Luwi OÜ

Luwi OÜ
Firma:
Luwi OÜ
Telefon:
+372 508 1737
E-post:
nevel@luwi.ee
Koduleht:
www.luwi.ee

OÜ Luwi on loodud 1995. aastal, eesmärgiks on pakkuda koolitusi ja teenuseid.
 
Meie keskus asub Tartus, kuid korraldame koolitusi üle Eesti. Meilt saab tellida ka sisekoolitusi. Meie lektorid on kogenud koolitajad ja samal ajal ka praktikud, kellel on pikaajalised kogemused alal, mida nad koolitavad.
Kodu ja laste eest hoolitsemise teenuse pakkumiseks on meil koostööpartnerid, kellel on vastav kutsetunnistus ja kes töötavad sellel alal.
 
 
Koolitus- ja tegevusload
 
Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 178837, esitatud 29.03.2017.
 
Õppekavarühmad: Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kutseõpetajate koolitus, Psühholoogia, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Tervis, Töökaitse, Õendus, Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)
 
Koolituskeskusele Luwi on väljastatud 9. septembril 2014 HTM ministri käskkirja nr 375 järgi tegevusluba tööalase koolituse
korraldamiseks õppekavadel "Lapsehoidja koolitus", "Puhastusteeninduse koolitus", "Hooldustöötaja koolitus".
 
Koolituskeskus Luwi omab alates 2. veebruar 2015 Tartu Maavalitsuse tegevusluba nr SLH000708 (Lapsehoiuteenus)
 
Koolituskeskus Luwi on registreeritud 1. aprillil 2015 Sotsiaalministeeriumis (7/2015) "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töökohal esmaabiandjate ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks 
 

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA KOOLITUSED:
- MUUSIKAÕPETUS LÄBI PÄRIMUSLIKU MÄNGU, LAULU JA TANTSU
- LUGEMIS- JA KIRJUTAMISEELDUSTE NING OSKUSTE ARENDAMINE KOOLIEELSES EAS
- LIIKUMISÕPETUS KOOLIEELSES EAS
- ERIVAJADUSEGA LAPSED
- VÄIKELASTE LOOVTEGEVUSED LASTEGA TÖÖTAJATELE
- KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA, LASTEVANEMATE KAASAMINE
- VÄIKELAPSE KÕNE ARENG


LAPSEHOIDJA:
- LAPSEHOIDJATE KURSUS (KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA)
 
 
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA: 
- HOOLDUSTÖÖTAJA KOOLITUS KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA
- SUHTLEMINE DEMENTSUSSÜNDROOMIGA INIMESTEGA
- TEGEVUSJUHENDAJA KOOLITUS
 
 
PUHASTUSTEENINDAJA:
- PUHASTUSTEENINDAJA KURSUS (KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA)
 
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID:
- ESMAABIKOOLITUS
- ESMAABI TÄIENDÕPE
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Psühholoogia  Puhastusalane koolitus  Meditsiinikoolitus  Esmaabiandja koolitus  Esmaabikoolitused  Puhastusteenindus  Lapsevanema koolitused  Lapsevanema koolitused  Tervis  Lapsehoidjate koolitus  Lapsehoidjate koolitus  Hooldustöötaja  Esmaabi täiendkoolitus  Koristuskoolitus  Puhastusteenindaja koolitus  Puhastuse koolitus  Koristusalane koolitus  Lapsehoidja kutse koolitus  Lapsehoidja täienduskoolitus  Lapsehoidja kutse ja täienduskoolitus  Esmaabi väljaõppe koolitus  Puhastusteenindaja eriala  Puhastusteenindaja eriala  Puhastusteenindaja-juhendaja  LUGEMIS- JA KIRJUTAMISEELDUSTE NING OSKUSTE ARENDAMINE KOOLIEELSES EAS    LIIKUMISÕPETUS KOOLIEELSES EAS  ERIVAJADUSEGA LAPSED  Luwi OÜ  HOOLDUSTÖÖTAJA KOOLITUS KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA  Suhtlemine demntsussündroomiga inimestega  Tegevusjuhendaja koolitus  Väikelapse kõne areng 

KOOLITUSKALENDER

Tugiiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega Tartus

2021-07-14

Koolituse läbides tõuseb osalejate teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest, nende kasutamise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Omandatakse konkreetseid esmase sekkumise oskusi.    Hinnale lisanud km.

Hind: 1662.00 €
Kestus: 14.07.21 - 29.10.21
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega

2021-07-28

Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

Hind: 1477.00 €
Kestus: 28.07.21 - 29.10.21; 244 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega Tartus

2021-08-09

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus, RTL 2009, 31,405. Tegevusjuhendaja koolituse ja täiendkoolituste kavade kehtestamine.

Hind: 1778.00 €
Kestus: 09.08.21 - 30.11.21
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

TÖÖ SÕLTUVUSHÄIREGA ISIKUGA Tallinn

2021-08-10

Koolituse läbides tõuseb osalejate teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest, nende kasutamise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Omandatakse konkreetseid esmase sekkumise oskusi.    Hinnale lisanud km.

Hind: 162.00 €
Kestus: 09.08.21 - 10.08.21
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

VEEBIKOOLITUS! Töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koos esmaabiandja täienduskoolitusega

2021-08-16

Koolitusel antakse ülevaade sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute eripärast ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel.

Hind: 565.00 €
Kestus: 16.08.21 - 30.09.21
Koht: Veebikeskkond Zoom/ Tallinn

Telefon: 508 1737

Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega

2021-08-18

Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja, tase 4 või tase 5 kutsetunnistust. Kutse saamise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Hind: 1860.00 €
Kestus: 18.08.21 - 30.11.21
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Õuesõpe! Aktiivsed ja arendavad tegevused õues Tallinn

2021-08-19

Koolituse käigus tutvustame lõimitud liikumistegevuste läbiviimise võimalusi õues ning jagame mõtteid ja märkame, kuidas kasutada õue või avalikku ruumi õpikeskkonnana ning läbi viia kunstitegevusi õues. Osalejad tutvuvad lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtetega ja oskavad kasutada olemasolevaid võimalusi mitmekesisemalt.  

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega Tallinn

2021-08-23

(Õppekava on uuendamisel, info lähiajal). Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna peredega, kus on puudega laps või puudega (erivajadusega) vanem ning lisaks peredega, kes vajab lapse kasvatamise küsimuses toetust.   Sihtgrupp   Inimesed, kes soovivad hakata tööle tugiisikuna.

Hind: 1662.00 €
Kestus: 23.08.21 - 30.11.21
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Lapse vaimne tervis Tartu

2021-08-24

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade kõige levinumatest laste psüühilistest häiretest, sh anda suuniseid laste toetamiseks.

Hind: 335.00 €
Kestus: 24.08.21 - 26.08.21
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Kogemusnõustaja baaskoolitus Tallinn

2021-08-24

Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.  

Hind: 1146.00 €
Kestus: 24.08.21 - 12.11.21; 187 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Kogemusnõustaja baaskoolitus Tallinn

2021-08-30

Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.  

Hind: 1146.00 €
Kestus: 30.08.21 - 19.11.21; 187 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! TÖÖ SÕLTUVUSHÄIREGA ISIKUGA Tartu

2021-09-08

Koolituse läbides tõuseb osalejate teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest, nende kasutamise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Omandatakse konkreetseid esmase sekkumise oskusi.    Hinnale lisanud km.

Hind: 162.00 €
Kestus: 08.09-09.09.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus- töötamise toetamise teenus

2021-09-13

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015)

Hind: 400.00 €
Kestus: 13.09.21 - 15.10.21
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus- töötamise toetamise teenus

2021-09-13

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015)

Hind: 452.00 €
Kestus: 13.09.21 - 15.10.21
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

SÜGISE-ERI! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele Tartus

2021-09-17

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.    "Käelised tegevused eelkooliealistele lastele" õppekava Sihtgrupp:   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

2021-09-17

Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise aluseks. Lugemis- ja kirjutamisvalmiduse olemasolu on koolivalmiduse tähtis komponent. Seetõttu ei alahinda keegi alushariduse pedagoogidest vajadust arendada pädevalt neid oskusi.   "Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas" õppekava Sihtgrupp Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele, laste- ja asenduskodude personalile ning lapsevanematele

Hind: 90.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

SÜGISE-ERI! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

2021-09-20

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.    "Käelised tegevused eelkooliealistele lastele" õppekava Sihtgrupp:   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

LÜKKUB EDASI!!! Tulemuslik arenguvestlus lapsevanemaga Tallinn

2021-09-20

Sihtgrupp Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja-abidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, noorsootöötajatele ja lapsevanematele. Koolituse sisu Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: Arenguvestluse kasu lapsele, lapsevanemale ja lasteaiaõpetajale Partnerluse põhimõtted koostöös lastevanematega – arenguvestluse läbiviimise eeldus Efektiivsed sutlemisoskused arenguvestluse õnnestumiseks Kommunikatsiooni barjäärid Arenguvestluse eeltöö, läbiviimise protsess, tagasiside andmine Küsimused – vestluse toetajad või takistus arenguvestluses Millest räägib partnerile „kehakeel“ Konfliktsituatsiooni areng ja lahendamise viisid Refleksioon arenguvestluse läbiviimisest - Gibbsi refleksiooniring

Hind: 90.00 €
Kestus: Tundide arv 8 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Veebikoolitus! Hooldustöötaja, tase 3 lühikoolitus koos esmaabiandja väljaõppega ja toiduhügieenikoolitusega

2021-09-21

Koolitus on mõeldud neile, kes töötavad hooldustöötajana hoolekande- või tervishoiuasutuses või on varasemalt töötanud hooldustöötajana vähemalt 4 kuud.    Koolituse eesmärgiks on valmistada ette hooldaja, kes toetaks ja abistaks abivajavat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisele.

Hind: 845.00 €
Kestus: 21.09.21 - 10.12.21
Koht: Veebikeskkond Zoom/Tartu

Telefon: 508 1737

Helid ja muusika meie ümber. Muusika kasutamine õppeprotsessis ja tugiteenustes Tartus

2021-09-22

Koolitusel antakse lühikäsitlus muusika mõjust inimesele muusikakomponentide toime teadvustamise kaudu. Osalejad saavad läbi interaktiivse õppe ja loovtegevuste neis kogetu analüüsi sõnastada ja teadvustada oma individuaalset loovust ning ammutada uusi vaatenurki muusika kasutamiseks läbi grupitöö. Koolitus pakub võimaluse õppida paremini tunnetama ja mõistma muusika ja meid ümbritsevate helide mõju ning toetada olemasolevaid ressursse, laiendada silmaringi.

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tart

Telefon: 508 1737

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps Tartus

2021-09-23

Koolituse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.     Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, lastega töötavatele spetsialistidele.

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

UUS! Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine Tallinn

2021-09-23

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, kuidas märgata seksuaalselt väärkoheldud lapsi ja neid aidata.

Hind: 98.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

2021-09-23

Koolituse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.     Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, lastega töötavatele spetsialistidele.

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! Algteadmisi agressiivsusest- ellujäämise kiirkursus

2021-09-24

Koolitusel läbitakse järgmised teemad: Agressiivne, vihane ja vägivaldne käitumine. Agressiivsuse neli seadust. Agressiivsuse peamised liigid. Agressiivsuse põhjused ja ennetusvõimalused. Õiguslik regulatsioon. Agressiivse vm emotsionaalselt pingelise või ohtliku olukorra lahendamise võimalused ja kahju vähendavad põhimõtted.  

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tulemuslik arenguvestlus lapsevanemaga Tartus

2021-09-27

Sihtgrupp Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja-abidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, noorsootöötajatele ja lapsevanematele. Koolituse sisu Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: Arenguvestluse kasu lapsele, lapsevanemale ja lasteaiaõpetajale Partnerluse põhimõtted koostöös lastevanematega – arenguvestluse läbiviimise eeldus Efektiivsed sutlemisoskused arenguvestluse õnnestumiseks Kommunikatsiooni barjäärid Arenguvestluse eeltöö, läbiviimise protsess, tagasiside andmine Küsimused – vestluse toetajad või takistus arenguvestluses Millest räägib partnerile „kehakeel“ Konfliktsituatsiooni areng ja lahendamise viisid Refleksioon arenguvestluse läbiviimisest - Gibbsi refleksiooniring

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas Tartus

2021-09-27

Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise aluseks. Lugemis- ja kirjutamisvalmiduse olemasolu on koolivalmiduse tähtis komponent. Seetõttu ei alahinda keegi alushariduse pedagoogidest vajadust arendada pädevalt neid oskusi.   "Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas" õppekava Sihtgrupp Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele, laste- ja asenduskodude personalile ning lapsevanematele

Hind: 90.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Mitmekülgsete digitaalsete võimaluste kasutamine töös lastega –algajatele! VEEBIS

2021-09-29

Koolituse eesmärk on tutvustada õpetajatele ja teistega lastega tegelejatele mitmekülgseid digivahendeid ja nende kasutamise võimalusi õppetöö planeerimisel. Läbi praktiliste tegevuste saavad osalejad õppida tundma mitmeid erinevaid digikeskkondi ja nendes luua enda töö jaoks ka esimesed ülesanded.

Hind: 90.00 €
Kestus: 29.09.21 - 13.10.21
Koht: Veebikeskkond Zoom

Telefon: 508 1737

Loov- ja rollimängud koolieelses eas Tartus

2021-09-30

Kirjeldus Lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid, koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.   "Loov- ja rollimängud koolieelses eas" õppekava   Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised Tartu

2021-09-30

  Täiendusõppeks tugiisikutele, sotsiaaltöötajatele, kogemusnõustajatele, lastekaitsespetsialistidele, noorsootöötajatele, lasteaiaõpetajatele ja õpetaja-abidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele. Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.   Koolituse sisu   Ennastvigastava käitumise võimalikud eesmärgid ja riskifaktorid Last ja noort abistavad sekkumised Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine lastele/noortele Rahunemisvõtted  

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Väikelapse kõne areng ja selle toetamine Tartus

2021-10-01

Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub lapse hilisem areng - tema hakkamasaamise- ja õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu toetamisele kodus ja lastekollektiivis.   "Väikelapse kõne areng ja selle toetamine" õppekva Sihtgrupp Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja-abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele. Kõigile, kes puutuvad kokku lapse kõne arengu jälgimise ja toetamisega.

Hind: 90.00 €
Kestus: 18.09.20 - 18.09.20;6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

UUS! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

2021-10-07

  Koolituse tulemusel mõistab õppija tähelepanu ja keskendumisvõime olulisust, omab ülevaadet lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arengust ning oskab kavandada ja läbi viia tähelepanu ja keskendumisvõimetarendavaid mänge.

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

2021-10-13

Koolituse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.     Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, lastega töötavatele spetsialistidele.

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! ÜLEMÄÄRANE ÄREVUS- ÕPILASE TOETAMISE VÕIMALUSED

2021-10-14

Koolituse eesmärgiks on tõsta laste ja noortega töötavate spetsialistide teadlikust depressiooni olemuse osas, millisel viisil mõjutab meeleolu- ja tahteaktiivsuse langus õppimist. Koolitusel käsitletakse laste, noorukite toetamise ja abistamise võimalusi depressiooni sümptomite korral nii kodus kui koolis.

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

2021-10-15

Koolituse läbinu oskab toetada autismispektrihäirega last ning teab, kui tähtis on varajane sekkumine. Sihtgrupp: Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, tugiisikutele. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Tartus

2021-11-03

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas. Koolitusel käsitletakse kahte struktureeritud sekkumist: Oskuste ja Vastutuse õpet. Koolituse eesmärgiks on anda hoolivale täiskasvanule praktilised töövahendid laste käitumisprobleemidega toime tulemiseks.

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

UUS! Kiindumussuhte häire ja sellega toimetulek Tartu

2021-11-05

Koolituse järel mõistab õppija turvalise ja mitteturvalise kiindumussuhte olemust. Tunneb käitumisviise, mis aitavad suhet parandada.

Hind: 98.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

2021-11-09

Koolituse sisu   Ennastvigastava käitumise võimalikud eesmärgid ja riskifaktorid Last ja noort abistavad sekkumised Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine lastele/noortele Rahunemisvõtted

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! Kiindumussuhte häire ja sellega toimetulek Tartu

2022-04-23

Koolituse järel mõistab õppija turvalise ja mitteturvalise kiindumussuhte olemust. Tunneb käitumisviise, mis aitavad suhet parandada.

Hind: 98.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737