TalTech Mektory Tehnoloogiakool

TalTech Mektory Tehn
Firma:
TalTech Mektory Tehnoloogiakool
Telefon:
620 3587
...kus uudishimu kohtub teadusega!
 
Kui tunned huvi mõne tehnika- või tehnoloogiavaldkonna vastu ja soovid sellest rohkem teada, siis tule osale Mektory Tehnoloogiakooli kursustel! 
 
Kõigile kursuse edukalt läbinud gümnaasiumiõpilastele väljastatakse tunnistus, mis kandideerimisel TTÜ-sse võib anda kuni ühe täiendava konkursipunkti.
 
Konkursipunkti saamine sõltub läbitud kursuse teema vastavusest kandideeritavale erialale ja määratakse TTÜ vastuvõtukomisjoni poolt.
 
Mektory Tehnoloogiakooli tegevused on suunatud tehnika- ja tehnoloogiahuvilistele kooliõpilastele ja õpetajatele. Tutvustame igas eas õpilastele põnevat inseneeriamaailma läbi erinevate praktiliste kursuste, töötubade ja linnalaagrite!
 
  • Tehnoloogiaalastel kursustel saavad noored arendada oma tehnilist taiplikkust läbi jõukohase ja huvitava praktilise tegevuse. Kursuse läbinud gümnaasiumiõpilased saavad tunnistuse, mis kandideerimisel TTÜsse võib anda kuni ühe täiendava konkursipunkti.
  • Töötoad võimaldavad tutvuda erinevate valdkondade ja teemadega ning panna ise käed külge! Võimalik on valida robootika, 3D printimise, puutöö ja paljude muude teemade hulgast!
  • Tehnoloogialaagrid annavad põhikooli õpilastele võimaluse oma vaheaeg põnevalt sisustada! 4 päeva kestvates linnalaagrites tutvume erinevate laboritega ning osaleme põnevates tegevustes nagu robootika, puidutöö, lihtsamad keemiakatsed, 3D printimine, elektroonika ja palju muud!
  • Koolituspäevade eesmärk on anda õpetajatele informatsiooni uutest suundadest ja õpetamismeetoditest inseneriteaduses ja tehnoloogias.
 
Mektory Tehnoloogiakooli tegevusi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
 
Lisaks Mektory Tehnoloogiakooli pikematele kursustele on kooliõpilastel võimalus oma õpetaja ja klassikaaslastega osaleda ka erinevates põnevates töötubades!
 
Kokkulepped töötubades osalemiseks on soovitatav teha vähemalt 2-3 nädalat ette.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Arvutid ja informaatika  Ettevõtluskursused  Arvutiõpe ja IT  Maastikuarhitektuur  Geodeesia  Rakendusgeodeesia  Programmeerimine  Robootika  TTÜ  Mektory projektid  Mektory Tehnoloogiakool  Programmeerimine Pythonis  Huviringid lastele  Õpime mängides robootikat  Kogu pere robootika  Koolitused ja kursused noortele  Arduino jätkukursus  Kursused põhikoolile  Kursused gümnaasiumile  Maastikuarhitektuur ja ruumiline mõtlemine  Roobotika LEGO Mindstorms komplektidega meistriklass  Arduino algkursus- elektroonika ja programmeerimine  Programmeerimine Pythonis edasijõudnutele  Roobotika LEGO Mindstorms komplektidega edasijõudnutele  Roobotika LEGO Mindstorms  TTÜ Mektory Tehnoloogiakool  Laagrid 

KOOLITUSKALENDER

Robootika LEGO Mindstorms komplektidega edasijõudnutele (4. - 7. kl õpilastele). Kursus põhikooli õpilastele

2019-10-19

Ootame kõiki robootikahuvilisi 4. - 7. klassi õpilasi osalema LEGO robootika kursusel edasijõudnutele, kus LEGO Mindstorms EV3 komplektidega lahendatakse keerulisemaid ülesandeid robootika vallas. Kursuse jooksul konstureeritakse robotkäsi, mäkketõusu sõiduk, värvisorteerija ja palju muud huvitavat. Õppetöö toimub väikeses rühmas individuaalse komplektiga.  Registreerumise tähtaeg: 19.10.2019

Hind: 59.00 €
Kestus: 19.10. - 16.11.2019; 16 ak.t.
Koht: TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory, Raja 15, ruum 117

Telefon: 620 3587

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Elektromehaanika

2019-10-19

Programmis osalejad õpivad tundma voolu, pinge, nurkkiiruse, pöördemomendi ja võimsuse mõisteid. Päeva praktilises pooles saavad osalejad praktikasse rakendada koolifüüsikast pärinevaid teadmisi. Üheskoos leitakse vastused küsimustele, kuidas ühendada toiteallikas elektrimootoriga ja kuidas võetakse kasutusele elektrigeneraatoreid. Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Arduino jätkukursus (5. - 8. klasside õpilased). Kursus põhikooli õpilastele

2019-11-02

Kursusele on oodatud 5. - 8. klasside õpilased, kes on eelnevalt läbinud Arduino algkursuse (või varem omandanud algteadmised Arduino kontrollerist). Jätkukursusel saab kasutada eelnevalt omandatud teadmisi elektroonika ja programmeerimise vallast, et ehitada veelgi põnevamaid ja keerukamaid süsteeme ning seadmeid. Kursuse lõpupoole pannakse kokku robot ning programmeeritakse see tööle.    

Hind: 54.00 €
Kestus: 02.11.2019 - 23.11.2019.; 16 ak.t.
Koht: TalTech innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektoy, Raja 15, ruum 209

Telefon: 620 3587

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Taastuvenergia

2019-11-02

Õppepäeval osalejad õpivad tundma energia jäävuse seadust, mille kohaselt energia ei teki ega kao, vaid muundub või kandub ühelt kehalt teisele. Põhjalikuma käsitluse alla tuleb taastuvate energiaallikate (näiteks päike ja tuul) elektrienergiaks muundamine. Päeva jooksul leitakse vastus küsimusele, miks ei ole mõistlik tuulikute labasid päiksepaneelidega katta. Samuti saavad õppepäeval osalejad teada, kuidas peaks ühendama päikesepaneeli ja tuuliku selleks, et meil oleks võimalik laadida telefoni akut.  Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Seltsis segasem - kogu pere robootika jätkukursus (1. - 3. kl õpilased koos lapsevanematega)

2019-11-07

1. - 3. klasside robootikahuvilised poisid ja tüdrukud saavad koos oma vanemaga jätkata tutvumist programmeerimise algtõdede ja erinevate mehaaniliste konstruktsioonide tööpõhimõtetega kasutades LEGO Education sarja õppekomplekte.  Registreerumise tähtaeg: 07.11.2019    

Hind: 54.00 €
Kestus: 07.11. - 12.12.2019; 12 ak.t.
Koht: TalTech innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory, Raja 15, ruum 117

Telefon: 620 3587

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Tootearendus

2019-11-09

Õppepäeval osalejad saavad vahetult näha nii tootearenduse protsessi teoreetilist kui praktilist poolt. Osalejatele tutvustatakse tootearenduses väga levinud meetodit sellest, kuidas oma tegevust võimalikult väikese riskiga alustada. Selleks võetakse eeskujuks mõni toode, mis tekitab ostuhuvi, kuid mida soovitud kujul saada ei ole. Sellises situatsioonis on lahenduseks see ise valmistada. Eeskujuks võivad olla analoogne toode, joonised, kellegi seletused või lihtsalt pilt analoogsest tootest.  Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Kütuse saamine, omadused ja kasutamine

2019-11-16

Õppepäeval osalejad omandavad teadmisi sellest, millised on erinevad kütused, millised on kütuste omadused ja kuidas saab nendest energiat. Samuti saavad osalejad teada, kuidas toodetakse tahkest kütusest vedelkütust ning millised on keskkonnanõuded ja –probleemid erinevate kütuste kasutamisel. Päeva praktilises osas määratakse muu hulgas tahkete kütuste koostis, analüüsitakse selle niiskus- ja tuhasisaldust. Samuti mõõdetakse vedelate kütuste omadusi.  Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Robootika LEGO Mindstorms komplektidega meistriklass (4. - 7. klasside õpilased). Kursus põhikooli õpilastele

2019-11-23

Robootika meistriklass sobib õpilastele, kes on läbinud LEGO robootika algkursuse ja edasijõudnute kursuse ning soovivad end veel keerulisemate ülesannetega proovile panna. Meistriklass koosneb kahest kohtumise korrast, mille jooksul ehitatakse näiteks toakaardistaja ning lahendatakse paar keerukamat probleemülesannet.  Registreerumise tähtaeg: 23.11.2019    

Hind: 39.00 €
Kestus: 23.11. ja 30.11.2019; 12 ak.t.
Koht: TalTech innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory, Raja 15, ruum 117

Telefon: 620 3587

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Elukeskkonna materjalid

2019-11-23

Nutikad tekstiilitooted: tekstiil- ja elektronmaterjalide sünergia. Tänapäevane toimekas eluviis vajab üha enam multifunktsionaalseid tooteid. Arenenud materjalitehnoloogia võimaldab omavahel tihedalt siduda meie igapäevased tekstiiliesemed ja rõivad nutiseadmete funktsionaalsustega.   Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Geodeesia ja geoinformaatika

2019-11-30

Õppepäeval osalejad tutvuvad geodeesia ja geoinformaatika valdkonna ülesannete ja võimalustega. Päeva praktilises pooles mängitakse läbi ühe kujuteldava ehitusobjekti dokumenteerimine kõige tänapäevasemate vahenditega. Ühiselt viiakse läbi GPS-mõõdistus ja objekti laserskaneerimine. Kogutud andmete põhjal koostatakse juhendaja abil arvutis objekti 3D punktipilv ja mudel. Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Ventilatsioon

2019-12-07

Õppepäeva käigus külastavad osalejad „Club Fresh Air“ ventilatsioonilaborit, kus tutvustatakse labori funktsioone. Koos õpitakse tundma viise, kuidas õhk ruumis liigub ning millised on erinevad ventilatsioonisüsteemide tööpõhimõtted.Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Virtuaalreaalsus

2019-12-14

 Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686