Holistika Instituut

Holistika Instituut;
Firma:
Holistika Instituut
Telefon:
+372 637 2777
Koduleht:
holistika.ee

Leia meid facebookis: 
www.facebook.com/holistika.instituut
Holistika Instituut on täiskasvanute täienduskoolitusasutus. Me pakume tervise ja heaolu valdkonda kuuluvaid koolitusi ning tegeleme holistilise maailmanägemuse tutvustamise ja holistilise regressiooniteraapia arendamisega.  
 
Meie missiooniks on olla inimestele teenäitajaks ja toeks enesearengus, et igaühest saaks iseenda parim väljaanne.
 
Meie visiooniks on inimene, kes mõtleb selgelt ja kriitiliselt ning teeb oma elus otsustusi/valikuid, mis teevad teda õnnelikumaks, tervemaks, loovamaks ja edukamaks. Holistiline inimene teab, et kõik on üks ja kõik on kõigega seotud ning seetõttu ta arvestab teiste inimeste ja elukeskkonnaga kõige laiemas mõttes.
 
Edukas Eesti Ettevõte – sellise tiitli on Holistika Instituut mitmel korral saanud Krediidiinfo AS-ilt. Viimased AA klassi kuuluvad reitingud saime aastatel 2014 ja 2016. Kõrge krediidireiting räägib ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest.
 
2015. aastal väljastas Bisnode Estonia AS meile tunnistuse, millel seisab, et Holistika Instituut kuulub krediidireitingu kõrgeimasse AAA® klassi. Sellise reitingu on saavutanud ainult 3,8% kõigist Eesti ettevõtetest.
 
Lisaks eelnevale on Äripäev meid ära märkinud. Holistika Instituut asus Äripäeva koolitusfirmade TOP-is 2014. aasta edetabelis 8. kohal.
 
Instituudi asutas 1998. aastal Kopenhaagenis psühholoogiamagister, Taani Kuningriigi litsentsiga psühholoog-psühhoterapeut Marina Paula Eberth, kes on instituudi juhatajaks ka täna. Instituudis on läbi viidud transpersonaalse psühholoogia ja enesearengu valdkonda kuuluvaid koolitusi, kursusi ja loenguid algul Taanis ja 2006. aastast alates peamiselt Eestis. Instituudi nimeks oli Holistilise Teraapia Instituut kuni aastani 2014. Loe instituudi ajaloost pikemalt meie mahukas artiklitekogus.
 
Koolituse esimene aste, 1 aasta ja 4 kuud kestev enesearengu koolitus “Holistiline treening”, on saanud väga populaarseks. Kuna soovijaid on palju, siis oleme avanud viimasel kahel aastal koguni 6 uut gruppi aastas. Meie tegevusaastate jooksul on holistilise treeningu gruppides osalenud kokku 680 inimest. Osa holistilise treeningu lõpetanuist jätkab õpinguid koolituse teises astmes “Holistiline regressiooniteraapia”.

2016. aasta algul alustasime ettevalmistusi, et avada venekeelne koolitussuund. Samal aastal sai valmis meie kodulehe venekeelne osa. Oleme rõõmsad selle üle, et Tania Haasma poolt juhendatud esimesed venekeelsed grupid on holistilise treeningu juba lõpetanud.
 
Esimene kolm aastat pikk regressiooniteraapia koolitus Eestis algas 2003. aastal ja esimene lend sai oma tunnistused 2006. aasta suvel. Viieteistkümnest tolleaegsest lõpetajast seitse töötab tänagi veel terapeudina, olles kümne tööaasta jooksul kogunud soliidse kogemuste pagasi. Teine lend terapeute lõpetas 2010. aasta juulis ning kolmas 2012. aasta mais. Meie neljas lend sai lõputunnistused 2014. aasta septembris. Nemad olid esimesed, kes lõpetasid instituudi koos kutseeksami sooritamisega. Kutsetunnistus annab kvalifikatsiooni “holistilise regressiooni terapeut”, mis kuulub elukutsete klassifikatsioonis täiendmeditsiini ja loodusravi hulka. 2017. aasta oktoobris õnnitlesime seitmenda lennu lõpetajaid. Terapeudiväljaõppe on läbinud 117 spetsialisti, kes tegutsevad aktiivselt terapeutidena või kasutavad koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi muus kutsetöös.
 
Instituudi koolitusi, kursusi ja töötubasid viivad läbi põhiliselt Eesti holistilise regressiooni terapeudid, koolitajad, arstid ja psühholoogid, kuid me teeme koostööd ka külalisõppejõududega Taanist ja Soomest.
 
Ühtekokku õpib HI-s hetkel üle 200 inimese. Seisuga 27. november 2018 on koolituse esimese astme “Holistiline treening” läbinud 680 inimest.
 
 
 
KOOLITUSED:
1. aste Holistiline treening
 
Pühenda üks aasta iseendale!
 
Holistiline treening on kaheastmelise koolituse esimene osa. Koolitus on mõeldud neile, kes tunnevad huvi holistilise ehk tervikliku maailma- ja inimesekäsitluse vastu, mille kohaselt on inimesel peale keha, intellekti ning tunnete ka hing ja ühendus vaimuga.
 
Koolituse keskmes on kaks olulist küsimust:
 
Kuidas muuta tavapäraselt „normaalne“ elu õnnelikuks, täis rahulolu ja heaolu? “Edu ei too õnne, hoopis õnn toob edu!”, on positiivses psühholoogias tuntud deviis. Aasta jooksul ongi võimalus uurida „oma õnne“, seada uusi sihte ning teha endas ja oma elus just selliseid muutusi, mida on vaja elukvaliteedi tõstmiseks.
 
Kuidas saada „iseenda parimaks väljaandeks? Kuidas sinu unikaalsus, tugevad küljed ja loomulikud anded saaksid avalduda? Holistilise inimkäsitluse seisukohalt selgitatakse paljusid probleeme ja tervisehädasid sellega, et inimene ei ole enda juures kodus, ta on ühenduse iseendaga kaotanud. Sellega kaasneb ka üsna madal energiatase.
 
Mida tähendab – „ei ole enda juures kodus“?
- See tähendab, et tähelepanu on kogu aeg iseendast väljaspool – kõigi nende tööde ja tegemiste juures, millega sa tahad hakkama saada.
 
- See tähendab elamist ainult oma peas ja keha unarusse jätmist. Sa ei märka väsimuse märke õigel ajal ja keha peab oma puhkusevajadusest märku andma mõne haiguse või valuga.
 
- See tähendab elamist teiste inimeste ja eesmärkide täitmise nimel ning oma vajaduste kõrvalejätmist. Teisi aidata, teha asju teiste pärast, on inimlik ja hea, aga kui sa iseendale piisavalt tähelepanu ei anna, siis on su enda aku ühel hetkel täiesti tühi. Kui su enda pihud on tühjad, pole sul midagi ka teistele anda. Sul pole enam häid ideid, sa pole oma töös enam loominguline. Raske on olla rahulik ja paindlik ning seetõttu võivad ka suhted kannatada.
 
Koolitus ühendab tänapäevased transpersonaalse psühholoogia meetodid ammutuntud teadmistega inimese energiasüsteemist ja keha-vaimu seostest. Terve koolituse jooksul toimub teoreetiline ja praktiline õpetus vaheldumisi. Iga läbivõetava teema alla käib rida praktilisi harjutusi ja ülesandeid.
 
Treening on üles ehitatud seitsme põhitšakra ümber, aasta jooksul käiakse läbi kogu tšakrasüsteem. Energeetilise tšakraõpetusega koos käsitletakse elulisi, kõiki inimesi puudutavaid psühholoogilisi õppetunde, mis on tšakratega seotud. Samal ajal toimub õppija enda infovälja puhastamine nii terapeutiliste kui energeetiliste tehnikate abil. Lisaks teoreetilisele infole ja grupiaruteludele on kavas palju praktilisi harjutusi, mille eesmärgiks on: inimese energiavälja tundmaõppimine ja blokeeringute kõrvaldamine, ülitajude arendamine, ajurütmide juhtimine ja muutunud teadvuseseisundite kasutamine igapäevases elus.
 
Kas on võimalik alati heas vormis olla?
Jah, on küll, kui tunda võtteid, mis aitavad tagasi iseenda juurde koju. Meie kõigi sees on allikas, millest saab igal hetkel väge juurde ammutada. Selle sisemise allika ülesleidmine vaimsuse treenimise abiga, on üks koolitusaasta ülesannetest. Vaimsus ei tähenda elukauget pühalikkust ja askeetlikkust. Me saame vaimsusest rohkem kasu, kui oskame seda sulandada argiellu. 
 
Seepärast õpitakse holistilises treeningus: 
- hoidma vaimuväega kontakti ning kasutama seda küllusliku elu loomisel;
- hoidma stabiilset energiataset;
- kuulama oma intuitsiooni;
- tundma oma võimeid ja tugevaid külgi;
- teadvustama oma kasutamata potentsiaali.
 
Vestlustehnikate kasutamist õpitakse arengut toetava vestluse (ATV) läbiviimise oskusi harjutades. Kõigi jaoks, eriti nende jaoks, kes töötavad inimestega, on oluline osata kasutada sõna jõudu ja suhelda nii, et sõnadel oleks mõju. Arengut toetavas vestluses (ATV) keskendutakse sellele, mida klient tahab, seejärel sellele, mis teda takistab saamast seda, mida ta tahab ning siis aidatakse kliendil soovitut saavutada. Õpitakse püstitama eesmärke, motiveerima klienti, leidma kliendi positiivset, kuid veel kasutamata potentsiaali ja koostama koos kliendiga konkreetset tegevuskava, et eesmärgi poole liikuda. Verbaalsetest tehnikatest harjutatakse kuulamist, peegeldamist, küsimuste esitamist, kokkuvõtete tegemist.
 
Koolitus toimub moodulite kaupa. Üks moodul koosneb neljast järjestikusest õppepäevast: neljapäev, reede, laupäev ja pühapäev. Iga päev kella 10 – 18. Suvelaagri pikkuseks on 6 päeva. Koolitusaasta jooksul toimub 8 moodulit.
 
2. aste Holistiline regressiooniteraapia
 
Koolituse 2.astmes omandatakse holistilise regressiooni terapeudi tööks vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Koolitus sobib ka neile, kellel pole terapeudiks saamise soovi, kuid kes tahavad süvendada oma inimestega töötamise oskusi ning on huvitatud koolitusel õpitud töövõtete ja teadmiste sulandamisest oma kutsetööga. Koolituse 2. aste eeldab esimese aasta, st holistilise treeningu nõuetekohast lõpetamist.
 
Terapeudi töö eesmärgiks on aidata inimestel saavutada heaolu, optimaalset elukvaliteeti. Elukvaliteet paraneb koos muutustega mõtteviisis, tervislikus seisundis, elustiilis ja -tegevuses. Terapeut teeb kliendiga koostööd, aitab leida heaolu puuduse või languse põhjused ning teha muutusi, mis aitavad leida sisemist tasakaalu, tagades sel moel tervise ja elukvaliteedi tõusu.
 
Holistilise regressiooni terapeudi töö eesmärgiks on aidata inimestel saavutada heaolu, optimaalset elukvaliteeti. Elukvaliteet paraneb koos muutustega tervislikus seisundis, mõtteviisis, elustiilis ja -tegevuses. Holistilise regressiooniteraapia protsessi on haaratud inimene tervikuna, sest holistilised rännakud sisemaailma võimaldavad töötada nii keha, meele, hinge kui vaimuga. Terapeut aitab kliendil uurida oma sisemaailma holistilistel rännakutel, leida minevikust üles oma probleemide algpõhjused. Üheskoos töötatakse läbi olukorrad, kust hädad alguse on saanud ja vabastatakse minevikus kinnikiilunud tunde- ja mõttemustreid, inimesed jõuavad iseendale lähemale ja tervenevad.
 
 

TERAAPIA:

Holistiline regressiooniteraapia
 
Erinevaid teraapiasuundi on maailmas väga palju. Mõned terapeudid peavad kõige olulisemaks inimese mõtlemise muutmist, mõned panevad pearõhu tunnete väljaelamisele, mõned tegelevad vaid kehaga.
 
Holistilise regressiooniteraapia protsessi on haaratud inimene tervikuna, sest holistilised rännakud sisemaailma võimaldavad töötada nii keha, meele, hinge kui vaimuga. Holistilistel rännakutel uurivad kliendid oma sisemaailma ja leiavad minevikust üles oma probleemide algpõhjused, ning töötavad läbi olukorrad, kust hädad alguse on saanud. Nii vabastatakse minevikus kinnikiilunud tunde- ja mõttemustred, inimesed jõuavad iseendale lähemale ja ka tervenevad.
 
 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Psühholoogia  Tervisekoolitused  Eneseareng  Enesearendus  Holistiline treening  Holistika  Holistika Instituut  Holistiline regressiooniteraapia