Koolitusturg OÜ

Koolitusturg OÜ; TK
Firma:
Koolitusturg OÜ
Telefon:
+372 6774 030, +372 5866 4030
 
Oleme teile abiks järgmistes valdkondades:
 
Sisseostetavad koolitused
 • Lühikoolitused ja – loengud erinevatel päevakajalistel teemadel pikkusega 30- 180 minutit, mis sobivad hästi üheks osaks ettevõttesisestele koolitustele, nõupidamistele, motivatsioonipäevadele, jõulu- ja suvepäevadele jne
 • Konsultatsioon ettevõtte sisekoolitajate nõustamiseks ja koolitusplaani koostamiseks
 • Personaalsed nõustamised ja konsultatsioonid 1- 2 inimesele
 • Koolitusreiside korraldamine
 • Konverentsiteenuse pakkumine, sh konverentsi sisu koostamine, sekretariaaditeenus, konverentsi materjalide koostamine, külaliste transport ja ekskursioonid, progamm külaliste vaba aja sisustamiseks, meelelahutusprogramm, majutus ja tehnika jmt


Oleme teile abiks koolitussündmuste korraldamiseks järgmistes valdkondades:
 • Esinemisoskused, kehakeel ja suhtlemine meediaga
 • Meeskondade juhtimine, sh ajajuhtimine, projektijuhtimine
 • Juhtimiskoolitused ettevõtte tipp- ja keskastmejuhtidele
 • Müügi- ja klienditeenindusvaldkonna koolitused
 • Personalivaldkonna koolitused, sh värbamine ja valik, meeskonnatöö
 • Juriidilised ja raamatupidamisvaldkonna koolitused
 • Sekretäritöö, sh arhiivi-, asjaajamis – ja õigekeele koolitused
 • Tervislike eluviiside koolitused, sh tervislik toitumine ja ergonoomika
 • Ka avatud koolitused, mis on meie koolituskalendris, on võimalik alati ümber kujundada sisekoolitusteks. Koolituste/konverentside sisu ja vormi kujundame alati vastavalt teie ettevõtte/asutuse vajadustele ja spetsiifikale. 
 • Aitame teil korralda igas mastaabis koolitus- ja konverentsisündmusi alates väikestest koosolekutest ja koolitustest kuni suurte rahvusvaheliste kongressideni.
Pakkumise saamiseks palun saatke e-kiri:  info@koolitusturg.eePakume partneritele järgmisi koostöövõimalusi:
 
 
Loengute pidamine
 
Ootame kõiki koolitajaid ja koolitushuvilisi praktikuid ettevõtetest ja asutustest esinema meie poolt korraldatavatele koolitustele, seminaridele ja konverentsidele. Kirjutage meile oma kompetentsidest ja koostöös leiame õige vormi nende edastamiseks kuulajatele.


 
Reklaam ja turundus
 
Ootame kõiki ettevõtteid tutvustama oma ettevõtte tooteid/teenuseid meie koolituste, seminaride ja konverentside toimumise eel ja ajal, sh ettevõtte logo meie kodulehel või konverentsisaalis, reklaamid/reklaamkingitused koolitusmaterjalide vahel, reklaamriba koolitusruumis jmt.
 
Koostöösoovide puhul helistage palun telefonidel 6 775 090/51 925 090 või kirjutage info@koolitusturg.ee 
 
Meeldivat koostööd soovides
 
Koolitusturg OÜ 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Psühholoogia  Riigihanke korraldamise kursused  Suhtlemistreenerite koolitus  Suhtlemistreeningud  Tööseadusandluse koolitus  Meeskonnakoolitus  Suhtlemiskoolitus  Arvutiõpe ja IT  Juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia  Suhtlemiskultuur  Suhtlemine  Psühholoogia  Teabepäevad  Müügipsühholoogia  Excel  Konverentsid ja seminarid  Meeskonnatöö koolitus  Arvutiõpe  Muutustega toimetulek  Muutuste juhtimine  Ametialane suhtlemine  Mõjutamisoskused  teabepäevad- ja koolituspäevade korraldamine  Internetiturundus  Exceli ja Wordi baaskursused  Hanked  Riigihanked pakkujale - eduka osalemise tõed  Tabeltöötlusprogramm Excel 2010  Efektiivne meeskond  Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine  Riigihanke raamlepingute kasutusvõimalused ja näiteid praktikast  Riigihankeleping ja selle muutmine  Meeskonna coaching  Meeskonna juhendamine  Müügipsühholoogia ja -oskused  SUHTLEMIS- JA MÕJUTAMISOSKUSTE KOOLITUS  Meeskonnatreening  Tööseadused, personalidokumendid  MS Excel edasijõudnutele (aruandlus ja andmeanalüüs)  Arvutikasutaja algkursus (Windows Explorer, MS Word, MS Excel, Internet)  Tabelarvutuse jätkukursus (MS Excel'i makrod ja VBA)  Argumenteerimisoskus kõnes ja kirjas  MS Excel 2013/2016  Natural Leadership  Argumenteerimise- ja mõjutamise oskused  Suhtlemisoskuse meistriklass- kes peab pingutama?  Moodne isiksusepsühholoogia - treening-töötuba  Suhtekonto ja emotsionaalne pank  DOKUMENDIHALDUSE TEABEPÄEV Mida on vaja teada 2017. aastal?  Effektiivsed tiimid  Psühholoogia aastakonverents  Psühholoogia meistriklass  Keerulised meeskonnaliikmed, kliendid ja partnerid  Isikuandmete kaitse määrus- miks ja milleks?  Müügipsühholoogia - workshop  Mis on muutumas tööseadustes?  Uus versus vana riigihangete seadus – mis ootab ees?   TK Koolituskeskus OÜ  Koolitusturg OÜ 

KOOLITUSKALENDER

ÕPPEPÄEV Pakendiaruande koostamine – mida silmas pidada?

2021-08-24

 

Hind: 149.00 €
Kestus: 5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Tööinspektsiooni ja Töövaidluskomisjoni uusim praktika (saal+veeb)

2021-08-24

 

Hind: 169.00 €
Kestus: 5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn/veebis

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kuidas anda vaimse tervise esmaabi? Veebikoolitus

2021-08-24

 

Hind: 99.00 €
Kestus: 2,5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn/veebis

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

VIDEOKOOLITUS Teabehalduskorra ja dokumentide liigitusskeemi koostamine ning ajakohastamine

2021-08-26

 

Hind: 109.00 €
Kestus: 2 akadeemilist tundi
Koht: Videokoolitus

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Riigihangete sisekontrollisüsteemid ja nendega seotud huvide konfliktid

2021-08-31

 

Hind: 149.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi
Koht: Videokoolitus

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Kuidas ennetada ja tulla toime vaimse pinge ning tööstressiga? (SAAL+VEEB)

2021-08-31

 

Hind: 109.00 €
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

PSÜHHOLOOGIASEMINAR Kuidas tulla toime keeruliste meeskonnaliikmete ja klientidega?

2021-09-09

 

Hind: 169.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Tööõiguse olulisemad uudised ja kohtupraktika, sh Covid-19 pandeemia mõjud

2021-09-16

 

Hind: 149.00 €
Kestus: 5 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Mõttemustrite murdmisest, muutmisest ja säilitamisest (SAAL+VEEB)

2021-10-19

 

Hind: 109.00 €
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn ja veebis

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Varade ja varude inventuuri läbiviimise 2021. aasta eripärad

2021-10-21

 

Hind: 149.00 €
Kestus: 4,5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

RAAMATUPIDAJATE PIDUPÄEVA KONVERENTS TALLINNAS TALLINNAS

2021-11-10

 

Hind: 179.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Praktilised nipid edukaks esinemiseks Andres Dvinjaninovilt.

2021-11-18

 

Hind: 149.00 €
Kestus: 5 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Stress ja ärevus – mõttemustrid minu peas (SAAL+VEEB)

2021-11-25

Kõikidel inimestel on hetkel tavapärasest rohkem muret ja ärevust, mis on seotud eriolukorraga kohanemisega. Lähitulevikus võivad vaimse tervise mured suure tõenäosusega võtta veelgi laialdasema vaimse tervise kriisi mõõtme. Et seda ära hoida, kutsume teid kuulama veebiloengut, mille eesmärgiks on ära tunda iseenda ja oma kaaslaste stressireaktsioone ning pakkuda lahendusi stressi ja ärevusega toimetulekuks..

Hind: 109.00 €
Kestus: 3akadeemilist tundi
Koht: Tallinn ja veebis

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030