Luwi OÜ

Luwi OÜ
Firma:
Luwi OÜ
Telefon:
+372 508 1737
E-post:
nevel@luwi.ee
Koduleht:
www.luwi.ee
OÜ Luwi on loodud 1995. aastal, eesmärgiks on pakkuda koolitusi ja teenuseid, mis on abiks kodu eest hoolitsemisel.
Meie keskus asub Tartus, kuid korraldame koolitusi üle Eesti. Meilt saab tellida ka sisekoolitusi. Meie lektorid on kogenud koolitajad ja samal ajal ka praktikud, kellel on pikaajalised kogemused alal, mida nad koolitavad.
 
Kodu ja laste eest hoolitsemise teenuse pakkumiseks on meil koostööpartnerid, kellel on vastav kutsetunnistus ja kes töötavad sellel alal.
 
 
Koolitus- ja tegevusload
 
Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 178837, esitatud 29.03.2017.
 
Õppekavarühmad: Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kutseõpetajate koolitus, Psühholoogia, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Tervis, Töökaitse, Õendus, Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)
 
Koolituskeskusele Luwi on väljastatud 9. septembril 2014 HTM ministri käskkirja nr 375 järgi tegevusluba tööalase koolituse
korraldamiseks õppekavadel "Lapsehoidja koolitus", "Puhastusteeninduse koolitus", "Hooldustöötaja koolitus".
 
Koolituskeskus Luwi omab alates 2. veebruar 2015 Tartu Maavalitsuse tegevusluba nr SLH000708 (Lapsehoiuteenus)
 
Koolituskeskus Luwi on registreeritud 1. aprillil 2015 Sotsiaalministeeriumis (7/2015) "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töökohal esmaabiandjate ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks 
 

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA KOOLITUSED:
- MUUSIKAÕPETUS LÄBI PÄRIMUSLIKU MÄNGU, LAULU JA TANTSU
- LUGEMIS- JA KIRJUTAMISEELDUSTE NING OSKUSTE ARENDAMINE KOOLIEELSES EAS
- LIIKUMISÕPETUS KOOLIEELSES EAS
- ERIVAJADUSEGA LAPSED
- VÄIKELASTE LOOVTEGEVUSED LASTEGA TÖÖTAJATELE
- KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA, LASTEVANEMATE KAASAMINE
- VÄIKELAPSE KÕNE ARENG


LAPSEHOIDJA:
- LAPSEHOIDJATE KURSUS (KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA)
 
 
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA: 
- HOOLDUSTÖÖTAJA KOOLITUS KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA
- SUHTLEMINE DEMENTSUSSÜNDROOMIGA INIMESTEGA
- TEGEVUSJUHENDAJA KOOLITUS
 
 
PUHASTUSTEENINDAJA:
- PUHASTUSTEENINDAJA KURSUS (KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA)
 
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID:
- ESMAABIKOOLITUS
- ESMAABI TÄIENDÕPE
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Psühholoogia  Puhastusalane koolitus  Meditsiinikoolitus  Esmaabiandja koolitus  Esmaabikoolitused  Puhastusteenindus  Lapsevanema koolitused  Lapsevanema koolitused  Tervis  Lapsehoidjate koolitus  Lapsehoidjate koolitus  Hooldustöötaja  Esmaabi täiendkoolitus  Koristuskoolitus  Puhastusteenindaja koolitus  Puhastuse koolitus  Koristusalane koolitus  Lapsehoidja kutse koolitus  Lapsehoidja täienduskoolitus  Lapsehoidja kutse ja täienduskoolitus  Esmaabi väljaõppe koolitus  Puhastusteenindaja eriala  Puhastusteenindaja eriala  Puhastusteenindaja-juhendaja  LUGEMIS- JA KIRJUTAMISEELDUSTE NING OSKUSTE ARENDAMINE KOOLIEELSES EAS    LIIKUMISÕPETUS KOOLIEELSES EAS  ERIVAJADUSEGA LAPSED  Luwi OÜ  HOOLDUSTÖÖTAJA KOOLITUS KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA  Suhtlemine demntsussündroomiga inimestega  Tegevusjuhendaja koolitus  Väikelapse kõne areng 

KOOLITUSKALENDER

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega Tallinn

2020-12-07

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 ja tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.   Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja, tase 4 või tase 5 kutsetunnistust . Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Hind: 1650.00 €
Kestus: 302 ak.t., 07.12.20 - 09.04.21
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega Tartu

2020-12-08

Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Koolitusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest teemadest ja oskustest. Lisaks läbitakse 80-tunnine tööpraktika hooldusasutuses.   Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

Hind: 1253.00 €
Kestus: 08.12.20 - 12.03.21; 240 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega Tallinn

2020-12-09

(Õppekava on uuendamisel, info lähiajal). Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna peredega, kus on puudega laps või puudega (erivajadusega) vanem ning lisaks peredega, kes vajab lapse kasvatamise küsimuses toetust.   Sihtgrupp   Inimesed, kes soovivad hakata tööle tugiisikuna.

Hind: 1518.00 €
Kestus: 09.12.20 - 09.04.21; 260 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps Tartu

2020-12-09

Koolituse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.  Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, lastega töötavatele spetsialistidele.

Hind: 135.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega Tallinn

2020-12-14

Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Koolitusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest teemadest ja oskustest. Lisaks läbitakse 80-tunnine tööpraktika hooldusasutuses.    Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

Hind: 1253.00 €
Kestus: 14.12.20 - 12.03.21; 240 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2021-01-18

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Kogemusnõustaja baaskoolitus Tallinn

2021-01-18

Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.    "Kogemusnõustaja baaskoolitus" õppekava   Sihtgrupp   Inimesed, kes soovivad tööle asuda kogemusnõustajana

Hind: 995.00 €
Kestus: 18.01.21 - 09.04.21; 183 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! Lapse vaimne tervis Tartu

2021-01-19

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade kõige levinumatest laste psüühilistest häiretest, sh anda suuniseid laste toetamiseks.

Hind: 285.00 €
Kestus: 19.01.21 - 21.01.21; 24 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega Tartus

2021-01-19

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Hinnale lisandub km.

Hind: 1518.00 €
Kestus: 19.01.21 - 28.04.21
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega Tartu

2021-01-20

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus, RTL 2009, 31,405. Tegevusjuhendaja koolituse ja täiendkoolituste kavade kehtestamine.

Hind: 1778.00 €
Kestus: 20.01.21 - 14.05.21; 260 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega Tallinn

2021-01-20

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 ja tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.   Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja, tase 4 või tase 5 kutsetunnistust . Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Hind: 1662.00 €
Kestus: 302 ak.t., 20.01.21 - 21.05.21
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine Tallinn

2021-02-01

Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine. Annab ülevaate erinevate vanuserühmade erisustest. Õppetöö toimub aktiivõppena, lühikesed loenguosad vahelduvad ajurünnakute, rühmatööde ja konkreetsete näidete arutamise ning rollimängudega. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

KUIDAS VESTELDA LAPSE MUREST NII, ET KÕIK VÕIDAVAD

2021-02-08

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska. Meie roll, olles täiskasvanud lapse ümber, on seda märgata ja püüda teda aidata. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Sõbrapäeva eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

2021-02-08

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.    "Käelised tegevused eelkooliealistele lastele" õppekava Sihtgrupp:   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega Tartu

2021-02-09

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 ja tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.   Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja, tase 4 või tase 5 kutsetunnistust . Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Hind: 1662.00 €
Kestus: 302 ak.t., 09.02.21 - 31.05.21
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Lapse viha- turvaline toimetulek

2021-02-17

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks. Koolitus annab võimaluse lisaks lapse tugevate tunnete paremale mõistmisele ja toetamisele, parandada ka enda oskusi viha valitsemise osas ning annab kindlustunde kriitilistes olukordades toimetulekuks. Hinnale lisandub km.

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! ÜLEMÄÄRANE ÄREVUS- ÕPILASE TOETAMISE VÕIMALUSED

2021-03-04

Koolituse eesmärgiks on tõsta laste ja noortega töötavate spetsialistide teadlikust depressiooni olemuse osas, millisel viisil mõjutab meeleolu- ja tahteaktiivsuse langus õppimist. Koolitusel käsitletakse laste, noorukite toetamise ja abistamise võimalusi depressiooni sümptomite korral nii kodus kui koolis.

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tulemuslik arenguvestlus lapsevanemaga Tartus

2021-03-05

Sihtgrupp Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja-abidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, noorsootöötajatele ja lapsevanematele. Koolituse sisu Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: Arenguvestluse kasu lapsele, lapsevanemale ja lasteaiaõpetajale Partnerluse põhimõtted koostöös lastevanematega – arenguvestluse läbiviimise eeldus Efektiivsed sutlemisoskused arenguvestluse õnnestumiseks Kommunikatsiooni barjäärid Arenguvestluse eeltöö, läbiviimise protsess, tagasiside andmine Küsimused – vestluse toetajad või takistus arenguvestluses Millest räägib partnerile „kehakeel“ Konfliktsituatsiooni areng ja lahendamise viisid Refleksioon arenguvestluse läbiviimisest - Gibbsi refleksiooniring

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus- töötamise toetamise teenus Tartus

2021-03-05

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015)   "Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus" õppekava   Sihtgrupp Erihoolekandeteenust osutavad füüsilised isikud (tegevusjuhendajad)  

Hind: 400.00 €
Kestus: 05.03.21 - 26.03.21; 40 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tulemuslik arenguvestlus lapsevanemaga Tallinn

2021-03-08

Sihtgrupp Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja-abidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, noorsootöötajatele ja lapsevanematele. Koolituse sisu Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: Arenguvestluse kasu lapsele, lapsevanemale ja lasteaiaõpetajale Partnerluse põhimõtted koostöös lastevanematega – arenguvestluse läbiviimise eeldus Efektiivsed sutlemisoskused arenguvestluse õnnestumiseks Kommunikatsiooni barjäärid Arenguvestluse eeltöö, läbiviimise protsess, tagasiside andmine Küsimused – vestluse toetajad või takistus arenguvestluses Millest räägib partnerile „kehakeel“ Konfliktsituatsiooni areng ja lahendamise viisid Refleksioon arenguvestluse läbiviimisest - Gibbsi refleksiooniring

Hind: 90.00 €
Kestus: Tundide arv 8 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! TÖÖ SÕLTUVUSHÄIREGA ISIKUGA Tallinn

2021-03-10

Koolituse läbides tõuseb osalejate teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest, nende kasutamise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Omandatakse konkreetseid esmase sekkumise oskusi.    Hinnale lisanud km.

Hind: 162.00 €
Kestus: 10.03.21 - 11.03.21; 14 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

2021-03-11

Koolituse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.     Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, lastega töötavatele spetsialistidele.

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Kuidas vestlelda lapse murest nii, et kõik võidavad

2021-03-15

Koolituse sisu Kuidas aru saada, kellel on probleem Kuidas sõnastada probleem sildistamata, süüdistamata ja võimalikult täpselt? Kuidas sõnumit edastada? Kuidas tulla toime reageeringuga? Kuidas leida kõiki osapooli toetavaid lahendusi?   Koolituse läbinu: määratleb probleemi selgelt enda või lapse omana sõnastab ja edastab probleemi sildistamata ja süüdistamata; leiab osapooli toetavaid lahendusi. 

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Väikelapse kõne areng Tallinnas

2021-03-15

Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub lapse hilisem areng - tema hakkamasaamise- ja õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu toetamisele kodus ja lastekollektiivis.

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! Lapse vaimne tervis Tallinn

2021-03-17

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade kõige levinumatest laste psüühilistest häiretest, sh anda suuniseid laste toetamiseks.

Hind: 285.00 €
Kestus: 17.03.21 - 19.03.21; 24 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine Tartus

2021-03-19

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, kuidas märgata seksuaalselt väärkoheldud lapsi ja neid aidata.

Hind: 98.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

2021-03-25

Koolituse sisu   Ennastvigastava käitumise võimalikud eesmärgid ja riskifaktorid Last ja noort abistavad sekkumised Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine lastele/noortele Rahunemisvõtted

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Uus! Toimetulek stressiga- eneseabistrateegiad

2021-04-07

Koolituse eesmärgiks on teooriat toetavate praktiliste tehnikate harjutamise kaudu saada teadlikumaks oma emotsioonide ja käitumiste põhjustest. Õpetatavad eneseabistrateegiaid, aitavad olla probleemide tekkimisel iseenda terapeudiks ning samuti on omandatud teadmiste ja oskuste toel võimalik juhendada ja toetada oma lähedasi. Koolituse eesmärgiks on ka koolitatava isikliku potentsiaali tugevdamine, ressursside leidmine, abituse ja lootusetuse vähendamine kriisi- ja teistes rasketes olukordades.

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Uus! Ülemäärane ärevus- õpilase toetamise võimalused

2021-04-14

Koolituse eesmärgiks on tõsta laste ja noortega töötavate spetsialistide teadlikust laste, noorukite ärevushäirete olemuse osas, millisel viisil mõjutab ülemäärane ärevus õppimist. Koolitusel käsitletakse laste, noorukite toetamise ja abistamise võimalusi ülemäärase ärevuse korral, nii kodus kui koolis.   "Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused" õppekava Sihtgrupp Lastega ja noortega töötavad spetsialistid. 

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Kevade eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

2021-04-19

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.    "Käelised tegevused eelkooliealistele lastele" õppekava Sihtgrupp:   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

UUS! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

2021-04-22

  Koolituse tulemusel mõistab õppija tähelepanu ja keskendumisvõime olulisust, omab ülevaadet lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arengust ning oskab kavandada ja läbi viia tähelepanu ja keskendumisvõimetarendavaid mänge.

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Õuesõpe! Aktiivsed ja arendavad tegevused õues Tartus

2021-05-05

Koolituse käigus tutvustame lõimitud liikumistegevuste läbiviimise võimalusi õues ning jagame mõtteid ja märkame, kuidas kasutada õue või avalikku ruumi õpikeskkonnana ning läbi viia kunstitegevusi õues. Osalejad tutvuvad lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtetega ja oskavad kasutada olemasolevaid võimalusi mitmekesisemalt.  

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

2021-05-05

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas. Kursusel käsitletakse kahte struktureeritud sekkumist: Oskuste ja Vastutuse õpet. Kursuse eesmärgiks on anda hoolivale täiskasvanule praktilised töövahendid laste/noorukite käitumisprobleemidega toime tulemiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Liikumisõpetus koolieelses eas Tartu

2021-05-07

Koolieelses eas on lapse üldfüüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja vaimne areng vähemal või rohkemal määral seotud liikumistegevustega. Mida mitmekesisem ja rikkalikum on lapse liigutuskogemus koolieelses eas, seda täiuslikumaks kujuneb kehaline tunnetuslik tase ning seeläbi kujunevad lapse enesehinnang ja eduelamus. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Õuesõpe! Aktiivsed ja arendavad tegevused õues Tallinn

2021-05-14

Koolituse käigus tutvustame lõimitud liikumistegevuste läbiviimise võimalusi õues ning jagame mõtteid ja märkame, kuidas kasutada õue või avalikku ruumi õpikeskkonnana ning läbi viia kunstitegevusi õues. Osalejad tutvuvad lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtetega ja oskavad kasutada olemasolevaid võimalusi mitmekesisemalt.  

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

2021-09-23

Koolituse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.     Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, lastega töötavatele spetsialistidele.

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737