Edunet

Edunet
Firma:
Edunet
Aadress:
Tallinn
Telefon:
530 59501, 530 59337, 530 59517
E-post:
info@edunet.ee
Koduleht:
www.edunet.ee
Edunet on arvuti-, juhtimiskoolitusi ja konsultatsioone pakkuv organisatsioon
Oleme koostööpartneriks juhtide ja spetsialistide tööalaste kompetentsuste tõstmisel. Pakume nii avatud kui ka organisatsiooni vajadustest lähtuvaid koolitusi.

Arvutikoolitused 
MS Office kontoritarkvara koolitused algajast spetsialistini- Exceli koolitus, MS Excel, MS Outlook, MS Word, MS PowerPoint, MS Access, MS OneNote. Programmeerimisalased koolitused ja arendustööd organisatsiooni vajadustele- makrod, vba, .net, xml, android.   

Arendus- ja juhtimiskoolitused
Eri tasandi juhtimis-, teenindus-, müügikoolitused; tootmisalased koolitused; enesearengu-, meeskonna- ja koostöökoolitused.
 
Tutvu koolitusteemade valikuga meie koolituskalendris:

Lisainfot ja koolituse pakkumist saad küsida: info@edunet.ee  või tel 530 59501, 530 59337

Edunet on arvuti-, juhtimiskoolitusi ja konsultatsioone pakkuv organisatsioon. Edunet on koolitusorganisatsioon, kus koolitatakse suures mahus nii arvuti, kui ka juhtimiskoolituse teemadel. Samuti kombineeritakse arvuti ja juhtimiskoolituse teemadest terviklikud koolitusprogrammid.

Koolitusprotsessis kasutame koolitajaid ja spetsialiste, kellel on pikaajaline koolituse ja praktika kogemus (10-15 aastat). Meie koolitusorganisatsioonis koolitab kokku üle 15 spetsialisti. Anname nõu arvuti- ja juhtimiskoolituste osas ja koostame vastavalt kliendi vajadustele sobivad koolitusprogrammid. Koolituse läbiviimiseks pakume terviklikku koolituse korralduse protsessi. S.o vajaduste selgitamisest kuni tulemuste mõõtmiseni.
 
Meie missiooniks on olla ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele pikaajaline koostööpartner. Aitame tõsta arvuti-, juhtimiskoolituste ja konsultatsioonide abil töö efektiivsust.
 
Meie tugevused:
  • Terviklik ja läbimõeldud koolitusprotsess
  • Koolitusprogrammid vastavalt organisatsiooni vajadustele
  • Kohandatud jaotusmaterjalid organisatsiooni vajadustele
  • Paindlik ja sõbralik koolituse korraldus
  • Koolitajateks tippkoolitajad ja spetsialistid
 
Täienduskoolituse alusdokumendiks on täienduskoolituse õppekava: Õppekorraldus
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Arhiivindusalased koolitused  Arvutid ja informaatika  E-õpe  Juhtimine  Kodulehekülje täiendamise koolitus  Stressi juhtimine  Suhtlemiskoolitus  Ärijuhtimine  Arvutikasutaja baaskursus  Professionaalne arvutikasutamine  Esitlusettekande koostamine  Arvutikoolitused  Suhtlemine  Läbirääkimised ja esinemine  Stress ja pinged kollektiivis  Juhtimine avalikus sektoris  Sisekoolitused  Arhiivindus  Arvuti kursused  Arvutid ja arvutivõrgud  Koduleht  Koosolekute juhtimine  Dokumendihaldus  Arhiivitöö  Arvutikasutaja koolitused  Arvutiprogrammid  Programmeerimine  Pivot Table  Outlook  Word  Excel  Arvutid ja arvutivõrgud  Koolitused firmadele  Internet  Klienditeenindus  Enesejuhtimine  Enesejuhtimine  Läbirääkimised  Dünaamilised koduleheküljed  Ostujuhtimine  Uudiskirjade koostamine  E-uudiskirjade koostamine  OneNote 2007  Arvutikursus algajatele  Arvutikursus edasijõudnutele  PowerPoint  Coaching  Kliendisuhete juhtimine  Coach  Grupikursused firmadele  Обучение и курсы  Ametialane suhtlemine  Бизнес курсы  Inimeste juhtimine  обучение в Таллинне  Internetiturundus  Dokumendihalduse lühikursused  Kodulehe tegemine  Reklaam internetis  Kuidas teha kodulehte  Turundus ja müük internetis  Läbirääkimisoskused  Exceli ja Wordi baaskursused  Powerponti baaskursused  Excel, Word ja Powerpoint edasijõudnudtele  Android programmeerimise põhikursus  E-posti ja kalendri haldusprogramm Outlook 2010  Tabeltöötlusprogramm Excel 2010  Klienditeenindaja profikursus  Meeskonna coaching  Grupi coaching  Текстовый редактор MS Word  Läbirääkimiste meistriklass  Aja juhtimine  Планирование производства и эффективное управление производственной деятельностью  Asjaajamine, haldus- dokumentatsioon  MS Excel edasijõudnutele (aruandlus ja andmeanalüüs)  Arvutikasutaja algkursus (Windows Explorer, MS Word, MS Excel, Internet)  Tekstitöötluse algkursus (MS Word)  Tekstitöötluse põhikursus (MS Word)  Tabelarvutuse jätkukursus (MS Excel'i makrod ja VBA)  Esitlusgraafika kasutamine elektrooniliste ettekannete ja slaidiseansside loomisel (MS PowerPoint)  Ettekanded  Tööstressi juhtimine  Praktiline stressijuhtimine  Coachingumeetodid  Lahenduskeskne coaching  Dokumentide koostamine  MS Excel 2013/2016  Табличный редактор Excel  Arvutialane kursus väikeettevõtte töötajatele MS Word ja MS Excel baasil  Elektroonikaseadmete koostaja koolitus- elektroonilised komponendid  Arendus- ja juhtimiskoolitused  Kodulehe- ja Internetiturundus organisatsioonidele  Toimingute automatiseerimine Exceli makrode abil  Infohaldus ja ühine koostöö kalendritega- MS Outlook baasil  Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil +nutikad lisad  Kokkuvõtted Liigendtabeliga (PivotTable)  Lepingute, taotluste jt dokumentide koostamine ning haldamine MS Wordis  Praktiline töötuba Exceli meistriklass  Meeskonnatöö materjalide ühishaldus- OneNote  Uudis- ja reklaamkirja koostamine ja kliendiandmete töötlemine  Android programmeerimine- Javascript mobilirakenduses (II tase)  Android arenduse üldised printsiibid  Android rakenduste programmeerimine ja JAVA vahendid (III tase)  Vormide loomine PDF faili ja andmete kogumine PDF vormidelt Excelisse  Üleminekukoolitused Office 2013, 2010 ja 2016 tarkvarale.   Outlook BCM ärikontaktide haldur  Aruandemoodulid (Solver, PivotTable) Excelis  Andmebaaside programmeerimine  Kuidas kasutada Exceli võimalusi tootmistegevuses?  Edunet OÜ  Klienditeeninduse A ja O  Обслуживание клиентов (от А до Я)  Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas  Vahejuhi meistriklass. Vigade vältimine vahejuhi töös   Praktiline coachingu koolitus juhtidele  Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes  Esmatasandijuhi oskuskoolitus tootmisettevõttele  Ettevõtte tootmisprotsesside optimeerimine ja eesmärgipärane juhtimine läbi kulusäästliku tootmise  Praktilised tehnikad keerulistel vestlustel  Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine  Управление работниками на производственном предприятии  Эффективное использование времени- Tайм-менеджмент  Positiivse klienditeeninduse arendamine coachingu abil  Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted  Tööstress ja oskus seda juhtida  Kак управлять стрессом?  Kliendihalduri mõjususe kasvatamine  Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük  Управление закупками и планирование запасов материалов на производственном предприятии  Inimeste juhtimine tootmisettevõttes  Muudatused dokumendi- ja arhiivihalduses. Tulemuslik dokumendihaldus  Mida on vaja teada riigiasutustel isikuandmetest ja nende kaitsest?  Teabe avalikustamine ja Teabevaldaja dokumendiregister  Finantsotsused tootmises  Muudatused dokumendi- ja arhiivihalduses. Uus arhiiviseadus  Mida on vaja teada äriettevõttel isikuandmetest ja nende kaitsest?  Kuidas lahendada keerulisi kliendisuhteid  Tellimuspõhise tootmise tulemuslik korraldamine  Kommunikatsioonioskuse arendamine  Kuidas toetada organisatsiooni tulemuslikku toimimist läbi tervisejuhtimise?  Pildiline mõtlemine  Koosolekute konstruktiivne juhtimine  Exceli koolitus 

KOOLITUSKALENDER

Tunnustava juhtimise treening

2020-12-03

Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad arendada oskusi, et luua oma meeskonnas, koostöögrupis või lihtsalt kaastöötajatega meeldivaid, tunnustavaid ja motiveerivaid koostöösuhteid. Hinnale lisandub km.

Hind: 377.00 €
Kestus: 03-04.12.2020
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Coachiv juhtimine

2020-12-07

Koolituse eesmärk on võimaldada osalejatel kogeda ja praktiseerida coachiva juhtimise kõige olulisemaid tööriistu, mis aitavad meeskonnas luua positiivseid muutusi, kiirendavad ühist õppimist, koostööd ning innustavad meeskonnaliikmeid võtma suuremat vastutust

Hind: 277.00 €
Kestus: kl 10.00-17.30
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Excel projektijuhi tööriistana

2020-12-11

 Praktiline koolitus, kus koostatakse projektijuhile vajalikud tööriistad Exceli tabelite näol. Läbi loodavate lahenduste õpitakse selgeks vajalikud Exceli valemid ja rakendused. Koolitusel tekivad tööfailid, mida saab asutuses koheselt kasutusel võtta.

Hind: 276.00 €
Kestus: 1 päev kl 10.-16.00
Koht: Tallinn

Telefon: +37253059517

Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine

2020-12-11

Koolituse käigus saavad osalejad ülevaate tootmispotentsiaali loomise ja planeerimise põhimõtetest ning tootmisprotsessi operatiivse juhtimise ja planeerimise arengusuundadest.Praktilised näited ja ülesanded aitavad paremini mõista tootmise operatiivse juhtimise põhimõtteid ja meetodeid. Hinnale lisandub km.

Hind: 277.00 €
Kestus: kl 10.-17.30, 8 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501, 530 59337,530 59517

Результативное собрание

2020-12-11

Краткое описание содержания: Одним из важнейших компонентов успешной командной работы является понятный и быстрый обмен информацией. На собраниях и обсуждениях всегда есть возможность представить разъяснения по оставшимся неясными вопросам таким образом, чтобы они были понятны всем, кто сталкиваются с ними в своей повседневной работе. Hinnale lisandub km.

Hind: 277.00 €
Kestus: kl 10.00-17.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Töökaotus- hirmud versus võimalused

2020-12-11

Koolitus on mõeldud kõigile neile, kes soovivad uude tööellu sisenemiseks juurde teadmisi ja praktilisi oskusi, leida iseendale sobivad uued lahendused ja need ka ellu viia. Need on oskused mida on võimalik õppida. Käesolev koolitus annab võimaluse toimuvat täpsemalt mõtestada, omandada oskusi, ennast paremini juhtida ning pingelisel tööjõuturul kindlamini tunda. Selline muutus õpiprotsessi ajal annab õppijale kindlust ja julgust õpitud käitumist kasutada erinevates olukordades

Hind: 277.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501; 530 59337

Управление работниками на производственном предприятии

2020-12-15

KOOLITUST ON VÕIMALIK TELLIDA SISEKOOLITUSENA! Краткое описание содержания: Работа руководителя по своему существу очень насыщенный вид деятельности. Одной из важнейших компетенций профессионального руководителя является способность мотивировать и увлекать работников, налаживать действенные отношения сотрудничества, ставить общие цели и вместе с командой добиваться их реализации. Hinnale lisandub km.

Hind: 377.00 €
Kestus: 19.-20.03.2019; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes

2020-12-15

KOOLITUST ON VÕIMALIK TELLIDA SISEKOOLITUSENA. Koolituse eesmärgiks on korrastada ja süstematiseerida osalejate olemasolevaid teadmisi läbi teoreetiliste seisukohtade, pakkuda metoodikaid ja lahenduslikke mudeleid ostujuhtimises üles kerkivate küsimuste lahendamiseks, anda uusi teadmisi ja kogemusi. Hinnale lisandub km.

Hind: 277.00 €
Kestus: 8 akadeemilit tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501, 530 59337,530 59517

Positiivse klienditeeninduse arendamine

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena. Klient soovib olla mõistetud, hinnatud ning viisakalt ja väärikalt koheldud. Paraku ei ole rahuolev klient täna piisav. Et klient tootest või teenusest vaimustuks ja selle kohta hea sõna levitaks, tuleb kliendi ootusi ületada ja teda üllatada. Hinnale lisandub km.

Hind: 277.00 €
Kestus: kl 10.-17.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Планирование производства и эффективное управление производственной деятельностью

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Дать обзор основополагающих истин планирования и управления производственным процессом, с помощью которых участники обучения смогут повысить эффективность производственной деятельности на своем предприятии.

Hind: 247.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Ettevõtte tootmisprotsesside optimeerimine ja eesmärgipärane juhtimine läbi kulusäästliku tootmise

2020-12-15

tellimisel sisekoolitusena. Tänases majanduskeskkonnas seisavad tootmisettevõtted rohkem kui kunagi varem oma tegevusprotsesside optimeerimise vajaduse ees. Koolitus annab ülevaate protsesside optimeerimise erinevatest meetoditest ja mudelitest. Koolitusel analüüsitakse protsesside optimeerimise erinevaid aspekte, seletatakse lahti enamlevinud mudelid ja meetodid ning analüüsitakse, kuidas konkreetsed mudelid ja meetodid võiks sobida ettevõtte protsesside optimeerimiseks

Hind: 247.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Эффективное использование времени- Tайм-менеджмент

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena. Цель обучения- Осознать необходимость эффективного использования времени. Обучение предназначено для тех, кто хочет научиться более эффективно планировать своё время. Обучение имеет прикладной характер

Hind: 247.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501; 530 59337

Kак управлять стрессом?

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena. Обучение предназначено для тех, кто желает лучше справляться со стрессом на работе и справиться в домашних условиях. Обучение имеет прикладной характер.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501, 530 59337,530 59517

Inimeste juhtimine tootmisettevõttes

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusenaProfessionaalse juhi üheks oluliseks kompetentsuseks on võimekus töötajaid innustada, neid kaasa haarates ja luues toimivaid koostöösuhteid. Samuti on juhi ülesandeks püstitada ja saavutada koos meeskonnaga ühised eesmärgid. Selle teostamiseks on vajalik inimeses toimuva mõistmine ja mõjusate käitumistehnikate valdamine.

Hind: 377.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Läbirääkimiste tehnikad ehitusvaldkonna projektijuhtidele

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena. Koolitusele on oodatud kõik juhid ja spetsialistid, kes ehitusvaldkonnas puutuvad kokku läbirääkimistega hankijate, tarnijate, partnerite, kolleegidega, alluvate või ülemustega. Käesoleva koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele võtmeoskused edu saavutamiseks läbirääkimistel.

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 5305 9501, 5305 9337

Kuidas integreerida Z-põlvkonna noori tänastesse tööprotsessidesse ja kollektiividesse?

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena. Koolitus on suunatud kõikide tasandi juhtidele, personali- ja koolitusjuhtidele, kes puutuvad kokku erinevate generatsioonide töötajatega seotud väljakutsetega.

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501

Isiklike ressursside juhtimine ja mõistlik ajastamine

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena.Käesoleva programmi läbimisel on osalejad analüüsinud senist ressursikasutust ning leidnud ideid selle parendamiseks. Koolitus sisaldab praktilisi meetodeid enda ressursside taastamiseks ja tõhususe saavutamiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501

Töövõime hindamine ja töösoorituste tõhustamine

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena. Käesolev programm aitab paremini mõista inimeste töösooritust mõjutavaid tegureid, toob välja liigset energiakulu kaasa toovad faktorid ning aitab osalejatel teadlikult juhtida enda töövõimet. Vaatleme tööergonoomika elemente ja kujundame nii sotsiaalsed, psüühilised, füüsilised kui energeetilised eeldused inimeste töövõime suurendamiseks. Treening on sobilik nii vaimse kui füüsilise töö tegijatele.

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501

Infosulgudega toimetulek- kommunikatsiooni tõhustamine

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena.Koolituse eesmärgiks on teadvustada osalejatele infoga seotud probleemide tekkepõhjusi organisatsioonis ja organisatsioonide vahel ning pakkuda praktilisi võtteid nendega toimetulekuks.

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501

Praktiline coachingu koolitus juhtidele

2020-12-15

Järjest enam levib coachiv juhtimisstiil, mis soodustab töötajatel ise lahendusteni jõudmist, vastutuse võtmist lõpptulemuste eest ning mille tulemusena tõusevad rahulolu ja tulemused. Koolitus annab praktilised lahendused juhtimisalastele väljakutsetele ja vastused küsimustele

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501; 530 59337

Praktilised tehnikad keerulistel vestlustel

2020-12-15

Koolituspäev on eelkõige praktiline ja kogemuslik, kus jagatakse oskusi ja praktiseeritakse, kuidas ennast ja teisi kahjustamata olla kehtestav, öelda EI, anda tagasisidet ja läbi viia keerulisi ja/või pingelisi vestlusi kaastöötajatega, koostööpartneritega, klientidega jne. Koolitusel õpitakse, kuidas kovisiooni mudeli kasutamisel saab probleeme ja dilemmasid ühiselt lahendada ning samuti koosolekuid mitmekesistada.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501; 530 59337

Tööstress ja oskus seda juhtida

2020-12-15

Koolitusel uurime stressi tekkepõhjusi ning otsime võimalusi liigsetest pingetest hoidumiseks. Räägime, mis on tööstress ning kuidas taastuda tööpingetest. Hinnale lisandub km.

Hind: 247.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Arenguvestlused

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena. Arenguvestlused on sageli muutunud koormavaks lisatööülesandeks suure töökoormuse kõrval ning hea kontakti saamisel ei aita kaasa ka ülihead tehnilised lahendused. See on ka põhjuseks, miks aeg-ajalt on hea värskendada ja uuendada oma vestlemisalaseid oskuseid ja teadmisi. Antud koolitusel õpime ja harjutame efektiivset arenguvestluse mudelit kasutama, mis põhineb viimase aja neuroteaduste avastustel. Sisuliste arenguvestluste tulemusena paraneb mõlema osapoole motivatsioon ja tõuseb organisatsiooni tulemuslikkus

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501; 530 59337

Kliendihalduri mõjususe kasvatamine

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena.  Koolituse tulemusena on osalejad analüüsinud iseenda mõju teistele isikutele ja koostanud endale isikliku arenguplaani, omandanud oma mõju kasvatamiseks vajalikud töövõtted ja harjutuste kompleksi, kasvatanud oma enesekindlust ja motivatsiooni ning leidnud ideid klientide tõhusamaks mõjutamiseks, kinnistanud omandatut läbi praktiliste harjutuste ja koostanud endale isikliku õppematerjali

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501; 530 59337

Aja juhtimine

2020-12-15

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma aega efektiivsemalt planeerida

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501; 530 59337

Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena. Koolitus on mõeldud kõikidele spetsialistidele ja juhtidele, kes puutuvad otseselt kokku klientidega ning kes võivad mõjutada kliendi ostuotsust. Koolitus sobib aktiivse müügiga tegelejatele, samuti konsultatiivse müügi teostajatele, letimüüjatele, teenindajatele, müügijuhtidele ja väikeettevõtjatele. Koolitus sobib nii alustavatele kui ka juba müügikogemust omavatele osalejatele

Hind: 357.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppele Tellijaga

Telefon: 530 59501; 530 59337

Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena. Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi nii telefonisuhtluse eripärast kui ka arendada oskusi aktiivse müügitöö korraldamiseks ning telefonimüügi vestluse edukaks läbiviimiseks

Hind: 357.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppele Tellijaga

Telefon: 530 59501; 530 59337

MS Access koolitus- Andmebaaside loomine ja kasutamine

2020-12-15

Tellimisel sisekoolitusena. MS Access koolitus andmebaaside loomiseks ja kasutamiseks- päringud, vormid, raportid, tabelid jm vajalikud vahendid andmebaasidega töötamiseks

Hind: 280.00 €
Kestus: 10 akadeemilist tundi
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501

Tesktitöötlus ja mahukate dokumentide ülesehitus MS Word baasil

2020-12-31

Koolituse tulemusena omandatakse teadmised töötamiseks MS Wordi dokumentidega MS Word baasil. Küsi pakkumist!

Hind: 0.00 €
Kestus: 5 akadeemilsit tundi
Koht: Kokkuleppele Tellijaga

Telefon: 530 59517

Töökorraldus Outlookis ja ühine koostöö kalendritega- MS Outlook baasil

2020-12-31

MS Outlook koolitus: Outlooki moodulid- e-post, kalender, ülesanne. Põhirõhk koolitusel on Outlooki erinevatel moodulitel ja kalendri kasutamisel, selle jagamise ja ühiskasutuse võimalused, koosolekud, päevaplaanid, ülesanded jt. Koolitus korraldatakse grupikoolitusena organisatsiooni töötajatele. Koolituse käigus õpitakse ühiselt aru saama Outlooki kasutamisest töökorralduses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59517

Vahejuhi meistriklass. Vigade vältimine vahejuhi töös

2021-01-15

Tellimisel sisekoolitusena. Käesoleva treeningu eesmärgiks on teadvustada peamisi eksimusi vahejuhi ametis ja nendest tulenevaid mõjusid ning õppida neid vältima. Koolitus annab osalejatele praktilised oskused, kuidas vahejuhi ametis tulla toime ja saavutada tõhusalt eesmärke. 

Hind: 377.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501, 530 59337,530 59517

Управление работниками на производственном предприятии

2021-02-08

KOOLITUST ON VÕIMALIK TELLIDA SISEKOOLITUSENA! Краткое описание содержания: Работа руководителя по своему существу очень насыщенный вид деятельности. Одной из важнейших компетенций профессионального руководителя является способность мотивировать и увлекать работников, налаживать действенные отношения сотрудничества, ставить общие цели и вместе с командой добиваться их реализации. Hinnale lisandub km.

Hind: 377.00 €
Kestus: 19.-20.03.2019; 16 ak.t.
Koht: Kokkuleppele Tellijaga

Telefon: 530 59501; 530 59337

Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes

2021-02-15

KOOLITUST ON VÕIMALIK TELLIDA SISEKOOLITUSENA. Koolituse eesmärgiks on korrastada ja süstematiseerida osalejate olemasolevaid teadmisi läbi teoreetiliste seisukohtade, pakkuda metoodikaid ja lahenduslikke mudeleid ostujuhtimises üles kerkivate küsimuste lahendamiseks, anda uusi teadmisi ja kogemusi. Hinnale lisandub km.

Hind: 277.00 €
Kestus: 8 akadeemilit tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501, 530 59337,530 59517

Positiivse klienditeeninduse arendamine

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusena. Klient soovib olla mõistetud, hinnatud ning viisakalt ja väärikalt koheldud. Paraku ei ole rahuolev klient täna piisav. Et klient tootest või teenusest vaimustuks ja selle kohta hea sõna levitaks, tuleb kliendi ootusi ületada ja teda üllatada. Hinnale lisandub km.

Hind: 277.00 €
Kestus: kl 10.-17.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Планирование производства и эффективное управление производственной деятельностью

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusena. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Дать обзор основополагающих истин планирования и управления производственным процессом, с помощью которых участники обучения смогут повысить эффективность производственной деятельности на своем предприятии.

Hind: 247.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Kак управлять стрессом?

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusena. Обучение предназначено для тех, кто желает лучше справляться со стрессом на работе и справиться в домашних условиях. Обучение имеет прикладной характер.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501, 530 59337,530 59517

Inimeste juhtimine tootmisettevõttes

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusenaProfessionaalse juhi üheks oluliseks kompetentsuseks on võimekus töötajaid innustada, neid kaasa haarates ja luues toimivaid koostöösuhteid. Samuti on juhi ülesandeks püstitada ja saavutada koos meeskonnaga ühised eesmärgid. Selle teostamiseks on vajalik inimeses toimuva mõistmine ja mõjusate käitumistehnikate valdamine.

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501; 530 59337

Läbirääkimiste tehnikad ehitusvaldkonna projektijuhtidele

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusena. Koolitusele on oodatud kõik juhid ja spetsialistid, kes ehitusvaldkonnas puutuvad kokku läbirääkimistega hankijate, tarnijate, partnerite, kolleegidega, alluvate või ülemustega. Käesoleva koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele võtmeoskused edu saavutamiseks läbirääkimistel.

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 5305 9501, 5305 9337

Kuidas integreerida Z-põlvkonna noori tänastesse tööprotsessidesse ja kollektiividesse?

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusena. Koolitus on suunatud kõikide tasandi juhtidele, personali- ja koolitusjuhtidele, kes puutuvad kokku erinevate generatsioonide töötajatega seotud väljakutsetega.

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501

Isiklike ressursside juhtimine ja mõistlik ajastamine

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusena.Käesoleva programmi läbimisel on osalejad analüüsinud senist ressursikasutust ning leidnud ideid selle parendamiseks. Koolitus sisaldab praktilisi meetodeid enda ressursside taastamiseks ja tõhususe saavutamiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501

Töövõime hindamine ja töösoorituste tõhustamine

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusena. Käesolev programm aitab paremini mõista inimeste töösooritust mõjutavaid tegureid, toob välja liigset energiakulu kaasa toovad faktorid ning aitab osalejatel teadlikult juhtida enda töövõimet. Vaatleme tööergonoomika elemente ja kujundame nii sotsiaalsed, psüühilised, füüsilised kui energeetilised eeldused inimeste töövõime suurendamiseks. Treening on sobilik nii vaimse kui füüsilise töö tegijatele.

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501

Infosulgudega toimetulek- kommunikatsiooni tõhustamine

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusena.Koolituse eesmärgiks on teadvustada osalejatele infoga seotud probleemide tekkepõhjusi organisatsioonis ja organisatsioonide vahel ning pakkuda praktilisi võtteid nendega toimetulekuks.

Hind: 0.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501

Praktiline coachingu koolitus juhtidele

2021-02-15

Järjest enam levib coachiv juhtimisstiil, mis soodustab töötajatel ise lahendusteni jõudmist, vastutuse võtmist lõpptulemuste eest ning mille tulemusena tõusevad rahulolu ja tulemused. Koolitus annab praktilised lahendused juhtimisalastele väljakutsetele ja vastused küsimustele

Hind: 247.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501; 530 59337

Praktilised tehnikad keerulistel vestlustel

2021-02-15

Koolituspäev on eelkõige praktiline ja kogemuslik, kus jagatakse oskusi ja praktiseeritakse, kuidas ennast ja teisi kahjustamata olla kehtestav, öelda EI, anda tagasisidet ja läbi viia keerulisi ja/või pingelisi vestlusi kaastöötajatega, koostööpartneritega, klientidega jne. Koolitusel õpitakse, kuidas kovisiooni mudeli kasutamisel saab probleeme ja dilemmasid ühiselt lahendada ning samuti koosolekuid mitmekesistada.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501; 530 59337

Arenguvestlused

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusena. Arenguvestlused on sageli muutunud koormavaks lisatööülesandeks suure töökoormuse kõrval ning hea kontakti saamisel ei aita kaasa ka ülihead tehnilised lahendused. See on ka põhjuseks, miks aeg-ajalt on hea värskendada ja uuendada oma vestlemisalaseid oskuseid ja teadmisi. Antud koolitusel õpime ja harjutame efektiivset arenguvestluse mudelit kasutama, mis põhineb viimase aja neuroteaduste avastustel. Sisuliste arenguvestluste tulemusena paraneb mõlema osapoole motivatsioon ja tõuseb organisatsiooni tulemuslikkus

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501; 530 59337

Aja juhtimine

2021-02-15

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma aega efektiivsemalt planeerida

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501; 530 59337

Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusena. Koolitus on mõeldud kõikidele spetsialistidele ja juhtidele, kes puutuvad otseselt kokku klientidega ning kes võivad mõjutada kliendi ostuotsust. Koolitus sobib aktiivse müügiga tegelejatele, samuti konsultatiivse müügi teostajatele, letimüüjatele, teenindajatele, müügijuhtidele ja väikeettevõtjatele. Koolitus sobib nii alustavatele kui ka juba müügikogemust omavatele osalejatele

Hind: 357.00 €
Kestus:
Koht: Kokkuleppele Tellijaga

Telefon: 530 59501; 530 59337

MS Access koolitus- Andmebaaside loomine ja kasutamine

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusena. MS Access koolitus andmebaaside loomiseks ja kasutamiseks- päringud, vormid, raportid, tabelid jm vajalikud vahendid andmebaasidega töötamiseks

Hind: 280.00 €
Kestus: 10 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501

Töökorraldus Outlookis ja ühine koostöö kalendritega- MS Outlook baasil

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusena. MS Outlook koolitus: Outlooki moodulid- e-post, kalender, ülesanne. Põhirõhk koolitusel on Outlooki erinevatel moodulitel ja kalendri kasutamisel, selle jagamise ja ühiskasutuse võimalused, koosolekud, päevaplaanid, ülesanded jt. Koolitus korraldatakse grupikoolitusena organisatsiooni töötajatele. Koolituse käigus õpitakse ühiselt aru saama Outlooki kasutamisest töökorralduses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59517

Tesktitöötlus ja mahukate dokumentide ülesehitus MS Word baasil

2021-02-15

Tellimisel sisekoolitusena. Koolituse tulemusena omandatakse teadmised töötamiseks MS Wordi dokumentidega MS Word baasil. Küsi pakkumist!

Hind: 0.00 €
Kestus: 5 akadeemilsit tundi
Koht: Kokkuleppele Tellijaga

Telefon: 530 59517

Office 365 koolitus

2021-06-30

Praktiline MS Office 365 koolitus Office 365 paketis olevate aplikatsioonide (App- Teams, Planner, Delve, Yammer, ühistöö Office failidega jt) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, ideede genereerimine, ühised tööfailid, ühised märkmelehed jt lahendused

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilsit tundi Tellimisel sisekoolitusena
Koht: Üle Eesti

Telefon: 530 59501

Office 365 koolitus

2021-06-30

Praktiline MS Office 365 koolitus Office 365 paketis olevate aplikatsioonide (App- Teams, Planner, Delve, Yammer, ühistöö Office failidega jt) kohta, mis aitavad meeskonnatööd organisatsioonis paremini korraldada. Tööülesannete töölaud, töö gruppidega, ideede genereerimine, ühised tööfailid, ühised märkmelehed jt lahendused

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilsit tundi Tellimisel sisekoolitusena
Koht: Kokkuleppel kliendiga, küsi pakkumist

Telefon: 530 59501