Fontes PMP OÜ

Fontes PMP OÜ
Firma:
Fontes PMP OÜ
Telefon:
+372 6 277 077
E-post:
info@fontes.ee
Koduleht:
www.fontes.ee
 Facebook: www.facebook.com/FontesEesti


Fontes PMP OÜ on Eestis inimkapitali juhtimise vallas kõige pikaajalisema kogemusega konsultatsioonifirma, asutatud 1990. aastal Tartus. Täna oleme keskendunud talendijuhtimisele - juhtide ja spetsialistide leidmisele, hindamisele, arendamisele ja hoidmisele. Me tunneme erinevate valdkondade talente, oskame hinnata nende sobivust ja potentsiaali. Aitame talentidel saada teadlikumaks iseendast, oma võimalustest ja teiste arendamisest. Meil on põhjalik ülevaade Eesti palgaturust.
Fontes on ka täienduskoolitusasutus ning pakub nii avalikke kui ka organisatsioonisiseseid koolitusi. Fontes pakub erinevaid avalikke koolitusi mentorluse, coachingu ja karjäärinõustamise valdkonnas.
 
Organisatsioonisisesed koolitused:
 • Coaching’u töötuba
 • Lahenduskeskse coaching’u koolitus
 • Värbamisintervjuu koolitus
 • Fokusseeritud intervjuu koolitus
 • Kuidas kujundada oma karjääri?
 • Tagasiside andmise koolitus
 • Raskete vestluste koolitus
 • Arenguvestluste koolitus
 • OPQ testi kasutajakoolitus
 • OPQ testi tõlgendamise koolitus
 • Organisatsioonisiseste arenguprogrammide disainimise ja koordineerimise koolitus
 • Karjääri-coaching’u programm
 • Coaching’u programm
 • Fontese Coachiva Mentorluse programm (FCMP)
 • Fontese Menteede programm

Oled talent? Liitu talendipangaga siin: talendipank.fontes.ee
 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Karjäärinõustamine  Arenguvestluste läbiviimine  Nõustamine  Personalivalik  Coaching  360° tagasiside  Kriitika andmine ja vastuvõtmine  Arenguvestluste süsteemi loomine  Sisekoolitajate arendamine ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine  Meeskonna coaching  Grupi coaching  GROW mudel  Arenguvestluste läbiviimine avalikus sektoris  Töötajate hindamine, hindamisvestlus  Kiitmine ja kriitika  Fontes PMP OÜ   Praktilised intervjueerimisoskused  Töötajate hindamine  Sihtotsingu valu ja võlu  Kuidas teha tulemuslikke personali valikuid  Onboarding - sisseelamise toetamine  Tagasisideandmise koolitus - kiitmine ja kriitika  Praktilised nõustamismeetodid  Grupitöömeetodid - koolitus sisekoolitajatele  Karjäärinõustamise koolitus  Meeskonnaseminar  Coachingumeetodid  Coachiv juhtimine  Lahenduskeskne coaching  GROW mudeli koolitus  Internal Coaching  OPQ32 kasutajakoolitus  360 kraadi tagasiside hindamine ja tagasiside läbiviimine  Talendijuhtimine  Kompetentsimudeli loomine  Palgasüsteemide loomine ja arendamine  Ametikohtade hindamine  Mentorlus