Edunet

Edunet
Firma:
Edunet
Telefon:
530 59501, 530 59337, 530 59517
E-post:
info@edunet.ee
Edunet on arvuti-, juhtimiskoolitusi ja konsultatsioone pakkuv organisatsioon
Oleme koostööpartneriks juhtide ja spetsialistide tööalaste kompetentsuste tõstmisel. Pakume nii avatud kui ka organisatsiooni vajadustest lähtuvaid koolitusi.

Arvutikoolitused 
MS Office kontoritarkvara koolitused algajast spetsialistini- Exceli koolitus, MS Excel, MS Outlook, MS Word, MS PowerPoint, MS Access, MS OneNote. Programmeerimisalased koolitused ja arendustööd organisatsiooni vajadustele- makrod, vba, .net, xml, android.   

Arendus- ja juhtimiskoolitused
Eri tasandi juhtimis-, teenindus-, müügikoolitused; tootmisalased koolitused; enesearengu-, meeskonna- ja koostöökoolitused.
 
Tutvu koolitusteemade valikuga meie koolituskalendris:

Lisainfot ja koolituse pakkumist saad küsida: info@edunet.ee  või tel 530 59501, 530 59337

Edunet on arvuti-, juhtimiskoolitusi ja konsultatsioone pakkuv organisatsioon. Edunet on koolitusorganisatsioon, kus koolitatakse suures mahus nii arvuti, kui ka juhtimiskoolituse teemadel. Samuti kombineeritakse arvuti ja juhtimiskoolituse teemadest terviklikud koolitusprogrammid.

Koolitusprotsessis kasutame koolitajaid ja spetsialiste, kellel on pikaajaline koolituse ja praktika kogemus (10-15 aastat). Meie koolitusorganisatsioonis koolitab kokku üle 15 spetsialisti. Anname nõu arvuti- ja juhtimiskoolituste osas ja koostame vastavalt kliendi vajadustele sobivad koolitusprogrammid. Koolituse läbiviimiseks pakume terviklikku koolituse korralduse protsessi. S.o vajaduste selgitamisest kuni tulemuste mõõtmiseni.
 
Meie missiooniks on olla ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele pikaajaline koostööpartner. Aitame tõsta arvuti-, juhtimiskoolituste ja konsultatsioonide abil töö efektiivsust.
 
Meie tugevused:
  • Terviklik ja läbimõeldud koolitusprotsess
  • Koolitusprogrammid vastavalt organisatsiooni vajadustele
  • Kohandatud jaotusmaterjalid organisatsiooni vajadustele
  • Paindlik ja sõbralik koolituse korraldus
  • Koolitajateks tippkoolitajad ja spetsialistid
 
Täienduskoolituse alusdokumendiks on täienduskoolituse õppekava: Õppekorraldus
 
Professionaalne arvutikasutamine  Arvutikasutaja baaskursus  Arvutikursus edasijõudnutele  Arvutid ja informaatika  Arvutikoolitused  Exceli koolitus  Arvuti kursused  Arvutid ja arvutivõrgud  Arvutikasutaja koolitused  Arvutiprogrammid  Arvutid ja arvutivõrgud  Arvutikursus algajatele  Juhtimine  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ärijuhtimine  Juhtimine avalikus sektoris  Arendus- ja juhtimiskoolitused  Excel  Exceli ja Wordi baaskursused  MS Excel edasijõudnutele (aruandlus ja andmeanalüüs)  Arvutikasutaja algkursus (Windows Explorer, MS Word, MS Excel, Internet)  Tabeltöötlusprogramm Excel 2010  Tabelarvutuse jätkukursus (MS Excel'i makrod ja VBA)  MS Excel 2013/2016  Табличный редактор Excel  Arvutialane kursus väikeettevõtte töötajatele MS Word ja MS Excel baasil  Kodulehekülje täiendamise koolitus  Koduleht  Dünaamilised koduleheküljed  Kodulehe tegemine  Kuidas teha kodulehte  Kodulehe- ja Internetiturundus organisatsioonidele  Internet  Internetiturundus  Reklaam internetis  Turundus ja müük internetis  Toimingute automatiseerimine Exceli makrode abil  Infohaldus ja ühine koostöö kalendritega- MS Outlook baasil  Outlook  E-posti ja kalendri haldusprogramm Outlook 2010  PowerPoint  Powerponti baaskursused  Excel, Word ja Powerpoint edasijõudnudtele  Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil +nutikad lisad  Esitlusettekande koostamine  Ettekanded  Esitlusgraafika kasutamine elektrooniliste ettekannete ja slaidiseansside loomisel (MS PowerPoint)  Pivot Table  Kokkuvõtted Liigendtabeliga (PivotTable)  Word  Текстовый редактор MS Word  Tekstitöötluse algkursus (MS Word)  Tekstitöötluse põhikursus (MS Word)  Lepingute, taotluste jt dokumentide koostamine ning haldamine MS Wordis  Dokumendihaldus  Dokumendihalduse lühikursused  Asjaajamine, haldus- dokumentatsioon  Dokumentide koostamine  Praktiline töötuba Exceli meistriklass  Meeskonnatöö materjalide ühishaldus- OneNote  OneNote 2007  Elektroonikaseadmete koostaja koolitus- elektroonilised komponendid  Uudis- ja reklaamkirja koostamine ja kliendiandmete töötlemine  Uudiskirjade koostamine  E-uudiskirjade koostamine  Android programmeerimine- Javascript mobilirakenduses (II tase)  Android programmeerimise põhikursus  Android arenduse üldised printsiibid  Android rakenduste programmeerimine ja JAVA vahendid (III tase)  Vormide loomine PDF faili ja andmete kogumine PDF vormidelt Excelisse  Üleminekukoolitused Office 2013, 2010 ja 2016 tarkvarale.   E-õpe  Outlook BCM ärikontaktide haldur  Aruandemoodulid (Solver, PivotTable) Excelis  Andmebaaside programmeerimine  Programmeerimine  Kuidas kasutada Exceli võimalusi tootmistegevuses?  Edunet OÜ  Klienditeeninduse A ja O  Обслуживание клиентов (от А до Я)  Klienditeenindus  Kliendisuhete juhtimine  Klienditeenindaja profikursus  Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas  Läbirääkimised ja esinemine  Läbirääkimised  Läbirääkimisoskused  Läbirääkimiste meistriklass  Vahejuhi meistriklass. Vigade vältimine vahejuhi töös   Coaching  Coach  Meeskonna coaching  Grupi coaching  Coachingumeetodid  Lahenduskeskne coaching  Praktiline coachingu koolitus juhtidele  Ostujuhtimine  Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes  Esmatasandijuhi oskuskoolitus tootmisettevõttele  Ettevõtte tootmisprotsesside optimeerimine ja eesmärgipärane juhtimine läbi kulusäästliku tootmise  Praktilised tehnikad keerulistel vestlustel  Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine  Aja juhtimine  Управление работниками на производственном предприятии  Эффективное использование времени- Tайм-менеджмент  Positiivse klienditeeninduse arendamine coachingu abil  Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted  Tööstress ja oskus seda juhtida  Stressi juhtimine  Stress ja pinged kollektiivis  Tööstressi juhtimine  Praktiline stressijuhtimine  Kак управлять стрессом?  Kliendihalduri mõjususe kasvatamine  Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük  Suhtlemiskoolitus  Suhtlemine  Ametialane suhtlemine  Управление закупками и планирование запасов материалов на производственном предприятии  Inimeste juhtimine tootmisettevõttes  Arhiivindusalased koolitused  Arhiivindus  Arhiivitöö  Muudatused dokumendi- ja arhiivihalduses. Tulemuslik dokumendihaldus  Enesejuhtimine  Mida on vaja teada riigiasutustel isikuandmetest ja nende kaitsest?  Teabe avalikustamine ja Teabevaldaja dokumendiregister  Finantsotsused tootmises  Muudatused dokumendi- ja arhiivihalduses. Uus arhiiviseadus  Mida on vaja teada äriettevõttel isikuandmetest ja nende kaitsest?  Kuidas lahendada keerulisi kliendisuhteid  Tellimuspõhise tootmise tulemuslik korraldamine  Kommunikatsioonioskuse arendamine  Планирование производства и эффективное управление производственной деятельностью  Kuidas toetada organisatsiooni tulemuslikku toimimist läbi tervisejuhtimise?  Pildiline mõtlemine  Koosolekute konstruktiivne juhtimine  Koosolekute juhtimine  Обучение и курсы  обучение в Таллинне  Бизнес курсы  Inimeste juhtimine  Enesejuhtimine 

KOOLITUSKALENDER

Tööstress ja oskus seda juhtida

2018-11-21

Koolitusel uurime stressi tekkepõhjusi ning otsime võimalusi liigsetest pingetest hoidumiseks. Räägime, mis on tööstress ning kuidas taastuda tööpingetest. Hinnale lisandub km.

Hind: 247.00 €
Kestus: kl 10.-17.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Exceli koolitus- Tabelarvutuse baaskoolitus MS Excel baasil (I tase)

2018-11-21

Koolitusel omandatakse põhi- ja baasoskused tabelarvutusprogrammiga töötamiseks. Koolitus sobib alates Excel 2007 versioonist.

Hind: 250.00 €
Kestus: 21.-22.11 kl 10.-14.00; 10 ak.t.
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

Telefon: 530 59501; 530 59337

Esmatasandijuhi oskuskoolitus tootmisettevõttele

2018-11-22

Asudes tööle juhina satuvad oma ala tugevad spetsialistid tihti endalegi ootamatult täiesti uude maailma. Sageli on keeruliseks ja aeganõudvaks osutunud juhi töö olemuse mõistmine, juhi roll ja oskuste omandamine, suutes tegutseda ning käituda juhina, eriti liidrina. Oluliseks eristuvaks kompetentsusteks on just inimsuhetega seotud alad.

Hind: 377.00 €
Kestus: 22.11 kl 10.-17.30 ja 23.11 kl 09.-17.00
Koht: Tähetorni Hotell, Tähetorni 16, Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Ettevõtte tootmisprotsesside optimeerimine ja eesmärgipärane juhtimine läbi kulusäästliku tootmise

2018-11-22

Tänases majanduskeskkonnas seisavad tootmisettevõtted rohkem kui kunagi varem oma tegevusprotsesside optimeerimise vajaduse ees. Koolitus annab ülevaate protsesside optimeerimise erinevatest meetoditest ja mudelitest. Koolitusel analüüsitakse protsesside optimeerimise erinevaid aspekte, seletatakse lahti enamlevinud mudelid ja meetodid ning analüüsitakse, kuidas konkreetsed mudelid ja meetodid võiks sobida ettevõtte protsesside optimeerimiseks

Hind: 247.00 €
Kestus: kl 10.-17.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Управление закупками и планирование запасов материалов на производственном предприятии

2018-11-23

Целью обучения является упорядочить и систематизировать существующие знания участников посредством теоретических положений, предложить методики и модели поведения для решения вопросов, возникающих в сфере управления закупками, а также предоставить новые знания и опыт. Hinnale lisandub km.

Hind: 247.00 €
Kestus: kl 10.-17.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Exceli koolitus- Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule II tase

2018-11-27

Praktiline Exceli koolitus MS Exceli kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega (Pivot jt). Koolitus edasijõudnu oskuste omandamiseks.

Hind: 290.00 €
Kestus: 13 ak tundi 27.-28.11.2018 kl 10.-15.00
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501

Toimingute automatiseerimine Excelis makrode abil (VBA)

2018-11-29

Praktiline koolitus makrode loomiseks MS Excelis. Koolitusel antakse oskused toimingute automatiseerimiseks Excelis, kasutades selleks Visual Basicuga loodud makrosid

Hind: 300.00 €
Kestus: 29.-30.11 kl 09.-16.0015 akadeemilist tundi
Koht: Ehitajate tee 5, Tallinn

Telefon: 530 59501

Toimingute automatiseerimine Exceli makrode abil (VBA)

2018-11-29

Praktiline koolitus makrode loomiseks MS Excelis. Koolitusel antakse oskused toimingute automatiseerimiseks Excelis, kasutades selleks Visual Basicuga loodud makrosid. Koolitus MS Excel 2007, 2010 ja 2013 (2016) kasutajatele

Hind: 300.00 €
Kestus: 2 päeva, 15 akadeemilist tundi k 9.-16.00
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59517

Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil

2018-11-30

Õpetame koostama hästi struktureeritud, visuaalselt korrektseid, tehniliselt õigesti koostatud ja uue põlvkonna dünaamilisi ettekanded nagu Prezi's.

Hind: 180.00 €
Kestus: 30.11 kl 10.-14.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

Telefon: 530 59501

MS Access koolitus- Andmebaaside loomine ja kasutamine

2018-12-03

MS Access koolitus andmebaaside loomiseks ja kasutamiseks- päringud, vormid, raportid, tabelid jm vajalikud vahendid andmebaasidega töötamiseks

Hind: 280.00 €
Kestus: 03. ja 05.12 kl 10.-15.00, 10 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn, Ehitajate tee 150

Telefon: 530 59501

Эффективное использование времени- Tайм-менеджмент

2018-12-04

Цель обучения- Осознать необходимость эффективного использования времени. Обучение предназначено для тех, кто хочет научиться более эффективно планировать своё время. Обучение имеет прикладной характер

Hind: 217.00 €
Kestus: kl 10 -17.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine

2018-12-05

Koolituse käigus saavad osalejad ülevaate tootmispotentsiaali loomise ja planeerimise põhimõtetest ning tootmisprotsessi operatiivse juhtimise ja planeerimise arengusuundadest

Hind: 247.00 €
Kestus: kl 10.-17.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas

2018-12-06

Anda oskusi läbirääkimiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Õppida erinevaid läbirääkimiste tehnikaid,vestluste käiku ja juhtimiseks vajalikke sobivaid lahendusi. Arendada oskusi, seista enese vajaduste ja huvide eest, arvestades ka teise poole huvisid ning vajadusi.

Hind: 377.00 €
Kestus: 06.12 kl 10.-17.30 ja 07.12 kl 09.-17.00
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Positiivse klienditeeninduse arendamine coachingu abil

2018-12-12

Klient soovib olla mõistetud, hinnatud ning viisakalt ja väärikalt koheldud. Paraku ei ole rahuolev klient täna piisav. Et klient tootest või teenusest vaimustuks ja selle kohta hea sõna levitaks, tuleb kliendi ootusi ületada ja teda üllatada

Hind: 247.00 €
Kestus: kl 10.-17.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Exceli koolitus- Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule II tase

2019-01-15

Praktiline Exceli koolitus MS Exceli kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega (Pivot jt). Koolitus edasijõudnu oskuste omandamiseks.

Hind: 290.00 €
Kestus: 13 ak tundi 15.-16.01.2019 kl 10.-15.00
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

Telefon: 530 59501

Exceli koolitus- Kokkuvõtted Liigendtabeli (PivotTable) ja PowerQuery abil

2019-01-17

Raportid ja kokkuvõtted mahukatest tabelitest erinevate tunnuste järgi (kuupäevad, toote koodid, reg nr, projekti tunnused jt). Koolituse põhiteemaks on PivotTable ja PowerQuery. Andmete kogumine PowerQuery abil.

Hind: 180.00 €
Kestus: kl 10.-14.00
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

Telefon: 530 59517

Exceli koolitus- MS Excel edasijõudnu koolituse jätkukoolitus III tase

2019-01-22

Praktiline koolitus, kes soovivad muuta valemite ja funktsioonide abil Exceli tabeleid dünaamilisemaks, optimeerida tabeleid funktsioonide kombineerimise kaudu. Kasutada tabelites ripploendeid ning nuppe makrode kävitamiseks, saada aru makrode põhimõttest. Importida, korrastada andmeid, teha kokkuvõtteid tabelitest. Tööriistade PowerQuery ja Fuzzy Lookup kasutamine

Hind: 280.00 €
Kestus: 22.-23.01 kl 10.-14.00, 10 akadeemilist tundi
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum

Telefon: 530 59501

Exceli koolitus- Tabelarvutuse baaskoolitus MS Excel baasil (I tase)

2019-02-05

Koolitusel omandatakse põhi- ja baasoskused tabelarvutusprogrammiga töötamiseks. Koolitus sobib alates Excel 2007 versioonist.

Hind: 250.00 €
Kestus: 05.-06.02.2019 kl 10.-14.00; 10 ak.t.
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum Hunt

Telefon: 530 59501; 530 59337

Lepingute, taotluste jt dokumentide koostamine ning haldamine MS Wordis (MS Word koolitus)

2019-02-11

Koolitusel omandatakse teadmised tekstitöötlusprogrammiga töötamiseks- igapäevased toimingud tekstidokumentide ja eritüübiliste dokumentidega. Koolitus MS Word 2010 / 2013 (2016) baasil

Hind: 180.00 €
Kestus: kl 10.-14.00, 5 akadeemilist tundi
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum Hunt

Telefon: 530 59501

Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil

2019-02-19

Õpetame koostama hästi struktureeritud, visuaalselt korrektseid, tehniliselt õigesti koostatud ja uue põlvkonna dünaamilisi ettekanded nagu Prezi's.

Hind: 180.00 €
Kestus: kl 10.-14.00; 6 akadeemilist tundi
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum Hunt

Telefon: 530 59501

Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (II tase)

2019-02-26

Koolitus MS Exceli kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega- PivotTable, Consolidate jt. Koolitus edasijõudnu oskuste omandamiseks. Excel 2010/2013/2016 baasil

Hind: 290.00 €
Kestus: 26.-27.02.2019 kl 10.-15.00; 13 ak.t.
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum Hunt

Telefon: 530 59501; 530 59337

Exceli koolitus- Kokkuvõtted Liigendtabeli (PivotTable) ja PowerQuery abil

2019-03-07

Raportid ja kokkuvõtted mahukatest tabelitest erinevate tunnuste järgi (kuupäevad, toote koodid, reg nr, projekti tunnused jt). Koolituse põhiteemaks on PivotTable ja PowerQuery. Andmete kogumine PowerQuery abil.

Hind: 180.00 €
Kestus: kl 10.-14.00
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum Hunt

Telefon: 530 59517

Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (II tase)

2019-03-13

Koolitus MS Exceli kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega- PivotTable, Consolidate jt. Koolitus edasijõudnu oskuste omandamiseks. Excel 2010/2013/2016 baasil

Hind: 290.00 €
Kestus: 13.-14.03.2019 kl 10.-15.00; 13 ak.t.
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum Hunt

Telefon: 530 59501; 530 59337

Exceli koolitus- Excel edasijõudnu koolituse jätkukoolitus (III tase)

2019-03-21

Praktiline koolitus, kes soovivad muuta valemite ja funktsioonide abil Exceli tabeleid dünaamilisemaks, optimeerida tabeleid funktsioonide kombineerimise kaudu. Kasutada tabelites ripploendeid ning nuppe makrode kävitamiseks, saada aru makrode põhimõttest. Importida, korrastada andmeid, teha kokkuvõtteid tabelitest. Tööriistade PowerQuery ja Fuzzy Lookup kasutamine

Hind: 280.00 €
Kestus: 21.-22.03.2019 kl 10.-14.00, 10 akadeemilist tundi
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum

Telefon: 530 59501

Exceli koolitus- Tabelarvutuse baaskoolitus MS Excel baasil (I tase)

2019-03-26

Koolitusel omandatakse põhi- ja baasoskused tabelarvutusprogrammiga töötamiseks. Koolitus sobib alates Excel 2007 versioonist.

Hind: 250.00 €
Kestus: 26.-27.03.2019 kl 10.-14.00; 10 ak.t.
Koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum Hunt

Telefon: 530 59501; 530 59337