Edunet

Edunet
Firma:
Edunet
Aadress:
Tallinn
Telefon:
530 59501, 530 59337, 530 59517
E-post:
info@edunet.ee
Edunet on arvuti-, juhtimiskoolitusi ja konsultatsioone pakkuv organisatsioon
Oleme koostööpartneriks juhtide ja spetsialistide tööalaste kompetentsuste tõstmisel. Pakume nii avatud kui ka organisatsiooni vajadustest lähtuvaid koolitusi.

Arvutikoolitused 
MS Office kontoritarkvara koolitused algajast spetsialistini- Exceli koolitus, MS Excel, MS Outlook, MS Word, MS PowerPoint, MS Access, MS OneNote. Programmeerimisalased koolitused ja arendustööd organisatsiooni vajadustele- makrod, vba, .net, xml, android.   

Arendus- ja juhtimiskoolitused
Eri tasandi juhtimis-, teenindus-, müügikoolitused; tootmisalased koolitused; enesearengu-, meeskonna- ja koostöökoolitused.
 
Tutvu koolitusteemade valikuga meie koolituskalendris:

Lisainfot ja koolituse pakkumist saad küsida: info@edunet.ee  või tel 530 59501, 530 59337

Edunet on arvuti-, juhtimiskoolitusi ja konsultatsioone pakkuv organisatsioon. Edunet on koolitusorganisatsioon, kus koolitatakse suures mahus nii arvuti, kui ka juhtimiskoolituse teemadel. Samuti kombineeritakse arvuti ja juhtimiskoolituse teemadest terviklikud koolitusprogrammid.

Koolitusprotsessis kasutame koolitajaid ja spetsialiste, kellel on pikaajaline koolituse ja praktika kogemus (10-15 aastat). Meie koolitusorganisatsioonis koolitab kokku üle 15 spetsialisti. Anname nõu arvuti- ja juhtimiskoolituste osas ja koostame vastavalt kliendi vajadustele sobivad koolitusprogrammid. Koolituse läbiviimiseks pakume terviklikku koolituse korralduse protsessi. S.o vajaduste selgitamisest kuni tulemuste mõõtmiseni.
 
Meie missiooniks on olla ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele pikaajaline koostööpartner. Aitame tõsta arvuti-, juhtimiskoolituste ja konsultatsioonide abil töö efektiivsust.
 
Meie tugevused:
  • Terviklik ja läbimõeldud koolitusprotsess
  • Koolitusprogrammid vastavalt organisatsiooni vajadustele
  • Kohandatud jaotusmaterjalid organisatsiooni vajadustele
  • Paindlik ja sõbralik koolituse korraldus
  • Koolitajateks tippkoolitajad ja spetsialistid
 
Täienduskoolituse alusdokumendiks on täienduskoolituse õppekava: Õppekorraldus
 
Professionaalne arvutikasutamine  Arvutikasutaja baaskursus  Arvutikursus edasijõudnutele  Arvutid ja informaatika  Arvutikoolitused  Exceli koolitus  Arvuti kursused  Arvutid ja arvutivõrgud  Arvutikasutaja koolitused  Arvutiprogrammid  Arvutid ja arvutivõrgud  Arvutikursus algajatele  Juhtimine  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ärijuhtimine  Juhtimine avalikus sektoris  Arendus- ja juhtimiskoolitused  Excel  Exceli ja Wordi baaskursused  MS Excel edasijõudnutele (aruandlus ja andmeanalüüs)  Arvutikasutaja algkursus (Windows Explorer, MS Word, MS Excel, Internet)  Tabeltöötlusprogramm Excel 2010  Tabelarvutuse jätkukursus (MS Excel'i makrod ja VBA)  MS Excel 2013/2016  Табличный редактор Excel  Arvutialane kursus väikeettevõtte töötajatele MS Word ja MS Excel baasil  Kodulehekülje täiendamise koolitus  Koduleht  Dünaamilised koduleheküljed  Kodulehe tegemine  Kuidas teha kodulehte  Kodulehe- ja Internetiturundus organisatsioonidele  Internet  Internetiturundus  Reklaam internetis  Turundus ja müük internetis  Toimingute automatiseerimine Exceli makrode abil  Infohaldus ja ühine koostöö kalendritega- MS Outlook baasil  Outlook  E-posti ja kalendri haldusprogramm Outlook 2010  PowerPoint  Powerponti baaskursused  Excel, Word ja Powerpoint edasijõudnudtele  Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil +nutikad lisad  Esitlusettekande koostamine  Ettekanded  Esitlusgraafika kasutamine elektrooniliste ettekannete ja slaidiseansside loomisel (MS PowerPoint)  Pivot Table  Kokkuvõtted Liigendtabeliga (PivotTable)  Word  Текстовый редактор MS Word  Tekstitöötluse algkursus (MS Word)  Tekstitöötluse põhikursus (MS Word)  Lepingute, taotluste jt dokumentide koostamine ning haldamine MS Wordis  Dokumendihaldus  Dokumendihalduse lühikursused  Asjaajamine, haldus- dokumentatsioon  Dokumentide koostamine  Praktiline töötuba Exceli meistriklass  Meeskonnatöö materjalide ühishaldus- OneNote  OneNote 2007  Elektroonikaseadmete koostaja koolitus- elektroonilised komponendid  Uudis- ja reklaamkirja koostamine ja kliendiandmete töötlemine  Uudiskirjade koostamine  E-uudiskirjade koostamine  Android programmeerimine- Javascript mobilirakenduses (II tase)  Android programmeerimise põhikursus  Android arenduse üldised printsiibid  Android rakenduste programmeerimine ja JAVA vahendid (III tase)  Vormide loomine PDF faili ja andmete kogumine PDF vormidelt Excelisse  Üleminekukoolitused Office 2013, 2010 ja 2016 tarkvarale.   E-õpe  Outlook BCM ärikontaktide haldur  Aruandemoodulid (Solver, PivotTable) Excelis  Andmebaaside programmeerimine  Programmeerimine  Kuidas kasutada Exceli võimalusi tootmistegevuses?  Edunet OÜ  Klienditeeninduse A ja O  Обслуживание клиентов (от А до Я)  Klienditeenindus  Kliendisuhete juhtimine  Klienditeenindaja profikursus  Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas  Läbirääkimised ja esinemine  Läbirääkimised  Läbirääkimisoskused  Läbirääkimiste meistriklass  Vahejuhi meistriklass. Vigade vältimine vahejuhi töös   Coaching  Coach  Meeskonna coaching  Grupi coaching  Coachingumeetodid  Lahenduskeskne coaching  Praktiline coachingu koolitus juhtidele  Ostujuhtimine  Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes  Esmatasandijuhi oskuskoolitus tootmisettevõttele  Ettevõtte tootmisprotsesside optimeerimine ja eesmärgipärane juhtimine läbi kulusäästliku tootmise  Praktilised tehnikad keerulistel vestlustel  Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine  Aja juhtimine  Управление работниками на производственном предприятии  Эффективное использование времени- Tайм-менеджмент  Positiivse klienditeeninduse arendamine coachingu abil  Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted  Tööstress ja oskus seda juhtida  Stressi juhtimine  Stress ja pinged kollektiivis  Tööstressi juhtimine  Praktiline stressijuhtimine  Kак управлять стрессом?  Kliendihalduri mõjususe kasvatamine  Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük  Suhtlemiskoolitus  Suhtlemine  Ametialane suhtlemine  Управление закупками и планирование запасов материалов на производственном предприятии  Inimeste juhtimine tootmisettevõttes  Arhiivindusalased koolitused  Arhiivindus  Arhiivitöö  Muudatused dokumendi- ja arhiivihalduses. Tulemuslik dokumendihaldus  Enesejuhtimine  Mida on vaja teada riigiasutustel isikuandmetest ja nende kaitsest?  Teabe avalikustamine ja Teabevaldaja dokumendiregister  Finantsotsused tootmises  Muudatused dokumendi- ja arhiivihalduses. Uus arhiiviseadus  Mida on vaja teada äriettevõttel isikuandmetest ja nende kaitsest?  Kuidas lahendada keerulisi kliendisuhteid  Tellimuspõhise tootmise tulemuslik korraldamine  Kommunikatsioonioskuse arendamine  Планирование производства и эффективное управление производственной деятельностью  Kuidas toetada organisatsiooni tulemuslikku toimimist läbi tervisejuhtimise?  Pildiline mõtlemine  Koosolekute konstruktiivne juhtimine  Koosolekute juhtimine  Обучение и курсы  обучение в Таллинне  Бизнес курсы  Inimeste juhtimine  Enesejuhtimine  Sisekoolitused  Koolitused firmadele  Grupikursused firmadele 

KOOLITUSKALENDER

Tabelarvutuse baaskoolitus MS Excel baasil (I tase MS Excel koolitus)

2019-12-16

Koolitusel omandatakse põhi- ja baasoskused tabelarvutusprogrammiga töötamiseks. Koolitus sobib alates Excel 2007 versioonist.

Hind: 250.00 €
Kestus: 16.-17.12 kl 10.-14.00
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

Telefon: 530 59517

Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil (MS powerPoint koolitus)

2020-01-09

Õpetame koostama hästi struktureeritud, visuaalselt korrektseid, tehniliselt õigesti koostatud ja uue põlvkonna dünaamilisi ettekanded

Hind: 180.00 €
Kestus: 09.01 kl 10.-14.00
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

Telefon: 530 59517

Excel projektijuhi tööriistana

2020-01-10

Praktiline koolitus, kus koostatakse projektijuhile vajalikud tööriistad Exceli tabelite näol. Läbi loodavate lahenduste õpitakse selgeks vajalikud Exceli valemid ja rakendused. Koolitusel tekivad tööfailid, mida saab asutuses koheselt kasutusel võtta.

Hind: 230.00 €
Kestus: 10.01.2020 kl 10.-16.00
Koht: Tallinn, Ehitajate tee 150, koolitusklass

Telefon: 530 59517

Office 365 koolitus

2020-10-04

Praktiline MS Office 365 koolitus Office 365 paketis olevate aplikatsioonide (App- Teams, Planner, Delve, Yammer, ühistöö Office failidega jt) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, ideede genereerimine, ühised tööfailid, ühised märkmelehed jt lahendused

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi- Tellimise lsisekoolitusena
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59517

Töökorraldus Outlookis ja ühine koostöö kalendritega- MS Outlook baasil

2020-12-31

MS Outlook koolitus: Outlooki moodulid- e-post, kalender, ülesanne. Põhirõhk koolitusel on Outlooki erinevatel moodulitel ja kalendri kasutamisel, selle jagamise ja ühiskasutuse võimalused, koosolekud, päevaplaanid, ülesanded jt. Koolitus korraldatakse grupikoolitusena organisatsiooni töötajatele. Koolituse käigus õpitakse ühiselt aru saama Outlooki kasutamisest töökorralduses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59517