Edunet

Edunet
Firma:
Edunet
Aadress:
Tallinn
Telefon:
530 59501, 530 59337, 530 59517
E-post:
info@edunet.ee
Koduleht:
www.edunet.ee
Edunet on arvuti-, juhtimiskoolitusi ja konsultatsioone pakkuv organisatsioon
Oleme koostööpartneriks juhtide ja spetsialistide tööalaste kompetentsuste tõstmisel. Pakume nii avatud kui ka organisatsiooni vajadustest lähtuvaid koolitusi.

Arvutikoolitused 
MS Office kontoritarkvara ja Office 365 koolitused algajast spetsialistini- Exceli koolitus, MS Excel, MS Outlook, MS Word, MS PowerPoint, MS Access, MS OneNote, Office 365 aplikatsioonid ja arendus. Programmeerimisalased koolitused ja arendustööd organisatsiooni vajadustele- makrod, vba, .net, xml.

Arendus- ja juhtimiskoolitused
Eri tasandi juhtimis-, teenindus-, müügikoolitused; tootmisalased koolitused; enesearengu-, meeskonna- ja koostöökoolitused.
 
Tutvu koolitusteemade valikuga meie koolituskalendris:

Lisainfot ja koolituse pakkumist saad küsida: info@edunet.ee  või tel 530 59501, 530 59337

Edunet on arvuti-, juhtimiskoolitusi ja konsultatsioone pakkuv organisatsioon. Edunet on koolitusorganisatsioon, kus koolitatakse suures mahus nii arvuti, kui ka juhtimiskoolituse teemadel. Samuti kombineeritakse arvuti ja juhtimiskoolituse teemadest terviklikud koolitusprogrammid.

Koolitusprotsessis kasutame koolitajaid ja spetsialiste, kellel on pikaajaline koolituse ja praktika kogemus (10-15 aastat). Meie koolitusorganisatsioonis koolitab kokku üle 15 spetsialisti. Anname nõu arvuti- ja juhtimiskoolituste osas ja koostame vastavalt kliendi vajadustele sobivad koolitusprogrammid. Koolituse läbiviimiseks pakume terviklikku koolituse korralduse protsessi. S.o vajaduste selgitamisest kuni tulemuste mõõtmiseni.
 
Meie missiooniks on olla ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele pikaajaline koostööpartner. Aitame tõsta arvuti-, juhtimiskoolituste ja konsultatsioonide abil töö efektiivsust.
 
Meie tugevused:
  • Terviklik ja läbimõeldud koolitusprotsess
  • Koolitusprogrammid vastavalt organisatsiooni vajadustele
  • Kohandatud jaotusmaterjalid organisatsiooni vajadustele
  • Paindlik ja sõbralik koolituse korraldus
  • Koolitajateks tippkoolitajad ja spetsialistid
 
Täienduskoolituse alusdokumendiks on täienduskoolituse õppekava: Õppekorraldus
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Arhiivindusalased koolitused  Arvutid ja informaatika  E-õpe  Juhtimine  Kodulehekülje täiendamise koolitus  Stressi juhtimine  Suhtlemiskoolitus  Ärijuhtimine  Arvutikasutaja baaskursus  Professionaalne arvutikasutamine  Esitlusettekande koostamine  Arvutikoolitused  Suhtlemine  Läbirääkimised ja esinemine  Stress ja pinged kollektiivis  Juhtimine avalikus sektoris  Sisekoolitused  Arhiivindus  Arvuti kursused  Arvutid ja arvutivõrgud  Koduleht  Koosolekute juhtimine  Dokumendihaldus  Arhiivitöö  Arvutikasutaja koolitused  Arvutiprogrammid  Programmeerimine  Pivot Table  Outlook  Word  Excel  Arvutid ja arvutivõrgud  Koolitused firmadele  Internet  Klienditeenindus  Enesejuhtimine  Enesejuhtimine  Läbirääkimised  Dünaamilised koduleheküljed  Ostujuhtimine  Uudiskirjade koostamine  E-uudiskirjade koostamine  OneNote 2007  Arvutikursus algajatele  Arvutikursus edasijõudnutele  PowerPoint  Coaching  Kliendisuhete juhtimine  Coach  Grupikursused firmadele  Обучение и курсы  Ametialane suhtlemine  Бизнес курсы  Inimeste juhtimine  обучение в Таллинне  Internetiturundus  Dokumendihalduse lühikursused  Kodulehe tegemine  Reklaam internetis  Kuidas teha kodulehte  Turundus ja müük internetis  Läbirääkimisoskused  Exceli ja Wordi baaskursused  Powerponti baaskursused  Excel, Word ja Powerpoint edasijõudnudtele  Android programmeerimise põhikursus  E-posti ja kalendri haldusprogramm Outlook 2010  Tabeltöötlusprogramm Excel 2010  Klienditeenindaja profikursus  Meeskonna coaching  Grupi coaching  Текстовый редактор MS Word  Läbirääkimiste meistriklass  Aja juhtimine  Планирование производства и эффективное управление производственной деятельностью  Asjaajamine, haldus- dokumentatsioon  MS Excel edasijõudnutele (aruandlus ja andmeanalüüs)  Arvutikasutaja algkursus (Windows Explorer, MS Word, MS Excel, Internet)  Tekstitöötluse algkursus (MS Word)  Tekstitöötluse põhikursus (MS Word)  Tabelarvutuse jätkukursus (MS Excel'i makrod ja VBA)  Esitlusgraafika kasutamine elektrooniliste ettekannete ja slaidiseansside loomisel (MS PowerPoint)  Ettekanded  Tööstressi juhtimine  Praktiline stressijuhtimine  Coachingumeetodid  Lahenduskeskne coaching  Dokumentide koostamine  MS Excel 2013/2016  Табличный редактор Excel  Arvutialane kursus väikeettevõtte töötajatele MS Word ja MS Excel baasil  Elektroonikaseadmete koostaja koolitus- elektroonilised komponendid  Arendus- ja juhtimiskoolitused  Kodulehe- ja Internetiturundus organisatsioonidele  Toimingute automatiseerimine Exceli makrode abil  Infohaldus ja ühine koostöö kalendritega- MS Outlook baasil  Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil +nutikad lisad  Kokkuvõtted Liigendtabeliga (PivotTable)  Lepingute, taotluste jt dokumentide koostamine ning haldamine MS Wordis  Praktiline töötuba Exceli meistriklass  Meeskonnatöö materjalide ühishaldus- OneNote  Uudis- ja reklaamkirja koostamine ja kliendiandmete töötlemine  Android programmeerimine- Javascript mobilirakenduses (II tase)  Android arenduse üldised printsiibid  Android rakenduste programmeerimine ja JAVA vahendid (III tase)  Vormide loomine PDF faili ja andmete kogumine PDF vormidelt Excelisse  Üleminekukoolitused Office 2013, 2010 ja 2016 tarkvarale.   Outlook BCM ärikontaktide haldur  Aruandemoodulid (Solver, PivotTable) Excelis  Andmebaaside programmeerimine  Kuidas kasutada Exceli võimalusi tootmistegevuses?  Edunet OÜ  Klienditeeninduse ABC  Обслуживание клиентов (от А до Я)  Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas  Vahejuhi meistriklass. Vigade vältimine vahejuhi töös   Praktiline coachingu koolitus juhtidele  Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes  Esmatasandijuhi oskuskoolitus tootmisettevõttele  Ettevõtte tootmisprotsesside optimeerimine ja eesmärgipärane juhtimine läbi kulusäästliku tootmise  Praktilised tehnikad keerulistel vestlustel  Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine  Управление работниками на производственном предприятии  Эффективное использование времени- Tайм-менеджмент  Positiivse klienditeeninduse arendamine coachingu abil  Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted  Tööstress ja oskus seda juhtida  Kак управлять стрессом?  Kliendihalduri mõjususe kasvatamine  Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük  Управление закупками и планирование запасов материалов на производственном предприятии  Inimeste juhtimine tootmisettevõttes  Muudatused dokumendi- ja arhiivihalduses. Tulemuslik dokumendihaldus  Mida on vaja teada riigiasutustel isikuandmetest ja nende kaitsest?  Teabe avalikustamine ja Teabevaldaja dokumendiregister  Finantsotsused tootmises  Muudatused dokumendi- ja arhiivihalduses. Uus arhiiviseadus  Mida on vaja teada äriettevõttel isikuandmetest ja nende kaitsest?  Kuidas lahendada keerulisi kliendisuhteid  Tellimuspõhise tootmise tulemuslik korraldamine  Kommunikatsioonioskuse arendamine  Kuidas toetada organisatsiooni tulemuslikku toimimist läbi tervisejuhtimise?  Pildiline mõtlemine  Koosolekute konstruktiivne juhtimine  Exceli koolitus 

KOOLITUSKALENDER

Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (Exceli koolitus)

2021-04-28

 Koolitus MS Excel kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega.

Hind: 290.00 €
Kestus: 13 akadeemilist tundi, kl 10.-15.00
Koht: Tallinn

Telefon: +37253059517

Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (Exceli koolitus)

2021-04-28

 Koolitus MS Excel kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega.

Hind: 290.00 €
Kestus: 13 akadeemilist tundi, kl 10.-15.00
Koht: Tallinn

Telefon: +37253059517

Esmatasandijuhi oskuskoolitus tootmisettevõttele

2021-05-06

Koolituse eesmärgiks on arendada oskusi tööprotsesside juhtimiseks, alluvate mõjutamiseks ja eesmärkide saavutamiseks. Koolitus on suunatud praktiliste oskuste arendamisele.​ Kellele koolitus on mõeldud? Esmatasandijuhid (eestöölised,vahetuste vanemad,meistrid jt.), kes juhivad töölisi. Hinnale lisandub km.    

Hind: 377.00 €
Kestus: 06.05-07.05; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501, 530 59337,530 59517

Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil

2021-05-06

 Koostada professionaalse väljanägemisega, vajalikku infot sisaldavaid dünaamilisi esitlusi. Kombineerida esitlusi mitmetest ettekannetest ja kasutada PowerPointi objekte ettekandes info esitlemiseks ja esile tõstmiseks. 

Hind: 180.00 €
Kestus: 1 päev kl 10.-14.00
Koht: Tallinn

Telefon: +37253059517

Tabelarvutuse baaskoolitus MS Excel baasil (Exceli koolitus)

2021-05-12

Koolitusel omandatakse põhi- ja baasoskused MS Excel programmiga töötamiseks- valemid, funktsioonid, kokkuvõtted

Hind: 250.00 €
Kestus: 10 akadeemilist tundi, kl 10.-14.00
Koht: Tallinn

Telefon: +37253059517

Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine

2021-05-14

Koolituse käigus saavad osalejad ülevaate tootmispotentsiaali loomise ja planeerimise põhimõtetest ning tootmisprotsessi operatiivse juhtimise ja planeerimise arengusuundadest.Praktilised näited ja ülesanded aitavad paremini mõista tootmise operatiivse juhtimise põhimõtteid ja meetodeid. Hinnale lisandub km.

Hind: 277.00 €
Kestus: kl 10.-17.30, 8 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501, 530 59337,530 59517

Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (Exceli koolitus)

2021-05-26

 Koolitus MS Excel kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega.

Hind: 290.00 €
Kestus: 13 akadeemilist tundi, kl 10.-15.00
Koht: Tallinn

Telefon: +37253059517

Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (Exceli koolitus)

2021-05-26

Koolitus MS Excel kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega.

Hind: 290.00 €
Kestus: 13 akadeemilist tundi, kl 10.-15.00
Koht: Tallinn

Telefon: +37253059517

Praktilised võtted enda ja meeskonna töörõõmu suurendamiseks

2021-05-28

Koolituse eesmärk on arendada osalejates oskusi, mis suurendavad enda ja meeskonna töörõõmu ning aitavad murede ja hirmudega paremini toime tulla

Hind: 277.00 €
Kestus: kl 10.00- 17.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

(Exceli koolitus) Meeskonnatöö Exceli failidega

2021-05-28

Praktiline koolitus, kus omandatakse teadmised, kuidas teha tööd Exceli failidega, kui algandmed on kasutuses teistes Exceli tabelites. Kuidas luua tabelite vahel päringuid ja seoseid. Päringute loomiseks kasutatakse Exceli päringutööriista PowerQuery’t

Hind: 230.00 €
Kestus: 1 päev kl 10.-15.00
Koht: Tallinn

Telefon: +37253059517

Meeskonnatöö Exceli failidega (PowerQuery) (Exceli koolitus)

2021-05-31

Praktiline koolitus, kus omandatakse teadmised, kuidas teha tööd Exceli failidega, kui algandmed on kasutuses teistes Exceli tabelites või teistes süsteemides. Kuidas luua tabelite vahel päringuid ja seoseid. Päringute loomiseks kasutatakse Exceli päringutööriista PowerQuery’t

Hind: 230.00 €
Kestus: 1 päev kl 10.-15.00
Koht: Tallinn

Telefon: +37253059517

Office 365 koolitus

2021-06-30

Praktiline MS Office 365 koolitus Office 365 paketis olevate aplikatsioonide (App- Teams, Planner, Delve, Yammer, ühistöö Office failidega jt) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, ideede genereerimine, ühised tööfailid, ühised märkmelehed jt lahendused

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilsit tundi Tellimisel sisekoolitusena
Koht: Üle Eesti

Telefon: 530 59501

Office 365 koolitus

2021-06-30

Praktiline MS Office 365 koolitus Office 365 paketis olevate aplikatsioonide (App- Teams, Planner, Delve, Yammer, ühistöö Office failidega jt) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, ideede genereerimine, ühised tööfailid, ühised märkmelehed jt lahendused

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilsit tundi Tellimisel sisekoolitusena
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501

MS Access koolitus- Andmebaaside loomine ja kasutamine

2021-06-30

Tellimisel sisekoolitusena. MS Access koolitus andmebaaside loomiseks ja kasutamiseks- päringud, vormid, raportid, tabelid jm vajalikud vahendid andmebaasidega töötamiseks

Hind: 280.00 €
Kestus: 10 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501

Tekstitöötlus ja mahukate dokumentide ülesehitus MS Word baasil

2021-06-30

Tellimisel sisekoolitusena. Koolituse tulemusena omandatakse teadmised töötamiseks MS Wordi dokumentidega MS Word baasil. Küsi pakkumist!

Hind: 0.00 €
Kestus: 5 akadeemilsit tundi
Koht: Kokkuleppele Tellijaga

Telefon: 530 59517

Vahejuhi meistriklass. Vigade vältimine vahejuh

2021-12-31

Tellimisel sisekoolitusena. Käesoleva treeningu eesmärgiks on teadvustada peamisi eksimusi vahejuhi ametis ja nendest tulenevaid mõjusid ning õppida neid vältima. Koolitus annab osalejatele praktilised oskused, kuidas vahejuhi ametis tulla toime ja saavutada tõhusalt eesmärke. 

Hind: 377.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501, 530 59337,530 59517