TTÜ Mektory Tehnoloogiakool

TTÜ Mektory Tehnolo
Firma:
TTÜ Mektory Tehnoloogiakool
Telefon:
+372 620 3606
...kus uudishimu kohtub teadusega!
 
Kui tunned huvi mõne tehnika- või tehnoloogiavaldkonna vastu ja soovid sellest rohkem teada, siis tule osale Mektory Tehnoloogiakooli kursustel! 
 
Kõigile kursuse edukalt läbinud gümnaasiumiõpilastele väljastatakse tunnistus, mis kandideerimisel TTÜ-sse võib anda kuni ühe täiendava konkursipunkti.
 
Konkursipunkti saamine sõltub läbitud kursuse teema vastavusest kandideeritavale erialale ja määratakse TTÜ vastuvõtukomisjoni poolt.
 
Mektory Tehnoloogiakooli tegevused on suunatud tehnika- ja tehnoloogiahuvilistele kooliõpilastele ja õpetajatele. Tutvustame igas eas õpilastele põnevat inseneeriamaailma läbi erinevate praktiliste kursuste, töötubade ja linnalaagrite!
 
  • Tehnoloogiaalastel kursustel saavad noored arendada oma tehnilist taiplikkust läbi jõukohase ja huvitava praktilise tegevuse. Kursuse läbinud gümnaasiumiõpilased saavad tunnistuse, mis kandideerimisel TTÜsse võib anda kuni ühe täiendava konkursipunkti.
  • Töötoad võimaldavad tutvuda erinevate valdkondade ja teemadega ning panna ise käed külge! Võimalik on valida robootika, 3D printimise, puutöö ja paljude muude teemade hulgast!
  • Tehnoloogialaagrid annavad põhikooli õpilastele võimaluse oma vaheaeg põnevalt sisustada! 4 päeva kestvates linnalaagrites tutvume erinevate laboritega ning osaleme põnevates tegevustes nagu robootika, puidutöö, lihtsamad keemiakatsed, 3D printimine, elektroonika ja palju muud!
  • Koolituspäevade eesmärk on anda õpetajatele informatsiooni uutest suundadest ja õpetamismeetoditest inseneriteaduses ja tehnoloogias.
 
Mektory Tehnoloogiakooli tegevusi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
 
Lisaks Mektory Tehnoloogiakooli pikematele kursustele on kooliõpilastel võimalus oma õpetaja ja klassikaaslastega osaleda ka erinevates põnevates töötubades!
 
Kokkulepped töötubades osalemiseks on soovitatav teha vähemalt 2-3 nädalat ette.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Arvutid ja informaatika  Ettevõtluskursused  Arvutiõpe ja IT  Maastikuarhitektuur  Geodeesia  Rakendusgeodeesia  Programmeerimine  Robootika  TTÜ  Mektory projektid  Mektory Tehnoloogiakool  Programmeerimine Pythonis  Huviringid lastele  Õpime mängides robootikat  Kogu pere robootika  Koolitused ja kursused noortele  Arduino jätkukursus  Kursused põhikoolile  Kursused gümnaasiumile  Maastikuarhitektuur ja ruumiline mõtlemine  Roobotika LEGO Mindstorms komplektidega meistriklass  Arduino algkursus- elektroonika ja programmeerimine  Programmeerimine Pythonis edasijõudnutele  Roobotika LEGO Mindstorms komplektidega edasijõudnutele  Roobotika LEGO Mindstorms  TTÜ Mektory Tehnoloogiakool  Laagrid 

KOOLITUSKALENDER

Tehnotrennilaager 3.- 4. ning 5.- 6. klasside õpilastele

2019-08-26

Tehnotrennilaagritest ootame osa võtma põhikooliõpilasi, kel on soov oma vaheaeg põnevalt ja sportlikult sisustada. Laager annab noortele võimaluse tutvuda uute inimestega, saada uusi oskusi ja treenida keha.   Registreerumise tähtaeg: 26.08.2019

Hind: 89.00 €
Kestus: 26. - 29. augustil.
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3587

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele

2019-09-09

 TalTech Mektory Tehnoloogiakool koostöös TalTech inseneriteaduskonnaga veab Noore Inseneri Programmi ehk NIPi, mille eesmärgiks on tutvustada põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastele insenerialasid. Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 9.09-.14.12.2019
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Ehitus

2019-09-09

Õppepäeval osalejad saavad ülevaate ehitusinseneri igapäevatööst. Käsitluse alla tulevad erinevatel põhjustel erilisemat tähelepanu pälvinud rajatised nii Eestis kui välismaal. Praktilisi kogemusi saavad osalejad ehitusmaterjalide laboris, kus õpitakse tundma erinevate ehitusmaterjalide omadusi. Laboris valmistatakse ise betooni ning õppepäeva sisse on planeeritud ka ühe ehitusprojekti külastus. Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Vesi

2019-09-28

Õppepäeval osalejad omandavad teadmisi sellest, kuidas toimub laboris ja looduses vee kvaliteedinäitajate määramine. Esimene osa õppepäevast veedetakse laboris, kus õpitakse tundma erinevaid mõõteseadmeid ning viiakse läbi rida praktilisi katseid. Teine osa päevast toimub veekogu ääres, kus akustilise mõõteseadme abil teostatakse veekogus vooluhulga mõõtmisi ja määratakse sensoritega vee kvaliteedinäitajaid.   Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Robootika

2019-10-05

Õppepäeval tutvuvad osalejad erinevate robootiliste süsteemidega, samuti mikrokontrolleri omaduste, funktsionaalsuste ja rakendamisvõimalustega. Päeva käigus tutvustatakse osalejatele mikrokontrolleri riistvara, programmeerimiskeeli ja programmeerimise võtteid. Praktilises pooles koostatakse ise programme ning ehitatakse valmis reaalne robot.  Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Teede projekteerimine, liikluse modelleerimine ja sildade ehitus

2019-10-12

Päeva esimeses pooles toimub pabersildade ehitamine. Esialgu saavad noored teoreetilisi teadmisi paberist sildade ehitamise põhimõtetest ning seejärel liigutakse reaalse mudeli ehitamise juurde.Töötoa lõpuks on igal meekonnal valminud silla mudel, mille omadused saab koheselt ka proovile panna. Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Elektromehaanika

2019-10-19

Programmis osalejad õpivad tundma voolu, pinge, nurkkiiruse, pöördemomendi ja võimsuse mõisteid. Päeva praktilises pooles saavad osalejad praktikasse rakendada koolifüüsikast pärinevaid teadmisi. Üheskoos leitakse vastused küsimustele, kuidas ühendada toiteallikas elektrimootoriga ja kuidas võetakse kasutusele elektrigeneraatoreid. Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Taastuvenergia

2019-11-02

Õppepäeval osalejad õpivad tundma energia jäävuse seadust, mille kohaselt energia ei teki ega kao, vaid muundub või kandub ühelt kehalt teisele. Põhjalikuma käsitluse alla tuleb taastuvate energiaallikate (näiteks päike ja tuul) elektrienergiaks muundamine. Päeva jooksul leitakse vastus küsimusele, miks ei ole mõistlik tuulikute labasid päiksepaneelidega katta. Samuti saavad õppepäeval osalejad teada, kuidas peaks ühendama päikesepaneeli ja tuuliku selleks, et meil oleks võimalik laadida telefoni akut.  Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Tootearendus

2019-11-09

Õppepäeval osalejad saavad vahetult näha nii tootearenduse protsessi teoreetilist kui praktilist poolt. Osalejatele tutvustatakse tootearenduses väga levinud meetodit sellest, kuidas oma tegevust võimalikult väikese riskiga alustada. Selleks võetakse eeskujuks mõni toode, mis tekitab ostuhuvi, kuid mida soovitud kujul saada ei ole. Sellises situatsioonis on lahenduseks see ise valmistada. Eeskujuks võivad olla analoogne toode, joonised, kellegi seletused või lihtsalt pilt analoogsest tootest.  Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Kütuse saamine, omadused ja kasutamine

2019-11-16

Õppepäeval osalejad omandavad teadmisi sellest, millised on erinevad kütused, millised on kütuste omadused ja kuidas saab nendest energiat. Samuti saavad osalejad teada, kuidas toodetakse tahkest kütusest vedelkütust ning millised on keskkonnanõuded ja –probleemid erinevate kütuste kasutamisel. Päeva praktilises osas määratakse muu hulgas tahkete kütuste koostis, analüüsitakse selle niiskus- ja tuhasisaldust. Samuti mõõdetakse vedelate kütuste omadusi.  Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Elukeskkonna materjalid

2019-11-23

Nutikad tekstiilitooted: tekstiil- ja elektronmaterjalide sünergia. Tänapäevane toimekas eluviis vajab üha enam multifunktsionaalseid tooteid. Arenenud materjalitehnoloogia võimaldab omavahel tihedalt siduda meie igapäevased tekstiiliesemed ja rõivad nutiseadmete funktsionaalsustega.   Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Geodeesia ja geoinformaatika

2019-11-30

Õppepäeval osalejad tutvuvad geodeesia ja geoinformaatika valdkonna ülesannete ja võimalustega. Päeva praktilises pooles mängitakse läbi ühe kujuteldava ehitusobjekti dokumenteerimine kõige tänapäevasemate vahenditega. Ühiselt viiakse läbi GPS-mõõdistus ja objekti laserskaneerimine. Kogutud andmete põhjal koostatakse juhendaja abil arvutis objekti 3D punktipilv ja mudel. Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Ventilatsioon

2019-12-07

Õppepäeva käigus külastavad osalejad „Club Fresh Air“ ventilatsioonilaborit, kus tutvustatakse labori funktsioone. Koos õpitakse tundma viise, kuidas õhk ruumis liigub ning millised on erinevad ventilatsioonisüsteemide tööpõhimõtted.Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686

Noore Inseneri Programm 9. - 12. klassidele. Virtuaalreaalsus

2019-12-14

 Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1 päev
Koht: Raja 15, Tallinn

Telefon: 620 3686