Koolitusturg OÜ

Koolitusturg OÜ; TK
Firma:
Koolitusturg OÜ
Telefon:
+372 6774 030, +372 5866 4030
 
Oleme teile abiks järgmistes valdkondades:
 
Sisseostetavad koolitused
 • Lühikoolitused ja – loengud erinevatel päevakajalistel teemadel pikkusega 30- 180 minutit, mis sobivad hästi üheks osaks ettevõttesisestele koolitustele, nõupidamistele, motivatsioonipäevadele, jõulu- ja suvepäevadele jne
 • Konsultatsioon ettevõtte sisekoolitajate nõustamiseks ja koolitusplaani koostamiseks
 • Personaalsed nõustamised ja konsultatsioonid 1- 2 inimesele
 • Koolitusreiside korraldamine
 • Konverentsiteenuse pakkumine, sh konverentsi sisu koostamine, sekretariaaditeenus, konverentsi materjalide koostamine, külaliste transport ja ekskursioonid, progamm külaliste vaba aja sisustamiseks, meelelahutusprogramm, majutus ja tehnika jmt


Oleme teile abiks koolitussündmuste korraldamiseks järgmistes valdkondades:
 • Esinemisoskused, kehakeel ja suhtlemine meediaga
 • Meeskondade juhtimine, sh ajajuhtimine, projektijuhtimine
 • Juhtimiskoolitused ettevõtte tipp- ja keskastmejuhtidele
 • Müügi- ja klienditeenindusvaldkonna koolitused
 • Personalivaldkonna koolitused, sh värbamine ja valik, meeskonnatöö
 • Juriidilised ja raamatupidamisvaldkonna koolitused
 • Sekretäritöö, sh arhiivi-, asjaajamis – ja õigekeele koolitused
 • Tervislike eluviiside koolitused, sh tervislik toitumine ja ergonoomika
 • Ka avatud koolitused, mis on meie koolituskalendris, on võimalik alati ümber kujundada sisekoolitusteks. Koolituste/konverentside sisu ja vormi kujundame alati vastavalt teie ettevõtte/asutuse vajadustele ja spetsiifikale. 
 • Aitame teil korralda igas mastaabis koolitus- ja konverentsisündmusi alates väikestest koosolekutest ja koolitustest kuni suurte rahvusvaheliste kongressideni.
Pakkumise saamiseks palun saatke e-kiri:  info@koolitusturg.eePakume partneritele järgmisi koostöövõimalusi:
 
 
Loengute pidamine
 
Ootame kõiki koolitajaid ja koolitushuvilisi praktikuid ettevõtetest ja asutustest esinema meie poolt korraldatavatele koolitustele, seminaridele ja konverentsidele. Kirjutage meile oma kompetentsidest ja koostöös leiame õige vormi nende edastamiseks kuulajatele.


 
Reklaam ja turundus
 
Ootame kõiki ettevõtteid tutvustama oma ettevõtte tooteid/teenuseid meie koolituste, seminaride ja konverentside toimumise eel ja ajal, sh ettevõtte logo meie kodulehel või konverentsisaalis, reklaamid/reklaamkingitused koolitusmaterjalide vahel, reklaamriba koolitusruumis jmt.
 
Koostöösoovide puhul helistage palun telefonidel 6 775 090/51 925 090 või kirjutage info@koolitusturg.ee 
 
Meeldivat koostööd soovides
 
Koolitusturg OÜ 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Riigihanke korraldamise kursused  Riigihanked  Riigihanked pakkujale - eduka osalemise tõed  Riigihanke raamlepingute kasutusvõimalused ja näiteid praktikast  Riigihankeleping ja selle muutmine  Natural Leadership  Argumenteerimise- ja mõjutamise oskused  Argumenteerimisoskus kõnes ja kirjas  Mõjutamisoskused  SUHTLEMIS- JA MÕJUTAMISOSKUSTE KOOLITUS  Suhtlemisoskuse meistriklass- kes peab pingutama?  Suhtlemistreenerite koolitus  Suhtlemistreeningud  Suhtlemiskoolitus  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Suhtlemiskultuur  Suhtlemine  Ametialane suhtlemine  Moodne isiksusepsühholoogia - treening-töötuba  Suhtekonto ja emotsionaalne pank  DOKUMENDIHALDUSE TEABEPÄEV Mida on vaja teada 2017. aastal?  Teabepäevad  teabepäevad- ja koolituspäevade korraldamine  Effektiivsed tiimid  Meeskonnakoolitus  Meeskonnatöö  Efektiivne meeskond  Meeskonna coaching  Meeskonna juhendamine  Meeskonnatreening  Arvutiõpe ja IT  Arvutiõpe  Excel  Exceli ja Wordi baaskursused  Tabeltöötlusprogramm Excel 2010  MS Excel edasijõudnutele (aruandlus ja andmeanalüüs)  Arvutikasutaja algkursus (Windows Explorer, MS Word, MS Excel, Internet)  Tabelarvutuse jätkukursus (MS Excel'i makrod ja VBA)  MS Excel 2013/2016  Konverentsid ja seminarid  Psühholoogia  Psühholoogia  Psühholoogia aastakonverents  Psühholoogia meistriklass  Muutustega toimetulek  Muutuste juhtimine  Keerulised meeskonnaliikmed, kliendid ja partnerid  Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine  Isikuandmete kaitse määrus- miks ja milleks?  Tööseadusandluse koolitus  Tööseadused, personalidokumendid  Müügipsühholoogia - workshop  Müügipsühholoogia  Müügipsühholoogia ja -oskused  Mis on muutumas tööseadustes?  Uus versus vana riigihangete seadus – mis ootab ees?   TK Koolituskeskus OÜ  Koolitusturg OÜ  Internetiturundus 

KOOLITUSKALENDER

Psühhosotsiaalsed ohutegurid – töökiusamine ja töökeskkond

2019-08-27

Seoses 1. jaanuaril 2019 jõustuvatest töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest on tööandjate (sh personalitöötajate) kohustuseks mõõta ja kaardistada töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid. Tööandja peab rakendama abinõusid tervisekahjustuste (näiteks: tööstressi, läbipõlemise ja depressiooni) ennetamiseks ning töökeskkonnast tulenevate ohtutegurite mõju vähendamiseks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kõne ja avalik esinemine – see on lihtne!

2019-08-27

Õppepäeva eesmärgiks on anda praktilisi näpunäiteid avaliku esinemise ettevalmistuseks ja läbiviimiseks. Kui keegi häbeneb- pelgab, siis ärgu kartku, sellisel praktilisel koolitusel ei ole võimalik eksida. Kõik, mida proovitakse ja kõik mis tehakse, on õige! Peaasi, et osaletakse ja tehakse! Ületatakse iseennast ja saadakse julgust!

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Andmekaitse bürootöös – mida peab teadma, et vältida probleeme?

2019-08-27

Tihe infovahetus bürootöös kätkeb endas ohtrasti andmete töötlemist. Bürootöötajate jaoks on andmekaitse iseenesestmõistetav nõue, mis kaasneb põhitegevustega. Kliendid, koostööpartnerid, töötajad organisatsioonis muutuvad aina teadlikumaks, et isikuandmed on väärtus, mida tuleb kaitsta. Milleks, kuidas ja milliseid andmeid aga täpsemalt kaitsta? Koolitusel käsitleme andmekaitse põhimõtteid, isikuandmete töötlemisel tekkivaid küsimusi ja probleeme ning seoseid muude töö valdkondadega.  

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-13.30; 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Keerulised meeskonnaliikmed ja enesekehtestamine – kuidas leida ühtne eesmärk?

2019-08-28

Tööpingete põhjusteks on tihti just inimesed. Nende arvamuste ja vajaduste mitmekesisus, käitumise ettearvamatus, põhjendamatu vastupanu, arusaamatu loogika, tunded ja emotsioonid, erinevad ootused ja situatsioonide nägemused.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.45; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Uus Eesti riigisisene isikuandmete kaitse rakendusseadus

2019-08-28

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade, kuidas rakendada Eestis uut isikuandmete kaitse seadust, mis seab tingimused 2018. aasta kevadel kehtima hakanud üleeuroopalise andmekaitsemääruse täitmiseks. Uued reeglid muutuvad kõikidele ettevõtetele ja organisatsioonidele kohustuslikuks.  

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV TALLINNAS - Käes on hankija ja pakkuja ajastu!

2019-08-29

Teabepäeva eesmärk on arutleda riigihangete olulisematel teemadel ning kitsaskohtadel. Teabepäeva modereerib riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind.   SIHTRÜHM: juhid, hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad ning kõik teised huvilised.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.30; 8 ak.t.
Koht: Ülemiste City Öpiku konverentsikeskus Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

IV MOTIVATSIOONIKOOLITUS - Kuidas ennast (taas)käivitada?

2019-08-29

Tulge koos sõprade ja kolleegidega, et veeta üks mõnus puhkusejärgne motivatsioonihommik koos positiivsete ning entusiastlike lektoritega!  

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-13.50; 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kuidas uus andmekaitse üldmäärus mõjutab personalitööd ja palgaarvestust?

2019-09-03

Koolituspäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade 25. maist 2018 jõustunud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (General Data Protection Regulation ehk GDPR), millega peavad arvestama ka tööandjad nii oma töötajate kui ka tööle kandideerijate isikuandmete küsimisel, töötlemisel ja säilitamisel.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.00; 5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Suhtlemise märkamatud mõjutajad!

2019-09-11

Paljudel ametikohtadel pole küll otseselt vaja avalikult esineda, kuid on palju kliendikohtumisi või ülesastumisi, kus mõjukus sõltub esinemiskindlusest ja enesekindlast ning sarmikast olekust. Kas teate, kuidas te tegelikult oma ümbritsevaid sugereerite ainuüksi oma välimuse ja olekuga?

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Adobe Photoshop – uus tase fototöötluses!

2019-09-11

Adobe Photoshop’i baaskursus on mõeldud kõigile, kes soovivad alustada tööd Photoshop’iga. Õppepäev annab põhiteadmised ja -oskused Photoshop’i kasutamiseks ja sobib kõigile, kes soovivad tegeleda rastergraafikaga (disainerid, fotograafid, kodulehtede haldajad jpt).

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 16.00-19.00; 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Dokumendi- ja arhiivihaldus tänapäevases õiguskeskkonnas!

2019-09-11

Õppepäeva eesmärk on anda ülevaade määruse „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ rakendamise praktikast ning töö käigus tekkinud peamistest probleemküsimustest. Samuti jagame andmekaitse alaseid nõuandeid, millega peab arvestama dokumendi- ja arhiivihalduse nõuetekohasel ning turvalisel korraldamisel uuenenud õiguskeskkonnas.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.30; 5 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Tööandjate uus kohustus – psühhosotsiaalse töökeskkonna mõõtmine, analüüsimine ning riskide ennetamine

2019-09-17

Seoses 1. jaanuaril 2019 jõustuvatest töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest on tööandjate (sh personalitöötajate) kohustuseks mõõta ja kaardistada töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid. Tööandja peab rakendama abinõusid tervisekahjustuste (näiteks: tööstressi, läbipõlemise ja depressiooni) ennetamiseks ning töökeskkonnast tulenevate ohtutegurite mõju vähendamiseks.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-12.30; 2,5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Suurimad muudatused 2019 – e-arved ning erisoodustused!

2019-09-17

Õppepäeval keskendume erisoodustuste küsimustega seotud probleemkohtadele ning proovime praktiliselt läbi, kuidas e-arvete käsitlus käib.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.30; 4 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

PSÜHHOLOOGIA MEISTRIKLASS - Kehtestamine ja konfliktide lahendamine ilma jõudu kasutamata.

2019-09-18

Selle aasta meistriklassis anname head nõu juhtidele ja kõigile kollektiivide liikmetele, mida teha siis, kui osad tiimi liikmed ei täida kokkuleppeid ega viia ellu kokkulepitud tegevusi. Kuidas sel juhul ennast kehtestada ja kuidas konflikte ennetada ning eos lahendada, sellest seminaril räägimegi.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.15; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Uus Eesti riigisisene isikuandmete kaitse rakendusseadus

2019-09-18

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade, kuidas rakendada Eestis uut isikuandmete kaitse seadust, mis seab tingimused 2018. aasta kevadel kehtima hakanud üleeuroopalise andmekaitsemääruse täitmiseks. Uued reeglid muutuvad kõikidele ettevõtetele ja organisatsioonidele kohustuslikuks.  

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kuidas kaitsta ärisaladust? TALLINN

2019-09-18

Loengul anname ülevaate, mis seaduses muutus ja millised on karistused ärisaladuse lekitamise eest. Ärisaladused on tihti ettevõtja suurim ja mõnikord koguni ainus vara. Sellise teabe kaitsmine jääb vahel aga tagaplaanile, mistõttu on oluline töötajatele ja äripartneritele (tarnijatele ja edasimüüjatele) konkurentsikeelu seadmise ja konfidentsiaalse teabe käsitlemise küsimused uue seaduse valguses igal ettevõttel ja asutusel üle vaadata.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-12.30; 3 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Tööõiguse muudatused ja uute seaduste mõju töösuhetele!

2019-09-18

Seminaril räägime lahti töölepingu seaduse muudatused ja selle rakendamise valupunktid, anname näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta. Palju näiteid toome värskeimast töövaidluskomisjonide ja kohtupraktikast.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.45; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Aktuaalsed maksuküsimused

2019-09-19

Õppepäeval keskendume põhjalikult käesoleva aasta maksuseaduse muudatustele ja maksuküsimustega seotud probleemidele. SIHTRÜHM: Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid nind kõik teised huvilised.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-13.30; 4,5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Suurimad muudatused 2019 – e-arved ning erisoodustused!

2019-09-24

Õppepäeval keskendume erisoodustuste küsimustega seotud probleemkohtadele ning proovime praktiliselt läbi, kuidas e-arvete käsitlus käib.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.30; 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

BÜROOTÖÖ- ja DOKUMENDIHALDUSE KONVERENTS 2019

2019-09-25

Sekretäride, dokumendihaldurite ja arhivaaride igasügisesel suursündmusel keskendume sel korral uutele seadustele, määrustele ja normidele, millega bürootöö eest vastutajad kõige enam kokku puutuvad. Konverentsilt saavad nad kaasa kõige värskema info puhkusejärgseks tööaastaks, et uued normid ning juba toimivad lahendused koos edukalt toimima panna.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 9.55-15.15; 6 ak.t.
Koht: Tallink Spa & Conference hotell

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Keerulised meeskonnaliikmed ja enesekehtestamine – kuidas leida ühtne eesmärk?

2019-09-25

Tööpingete põhjusteks on tihti just inimesed. Nende arvamuste ja vajaduste mitmekesisus, käitumise ettearvamatus, põhjendamatu vastupanu, arusaamatu loogika, tunded ja emotsioonid, erinevad ootused ja situatsioonide nägemused.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.45; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV TARTUS - Käes on hankija ja pakkuja ajastu!

2019-10-01

Teabepäeva eesmärk on arutleda riigihangete olulisematel teemadel ning kitsaskohtadel. Teabepäeva modereerib riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind. SIHTRÜHM: juhid, hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad ning kõik teised huvilised.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.10; 7,5 ak.t.
Koht: AHHAA Teaduskeskus, Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kuidas muuta oma kõne veenvaks ja meeldejäävaks?

2019-10-02

Õppepäev seab eesmärgiks aidata Teil leida mitte ainult täiendavaid meetodeid oma töö efektiivsemaks muutmiseks, vaid ka mõista, et avalik esinemine on ainult kõnelemise eriolukord. Seega – kui me oleme võimelised kõnelema, siis oleme võimelised ka esinema.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Töötajate erinevad isikujooned ja nendega toimetulek – positiivsus viib edasi

2019-10-02

Õppepäeva eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade töötajate vaimsest tervisest, psühhopatoloogiast tingitud käitumishäiretest ja kõige sellega toimetulekust. Samuti jagavad koolitajad praktilisi näpunäiteid, et olla oma igapäevases elus ja töös veelgi õnnelikum, teades ning tundes õnnelikkuse allikaid.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kuidas ennetada probleeme töölepingu lõpetamisel – töövaidluste praktika pinnalt

2019-10-02

Töövaidluste arv Eestis näitab, et töölepingu ülesütlemisega seotud vaidlused ei ole jätkuvalt harvaesinevad. Praktikas näeme, et enne töölepingu lõppemist on oluline jälgida nüansse. Mida pidada silmas, et töölepingu ülesütlemine ei tooks kaasa negatiivseid tagajärgi?

Hind: 136.00 €
Kestus: kell 10.00-14.00; 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

PSÜHHOLOOGIA AASTAKONVERENTS TALLINNAS

2019-10-10

Vaimse tervise aastakonverentsi eesmärk on inimeste teavitamine vaimse tervise olemusest, selle säilitamise võimalustest ning anda juhiseid, kuidas vältida vaimse tervise probleemide teket ning kuidas juba olemasolevate vaimse tervise probleemidega hakkama saada.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.35; 7,5 ak.t.
Koht: Eesti Filmimuuseum Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Tulemuslik turundamine Facebookis ja Instagramis

2019-10-15

Facebook ja Instagram on Eestis kõige populaarsemad sotsiaalmeedia platvormid. Sinu ettevõtte profiil ja tegevused nendes kanalites määravad ära selle kuidas su kliendid sind üles leiavad.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 9.30-13.45; 5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kõik oluline ehitus- ja planeerimisseadustikust aastal 2019

2019-10-15

Seminari eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade planeerimis- ja ehitusõiguse aktuaalsed küsimustest. Lisaks toome kuulajateni olulisemad nüansid riikliku järelvalve mõistes, ehitushangete valdkonnas ja haldusmenetluses ehituses.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kuidas tõsta infoturbe teadlikust ettevõtetes?

2019-10-16

Koolituspäeval anname põhjaliku ülevaate infoturbe teadlikkusest ja küberhügieeni olemasolust.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.00; 5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Minu edukas esinemine! TALLINNAS

2019-10-17

Õppepäeva eesmärgiks on anda osalejatele praktilisi näpunäiteid, kuidas meeldejäävalt esineda ja esinemishirmust üle saada. Koolituse käigus anname vastuse igivanale küsimusele, kuidas peaks end väljendama nii, et kuulajad vaataksid ja kuulaksid vaid SIND!

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.30; 5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni uuemast ning olulisemast praktikast hankijale ja pakkujale!

2019-10-22

Koolituse eesmärk on viia osalejaid kurssi kõige aktuaalsema vaidlustus- ja kohtupraktikaga, mis on aluseks edukale toimimisele nii riigihankeid korraldades kui ka neil pakkujana osaledes.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00-14.00; 5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Dokumendi- ja arhiivihaldus tänapäevases õiguskeskkonnas!

2019-10-22

Õppepäeva eesmärk on anda ülevaade määruse „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ rakendamise praktikast ning töö käigus tekkinud peamistest probleemküsimustest. Samuti jagame andmekaitse alaseid nõuandeid, millega peab arvestama dokumendi- ja arhiivihalduse nõuetekohasel ning turvalisel korraldamisel uuenenud õiguskeskkonnas.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 9.30-14.00; 5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kaasaegne digitaalarhiveerimine. Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine

2019-10-24

Õppepäeva eesmärk on anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest. Samuti käsitletakse paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamist nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Vaadeldakse digitaalsele asjaajamise korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega. Samuti anname põhjaliku ülevaate andmekaitsest ja nõuetest teabe turvaliseks haldamiseks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

RAAMATUPIDAJATE PÄEVA KONVERENTS TARTUS

2019-11-07

Kutsume kõiki raamatupidajaid ja finantstöötajaid pidulikule konverentsile, et tähistada koos kolleegide ja suurepäraste külalislektoritega rahvusvahelist raamatupidajate päeva!

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.15; 6 ak.t.
Koht: Kino Cinamon Tasku keskuses Turu 2, Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

RAAMATUPIDAJATE PÄEVA KONVERENTS TALLINNAS

2019-11-12

Kutsume kõiki raamatupidajaid ja finantstöötajaid pidulikule konverentsile, et tähistada koos kolleegide ja suurepäraste külalislektoritega rahvusvahelist raamatupidajate päeva!

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.15; 6 ak.t.
Koht: Filmimuuseum Pirita tee 46, Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030