Meero Muusik

Meero Muusik; MTÜ A
Firma:
Meero Muusik
Telefon:
+372 50 45 578; +372 68 29 578
E-post:
muusik@meero.ee
Koduleht:
meero.ee
 
 
Meie moto: "Lapsed, kes õpivad rõõmsalt, õpivad kergelt"
 
 
Kooli eesmärk on tuua lapsed juba varajases lapseeas muusika juurde, et arendada nende loovust läbi emotsioonide, rütmide, helide, liikumise ja sotsialiseerumise. Meie soov on avastada laste anded ning arendada neid muusikas, et neist kasvaksid muusikat armastavad ja mõistvad inimesed.
 
VÄIKELAPSED

Beebide- ja väikelaste rühmadesse ootame lapsi vanuses 3 elukuud kuni 3 aastat emme või issiga. Tunni kestvus on 30 minutit. 2-3 aastaste tund 40 minutit. Muusika nautimisele järgneb soovi korral lõbus koosolemine mängutoas kuid seda ainult Toompuiesteel ja Viimsis. Väikelaste tunnid toimuvad Toompuiestee17 a, Nõmme Kultuurikeskuses ja Viimsis Põnnipesa mängukoolis.


EELKOOLIEALISED 

Eelkooliealiste laulu-mängutund sisaldab lisaks laulmisele loovat liikumist, mängulisust, rütmiharjutusi, pillimängu erinevatel Orff instrumentidel ja muusika kuulamist. Nendesse tundidesse ootame lapsi vanuses 3-6 aastat. 3 aastased peaksid tunnis suutma olla juba ilma vanemateta. Selles eas muusikalisi katseid ei toimu.
Tunnid toimuvad Meero Muusik huvikoolis Toompuiesteel, Lasteaedades Männikäbi, Komeedi, Lepatriinu, Kullatera, Liivamäe ning Nõmme Kultuurikeskuses.


KOOLIEALISED

Kooliealiste laulurühmades tegeleme juba põhjalikult muusika väljendusoskuste arendamisega. Püüame juba  esimeste klasside õpilastega hakata arendama mitmehäälsust.Tundide ülesehitusel on  olulised  hääle ja hingamisharjutused, fraseerimine, teksti mõistmine ja artikuleerimine, rütmiharjutused, pillimäng (rütmipillid, plaatpillid, 6-keelne kannel, ukulele) jm. Kooliealiste rühmadele pakume lisaks laulutundidele ka tantsu või rütmika tundi. Nendesse rühmadesse võtame uusi õpilasi vastu ainult muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad esimeses tunnis. Juhul, kui õpilane ei osutu valituks meie rühmadesse, tagastame registreerimistasu.

POP- LAUL

Laulu õppest huvitatud noortele vanuses 12-19 aastat. Tundide eesmärk on vokaaltehniliste oskuste arendamine, laulmise mõtestamine, isikupäraste omaduste esiletoomine, musikaalsuse arendamine läbi ansambli tunnetuse, mikrofoni käsitlemisoskuste täiustamine jne. Rühmadesse või individuaal tundi toimub valik muusikaliste katsete alusel. Tunni pikkus 45 min.


KITARRIÕPE 

Kitarritundidesse võtame õpilasi vastu alates vanusest 7 aastat. Eelduseks on isikliku instrumendi olemasolu. Kitarriõpetamisel lähtume õpilase individuaalsetest oskustest ja muusikalistest huvidest. Õppida on võimalik klassikalist, elektri-, bass- ja westernkitarri.Kitarritunni pikkus on 45 min.

KLAVERIÕPE

Klaveriõpingutega võib alustada juba varajases eas (noorim õpilane Meero Muusikus on 5 aastane), kuid nii varajases eas klaveriõppe alustamine oleneb lapse valmidusest pidevaks harjutamiseks. Sellest tulenevalt oleme jätnud lapse sobivuse üle otsustamise õpingute alustamiskeks õpetajale, esimeses tutvumistunnis.Klaveritunni pikkus on 45 min.


KANDLEÕPE

Kannel on väga populaarne pill laste seas, sest sellega on võimalik väga kiiresti saavutada eduelamust. 
6-keelset kannelt saab õppida  individuaalselt kui ka rühmaõppes.
Koduseks harjutamiseks on oluline ka pilli olemasolu. Liituda  võib juba eelkoolieas alates 5.aastastes lastest.
Rühmaõppe avame kui rühmas on  minimaalselt 6 õpilast. Kandle individuaaltunni pikkuseks on 30 min.
UKULELEÕPE

Ukulele  on  lihtne kuid suurte võimalustega pill, millel on  üsna kiiresti võimalik saavutada esimesi edusamme ja omandada lihtsamate laulude saatmise oskused. 
Võtame rühma õpilasi alates vanusest 6.a.
Kui rühm on väiksema arvuga kui 6 õpilast,  võib hind muutuda.Ukukelet on võimaliks üppida ka individuaaltunnis.
Soovitav omada isiklikku pilli.Tunni pikkus 45 min.

TRUMMIÕPE 


Viimase aja trendikamaid pille on TRUMM. Trummiõppes on võimalik valida nii individuaal kui paaristundi. Paaristund eeldab samavanuse kaaslase olemasolu. Tunnid Toompuiestee 17 a 


VIIULIÕPE

Meero Muusik palub ka viiuliõpet. Tunnid on 30 minutilised.
 
 
TÄNAPÄEV
 
Tänasel päeval osaleb huvikooli õppetöös üle 500 õpilase alates 5.elukuust. Loodud on professionaalsete, entusiastlike ja arenemisest huvitatud õpetajate kollektiiv, kelle eesmärgiks on pühenduda laste arenemisele oma teadmiste edasiandmise teel saavutamaks maksimumi nende poolt valitud huvihariduses.
 
Meero Muusik huvikool pakub lisaks igapäevasele harjutamisele lastele palju esinemisvõimalusi erinevatel kontsertidel ja osalemist konkurssidel. Oleme olnud ühe suurema rahvusvahelise laste ja noorte laulukonkursi/ festivali Tähtede Laul korraldajad 13 aastat.
 
Korraldame rahvusvahelisel tipptasemel koolitusi    muusikaõpetajatele ja samuti lauljatele vokaaltehnika alal. Oleme maailma tunnustatuima häälekoolitaja Cathrine Sadolini õpiku "Complete Vocal Institute" ametlikud esindajad Eestis.
 
Kirjastame heliloojate uudisloomingut ja salvestame lastelaule. 
 
Hindame oma tegevuses originaalsust ja kvaliteeti ning eelkõige inimlikku ja sõbralikku suhtumist.

 
 
AJALUGU

Meero Muusik alustas huvikoolina tegevust 1.aprillil 2001. aastal aadressil Toompuiestee 17a. Kooli asutaja on Varje Lepp.
 
Noortemajast 1985. aastal alguse saanud folkgrupp Meero tegutses 18.a. V. Lepa juhtimisel ja on 18 aasta jooksul andnud üle 400 kontserdi Eestis, USA-s, Kanadas, Soomes, Rootsis, Venemaal, Taanis ja Saksamaal. 1995 aastal sai Kanutiaia Noortemajas alguse Meero Laulustuudio, millest tänaseks on moodustunud iseseisev huvialakool Meero Muusik.
 
Laululammas Meero on meie väikeste ja suurte lauljate maskott. See lammas sümboliseerib meile siirust ja armastust, mida on palju ka väikelaste rikkumata  hingeelus.
 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Laste- ja noortelaagrid  Lasteasutused  Lauluringid  Huviringid lastele  Kitarri õpetus  Muusikaringid  Muusikakoolid  Viiuliõpe  Klassikaline kitarr  Laulustuudiod  Loovusringid  Klaverimäng  Kannel ja kandleõpetus  Laulmine  Koolitused ja kursused noortele  Elektrikitarr  Kitarriõpe  Loovusringid eelkooliealistele   Loovusringid eelkooliealistele   Klaveriõpe  Väikelaste kunstikool  Meero Muusik  Avasta Anded  Trummiõpe  Ukuleleõpe  Väikelaste muusikaring  Muusikaringid eelkooliealistele   Pop- laul