TalTech Eesti Mereakadeemia

TalTech Eesti Mereak
Firma:
TalTech Eesti Mereakadeemia
Telefon:
6135588
FACEBOOK: https://www.facebook.com/EestiMereakadeemia/

Kuressaare Meremajanduse keskus
Tallinna 19, 93811 Kuressaare
Tel: 453 9145
kuressaare@ttu.ee

TalTech Eesti Mereakadeemia (TalTech EMERA) on mitmeastmelist merendusalast haridust andev ja erialaseid uuringuid viljelev ainus omalaadne kompetentsikeskus Eestis.
 
Asutuse inglise keelne nimetus on Estonian Maritime Academy of Tallinn University of Technology.
 
Meie eesmärk on panustada kõrgtehnoloogiliste vahenditega esmaklassilisse ning rahvusvaheliselt tunnustatud* merehariduse pakkumisse, hoides samal ajal elus väärikaid meretraditsioone. Meie lõpetajad on kõrgelt hinnatud ja tasustatud tippjuhid ning spetsialistid nii merel kui maal.
 
TalTech EMERA annab merendusalast rakenduskõrgharidus- ja magistriõpet, korraldab täiendusõpet, edendab õppe-, teadus- ja arendustegevust ning osutab merenduse valdkonnas vajalikke teadmusteenuseid.
 
TalTech EMERA on rahvusvaheliselt tunnustatud, konkurentsivõimeline, mitmeastmelist erinevates keeltes merendusalast haridust võimaldav ja erialaseid uuringuid viljelev kompetentsikeskus.
 
Väärtused
- Avatus, professionaalsus ja õppimisvalmidus: TalTech EMERAs töötavad muudatustele avatud oma valdkonna tippspetsialistid. EMERAs hinnatakse enesearengut väärtustavaid inimesi.
- Kaasaegne õppurikesksus: TalTech EMERAs on kaasaja tingimustele vastav infrastruktuur, õpi- ja karjäärinõustamine, rakendatakse paindlike ning kaasaegseid õppemeetodeid.
- Traditsionaalsus: TalTech EMERA kannab endas ja annab õppuritele edasi merendustraditsioone.
 
*Õppe läbiviimisel lähtutakse rahvusvaheliselt tunnustatud Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste konvensioonist (edaspidi STCW 78) ja teistest mereharidust reguleerivatest sätetest.


TALTECH EESTI MEREAKADEEMIA ERIALAD 

AVATUD ÕPE

Avatud õpe loob võimaluse täiendusõppeks. Avatud õppesse on oodatud kõik, kes soovivad täiendada teadmisi, õppida uut eriala või jätkata katkenud õpinguid üliõpilaseks kandideerimata. Samuti sobib avatud õpe neile, kes soovivad testida õppevormi või eriala sobivust.
 
Avatud õppe eelised
Avatud õppes käiakse loengutes koos üliõpilastega ja sooritatakse eksameid ja arvestusi üliõpilastega võrdsetel alustel. Põhiline erinevus – avatud õppe täiendusõppurile ei kehti üliõpilastele kehtestatud koormusnõuded. See tähendab, et on võimalus õppida just Teile sobivas tempos huvipakkuvaid aineid kas ühest või mitmest õppekavast ning erinevatest valdkondadest. Samuti ei laiene täiendusõppurile üliõpilassoodustused (sh ravikindlustus, riiklik õppelaen, ISIC kaart).

Avatud õppe maksumus
Avatud õpe on tasuline. Õppeteenustasu arvestatakse 2016/2017. õppeaastal EAP tasumäära järgi. TalTech Eesti Mereakadeemias on 1 EAP tasumäär 30 eurot. 


 
E- ÕPE TALTECH EESTI MEREAKADEEMIAS 

Taltech Eesti Mereakadeemias kasutatakse e-õppekeskkonda Moodle, õppematerjalide üleslaadimist õppeinfosüsteemi ÕIS ja kooli serveris olevaid õpiobjekte. 
 
Moodle
E-õppekeskkond Moodle võimaldab õppejõududel üleslaadida õppematerjale, saata üliõpilastele teateid ja jagada neile ülesandeid, organiseerida arutelusid, luua üliõpilastele enese- ja kontrollteste jne. Hindamissüsteem võimaldab panna üliõpilastele hindeid tehtud tööde eest. Õppetöö Moodles toimub e-kursustena. Eesti Mereakadeemia õppejõudude e-kursused asuvad Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) serveris aadressil https://moodle.hitsa.ee/
 


TÄIENDUSÕPPE KESKUS 
 
          

         
 
TalTech Eesti Mereakadeemia täiendusõppekeskus korraldab merenduse valdkonna kursusi, seminare ja konverentse:

Koolitused vastavad meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni STCW 78 nõuetele. Kõik konventsionaalsed kursused omavad vastavalt Meresõiduohutuse seadusele Veeteede Ameti tunnustust. Keskuse kvaliteedisüsteem on auditeeritud ja heaks kiidetud Lloyd´s Register Quality Assurance Limited poolt.
 
TalTech Eesti Mereakadeemia Täiendusõppe keskus pakub lisaks koolituskavas korraldatavate kursustele erilahendusi ja teeb ettevõtete ja organisatsioonidega koostööd, et pakkuda just tellija vajadusele sobivad kursusi. Koolitusi on võimalik tellida eesti, vene ja inglise keeles.
 
 
Meie kompetentsi kuulub:
  • Mereõigus ja kommertsekspluatatsioon;
  • Meretranspordi ökonoomika;
  • Merendusalane inglise ja vene keel;
  • Keskkonnakaitse ja kriisireguleerimine;
  • Meremeditsiin ja esmaabi;
  • Sadamatöö ja laevandus;
  • Merendusalased algteadmised;
  • Külmutusseadmete hooldus;
  • Kalandus

 
 
TalTech Eesti Mereakadeemia  Merendusalased koolitused  Merendus  Merendusalane huvikoolitus  Laevajuhtide koolitus  Laevamehaanikute koolitus  Väikelaevajuhid  Kiirlaevajuhid  Laevamehaanik  Laeva jõuseadmed  Laevakere koostaja  Väikelaevajuhi raadiosideoperaatori koolitus  Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe  Praktiline laevajuhtimise töötuba simulaatorikeskuses  Estonian Maritime Academy of Tallinn University of Technology  Merendushuviliste koolitused  Mereõigus ja kommertsekspluatatsioon  Meretranspordi ökonoomika  Merendusalane inglise ja vene keel  Keskkonnakaitse ja kriisireguleerimine  Meremeditsiin ja esmaabi  Sadamatöö ja laevandus  Merendusalased algteadmised  Külmutusseadmete hooldus  Kalandusspetsialist  Kalandus  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Täiskasvanute koolitused  Täiendõpe täiskasvanutele  Konventsionaalsed kursused  Väikelaevajuhtide intensiivkursus  Laevaehituse alused  Navigatsioon  Merelogistika  Merenduse seadusandlus  Raadioside  Purjetamine  Kaatrijuht  Laevade prahtimine, agenteerimine, kindlustus  Elektronkaartide kuvamis- ja informatsioonisüsteemide kasutamine navigatsioonis (ECDIS)  Radarnavigatsioon ja automaatikaseadme (ARPA) kasutamine, sillatöö ja päästeoperatsioonide juhtimine” vanemtüürimeestele ja kaptenitele vastavalt STCW 78 konventsioonile koos parandustega (A-II/2)  Sillaressursside juhtimise koolitus operatiiv- ja juhtimistasandilt (BRM) - STCW 78 A-II/1, A-II/2, B-VIII/2  STCW konventsiooni 2010 aasta Manila muudatusi käsitlev erialane täiendusõpe STCW 78 A-I/11 § 4  Masinaruumi ressursside juhtimise koolitus operatiiv- ja juhtimistasandil (ERM) - STCW78 A-III/1,A-III/2,B-VIII/2  Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1  Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2  Kõrgepingeseadmete koolitus - STCW78 A-III/1 B-III/2  Külmamehaaniku kursus  Kalanduse tehnoloogiate majandamine ja juhtimine  Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine  Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine  Merendus (magistriõpe)  Koolitused firmadele  Tehnika