ettevõtetest ja asutustest esinema meie poolt korraldatavatele koolitustele, seminaridele ja konverentsidele. Kirjutage meile oma kompetentsidest ja koostöös leiame õige vormi nende edastamiseks kuulajatele.


 
Reklaam ja turundus
 
Ootame kõiki ettevõtteid tutvustama oma ettevõtte tooteid/teenuseid meie koolituste, seminaride ja konverentside toimumise eel ja ajal, sh ettevõtte logo meie kodulehel või konverentsisaalis, reklaamid/reklaamkingitused koolitusmaterjalide vahel, reklaamriba koolitusruumis jmt.
 
Koostöösoovide puhul helistage palun telefonidel 6 775 090/51 925 090 või kirjutage info@koolitusturg.ee 
 
Meeldivat koostööd soovides
 
Koolitusturg OÜ 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Riigihanke korraldamise kursused  Riigihanked  Riigihanked pakkujale - eduka osalemise tõed  Riigihanke raamlepingute kasutusvõimalused ja näiteid praktikast  Riigihankeleping ja selle muutmine  Natural Leadership  Argumenteerimise- ja mõjutamise oskused  Argumenteerimisoskus kõnes ja kirjas  Mõjutamisoskused  SUHTLEMIS- JA MÕJUTAMISOSKUSTE KOOLITUS  Suhtlemisoskuse meistriklass- kes peab pingutama?  Suhtlemistreenerite koolitus  Suhtlemistreeningud  Suhtlemiskoolitus  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Suhtlemiskultuur  Suhtlemine  Ametialane suhtlemine  Moodne isiksusepsühholoogia - treening-töötuba  Suhtekonto ja emotsionaalne pank  DOKUMENDIHALDUSE TEABEPÄEV Mida on vaja teada 2017. aastal?  Teabepäevad  teabepäevad- ja koolituspäevade korraldamine  Effektiivsed tiimid  Meeskonnakoolitus  Meeskonnatöö  Efektiivne meeskond  Meeskonna coaching  Meeskonna juhendamine  Meeskonnatreening  Arvutiõpe ja IT  Arvutiõpe  Excel  Exceli ja Wordi baaskursused  Tabeltöötlusprogramm Excel 2010  MS Excel edasijõudnutele (aruandlus ja andmeanalüüs)  Arvutikasutaja algkursus (Windows Explorer, MS Word, MS Excel, Internet)  Tabelarvutuse jätkukursus (MS Excel'i makrod ja VBA)  MS Excel 2013/2016  Konverentsid ja seminarid  Psühholoogia  Psühholoogia  Psühholoogia aastakonverents  Psühholoogia meistriklass  Muutustega toimetulek  Muutuste juhtimine  Keerulised meeskonnaliikmed, kliendid ja partnerid  Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine  Isikuandmete kaitse määrus- miks ja milleks?  Tööseadusandluse koolitus  Tööseadused, personalidokumendid  Müügipsühholoogia - workshop  Müügipsühholoogia  Müügipsühholoogia ja -oskused  Mis on muutumas tööseadustes?  Uus versus vana riigihangete seadus – mis ootab ees?   TK Koolituskeskus OÜ  Koolitusturg OÜ  Internetiturundus 

KOOLITUSKALENDER

Minu edukas esinemine! TALLINNAS

2019-10-17

Õppepäeva eesmärgiks on anda osalejatele praktilisi näpunäiteid, kuidas meeldejäävalt esineda ja esinemishirmust üle saada. Koolituse käigus anname vastuse igivanale küsimusele, kuidas peaks end väljendama nii, et kuulajad vaataksid ja kuulaksid vaid SIND!

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.30; 5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni uuemast ning olulisemast praktikast hankijale ja pakkujale!

2019-10-22

Koolituse eesmärk on viia osalejaid kurssi kõige aktuaalsema vaidlustus- ja kohtupraktikaga, mis on aluseks edukale toimimisele nii riigihankeid korraldades kui ka neil pakkujana osaledes.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.00; 5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Dokumendi- ja arhiivihaldus tänapäevases õiguskeskkonnas!

2019-10-22

Õppepäeva eesmärk on anda ülevaade määruse „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ rakendamise praktikast ning töö käigus tekkinud peamistest probleemküsimustest. Samuti jagame andmekaitse alaseid nõuandeid, millega peab arvestama dokumendi- ja arhiivihalduse nõuetekohasel ning turvalisel korraldamisel uuenenud õiguskeskkonnas.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 9.30-14.00; 5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kaasaegne digitaalarhiveerimine. Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine

2019-10-24

Õppepäeva eesmärk on anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest. Samuti käsitletakse paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamist nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Vaadeldakse digitaalsele asjaajamise korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega. Samuti anname põhjaliku ülevaate andmekaitsest ja nõuetest teabe turvaliseks haldamiseks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

RAAMATUPIDAJATE PÄEVA KONVERENTS TARTUS

2019-11-07

Kutsume kõiki raamatupidajaid ja finantstöötajaid pidulikule konverentsile, et tähistada koos kolleegide ja suurepäraste külalislektoritega rahvusvahelist raamatupidajate päeva!

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.15; 6 ak.t.
Koht: Kino Cinamon Tasku keskuses Turu 2, Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

RAAMATUPIDAJATE PÄEVA KONVERENTS TALLINNAS

2019-11-12

Kutsume kõiki raamatupidajaid ja finantstöötajaid pidulikule konverentsile, et tähistada koos kolleegide ja suurepäraste külalislektoritega rahvusvahelist raamatupidajate päeva!

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.15; 6 ak.t.
Koht: Filmimuuseum Pirita tee 46, Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030