Fontes PMP OÜ

Fontes PMP OÜ
Firma:
Fontes PMP OÜ
Telefon:
+372 6 277 077
E-post:
info@fontes.ee
Koduleht:
www.fontes.ee
 Facebook: www.facebook.com/FontesEesti


Fontes PMP OÜ on Eestis inimkapitali juhtimise vallas kõige pikaajalisema kogemusega konsultatsioonifirma, asutatud 1990. aastal Tartus. Täna oleme keskendunud talendijuhtimisele - juhtide ja spetsialistide leidmisele, hindamisele, arendamisele ja hoidmisele. Me tunneme erinevate valdkondade talente, oskame hinnata nende sobivust ja potentsiaali. Aitame talentidel saada teadlikumaks iseendast, oma võimalustest ja teiste arendamisest. Meil on põhjalik ülevaade Eesti palgaturust.
Fontes on ka täienduskoolitusasutus ning pakub nii avalikke kui ka organisatsioonisiseseid koolitusi. Fontes pakub erinevaid avalikke koolitusi mentorluse, coachingu ja karjäärinõustamise valdkonnas.
 
Organisatsioonisisesed koolitused:
 • Coaching’u töötuba
 • Lahenduskeskse coaching’u koolitus
 • Värbamisintervjuu koolitus
 • Fokusseeritud intervjuu koolitus
 • Kuidas kujundada oma karjääri?
 • Tagasiside andmise koolitus
 • Raskete vestluste koolitus
 • Arenguvestluste koolitus
 • OPQ testi kasutajakoolitus
 • OPQ testi tõlgendamise koolitus
 • Organisatsioonisiseste arenguprogrammide disainimise ja koordineerimise koolitus
 • Karjääri-coaching’u programm
 • Coaching’u programm
 • Fontese Coachiva Mentorluse programm (FCMP)
 • Fontese Menteede programm

Oled talent? Liitu talendipangaga siin: talendipank.fontes.ee
 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Karjäärinõustamine  Arenguvestluste läbiviimine  Nõustamine  Personalivalik  Coaching  360° tagasiside  Kriitika andmine ja vastuvõtmine  Arenguvestluste süsteemi loomine  Sisekoolitajate arendamine ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine  Meeskonna coaching  Grupi coaching  GROW mudel  Arenguvestluste läbiviimine avalikus sektoris  Töötajate hindamine, hindamisvestlus  Kiitmine ja kriitika  Fontes PMP OÜ   Praktilised intervjueerimisoskused  Töötajate hindamine  Sihtotsingu valu ja võlu  Kuidas teha tulemuslikke personali valikuid  Onboarding - sisseelamise toetamine  Tagasisideandmise koolitus - kiitmine ja kriitika  Praktilised nõustamismeetodid  Grupitöömeetodid - koolitus sisekoolitajatele  Karjäärinõustamise koolitus  Meeskonnaseminar  Coachingumeetodid  Coachiv juhtimine  Lahenduskeskne coaching  GROW mudeli koolitus  Internal Coaching  OPQ32 kasutajakoolitus  360 kraadi tagasiside hindamine ja tagasiside läbiviimine  Talendijuhtimine  Kompetentsimudeli loomine  Palgasüsteemide loomine ja arendamine  Ametikohtade hindamine  Mentorlus 

KOOLITUSKALENDER

Alustava juhi stardipakett

2019-09-12

Koolituse näol on tegu äärmiselt praktilise kahepäevase treeninguga. Sihtrühm on spetsialistist juhiks liikujad, kes soovivad võimalikult sujuvalt aga samas kiirelt oma uude rolli sisse elada ning tulemusi saavutada. Hinnale lisandub km.

Hind: 750.00 €
Kestus: 12.-13.sept 2019 kell 10.00 – 16.30 14 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6 277 077

Fontese XIII coachiva mentorluse programm 2019-2020 (mentor)

2019-09-12

MIDA SAAB MENTOR? Analüüsib oma mentori- ja juhiprofiili ja rõõmustab oma tugevuste üle ning teadvustab riskikohad. Saab Fontese poolt koostatud kokkuvõtte enda juhiprofiilist Kujundab koos grupikaaslastega arusaamise mentorluse võimalustest ja harjutab coachingu- ja nõustamistehnikaid. Kasutab oma kogemusi ja teadmisi koostöös menteega ehk juhiga teisest organisatsioonist. Aitab seeläbi kaasa mentee plaanide teostumisele nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil. Vahetab kogemusi teiste juhtidega, laiendab isiklikku kontaktivõrgustikku jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 3500.00 €
Kestus: 12. sept 2019 - 4. juuni 2020; 105 tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6 277 077

Fontese XIII coachiva mentorluse programm 2019-2020 (mentee)

2019-09-12

MIDA SAAB MENTEE?   Saab isikliku mentori, kes keskendub tema vajadustele ja eesmärkidele ja kellega saab arutada enda jaoks olulisi teemasid. Analüüsib oma juhiprofiili ja –potentsiaali, mõtleb läbi oma vajadused ja eesmärgid. Saab võimaluse mõelda läbi oma arengu- ja karjäärieesmärgid. Vahetab kogemusi teiste juhtidega, laiendab isiklikku kontaktivõrgustikku jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 2600.00 €
Kestus: 12. sept 2019 - 4. juuni 2020; 60 tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6 277 077

Fontes Flow III - teadur ja kogemusnõustaja Heli Reimann - Meditatsioon

2019-09-26

FontesFlow on silmaringi avardavate kohtumiste sari, kus vaatleme muutusi mitme nurga alt, nagu näiteks aju, isiksus, võim jne. Üheskoos mentorite lugude ja psühholoogiavaldkonna tipptegijatega saame avatud meelel muutuva mõtteflow’ga kaasa lennata

Hind: 100.00 €
Kestus: Kell 15:00 - 17:00
Koht: Valukoja 10, Tallinn

Telefon: +372 6 277 077