Töökeskkonna Haldus OÜ

Töökeskkonna Haldu
Firma:
Töökeskkonna Haldus OÜ
Telefon:
(+372) 654 1050, (+372) 553 2238
Koduleht:
www.tkhaldus.ee
 
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
 
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.

Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.
 

Iga kursuse läbinu saab vastava eriala pädevustunnistuse või tõendi.


 
Järgnevaid koolitusi pakume nii eesti kui vene keeles:
 
 • Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukoguliikmetele
 • Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja nõukogu liikmete täiendkoolitus 
 • Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Esmaabiandjate täiendkoolitus 
 • Troppija koolitus
 • Tõstukijuhi koolitus 
 • Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus
 • Tuletööde tegemise koolitus  
 • Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 
 •  Asbestitöid teostava töötaja koolitus   
 • Kontori ergonoomia
 • Tööstusergonoomia
 
 
 
 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Ehitus- ja töö  Tuleohutusalane koolitus  Tõstukijuhi koolitus  Esmaabiandja koolitus  Troppija koolitus  Tuleohutus ja tuletöötegijate koolitused  Esmaabikoolitused  Tööalased kursused  Tööohutus  Asbestitöö tegija  Esmaabi täiendkoolitus  Roheline kaart  Euroopa tööohutuskaart (European Occupational Safety Card)  Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute   Оказание первой помощи на предприятии  Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine  Tööohutuspassi koolitus  Ehitusplatsi koordinaator  Tellingute koolitus  Töökeskkonna Haldus OÜ  Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukoguliikmetele  обучения специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде на русском язык  16-часовое обучение по оказанию первой помощи   Дополнительное обучение по оказанию первой помощи  Курс для стропольщика и оператора тельфера  Курс для операторов подъёмников  Ответственность по безопасности пожара и cамоконтроль при пожаре  Дополнительное обучение по пожарной безопасности для выполняющего огневые работы  Обучение координатора по трудовой безопасности на строительной площадке  8-часовой курс обучения для работника, осуществляющего работы с асбестом  Troppija ja telfristi eriala omandamise koolitus  Euroopa tööohutuspassi koolitus  Tehnika 

KOOLITUSKALENDER

Обучение координатора строительной площадки

2018-10-17

В целях обеспечения безопасности и предупреждения рисков здоровью на строительной площадке работодатели должны назначить координатора по вопросам трудового здравоохранения и безопасности труда.

Hind: 87.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus

2018-10-18

Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad määrama töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori.

Hind: 87.00 €
Kestus: 09:00 kuni 16.00
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста

2018-10-22

Каждое предприятие обязано назначить лицо, оказывающее первую помощь. Каждый имеющий соответствующую подготовку человек должен быть способен оказать первую помощь. Дайте работнику возможность эффективно выполнять возложенные на него задачи и направьте его на обучение в течение одного месяца с момента назначения.

Hind: 75.00 €
Kestus: 22.10 , 23.10; 16 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста

2018-10-23

Обязательства работодателя относительно организации оказания первой помощи на предприятии определяются Законом о трудовом здравоохранении и безопасности труда. Работодатель обязан с учетом размера предприятия выбрать из числа работников лиц, оказывающих первую помощь, направить их на прохождение соответствующего обучения и с интервалом в 3 года направлять их на курсы повышения квалификации.

Hind: 55.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele

2018-10-24

Miks pöörata tähelepanu ettevõtte töökeskkonnale? Ettevõte peab tegelema töökeskkonna nõuetele vastavate normide täitmisega, et hoida ära tööõnnetusi, kutsehaigusi ja tööst põhjustatud haigusi.

Hind: 145.00 €
Kestus: 24.10, 26.10; 24 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus

2018-10-26

Väldi tööinspektsiooni trahve ning saada oma töökeskkonnaspetsialist , -volinik või -nõukoguliige end meie juurde täiendama!  Koolitusel käsitletavad teemad: Töötervishoiualane ja tööohutusalane seadusandlus.Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna õigusaktides. Töölepingu seaduse muudatused. Tööõnnetused ja kutsehaigused. Registreerimine, teatamine, uurimine. Tööandja vastutus. Näited. Tööõnnetuste statistika meil ja Euroopa Liidus.      

Hind: 85.00 €
Kestus: kell 9.00, kestab kuni 16.00; 8 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019

2018-10-29

Koolituse sihtrühmaks on ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed või töötajad, kes korraldavad ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust. Koolituse hind sisaldab: loengut, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistusi ja kohvipause.    

Hind: 47.00 €
Kestus: kell 9.00, kestab kuni 12.30; 3 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов

2018-10-31

Почему следует обращать внимание на рабочую среду на предприятии? Предприятие должно обеспечивать исполнение требований в отношении трудовой среды согласно соответствующим нормам, предотвращая несчастные случаи на рабочем месте, а также профессиональные и вызванные работой заболевания.

Hind: 145.00 €
Kestus: 31.10 , 02.11
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде

2018-11-02

 Почему следует обращать внимание на рабочую среду на предприятии? Предприятие должно обеспечивать исполнение требований в отношении трудовой среды согласно соответствующим нормам, предотвращая несчастные случаи на рабочем месте, а также профессиональные и вызванные работой заболевания.

Hind: 80.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Обучение для приобретения квалификации стропальщика

2018-11-12

Цель обучения – обеспечить знания в отношении конструкции погрузчиков, а также их использования и технического обслуживания; научить организации работы с погрузчиком и дать практические советы в отношении такой работы. Водители погрузчиков могут работать на складах на внутренних транспортных средствах (погрузчики, штабелеры, тележки).

Hind: 93.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 18:00
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Обучение водителя погрузчика

2018-11-13

Цель обучения – обеспечить знания в отношении конструкции погрузчиков, а также их использования и технического обслуживания; научить организации работы с погрузчиком и дать практические советы в отношении такой работы. Водители погрузчиков могут работать на складах на внутренних транспортных средствах (погрузчики, штабелеры, тележки).

Hind: 97.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Двухдневный oбучение водителя погрузчика

2018-11-13

Цель обучения – обеспечить знания в отношении конструкции погрузчиков, а также их использования и технического обслуживания; научить организации работы с погрузчиком и дать практические советы в отношении такой работы. Водители погрузчиков могут работать на складах на внутренних транспортных средствах (погрузчики, штабелеры, тележки).

Hind: 150.00 €
Kestus: 13.11, 15.11; 16 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Tõstukijuhi ühepäevane koolitus

2018-11-14

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tõstukite ehituse, kasutuse ja tehnilise teenindamise kohta. Õpetada tõstuki töö organiseerimist ning anda praktilisi oskusi tõstukiga töötamiseks. Tõstukijuhid võivad töötada ladudes sisetranspordivahendil (laadurid, virnastajad, kärud).  

Hind: 97.00 €
Kestus: kell 9.00, kestab kuni 16.15
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga

2018-11-14

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tõstukite ehituse, kasutuse ja tehnilise teenindamise kohta. Õpetada tõstuki töö organiseerimist ning anda praktilisi oskusi tõstukiga töötamiseks. Tõstukijuhid võivad töötada ladudes sisetranspordivahendil (laadurid, virnastajad, kärud).  

Hind: 150.00 €
Kestus: 14.11, 15.11; 16 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus

2018-11-19

Esmaabi teoreetiline osa ja praktilised harjutused       

Hind: 75.00 €
Kestus: 19.11, 20.11; 16 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus

2018-11-20

Esmaabi teoreetiline osa ja praktilised harjutused       

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 9.00, kestab kuni 16.15; 8 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019

2018-11-22

Koolituse sihtrühmaks on ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed või töötajad, kes korraldavad ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust. Koolituse hind sisaldab: loengut, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistusi ja kohvipause.    

Hind: 47.00 €
Kestus: kell 9.00, kestab kuni 12.30; 3 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста

2018-11-26

Каждое предприятие обязано назначить лицо, оказывающее первую помощь. Каждый имеющий соответствующую подготовку человек должен быть способен оказать первую помощь. Дайте работнику возможность эффективно выполнять возложенные на него задачи и направьте его на обучение в течение одного месяца с момента назначения.

Hind: 75.00 €
Kestus: 26.11, 27.11; 16 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста

2018-11-27

Обязательства работодателя относительно организации оказания первой помощи на предприятии определяются Законом о трудовом здравоохранении и безопасности труда. Работодатель обязан с учетом размера предприятия выбрать из числа работников лиц, оказывающих первую помощь, направить их на прохождение соответствующего обучения и с интервалом в 3 года направлять их на курсы повышения квалификации.

Hind: 55.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele

2018-11-28

Miks pöörata tähelepanu ettevõtte töökeskkonnale? Ettevõte peab tegelema töökeskkonna nõuetele vastavate normide täitmisega, et hoida ära tööõnnetusi, kutsehaigusi ja tööst põhjustatud haigusi.

Hind: 145.00 €
Kestus: 28.11, 30.11; 24 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus

2018-11-30

Väldi tööinspektsiooni trahve ning saada oma töökeskkonnaspetsialist , -volinik või -nõukoguliige end meie juurde täiendama!  Koolitusel käsitletavad teemad: Töötervishoiualane ja tööohutusalane seadusandlus.Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna õigusaktides. Töölepingu seaduse muudatused. Tööõnnetused ja kutsehaigused. Registreerimine, teatamine, uurimine. Tööandja vastutus. Näited. Tööõnnetuste statistika meil ja Euroopa Liidus.      

Hind: 85.00 €
Kestus: kell 9.00, kestab kuni 16.00; 8 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Обучение для приобретения квалификации стропальщика

2018-12-03

Цель обучения – обеспечить знания в отношении конструкции погрузчиков, а также их использования и технического обслуживания; научить организации работы с погрузчиком и дать практические советы в отношении такой работы. Водители погрузчиков могут работать на складах на внутренних транспортных средствах (погрузчики, штабелеры, тележки).

Hind: 93.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 18:00
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Обучение водителя погрузчика

2018-12-04

Цель обучения – обеспечить знания в отношении конструкции погрузчиков, а также их использования и технического обслуживания; научить организации работы с погрузчиком и дать практические советы в отношении такой работы. Водители погрузчиков могут работать на складах на внутренних транспортных средствах (погрузчики, штабелеры, тележки).

Hind: 97.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Двухдневный oбучение водителя погрузчика

2018-12-04

Цель обучения – обеспечить знания в отношении конструкции погрузчиков, а также их использования и технического обслуживания; научить организации работы с погрузчиком и дать практические советы в отношении такой работы. Водители погрузчиков могут работать на складах на внутренних транспортных средствах (погрузчики, штабелеры, тележки).

Hind: 150.00 €
Kestus: 04.12, 06.12; 16 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Tõstukijuhi ühepäevane koolitus

2018-12-05

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tõstukite ehituse, kasutuse ja tehnilise teenindamise kohta. Õpetada tõstuki töö organiseerimist ning anda praktilisi oskusi tõstukiga töötamiseks. Tõstukijuhid võivad töötada ladudes sisetranspordivahendil (laadurid, virnastajad, kärud).  

Hind: 97.00 €
Kestus: kell 9.00, kestab kuni 16.15
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga

2018-12-05

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tõstukite ehituse, kasutuse ja tehnilise teenindamise kohta. Õpetada tõstuki töö organiseerimist ning anda praktilisi oskusi tõstukiga töötamiseks. Tõstukijuhid võivad töötada ladudes sisetranspordivahendil (laadurid, virnastajad, kärud).  

Hind: 150.00 €
Kestus: 05.12, 06.12; 16 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus

2018-12-10

Esmaabi teoreetiline osa ja praktilised harjutused       

Hind: 75.00 €
Kestus: 10.12, 11.12; 16 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus

2018-12-11

Esmaabi teoreetiline osa ja praktilised harjutused       

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 9.00, kestab kuni 16.15; 8 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста

2018-12-13

Каждое предприятие обязано назначить лицо, оказывающее первую помощь. Каждый имеющий соответствующую подготовку человек должен быть способен оказать первую помощь. Дайте работнику возможность эффективно выполнять возложенные на него задачи и направьте его на обучение в течение одного месяца с момента назначения.

Hind: 75.00 €
Kestus: 13.12, 14.12; 16 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста

2018-12-14

Обязательства работодателя относительно организации оказания первой помощи на предприятии определяются Законом о трудовом здравоохранении и безопасности труда. Работодатель обязан с учетом размера предприятия выбрать из числа работников лиц, оказывающих первую помощь, направить их на прохождение соответствующего обучения и с интервалом в 3 года направлять их на курсы повышения квалификации.

Hind: 55.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019

2018-12-17

Koolituse sihtrühmaks on ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed või töötajad, kes korraldavad ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust. Koolituse hind sisaldab: loengut, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistusi ja kohvipause.    

Hind: 47.00 €
Kestus: kell 9.00, kestab kuni 12.30; 3 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele

2018-12-18

Miks pöörata tähelepanu ettevõtte töökeskkonnale? Ettevõte peab tegelema töökeskkonna nõuetele vastavate normide täitmisega, et hoida ära tööõnnetusi, kutsehaigusi ja tööst põhjustatud haigusi.

Hind: 145.00 €
Kestus: 18.12, 20.12; 24 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus

2018-12-20

Väldi tööinspektsiooni trahve ning saada oma töökeskkonnaspetsialist , -volinik või -nõukoguliige end meie juurde täiendama!  Koolitusel käsitletavad teemad: Töötervishoiualane ja tööohutusalane seadusandlus.Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna õigusaktides. Töölepingu seaduse muudatused. Tööõnnetused ja kutsehaigused. Registreerimine, teatamine, uurimine. Tööandja vastutus. Näited. Tööõnnetuste statistika meil ja Euroopa Liidus.      

Hind: 85.00 €
Kestus: kell 9.00, kestab kuni 16.00; 8 ak.t.
Koht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238